Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.

7xFC + M6FC
Niels + -
FM5xFC + MM5FC +
Christen Jensen + Maren Madsdatter Thyrholm
f. ~1604, Frederichstad - f. ~1604, Frederichstad
d. 1683 - d.1692
Christen: Lagmann, Borregaard

6xFC + M5xFC
Werner Nielsen + Hedvig Christensdatter
f.13.06.1625,(27) Ribe, Dk. - f.1642(52) Frederichstad
f. 13.07.1625, Flensburg -
d.13.09.1695 Hafslund, N - d.1692
d.15.1.1697 - d. 1695(7) 15.01.1697
g.1. 20.04.1662, Oslo, Ingeborg Eriksdatter, d. 16.12.1664
g.2. 3.12.1667, Frederichstad, Hedvig Christensdatter
Werenschiold fra 31.12.1717
Werner: Lagmann
6xFC0
Mette Wernersdtr
f. 1667
d. xx.05.1724

6xFC1
Niels Werenschiold
Elisabeth de Tonsberg
1. Karen
2. Werner
3. Anna Catharina
4. Hedvig
3. Martha (Mathia)
6xFC2
Christian Trosvik
f. ~1671/2 Akershus
d.31.12.1717/27, Trosvik,
Smålenene
g. 19.10.1703, Bragernes
Kirstine Mechlenburg
f.~1674/80 Mechlenburg
d. 30.05.1707
1 Werner, f. ~1700/04 Trosvik
   d. 8.04.1723, København
2 Mathias, f. ~1702/05
   d.1735/07.05.1755 Hønefoss
3. Hellehus
   f. 1705, Bragernes
   d. 17.08.1771, Rakkestad
g. Peder deSeue
8 barn
http://archiver.rootsweb.com/th/read/SCANDINAVIAN-NOBILITY/2004-05/1083883148
6xFC3
Otto
f. 1673
d. ~1700 Fr.stad
(utlandet?)
g. Anna

6xFC4/5xFC
Jens
g. 1. Maren Lobech
g.2. Margrethe Jensdtr L.
g.3. Maren Hansdtr Knoph
1 Christian
g. Amalia
   1. Anna
2. Hedvig
g. Ulrich Storm
3. Brigitta Maria
4. Jens

5. Margrethe
6. Hans Henrich
7. Margrethe Maria
8. Niels von Werenshiold
9. Werner Nicolai
10. Christen
11. Johannes
12. Lisbeth
13. Helvig
Jens regnes som stamfar til Werenschiold-slekten.

Werenskiold. Den norske adelsslekten W. stammer fra Werner Nielsen (1625-95) som kom til Norge fra
Ribe i Danmark på midten av 1600-tallet.
Han drev forretninger først i Farsund, senere i Christiania og til sist i Frdrikstad.
Her ble han gift med Helvig, datter av byens rike lagmann Christen Jensen, selv en innvandrer fra Danmark.
Han kom til Frederichstad i 1652, og tjente seg rik på tømmerhandel og eiendomsspekulasjon.
I 1665 kjøpte han Borregaard.
I 1673 fikk Jensen ordnet det slik at svigersønnen ble hans etterfølger som lagmann.
Noe senere ble Jensen også eier av Hafslund, og begge storgårdene gikk etter hans død over til Werner Nielsen.
Selv etter at han var blitt lagmann, fortsatte Nielsen sin omfattende handels- og rederivirksomhet,
først og fremst innen trelasthandelen.
Ekteparet Nielsen hadde fire sønner som delte den store arven etter faren.
Niels Wernersen (1669-1741) overtok Hafslund og kjøpte året etter også Trosvik.
Han ble adlet på slutten av 1600-tallet, og tok da slektsnavnet Werenskiold (Werenschiold).
I 1703 ble han amtmann i Smaalenene og steg stadig i rang. I 1733 fikk han Storkors av Dannebrogsordenen.
Hans datter Karen (f. 1700) overtok Hafslund ved hans død.
Hun var gift med oberst Hartvig Huitfeldt, som senere ble general og kommandant i Frederichstad.
Den yngste av brødrene, Jens Wernersen (Werenskiold fra 1717), overtok Borregaard,
mens de to mellomste fikk pengesummer.
Den ene av dem, Otto, døde ung.
Den andre, Christian, oppholdt seg noen år i Danmark og på reiser, men kom på begynnelsen av
1700-tallet tilbake til Norge, kjøpte Trosvik av broren og slo seg ned der.
Han var av samtiden kjent som kunstskjønner og berømt for sine vakre haveanlegg på Trosvik.
Han ble adlet i 1717. Han hadde ingen etterkommere her i distriktet.
Ovenfor nevnte Jens W. til Borregaard overtok i 1732 også Nygaard.
Med sin kone i 1. ekteskap, Margrethe Lobech, hadde han datteren Hedvig.
Hun ble gift med Ulrich Fridrich von Storm, general og kommandant i Frederichstad (jfr. Storms gate).
Da Jens W. bodde på Borregaard, overlot han bestyrelsen av Nygaard til sønnen,
kanselliråd Christian W. (d. 1760).
Han bodde på Nygaard inntil gården brant ned i 1740.
I 2. ekteskap, med Karen Knoph, hadde Jens W. sønnen Niels (1727-1810).
Han ble oberstløytnant, og kjøpte i 1780 Kjølberg gård.
Hans sønn, major Jens W. (1763-1858) overtok gården i 1795.
Ved majorens død overtok sønnen Adam Reus W. (1806-84).
Han var utdannet landmann, og drev også sagbruk og teglverk.
Hans enke, Juliana Marie, var den siste av W. -slekten på Kjølberg. Hun solgte i 1897.
Med sin gode utdannelse, kunstneriske evner og sosiale innstilling gjorde de tre generasjonene
Werenskiold Kjølberg til et kulturelt sentrum for distriktet.
Adam Reus W. var sønn i 2. ekteskap .
I 1. ekteskap (fruene var søstre) hadde Jens en sønn, sekondløytnant og amtskonduktør Niels W. (1797-1871).
I 1827 fikk han gården Ammundrød av sin far.
Niels W. s sønn, Frederich W. (1832-1916) bestyrte Ammundrød for sin mor. Han var ugift.
Han ble derfor den siste Werenskiold med tilknytning til distriktet,
idet Ammundrød etter morens død i 1888 gikk ut av slektens eie.
Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver