Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.

List of nearly all names
 A  B   C-G  H-I  J   K  L  M  N-O  P  Q-Z


Melby Sogn, FT 1787 OG 1834

FT 1787 INNEHOLDER 625 POSTER
FT 1834 INNEHOLDER 898 POSTER, OG
BEGGE ER OVERFØRT HERTIL OG TIL ANDRE TILHØRENDE SIDER

Alle navn oppført i navneoversikten A-Z er ferdig - 18.08.2011
A  B   C-G  H-I  J   K  L  M  N-O  P  Q-Z


Den 8. oktober 1795 ble jordområdene rund Melby fordelt mellom de 17 gårdboere bosat i byen Melby. Etter av arealene var oppmålt og avsatt på et kort, ble det kastet lodd om det stykke jord som skulle tilfalle hver enkelt gårdfester. Derav betegnelsen jordlodd.
Det var et forarmet Melby som gjorde seg klar til utflytting i 1795. 14 av byens gårder fikk bedømmelsen "slette", mens 3 ble erklært middelmådige. Man måtte selv ta med seg restene av de nedbrutte bårdene i byen og oppføre dem igjen ute på markene. Gamle Ole Hansen fikk lov å bli igjen i byen da han ikke maktet oppgaven.

Bondefrigjørelsen gikk over i historiensom den tid, da bonden ble frigjortt for herremannens åk. I grunnen en dårlig symbolikk, fordi åket var et nyttig redskap, som skulle utfylle sin plass i mange årtier enda, fordi det lindret en tung byrde. Utflyttingen i seg selv var også en byrde, fordi tryggheten i fellesskapet gikk over styr. Nå var man overlatt til seg selv, men hyerremannen hadde enda et fast grep på de frigjorte bøndene. Hoveriet ble ikke avskaffet med et pennestrøk, kun lempet et år eller to mens man slet med å rive sine gårder ned og kjøre dem ut i markene og bygge dem opp igjen.

Men maktens tomrom begyn te å vise seg i samme generasjon som herremannen måtte løsne sitt grep. Hvem skulle overta styringen? Det ble festebonden. Han kom til å herske suverent i familien, i gårdens drift, i økonomien, i barnas opplæring og i deres valg av ektefelle, når den tid kom. Det var det nemlig penger å tjene på. Derfor kan man opp gjennom tiden se hele familiedynastier oppstå, tre fire gårder i samme sogn. Men det kunne også hurtig endre seg. For "etter fire samlere kom det gjerne en spreder" som man sa den gang.

Så snart den yngre generasjon overtok festet, hva enten det var gårdens datter eller sønn, kom den gamle generasjon under "hans forsørgelse", det vil også si under hans bestemmelse i alle anliggender. Det var nemlig ikke det samme som avtekt, en avtalt ordning som kommer ved overgang til selveie. For det meste levde generasjonene tryugt sammen, som en glad familie, men det motsatte kunne også forekomme. "og du vil ha et par nye tresko , fordi den ene er flekket? Du er over 90, du rekker ikke en gang å slite dem opp med den helse du har nå!"

Her er et eksempel til: Da naboen kom på besøk, og sønnen satt i stuen ved ovnen:
"Vi må få inn litt mere ved til ovnen" , sa hans gamle mor borte ved vinduet.
"Så får du gå ut og hente det", sa den unge mannen, "jeg har hogd opp litt."
Da så naboen i forsiktige vendinger bebreidet ham, og moren var gått ut etter ved, slo sønnen fast: "Her på gården sliter vi ut en generasjon av gangen".

Hoveriet ble altså ikke avskaffet umiddelbart. Nå hefter hver bonde for sin del av veiens vedlikehold, grøftenes opprensing og grensemarkeringenes (hekker o.l.) bevarelse og fornyelse.
Ridefogdene overvåket stadig det nye spredte samfunn. Brennevinsbrenning, hvor redskapene gikk på omgang, ble regnet for en grov forbrytelse som ble straffet hardt. Like tyveri og slagsmål. Men herremannen hadde midlene til oppklkaringen i form av "skarp eksaminasjon", dvs. tortur ved forhøret. Denne ordningen ble avskaffet ved lov i 1836. Straffen for ulovlig hjemmebrending kunne beløpe seg til 30 riksdaler, prisen for 4 melkekuer.

Men de utflyttede bønder visste også å forsvare sine enemerker. Opdaget man at det forsvant noe fra grisenes forkasser, blandet man rottegift i en kasse som var lett tilgjengelig. Når det så ryktes at julegrisen var død et sted i utide, var man tilfreds med det.
I et vedstykke boret man hull og la inn en passende ladning krutt. Når en ovn sprang i luften var man helt sikker på hvem som hadde stjålet veden. Og hvis det var ens egen oven - for det er jo menneskelig å glemme........

De før så utarmede festebønder, var seie og sterke av natur. I løpet av et halvt århundre, inntil omkring 1850, da de frikjøåte gårdene, ble de opplyste og selvstendige. De utvalgte selv sine ledere og de forsto at et samfunn skal bygge på lov og orden og respekt mellem mennesker.

Fra "Slægt skal følge slægters gang..." Bind II, av Hans Carsten Larsen ISBN 876-989465-1-2

--------------------------------------------


Anders Jensen + Karen Hansdatter
f. ~1762, Melby - f. ~1764, Melby
d. 26.05.1816 - d. 21.05.1816

Birthe Andersdatter
f. ~1789, Melby
d. ~1860
Jens Andersen
f. 1791, Melby
d. ~1865
g. Mette Kirstine Pedersdatter
Christense Andersdatter
f. ~1793, Melby
d. ~1855
g. Niels Sørensen
Johanne Andersdatter
f. 1794, Melby
d. ~1865
Lars Pedersen
Karen Andersdatter
f. xx.01.1797, Melby
d. 20.08.1863
Hans Andersen
f. ~1799, Melby
d. ~1870
g. Anne Kirstine Nielsdatter
Niels Andersen
f. ~1802, Melby
d. 03.10.1802
Maren Andersdatter
f. ~1803, Melby
d. 13.06.1816
Bodil Andersdatter
f. ~04.01.1807, Melby
d. ~1875
Christense = Christiane Andersdatter

Birthe Andersdatter

Birthe Andersdatter
f. 1789, Melby
d. ~1860
g. 02.07.1826, Vinderød
Peder Adolph Basklund/Beckkelund (!)
f. ~1802, Vinderød
4. barn

Lyngby Sogn, Huus nr 20, 25 F4, FT-1850
Peder Adolph Beckkelund 47 Gift Smedesvend, Huusfader Vinderød
Birthe Andersen 61 Gift Hans Kone Torup Sogn, Frederiksborg Amt
Peder Andersen Lindgreen 40 Ugift Smedesvend !! København

Jens Andersen

Jens Andersen + Mette Kirstine Pedersdatter
f. 1791, Melby - f. ~1796, Melby?
d. 03.12.1832 - d.

Anders Jensen
f. 25.05.1817, Melby
g. Ellen Hansdatter

Peder Jensen
f. 25.10.1818, Melby

Karen Marie Jensdatter
f. 28.09.1821, Melby
Hans Jensen
f. 04.02.1826, Melby
Jens Jensen
f. 26.02.1830, Melby

Anders Jensen

Anders Jensen + Ellen Hansdatter
f. 25.05.1817, Melby - f. ~1822, Melby
g. 30.01.1841,

Jens Andersen
f. 30.04.1841, Melby
Mette Kirstine Andersdatter
f. 30.01.1843, Melby
Hans Andersen
f. 10.10.1844
d. 03.01.1845
?
Anne Marie Andersdatter
f. 30.11.1846, Melby
Karen Andersdatter
f. 05.06.1849, Melby
Hans Andersen
f. 07.04.1851, Melby
d. 07.04.1851

Christense Andersdatter

Niels Sørensen + Christense Andersdatter
f. ~1796, Melby - f. ~1793, Melby
d. - d. 1855
g. 15.10.1819, Melby

Melby, Meelbye, FT-1834
Marie Nielsdatter 38 Enke Indsidderske
Anne Larsdatter 10 Ugift Almissenydende, hendes barn
Maren Larsdatter 7 Ugift Almissenydende hendes barn

Anders Hansen Nielsen (twin)
f. ~26.08.1825, Torup
Maren Nielsdatter (twin)
f. ~26.08.1825, Torup
Søren Nielsen
f. ~1839
d. 15.02.1845
FS har også
Karen Kirstine Nielsdatter, f. ~23.04.1820, Kregme?
Ellen Nielsdatter, f. 28.03.1828, Kregme?Hans Andersen

Hans Andersen + Anne Kirstine Nielsdatter
f. 06.04.1799, Melby - f. ~1796, Vinderød
d. ~1870 - d.

Hans Andersen stemmer ikke med FT 1845 da han er død i 1870?
FT 1845 Vinderød
Anne Nielsdatter;K;49;Enke;Thorup S, Fredb.A.;Arbeiderkone;
Anders Andersen;M;20;Ugift;Her i S.;hendes Børn, Støberiarbeider;
Peder Andersen;M;14;Ugift;>ditto=[Her i S];>ditto= [hendes Børn];
Frederich/Frits Andersen;M;13;Ugift;>[hendes Børn];

Karen Hansdatter
f. 19.08.1820, Vinderød
g. 26.07.1840
Niels Mathiassen
Maren Kirstine Hansdatter
f. 10.05.1822, Vinderød
Juliane Hansdatter
f. 06.07.1823, Vinderød
d. 23.08.1824
Anders Andersen Hansen
f. 31.05.1825, Vinderød
g. ?
Niels Peder Andersen
f. 12.02.1827, Vinderød
d. 18.04.1829
Christian Andersen Hansen
f. 21.01.1829, Vinderød
Niels Peder Andersen Hansen
f. 18.03.1831, Vinderød
Frederich Julius Andersen Hansen
f. 10.07.1832, Vinderød
Oline Maria Hansdatter
f. 08.02.1834, Vinderød
Peder Andersen
f. ~1836, Vinderød

--------------------------------------------------------------------

Severin Mathias Dorn + Dorthe Kirstine Jensdatter
f. ~1715 - f. ~1708
Dorthe = Dorothea Kirstine Jensdatter
Severin : Magister Philaf og Sognepræst i Meelbye

På præstregaarden bor også:

Jens Hansen 22 ugift Karl i Præstegaarden
Johan Rasmussen 16 ugift Halvkarl
Lars Pedersen 15 - Tienestedreng
Peder Hansen 13 - Liden dreng
Morten Hansen 8 - et fattigbarn
Lars Oelsen 27 gift i et af mensal husene Huusmand
Jens Olsen 44 gift [i et af mensal husene] har været Landsoldat
Ellen Jensdatter 3 - af 2det Ægteskab
Ellen Hansdatter 18 ugift Tienestepige
Boel Andersdatter 21 ugift [Tienestepige] ?? uægte Barn

--------------------------------------------------------------------


Meelbye Bye, FT-1787
Jørgen Hansen + Anne Jensdatter
f. ~1733 - f. ~1734
Melbye Bye, FT-1787
g. 12.05.1761, Melby ?

Hedvig Elisabeth Hansdatter
f. ~1773

--------------------------------------------------------------------

Hans Sørensen
f. 1668
kromand

Søren Hansen + Hedvig Høeg Tønnesen
f. 1716 . f. ~1740
Søren g.2. = Kromand
Melbye Bye, FT-1787

Meelbye, , 4, FT-1801
Hedvig Tønnesen født Høeg 60 enke Huusmoder holder Kroe
Jacob Hansen 27 ugift hendes Søn Guldsmed Svend
Birthe Hansdatter 16 ugift hendes Sønnedatter
Christian Hansen 5 - hendes Sønnesøn
hvilken sønn?

Martha Hansdatter
f. ~1757
Anne Kirstine Hansdatter
f. ~1768
Jacob Hansen
f. ~1774
Frederich Hansen
f. ~1776
Frederich = Friderich Hansen

------------------------------------------------------------

Peder ? + Karen Nielsdatter
f. - f. ~1747
Melbye Bye, FT-1787
en Karen f. ~27.07.1749, Melby, far Niels Hansen

Niels Pedersen
f. ~1773
Hans Pedersen
f. ~1777
Jens Pedersen
f.- ~1779
Lars Pedersen
f. ~1784

er dette samme peder?
Meelbye, FT 1801
Peder Larsen;M;Huusbonde;40;gift;2;Bonde og Gaardbeboer;;Bonde
Karen Hansdatter;K;hans Kone;29;gift;1;;;;ægtefælle
Birthe Pedersdatter;K;hans Børn;10;ugift;;;;; særbarn
Lars Pedersen;M;hans Børn;8;-;;;;; særbarn
Christen Pedersen;M;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn
Cidse Pedersdatter;K;deres Børn;2;-;;;;;fællesbarn
Dorthe Pedersdatter;K;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn

------------------------------------------------------------


Bent Nielsen
f. ~1729
d. 03.06.1812 - d.
g. 17.05.1787
Melbye Bye,
FT-1787

Bent g.1. 14.05.1754, Melby, Bent Nielsen + Margrethe Mortensdatter

Bent g.2. 07.05.1787, Melby, Bent Nielsen + Kirsten Larsdatter, f. ~29.04.1764
, Evetofte

Meelbye, , 10, FT-1801
Bent Nielsen 72 gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Larsdatter 36 gift hans Kone
Niels Bentsen 13 - deres Børn
Lars Bentsen 9 - deres Børn
Margrethe Bentsdatter 2 - deres Børn

Niels Bentsen
f. 18.05.1788, Melby
Anne Catherine Jørgensdatter
Lars Bentsen
f. ~1792
Margrethe Bentsdatter
f. ~1799
Anne Bentsdatter
f. ~19.06.1803, Melby
g.1. Lars Nielsen
g.2. Anders Nielsen

Anne g.1. Lars Nielsen + Anne Bentsdatter
Lars f. ~1784

Meelbye, en Gaard, 34., FT-1834
Lars Nielsen 50 Gift Gaardmand
Anne Bentsdatter 31 Gift hans Kone
Maren Larsdatter 9 Ugift Deres Børn
Karen Larsdatter 7 Ugift Deres Børn
Laurentze Larsdatter 4 Ugift Deres Børn
Kirsten Larsdatter 70 Enke Huusfaders Svigermoder af ham forsørges

FT 1850
Ellen Marie Andersdatter 2 Ugift deres barn heri sognet

Maren Larsdatter
f. ~1825
Karen Larsdatter
f. ~1827
Laurentse Larsdatter
f. ~1830
Johan Larsen
f. ~1834
Kirsten Larsdatter
f. ~1837
Bent Nielsen Larsen
f. ~1841

Anne g.2. Anders Nielsen + Anne Bentsdatter
Niels f. ~1818

FT 1860
Maren Kirstine Larsen 9 Ugift Annes Datterdatter Ølsted Sogn

Jens ? + Anne Margrethe Hansdatter
f. - f. ~1817

Ellen Marie Andersdatter
f. ~1848
g. Hans Jensen, f. ~1849

Melby Præstelod By, En Gaard, 9, FT-1880
Hans Jensen 31 Gift Husfader, Gaardejer Lyngbylille Frederiksborg Amt
Ellen Marie Andersen 31 Gift Husmoder Her i Sognet
Anne Margrethe Hansdatter 63 Enke Husfaderens Moder , Snodstrup
Anders Nielsen 61 Gift Aftægtsmand Kregme Frederiksborg Amt
Bentdatter 76 Gift Aftægtskone Her i Sognet

------------------------------------------------------------

Lars Jensen + Dorthe Pedersdatter
f. ~1725 - f. ~1730

------------------------------------------------------------Anders Andersen + Karen Olsdatter
f. ~1748 - f. ~1755

Frederiksborg, Strø, , Meelbye Bye, , 17, FT-1787
Anders Andersen 39, f. ~1748, gift Husbonde Gaardmand i Meelbye
Karen Oelsdatter 32, f. ~1755, gift Madmoder
Ane Andersdatter 4 - datter
Ole Andersen 1 - Søn

FMFFFA92 + FMFFFA92H
Jens Larsen + Kirsten Nielsdatter
døpt 22.01.1769, Melby - f. ~1770, Melby
d. 31.08.1819 - d. 26.12.1851
g. 08.11.1798, Melby
hos dem bor FT 1801
Maren Jensdatter;K;Huusbds Moder;53;enke;1;
Morten Larsen;M;hans Broder;29;ugift;;Daglejer;;;
Anne Larsdatter;K;hans Søster;14;-;;;;;

hos dem bor FT 1834 Karen Olsdatter, f. ~1755

Meelbye, FT 1801
Jens Larsen;M;Huusbonde;32;gift;1;Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Nielsdatter;K;hans Kone;31;gift;1, ægtefælle
Lars Jensen;M;deres Tvillingebørn;2;-;;;;;
Niels Jensen;M;deres Tvillingebørn;2;-;;;;;
Maren Jensdatter;K;Huusbds Moder;53;enke;1;
Morten Larsen;M;hans Broder;29;ugift;;Daglejer;;;
Anne Larsdatter;K;hans Søster;14;-;;;;;


Frederiksborg, Strø, Melby, Meelbye, en Gaard, 25., FT-1834
Kirsten Nielsdatter;K;65
;, f. ~1769, Enke;Gaardmands Enke
Lars Jensen;M;36;Ugift;Deres Børn bestyrer Gaarden for Moderen;
Ole Jensen;M;23;Ugift;Deres Børn gaaer i Frederiksvks Arbeide;
Maren Jensdatter;K;27;Ugift;Deres Børn;
Karen Olsdatter;K;78, f. ~1756, ;Ugift;Almisselem;
4xFA4?

FMFFFA921
Niels Jensen (twin)
f. ~02.12.1798, Melby
FMFFFA922
Lars Jensen (twin)
f. ~02.12.1798, Melby
FMFFFA923
Hans Jensen
f. 16.05.1801, Melby
FMFFFA924
Maren Jensdatter
f. 08.01.1807, Melby
g. Jørgen Olsen
FMFFFA925
Ole Jensen
f. 16.06.1811, Melby
g. Karen Pedersdatter
FMFFFA926
Anne
Jensdatter

f. ~13.09.1812, Melby
g. Peder WilhelmsenOle Jensen

FMFFFA925 + FMFFFA925H
Ole Jensen + Karen Pedersdatter
f. 16.06.1811, Melby - f. 12.12.1814, Melby
d. 10.05.1886, Melby - d. 04.04.1841, Melby
g. 16.10.1839
Hos dem bor FT 1845 Asserbo: Niels Hansen, f. ~1769, Melby,
Ole Jensen også g.1. Karen Jørgensdatter????, f. ~1812, bosatt Asserbo FT 1845

FMFFFA9251
Jens Olsen
f. 19.09.1840, Melby
FMFFFA9252
Jørgen Olsen
f. ~1843, Asserbo


Anne Jensdatter

FMFFFA926M + FMFFFA926
Peder Wilhelmsen + Anne Jensdatter
f. 20.03.1816, Asserbo - f. 13.09.1812, Haagendrup, Melby
g. 18.11.1837
Hos dem boende FT 1840, Asserbo:
Wilhem Larsen 61, f. ~1779, Enkemand lever af sin jordlod


FMFFFA9261
Lars Pedersen
f. 12.08.1838, Melby
FMFFFA9262
Karen Pedersdatter
f. 03.12.1839, Melby
d. 04.02.1840
FMFFFA9263
Karen Pedersdatter
f. 19.04.1841
FMFFFA9264
Anne Kirstine Pedersdatter
f. 04.04.1844, Melby
g. 30.09.1864
Peder Jørgensen
f. 11.06.1841
FMFFFA9265
Christen Pedersen
f. 05.11.1846, Melby
FMFFFA9266
Kirsten Pedersdatter
f. 14.01.1849, Melby
d. 24.01.1849
FMFFFA9267
Wilhelm Pedersen
f. 28.04.1856, Melby
FMFFFA9268
Maren Kirstine Pedersdatter
f. 21.12.1853, Melby
FMFFFA9269
Jensine Pedersdatter
f. 27.07.1855, Melby
peder jørgensen + anne kirstine pedersdatterOle Larsen + Ellen Kirstine Jensdatter
f. 08.01.1755 - f. xx.12.1768/78

Jørgen Olsen
f. 07.051809
d. 13.05.1874
g.1. Maren Jensdatter
, FMFFFA924
g.2. Margrethe Erichsdatter

Frederiksborg, Strø, Melby, meelbye bye, gaard, 26, FT-1840
Jørgen Olsen 31 Gift gaardmand
Maren Jensdtr. 34 Gift hans kone
Jens Jørgensen 4 Ugift deres børn
Ole Jørgensen 2 Ugift do
Kirsten Nielsdtr. 71 Enke aftægtskone gaardmandsenke
Lars Jensen 42 Ugift hendes søn

Jørgen g.1. 20.02.18??, Melby, Jørgen Olsen + Maren Jensdatter,FMFFFA924, f. 08.01.1807, Melby
Hos dem boende
FT 1845, 135;Meelbye Bye;24, Kirsten Nielsdatter;;FMFFFA37, 77;enke;Melby sogn, Fborg amt;Aftægtskone;
C6754;FT-1840;134;107;meelbye bye;166260;gaard;2;Lars Jensen;M;42;Ugift;hendes søn;

FMFFFA9241
Jens Jørgensen
f. 03.07.1836
FMFFFA9242
Ole Jørgensen
f. 15.05.1838
FMFFFA9243
Peder Jørgensen
f. 01.03.1844

Jørgen g.2. 03.02.1847, Melby, Jørgen Olsen + Margrethe Erichsdatter, f. 18.05.1820, Store Carlsminde

Hans Jørgensen
f. 29.12.1850

------------------------------------------------------------

Peder Jørgensen + ?

Jørgen Larsen Pedersen
f. ~1734/49
d. 10.03.1852 ?
g.1. ?
g.2. Margrethe Hansdatter
g.3. Dorthe Pedersdatter
familien er bosatt Lerbjerggård, Melby til begyndelsen av 1900-tallet

Jørgen g.1. Jørgen Pedersen + ?

Kirsten Jørgensdatter 8, f. ~1779/82, Melby - ældste datter
en K f. 26.12.1778, Tollerup, d. 28.11.1821

Jørgen g.2. Jørgen Pedersen + Margrethe Hansdatter, f. ~1753

1. Peder Jørgensen, f. ~1782
2. Maren Jørgensdatter, f. 1784
3. Anne Jørgensdatter - f. ~1786

FT 1787 ?? Larsdatter 62 enke Mandens ??

Peder Nielsen + ?

1. Dorthe Pedersdatter, f. 16.09.1759, Melby
2. Kirstine Pedersdatter, f. ~21.08.1768, Melby, enke ft 1801,
g. 12.06.1793, Melby, Jacob Knudsen, d. <1801
jacob knudsen + kirstine pedersdatter
1. Niels Jacobsen, f. 18.08.1799, Melby

Jørgen g.3. 22.10.1786, Melby, Jørgen Pedersen + Dorthe Pedersdatter, f. ~1759

FT 1801 Azeboe Overdrev
Jørgen Pedersen;M;Mand;45;gift;2;Huusmand med Jord;
Dorthe Pedersdatter;K;hans Kone;40;gift;1;ægtefælle
Peder Jørgensen;M;deres Børn;12;ugift; fællesbarn
Lars Jørgensen;M;deres Børn;10;- fællesbarn
Christen Jørgensen;M;deres Børn;7;-fællesbarn
Kirstine Pedersdatter;K;Konens Søster;31, f. 1770, ;enke;1;nyder Pension, Husstandsoverhoveds ægtefælles søskende
Niels Jacobsen;M;hendes Søn;2;
en dorthe f. 27.02. 1757, g. Peder Larsen+ Dorthe Pedersdatter
en dorthe f. ~1759, d. 19.08.1831

1. Hans Jørgensen, f. ~05.01.1791
g. Dorthe Catherine Jensdatter, Auderød, Vinderød
2. Niels Jørgensen, f. ~1798, Melby, d. 09.09.1798
3. Niels Jørgensen, f. ~04.07.1802, Melby


Hans Jørgensen muligens gift før for hun er f. 1801?:

1. Birthe (Hansdatter), f. ~1813
2. Jens Hansen, f. ~1815

Hans Jørgensen + Dorthe Catherine Jensdatter
f. ~05.01.1791 - f. ~1791/1801
d.16.02.1847 -
g. 07.06.1813, Vinderød
Hans er Sognefoged
Dorthe også Dorthe Catherine/Kirstine Jensdatter


Meelbye, en Gaard, 29., FT-1834
Birthe Kirstine Hansdatter 21, f. ~20.03.1814, Melby, Ugift Deres Børn
Jens Hansen 19, f. ~09.09.1815, Melby, Ugift Deres Børn
Jørgen Hansen 17, f. 07.01.1818, Melby, Ugift Deres Børn
Margrethe Hansdatter 12, f. 23.07.1822, Melby, Ugift Deres Børn
Hans Hansen 7, f. 01.04.1827, Melby, Ugift Deres Børn
Peder Hansen 5, f. 02.04.1829, Melby, Ugift Deres Børn
Lars Hansen, f. 26.01.1837, Melby
FT 1845: Hans Andersen;;65;gift;Tibirke sogn, Fborg amt;Tærsker;

3 Jørgen Hansen, f. 1817, gårdbestyrer, FT 1950
g. Anne Margrethe Christensdatter, f. ~1822/24
1. Hans Jørgensen, f. ~1855/15.02.1854
2. Anders Jørgensen, f. ~1859

4. Margrethe Hansdatter, f. ~1822
5. Hans Hansen, f. ~1827
6. Peder Hansen, f. ~1829
7. Lars Hansen, f. ~1836


--------------------------------------------------------------------------

Hans Jørgensen + Dorthe Marie Jensdatter
f. 15.02.1854 - f. 11.02.1853
d. 19.06.1935 - d. 16.05.1927
g. 16.03.1889

hos dem boende FT 1901
Birthine Margrethe Larsen, f. 28.02.1887 -
Jensine Margrethe Jørgensen, f. ~1890, d. 20.05.1980, 90 år gl., pleiedatter


--------------------------
hvem er disse?

en Jørgen P f. ~21.12.1749, Melby, far Peder Larsen
en Jørgen P f. ~1750, melby, d. 05.01.1818, far Peder----------------------------------------------------------------------


Hans Nielsen + Anne Marie Jensdatter
f. 1757 - f. ~1743
g. 15.05.1774, Torup?

---------------------------------------------------------------------------

Anders Christophersen + Anne Pedersdatter
f. ~1755 - f. ~1747
g. 19.01.1777, Melby

Melby, Meelbye, FT-1801
Anders Christophersen 46 gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Anne Pedersdatter 54 gift hans Kone
Bodild Andersdatter 15 ugift deres Børn
Peder Andersen 10 - deres Børn
Margrethe Andersdatter 21 - deres Børn
Søren Nielsen 1 - hendes uægte Søn

Margrethe Andersdatter
f. ~26.09.1779, Melby
g. Niels Rasmussen
Bodil Andersdatter
f. ~1785
Peder Andersen
f. ~1791
Bodil = Boel Andersdatter
se Bodil her
---------------------------------------------------------------------------

Jørgen Olsen + Walborg Hansdatter
f. ~1747 - f. ~1743

Anne Jørgensdatter
f. ~1776, Melby
Hans Jørgensen
f. ~1782, Melby
Margrethe Jørgensdatter
f. ~1790, Møllevænget

Henrich Sørensen + Anne Jørgensdatter
f. ~1769 - f. ~1776

Melby, Adserboe, et Huus, 20., FT-1834
Søren Henrichsen 23 Ugift gaaer i Frederiksværks Arb.

Adserboe, huus, 8, FT-1840
Ellen Hansdtr. 18 Ugift antaget i barns sted

------------------------------------------------------------g.1. Niels Christensen + ?

ChristiAnne Nielsdatter
f. ~1777
Christen Nielsen
f. ~1781

g.2. Niels Christensen + Ellen Olsdatter, f. ~1761

Meelbye, FT 1801
Niels Christensen;M;Mand;59;gift;2;Vandfør nyder Almisse;;;
Ellen Olsdatter;K;Kone;36;gift;1;;;;Husstandsoverhoveds ægtefælle
Margrethe Nielsdatter;K;deres Børn;14;ugift; fællesbarn
Jørgen Nielsen;M;deres Børn;11;
Marie Nielsdatter;K;deres Børn;5;

Peder Nielsen
f. ~1784
Margrete Nielsdatter
f. ~1786
Jørgen Nielsen
f. ~1790
Maria Nielsdatter
f. 12.06.1796, Melby

------------------------------------------------------------

Lille len + Karen Hansdatter
f. ~1753 - f. ~1755
Bosat Møllevænget FT 1801
------------------------------------------------------------

Karen Jørgensdatter
- f. ~1742

g.1. Lars ? + Karen Jørgensdatter

Jørgen Pedersen Larsen
f. ~1777
Anne Margrete Larsdatter
f. ~1779

g.2. Niels Pedersen + Karen Jørgensdatter
Niels f. ~1756

Peder Nielsen
f. ~1782

------------------------------------------------------------

Lars Hansen + ?
f. ~1737 - f.

Jens Larsen 21 ugift søn af 1ste ægteskab
Johanne Larsdatter 19 ugift af første ægteskab

------------------------------------------------------------

Lars Biørnsen + Maren Jensdatter
f. ~1759 - f. ~1738

-----------------------------------------------------------

Hans Olsen + Bente Olsdatter
f. ~1741 - f. 1743
hans olsen + birthe olsdatter
hans olsen + bente olsdatter
FT 1801. Azeboe Overdrev
Hans Olsen;M;Mand;60;gift;1;Huusmand med Jord
Birthe Olsdatter;K;hans ægtefælle
Peder Hansen;M;deres Søn;19;ugift; fællesbarn

Peder Hansen 7 - søn
Maren Hansdatter 2


---------------------------------------------------------------------------

Ellen Jensdatter
f. ~1747, Melby

Jens Poulsen

Ellen g.1. Poul Jensen + Ellen Jensdatter
Poul f. ~14.11.1745, Melby, d. ~23.08.1778, Melby

Jens Poulsen
f. 02.08.1769, Melby
d. 21.02.1832
Niels Poulsen
f. ~01.09.1776

Karen/Maren Poulsdatter
f. ~30.08.1778, Melby
g. 06.11.1810, Melby,
Jens Jørgensen, f. 1785, Melby

Ellen g.2. Niels Hansen + Ellen Jensdatter
bosatt Asserbo 1840

Niels f. ~1765
Melby FT 1787

Jens Poulsen

Jens Poulsen + Maren Hansdatter
f. 02.08.1769, Melby - f. ~1774, Frederiksværk
d. 21.02.1832 - d. 02.04.1837, Frederiksværk
g. 29.09.1803, Frederiksværk

Ellen Marie Jensdatter
f.~ 01.04.1804, Frederiksværk

g. Jens Rasmus Larsen
Hanne Grethe Jensdatter
f. ~09.09.1809, Frederiksværk

g. Nicolai Toft


Ellen Marie Jensdatter

Jens Rasmus Larsen + Ellen Marie Jensdatter
f. - f.~ 01.04.1804, Frederiksværk

Christian Alfred Bartholin Jensen
f. 20.11.1829, Sengeløse, Kbhn
Marie Jensine Pouline Jensen
f. 16.03.1833, Sengeløse, Kbhn
Morten Christian Sophus Jensen
f. 22.10.1837, Sengeløse, Kbhn

Hanne Grethe Jensdatter


Nicolai Toft
f. ~1807, Viborg/Aarhus
Peder Toft
f. ~1819

Nicolai Toft + Hanne Grethe Jensdatter Poulsen
f. ~1807, Viborg/Aarhus - f. ~09.09.1809, Frederiksværk
g. 17.07.1830

Vinderød, winderød bye, FT-1834
Nicolai Toft 32 Gift hmd. snedker.
Hanne Grete Poulsen 25 Gift hans kone
Peder Toft 15 Ugift plejebarn, mandens broder
Maren Hansdtr. 66 Enke husfad. svigermoder,som af ham forsørges
Frederich Butz 19 Ugift læredreng
Niels Larsen 19 Ugift tjenestefolk
Pedersdtr. 21 Ugift do

Vinderød, Winderød Bye,F1, FT-1845
Nicolay Toft 43 Gift husmd., Snedkermester Aarhuus
Hanne Grete Poulsen 36 Gift hans Kone H i S
Martin Poul Toft 7 - deres Børn. >ditto=[h i S]
Christ. Ludv. Toft 7 - >ditto= [deres Børn] >ditto=[h i S]
Christiane M. Leer 71 Enke Pensionist, afskediget Gjordemoder.
Anne Kirstine Andersen;K;48;Enke;Kiøbenh.;Inds., Pensionist.;

Martin Poul Toft
f. 17.09.1838, Vinderød
Christian Ludvig Toft
f. 17.09.1838, Vinderød
d. 24.08.1846
Christian Ludvig Toft
f. 19.01.1849, Vinderød


Karen/Maren Poulsdatter

Jens Jørgensen + Karen/Maren Poulsdatter
f. 1785, Melby - f. ~30.08.1778, Melby
g. 06.11.1810, Melby

Melby, Adserboe, FT-1834/40
Jens Jørgensen 49 Gift gaaer i Frederiksværks Arbeide
Maren Poulsdatter 55 Gift hans Kone
Poul Jensen 22 Ugift Deres Sønner, passer Jorden
Jørgen Jensen 17 Ugift Deres Sønner, passer Jorden
Niels Hansen 71 Enke Indsidder og Aftægtsmand

Poul Jensen
f. 10.04.1812, Melby
g. Kirstine Christensdatter
Jørgen Jensen
f. 20.06.1817, Melby


Poul Jensen + Kirstine Christensdatter
f. 10.04.1812, Melby - f.

Johanne Marie Poulsdatter
f. 18.12.1846, Melby
Jens Poulsen
f. 29.02.1848, Melby

----------------------------------------------------------------------

Poul Olsen + Dorthe Peril
f. 1670, Melby - f. 1674, Melby
d. 14.09.1755 - d. 18.04.1715/50

Ole Poulsen
f. 1701, Melby
d. 05.02.1730
Christen Poulsen
f. 1702/04, Melby
d. 04.02.1776
g. Maren Pedersdatter
f. ~1708, Melby
d. 04.02.1776
Anne Poulsdatter
f. 1706, Melby,
g. 23.08.1739
Hans Michelsen, f. 12.01.1721, Melby
også g. Rasmus Pedersen?
Maren Poulsdatter
f. 1708, Melby
d. 16.10.1785
g. Knud Hansen
Jens Poulsen
f. 23.03.1712,Melby
d. 24.03.1712/18
Birthe/Birgitte Poulsdatter, f. 24.12.1713, Melby
http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=tiffnedry&id=I1058&ti=5538

Christen Poulsen

Christen Poulsen + Maren Pedersdatter
f. 1702/04, Melby - f. ~1708, Melby
d. 04.02.1776? - d. 14.07.1772/04.02.1776
g. 15.05.1731, Melby
Maren også oppgitt FS som f. 1708 N.Vedby, Maribo, d. 17.01.1789, Maribo.
foreldre: Peder Kiol + ? , begge Vedby, Maribo
foreldre kan være Peder Poulsen + Elsebe Clausdatter??

Peder Christensen
f. 16.11.1732, Melby
d. . 07.12.1732
Kirsten Christensdatter
f. 13.12.1733, Melby
g. 1759, Melby,
Jørgen Olsen, f. 1723,M
Peder Christensen
f. 01.01.1736, Melby
d. 1739
Anne Catherine Christensdatter
f. 16.11.1738, Melby
d. 25.05.1782
g. Søren Andersen
Dorthe Christensdatter
f. 13.09.1742, Melby
Peder Christensen
f. 1740, Melby
g. Maren Hansdatter
Hans Christensen
f. 02/24.11.1743, Melby
g. Anne Nielsdatter
Niels Christensen
f. xx.09.1748
Karen Christensen
f. 14.08.1747, Melby
d. 1747
også f. Hjørring
Karen Christensdatter
f. 1749, Melby
Ole Christensen
f. 04.03.1750, Melby
g. Kirsten Olsdatter (Karen)

Kirsten Christensdatter

Jørgen Olsen + Kirsten Christensdatter
f. 1723,Melby - f. 13.12.1733, Melby
d. - d. 15.08.1773
g. 1759, Melby

Anne Jørgensdatter
f. 12.04.1761, Melby
Paul Jørgensen
f. 13.02.1763, Melby
d. 24.04.1763
Paul Jørgensen (twin)
f. 06.05.1764, Melby
d. 17.06.1764
Dorthe Jørgensdatter (twin)
f. 06.05.1764, Melby
Niels Jørgensen
f. 26.01.1766, Melby
Jacob Jørgensen (twin)
f. 03.08.1768
d. 1768
Peder Jørgensen (twin)
f. 03.08.1768
d. 1768
Karen Jørgensdatter
f. 25.11.1770, Melby
d. 1772


Anne Catherine Christensdatter

Søren Andersen + Anne Catherine Christensdatter
f. 1731, Melby - f. 16 .11.1738, Melby
d. - d. 2505.1782
g. ~1760, Melby

Ellen Sørensdatter
f. 19.03.1761, Melby
d. 1761
Anne Sørensdatter
f. 28.02.1762, Melby
d.1762
også f. 14.03, d. 18.04
Dorthe Sørensdatter
f. 04.04.1763, Melby
Kirstine Sørensdatter
f. 01.09.1765, Melby
d. 26.12.1765
Niels Sorensen
f. 01.02.1767
d. 13.01.1813

g. Kirsten Jensdatter
Peder Sørensen
f. 06.05.1770, Melby
d. 15.07.1770
Kirstine Sørensdatter
f. 22.09.1771, Melby
d. 04.12.1774
Niels mangler i én famileoppføring på Fam.Search


Hans Christensen

Hans Christensen + Anne Nielsdatter
f. 24.11.1743 - f. ~1738/40
d. 05.05.1804 - d. 24.04.1817

1. Dorthe Hansdatter, f. 20.03.1771, Melby
2. Jacob Hansen, f. 31.031773, Melby, d. 02.05.1784
Peder Hansen 12, f. 22.03.1775, Melby- søn
Maren Hansdatter 9, f. 05.10.1777, Melby- datter
5. Kirsten Hansdatter, f. 27.03.1780, Melby, d. 20.04.1780
6. Johanne Hansdatter, f. 28.03.1781, d. 1787
Anne Pedersdatter, f. ~1797, sønnens uekte barn

Ole Christensen

Ole Christensen + Kirsten Olsdatter
f. 04.03.1750, Melby - f. ~1754
hadde føstr Karen?

Melby, Evetofte Bye, FT-1787
Ole Christensen 36 gift Husbonde Gaardmand i Evetofte
Kirsten Olsdatter 33 gift Madmoder
Maren Oelsdatter 5 - datter
Knud Hansen 78 enke Bedstefader(onkel) i huset ?? sin gaard
Oles fars søsters mann
Peder Pedersen 22 ugift ??...?? gevorben soldat

Melby, Meelbye, FT-1801
Ole Christensen 49 gift Mand Inderste, Daglejer
Kirsten Olsdatter 46 gift Kone
Margrethe Olsdatter 11 ugift deres Børn
Dorthe Olsdatter 9 - deres Børn
Ellen Olsdatter 2 - deres Børn

Maren Olsdatter
f. ~1782, Evetofte
Margrethe Olsdatter
f. ~1790, Evetofte
Dorthe Olsdatter
f. ~1792, Evetofte
g. Lars Olsen?
Ellen Olsdatter
f. ~1799, Evetofte
Evetofte Bye, gaardfolk, , 72, FT-1787, A0867


Anne Poulsdatter

Hans Michelsen + Anne Poulsdatter
f. 12.01.1721, Melby - f. 1706, Melby,
d. 15.03.1752 - d.
g. 23.08.1739
også g. Rasmus Pedersen + Anne Poulsdatter

Dorthe Hansdatter
f. 29.09.1739
Maren Hansdatter
f. 23.09.1742, Melby
Margrethe Hansdatter
f. 07.02.1745, Melby
d. 22.02.1745
Margrethe Hansdatter
f. 04.10.1747, Melby
g. 22.01.1775
g. Jørgen Larsen

Maren Poulsdatter

Knud Hansen + Maren Poulsdatter,
f. 1709, Melby - f. 1708, Melby
d. 22.06.1789 - d. 16.10.1785

Melby, Evetofte Bye, FT-1787
Ole Christensen 36 gift Husbonde Gaardmand i Evetofte
Kirsten Oelsdatter 33 gift Madmoder
Maren Oelsdatter 5 - datter
Knud Hansen 78 enke Bedstefader(onkel) i huset ?? sin gaard
Oles fars søsters mann
Peder Pedersen 22 ugift ??...?? gevorben soldat

Hans Knudsen
f. 09.08.1739, Melby
d. 1740
Peder Knudsen
f. 10.01.1741, Melby
Maren Knudsdatter
f. 25.02.1744, Melby
Hans Knudsen
f. 19.02/09.1745, Me
lby

------------------------------------------------------------------

diverse fund:
Meelbye Bye, , 37, FT-1787
Jens Jensen + Ellen Poulsdatter 47 gift Husbonde Huusmand i Meelbye
Ellen Poulsdatter 62 gift Madmoder
g. 29.01.1775, Melby


en Jens Jensen, f. 1740, Melby, foreldre Jens Knudsen + Maren Nielsdatter

Poul Pedersen + Maren Poulsdatter, Skogmager
Maren Poulsdatter, f. ~28.02.1717, Melby
Poul Pedersen + Ellen Poulsdatter, f. ~10.10.1728, Melby


En Ellen Poulsdatter, g. 20.06.1751, Melby, Niels Olsen
niels olsen + ellen poulsdatter

Poul Olsen + Anne Poulsdatter
Anne Poulsdatter, f. ~18.03.1781, Melby

--------------------------------------------------------------------------

Niels Skaaning + ?
f. ~1680, Melby - f. ~1684, Melby
g. ~1705

Sidse Nielsdatter
f. 1706, Evetofte
Ellen Nielsdatter
f. 1708, Evetofte
d. 26.06./06.07.1710
Ole Nielsen
f. 16.08.1711, Torup
Inger Nielsdatter
f. 15.09.1715, Torup

--------------------------------------------------------------------------

Peder Nielsen + Margrethe Hansdatter
f. ~1742 - f. ~1746

Sophie Pedersdatter 12 - ældste datter
Anne Pedersdatter 6 - yngste datter

--------------------------------------------------------------------------

Mogens Pedersen + Maren Larsdatter
f. ~1742 - f. ~1729

(Zitse) Sidse Nielsdatter 16 ugift Steddatter

--------------------------------------------------------------------------

Jørgen Hansen + Maren Jensdatter (g.2.)
f. 1754 - f. ~1740

Hans Jørgensen 8 - af Konens 2det ægteskab begge to
Maren Jørgensdatter 5 - af Konens 2det ægteskab begge to

--------------------------------------------------------------------------

Niels Jensen + Mette Larsdatter
f. ~1750 - f. ~1751

Lars Nielsen 9 - søn
Maren Nielsdatter 7 - ældste datter
Margrete Nielsdatter 3 - yngste datter

--------------------------------------------------------------------------

Peder Hansen + Maren Jørgensdatter
f. ~1732 - f. ~1747

Jørgen Pedersen 7 - søn af sidste ægteskab
Ellen Pedersdatter 1 - datter af sidste ægteskab
hos dem bor Karen Poulsdatter, f. ~1756, ft 1801

--------------------------------------------------------------------------


Hans Bentsen + Karen Rasmusdatter
f. ~1751 - f. ~1757
g. 09.02.1777, Melby

Bent Hansen, , 7 - søn
Kirsten Hansdatter 3 - datter
Lars Andersens Enke 32 enke Mandens Søsterdatter
Peder Andresen Larsen 7 - Enkens Søn
Karen Larsdatter 5 - Enkens ældste datter
Anne Larsdatter 2 - Enkens yngste datter

--------------------------------------------------------------------------

Hans Rasmussen + Sidse Nielsdatter
f. ~1736 - f. ~1738

Rasmus Hansen 10 - søn af andet ægteskab

----------------------------------------------------------------------------

Jørgen Larsen + Margrethe Hansdatter
f. ~1748/50 - f. 21.11.1751
g. 03.03/02.04.1775, Torup
hennes far: Hans Pedersen
link ovenfor for Margrethe ikke rigtig?

Melby, Meelbye Bye, FT-1787
Jørgen Larsen 39 gift Husbonde Gaardmand i Meelbye
Margrete Hansdatter 36 gift Madmoder
Maren Jørgensdatter 3 - datter
Lars Jørgensen, f. ~1787, ft 1801

Lars Jørgensen
f. 17.11.1776, Torup
Lars Jørgensen
f. 01.05.1778, Torup
Hans Jørgensen
f. 15.08.1779, Torup
d. 29.08.1779
Margrethe Jørgensdatter
f. 20.08.1780, Torup
d. 27.08.1780
Lars Jørgensen
f. 14.10.1781, Torup
d. 18.11.1781
Karen Jørgensdatter
f. 07.09.1783, Torup
d. 14.09.1783
Maren Jørgensdatter
f. 05.09.1784, Torup
Lars Jørgensen
f. ~1784/87, Torup
g. 22.04.1807
Karen Pedersdatter

--------------------------------------------------------------------------

en + Sidse Jensdatter
f. ? - f. ~1735

Meelbye Bye, , 53, FT-1787, A0867
Sidse Jensdatter 52 enke Madmoder forhen gaardkone i Meelbye
g. ben?????

--------------------------------------------------------------------------

Hans Pedersen + Bodil Nielsdatter
f. ~1746 - f. ~1747
g. 12.09.1779, Torup??

Kirsten Hansdatter 5 - datter af andet ægteskab
Peder Nielsen Hansen 1 - søn af andet ægteskab

--------------------------------------------------------------------------

Søren Jensen + Sidse Henrichsdatter
f. ~1707 - f. ~1733

Lars Sørensen 28 ugift søn af andet ægteskab har været 3 aar gevorben soldat

--------------------------------------------------------------------------

Jens Hansen + Anne Catherine Hansdatter
f. ~1741 - f. ~1740

Anne Catherine Hansdatter 47 gift Madmoder
Peder Jensen 8 - søn

--------------------------------------------------------------------------

Hans Jensen + Inger Jensdatter
f. ~737 - f. 1723

--------------------------------------------------------------------------

Peder Christophersen + Inger Jensdatter
f. ~1734 - f. ~1748

Daniel Pedersen 9 - søn

--------------------------------------------------------------------------

Helle Jensen + Maren Jensdatter
f. ~1742 - f. 1752
Helle = Heje Jensen

Anne Hellesdatter 13 ugift ældste datter
Margrete Hellesdatter 8 - 2den datter
Ellen Hellesdatter 6 - yngste datter
Jens Hellesen 4 - ældste søn hiemme
Ole Hellesen 1 - yngste søn

--------------------------------------------------------------------------

Lars Larsen + Anne Nielsdatter
f. ~1742 - f. ~1747

Maren Larsdatter 15 ugift ældste datter
Ellen Larsdatter 10 - yngste datter
Jens Larsen 5 - søn
Niels Larsen, f. ~1788, ft. 1801

--------------------------------------------------------------------------

Alefax Hansen + Anne Christensdatter
f. ~1737 - f. ~1736

ChristiAnne Alefaxdatter 9 - datter
Anne er alene ft 1801

--------------------------------------------------------------------------

Jens Larsen + Anne Christensdatter
f. - f. ~1718
Jens er usikker...

Kirsten Jensdatter 50 ugift Steddatter
en Kirsten f. 01. 09.1737, Melby far: Jens Larsen

--------------------------------------------------------------------------

Jens Hansen + Anne Catherine Johansdatter
f. ~1747 - f. ~1759

Johanne Marie Sivertsdatter 7 - Steddatter
Peder Sivertssen 4 - Stedsøn


----------------------------------------------------------------------------------

Mette Jacobsdatter
f. ~1751, Evetofte
d. 07.11.1823

Mette g.1. Rasmus Pedersen + Mette Jacobsdatter
Rasmus f. 06.01.1743, Melby, d. 1792?

Niels Rasmussen
f. ~1778, Evetofte
Peder Rasmussen
f. ~1780, Evetofte
Margrethe Rasmusdatter
f. ~1782, Evetofte
Jacob Rasmussen
f. ~1785, Evetofte
g. Karen Mortensdatter
Dorthe Rasmusdatter
f. 1788, Evetofte
Hans Rasmussen
f. ~1791, Evetofte
d. 1792

Mette g.2. Jørgen Michelsen + Mette Jacobsdatter
Jørgen f. 1762, d. 22.12.1816

Ellen Jørgensdatter
f. 1793, Evetofte
Kirsten Jørgensdatter
f. 1795, Evetofte
d. 29.01.1827
g. Ole Mortensen

----------------------------------------------------------------------------------

Eschild Pedersen + Anne Catherine Jørgensdatter
g. 15.12.1727, Melby
Eschild f. ~1697(?), d. ~18.03.1778

Jørgen Eschildsen
f. ~31.10.1728, Melby
Anne Eschildsdatter
f. 08.10.1730, Melby
Jørgen Eschildsen
f. 26.09.1734, Melby
d. 28.10.1736
Peder Eschildsen
f. 13.10.1737, Melby
Jørgen Eschildsen
f. 1741, Melby
d. 24.07.1741
Margrethe Eschildsdatter
f. ~16.09.1742, Melby
Jørgen Eschildsen
f. 24.07.1746, Melby
en Peder g. 11.05.1761, Margrethe Mortensdatter
En Birthe Eschildsdatter g. 04.07.1728, Melby, Jens Pedersen

Eschild g.2. 15.12.1770, Eschild Pedersen + Anne Michelsdatter, f. ~1737
Anne g.1

Catherine Eschildsdatter
f. 04.04.1773, Evetofte
d. 05.04.1862, Evetofte
g. Niels Pedersen

Anne f. 26.11.1736, Torup, foreldre: Michel Nielsen + Ellen Jeppesdatter
Anne, g. 21.01.1771, f. 09.03/11.1738, Evetofte/Melby,
foreldre Michel Pedersen + Margrethe Olsdatter,

Jens Jensen g.1. ?
Jens f. 20.06.1756, far Jens Poulsen
en Jens Poulsen g. 1747, Vinderød, Dorthe Nielsdatter
en Dorthe N f. ~1722? g. FT 1787 Niels Pedersen
en Jens Poulsen, f. 1715, enke FT 87, far til Maren Jensdatter, f. 1751
en bror sanmme navn f. 1~12.04.1750, Melby men d. 23.05.1751
en Jens f. ~26.09.1756, Vinderød, foreldre: Jens Mortensen + Anne Johanne Jensdatter ikke riktige jens

Anne g.2. 05.07.1778, Evetofte, Jens Jensen + Anne Michelsdatter
Jens f. 20.06.1756 -


Dorthe Jensdatter
f. 24.02.1779, Melby
g. Henrich Daniel Mathias Licht

Anne g.3. Lars Jensen + Anne Michelsdatter
Lars f. ~1729


Frederiksborg, Strø, Melby, Evetofte Bye, gaardfolk, , 68, FT-1787
u Jens Jensen 31, f. ~1756, gift Husbonde Gaardmand i Evetofte
Anne Michelsdatter 50, f. ~1737, gift Madmoder
Catrine Eschildsdatter 14 ugift af første ægteskab
Dorthe Jensdatter 8 - af andet ægteskab

Frederiksborg, Strø, Melby, Evetofte, , 14, FT-1801
Lars Jensen 72, f. 1729, gift Mand Inderste, nyder Ophold fra d. afstaaede Gaard
Anne Michelsdatter 65, f. ~1736, gift hans Kone
Dorthe Jensdatter 22 ugift Mds Stifdatter

Catherine Eschildsdatter


Peder Olsen + Gunild Jensdatter
g. 05.03.1730, Kregme

en Gunild Jensdatter også g. 25.03.1730, Kregme Jeppe Hansen


Kirsten Pedersdatter
f. 15.04.1731, Kregme
d. 1731
Ole Pedersen
f. 14.04.1732, Kregme
Kirsten Pedersdatter
f. 18.01.1734, Kregme
d. 1816
g. Peder Pedersen
Peder Pedersen
f. 15.01.1741, Kregme
Karen Pedersdatter
f. 01.09.1743, Kregme
d. 1827
Anne Pedersdatter
f. 19.10.1746, Kregme
d. 1746

Peder Pedersen + Kirsten Pedersdatter
f. ~02.11.1732 - f. 18.01.1734
d. 07.03.1798, Vinderød - d. 24.03.1816, Vinderød
Bonde og Gaardbeboer, ft Vinderød 1787
begge også oppført ft 1801 som samme.

Peder Pedersen
f. 06.02..1757, Vinderød
d. 06.02.1757
Peder Pedersen
f. 18.09.1757, Vinderød
d. 06.02.1757
Sidse Pedersdatter
f. 12.10.1760, Vinderød
d. 27.03.1827
g. 16.01.1785,
Jens Larsen
Kirsten Pedersdatter
f. 25.09.1763, Vinderød
d. 04.11.1764
Niels Pedersen
f. 03.08.1766, Vinderød
d. 11.09.1832/23.01.1855, Melby
g. Catherine Eschildsdatter
Anne Pedersdatter
f. 27.02.1769, Vinderød
d. 26.12.1843
g. 02.09.1798
Lars Sørensen, f. 1778
1. Gunild Larsdatter, f. 1799
Ellen Pedersdatter
f. 29.09.1771, Vinderød
Peder Pedersen I også oppgitt f. 18.09.1757
Peder Pedersen II også oppgitt f. 22.01.1758
(En annen Niels Pedersen, f. 01.06.1766, Vinderød, far Peer Hansen
en annen Niels Pedersen, f. 1768, Vinderød, d. 27.12.1852
g. Maren Andersdatter, f. 1776, Auderød, d. 17.04.1850

en annen Niels Pedersen, f. ~1768, Frederiksborg,

g. ~1798, Karen Larsdatter, f. 15.04.1774, Ølstykke
en annen Niels Pedersen, f. ~29.05.1768, Kregme,
foreldre Peder Jensen + Johanne Hansdatter)


Niels Pedersen + Catherine Eschildsdatter

Niels Pedersen + Catherine Eschildsdatter
f. 29.07.1766, Vinderød - f. 04.04.1773, Evetofte
d. 23.01.1855 - d. 05.04.1862, Evetofte
g. 01.06.1795, Melby
hans far: Peder Nielsen??

Ellen Nielsdatter
f. ~09.08.1795, Melby
g. Svend Jensen
Anne Marie Nielsdatter
f. ~22.04.1798, Melby
d. 19.05.1799
Jens Nielsen
f. 15.04.1800, Melby
g.Birthe Mortensdatter
Ole Nielsen
f. ~11.04.1803, Melby
d. 27.05.1868
g. 30.03.1832
Anne Jensdatter
Peder Nielsen
f. 25.10.1807, Melby
Anne Nielsdatter
f. ~15.03.1812, Melby
g. 14.05.1834
Niels Larsen
Svends far: Jens Pedersen

Jens Nielsen

Morten Pedersen + Anne Hansdatter
f. ~1777 - f. ~1770
Hos dem bor FT 1840 Møllevang Peder Jørgensen, f. ~1835, deres dattersøn

Jens Nielsen + Birthe Mortensdatter
f. 15,04.1800, Melby ~15.04.1800, Melby
d. >1880 - d.
g. 18.12.1829

Melby, Møllervang, et Huus, 3., FT-1834
Morten Pedersen 57 Gift Huusmd, lever af sin Jordlod
Hansdatter 64 Gift hs Kone
Jens Nielsen 34 Gift Inds., Muursvend
Birthe Mortensdatter 29 Gift hans Kone
Hans Jensen 4 Ugift Deres Børn
Jensdatter 1 Ugift Deres Børn
Peder Jørgensen 4 Ugift Ple
iesøn

Hans Jensen
f. ~1830, Møllevang
g. Kirsten Larsdatter
f.1830, Torup
Anne CatherineJensdatter
f. ~1833, Møllevang
Marie Jensdatter
f. ~1837, Møllevang

flere barn? se DDD

------------------------------------------------

Evetofte

Ole Nielsen

Ole Nielsen + Anne Jensdatter
f. ~11.04.1803, Melby - f. ~1805, Melby
d. 27.05.1868 - d.
g. 30.03.1832
hos dem boende FT 1834 og FT 1845-50 Niels Pedersen + Catherine Eschildsdatter

Svend Olsen
f. 17.02.1832, Evetofte
d. 22.08.1835
Niels Olsen
f. 11.05.1834, Evetofte
g. 1863
Maren Kirstine Jensdatter
f. 1840, Evetofte
Svend Olsen
f. 22.11.1836, Evetofte
d. 27.01.1916
g. 07.04.1865, Anne Nielsdatter
9 barn bosatt Annisse sogn
Marie Olsdatter
f. 16.07.1841, Evetofte
g. 1861, Søren Pedersen
f. 1825, Tollerup
Hans Olsen
f. 1845
g. 30.06.1876,
Ellen Mortensen, f. 1846
1. Karen Margrethe Olsen
f. 19.02.1877, København
Marie = Maren Olsdatter

--------------------------------


Evetofte er midt på kortet

Jens Larsen + Karen Olsdatter
f. ~1747 - f. ~1753
bosat Evetofte

1.Maren Jensdatter 8 - ældste datter, d. 11.02.1857
g.? 02.01.1819, Kregme, Niels Andersen, Melby, d. 21.05.1844
en Maren f. ~08.07.1792, Melby, foreldre: Jens Larsen + Maren Jørgensdatter

g? 03.10.1817, Asminderød, Jens Rasmussen, men de er da hhv . 20 og 23 år gl.
2.Kirsten Jensdatter 6 - mellemste datter
3. Anne Jensdatter 4 - yngste datter
4. Lars Jensen 2, f. 1785, d. 21.11.1820, Evetofte- søn
g. Bodil Olsdatter
1. Johanne Larsdatter, f. ~11.04.1814
2. Jens Larsen, f. ~18.03.1816
3. Peder Larsen, f. ~10.08.1820

4. Lars Larsen, f. ~1828
Bodil g.2. Jørgen Pedersen + Bodil Johanne Olsdatter
Jørgen f. Jyllinge

Jørgen også Jørgen Jacobsen FT 1860
1. Lars Jens Jørgensen, f. ~27.01.1824, Evetofte
g. Kirsten Michelsdatter
1. Bodil Kirstine Larsdatter, f. ~1853
5. Jens Jensen, f. ~1787
6. Peder Jensen, f. ~1791

Jørgen Pedersen + Bodil Johanne Olsdatter
f. ~1792 - f. ~1786
g.07.02.1823, Melby

Evetofte, en Gaard, 7., FT-1834
Johanne Larsdatter 21 Ugift Deres Børn
Jens Larsen 18 Ugift Deres Børn
Lars Larsen 16 Ugift Deres Børn
1. Lars Jens Jørgensen 11 f. 27.01.1824, Melby, twin, Ugift Deres Børn
Sidse Jørgensdatter, f. 27.01.1824, Melby, twin

2. Ole Jørgensen 8 f. 20.02.1826, Melby, Ugift Deres Børn
3. Peder Jørgensen 5, f. 03.04.1829, Melby, Ugift Deres Børn

4. Jens Jensen, f. ~1787
5. Peder Jensen, f. ~1791

--------------------------------------------------------------------------

Jacob Pedersen + Maren Jensdatter
f. ~1749 - f. ~1759
g. 06.07.1783, Kregme

Ellen Jacobsdatter,?? f. 1773, ugift ældste datter af første ægteskab
Peder Jacobsen , f. ~25.06.1775, d. 30.07.1775??, Melby- ældste søn af første ægteskab
Peder Jacobsen , f. ~27.10.1776, , Melby- ældste søn af første ægteskab
Birthe Jacobsdatter , f. ~1779, - yngste datter 1ste ægteskab
Jens Jacobsen - yngste søn af sidste 3die ægteskab

Melby, Evetofte, , 4, FT-1801
Jacob Pedersen 52 gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Jensdatter 42 gift hans Kone
Peder Jacobsen 25 ugift deres Børn
Jens Jacobsen 15 - deres Børn
Bodil Jacobsdatter 12 - deres Børn
Hans Jacobsen 8, f. ~28.10.1792, Melby, - deres Børn
Jørgen Jacobsen 3 f. ~10.09.1797, - deres Børn
Lars Jacobsen 1 - f. ~1108.1799, Melby, deres Børn

FT Vinderød 1834, Meelbye;3.;et Huus
Ellen Jacobsdatter;K;60;Enke;Huusmands Enke ernærer sig ved Arbeide for Bonden; samme????
Jørgen Pedersen;M;57;Gift;Indsidder lever ved at sælge Brød;
samme hans?
Hans Jacobsen + Ellen Kirstine Hansdatter
f. ~1792, Melby - f. ~1796, Torup
g. 07.12.1821, Torup
hos dem boende FT 1834 Torup: ;Anders Nielsen;M;79;Enke;aftægtsmand;

Maren Hansdatter
f. ~1822, Nøddebo
Jens Hansen
f. ~1824, Torup

---------------


Lars Jensen + Sidse Larsdatter
f. ~1733 - f. ~1734

Jens Larsen 26, f. 1760, ugift ældste søn een Krybling
Lars Larsen 16 ugift yngste søn
Margrete Larsdatter, f. 1762, 24 ugift ældste datter
Karen Larsdatter 22, f. 1764, ugift anden datter

en Rasmus Jørgensen, Evetofte, far til Karen Rasmusdatter
blir g. Lars Larsens datter, Kirsten Larsdatter 17.01.1806

Lars Larsen + Kirsten Pedersdatter
f. ~1771 - f. 1775
d. 20.09.1830 - d.
hos ham boende FT 1801 Jens Larsen (hans bror)
og Frederich Larsen, en av søstrenes sønner

En Frederik Larsen nevnt ft 1801 som konens søn, f. ~1793

Lars Larsen var vistnok også g. Margrethe Larsdatter, f. ~1772
Lars Jørgensen, Margrethes uægte sønn, f. ~1795
1. Jens Larsen, f. 1799
2. Anne Marie Larsdatter, f. 1803
--------------------------------------------------------------------------

Ole Nielsen + Birthe Jensdatter
f. ~1742 - f. ~1722


--------------------------------------------------------------------------

Peder Nielsen + Kirsten Nielsdatter
f. ~1725 - f. ~1747

Niels Pedersen 10 - ældste søn af sidste ægteskab
Hans Pedersen 8, f. ~1779, - yngste søn ligeledes af sidste ægteskab
Anne Pedersdatter 12 - ældste datter af sidste ægteskab
Johanne Pedersdatter 5 - den mellemste datter ligeledes af sidste ægteskab
Kirsten Pedersdatter 3 - yngste datter og af sidste ægteskab
Jørgen Pedersen, f. ~1788, ft. 1801

--------------------------------------------------------------------------

Niels Nielsen + Anne Marie Nielsdatter
f. ~1734 - f. 1730

Niels Nielsen 16 ugift søn

--------------------------------------------------------------------------

Peder Nielsen + Elisabeth Jensdatter
f. ~1736 - f. ~1742
g. 11. 03.1770, Melby ?
Elisabeth = Lisbeth Jensdatter

Margrete Pedersdatter 13 - ældste datter af andet ægteskab
Niels Pedersen 7 - søn af andet ægteskab
Maren Pedersdatter 7 - yngste datter

--------------------------------------------------------------------------

Peder Larsen + Ellen Pedersdatter
f. ~1743 - f. ~1747

Jens Pedersen 10 - søn
Rasmus Pedersen 7 - mellemste søn
Jørgen Pedersen 2 - yngste søn
Maren Pedersdatter 15 - datter

Evetofte, FT 1801
Peder Larsen;M;Mand;58;gift;1;Jordløs Hsmand vandfør, Almisse;;;
Ellen Pedersdatter;K;hans Kone;54;gift;1;ægtefælle
Peder Pedersen;M;deres Børn;26;ugift;. Frederichsværk; fællesbarn
Jens Pedersen;M;deres Børn;25;-; fællesbarn
Jørgen Pedersen;M;deres Børn;16;-; fælles
barn
Morten Pedersen;M;deres Børn;12;-;fællesbarn

--------------------------------------------------------------------------

Niels Pedersen + Maren Pedersdatter
f. ~1756 - f. ~1755

Lars Nielsen 2 - søn af andet ægteskab
Anne Larsdatter 7 - Steddatter, uægte barn ??...?? det uægte Barn er avlet førend de ?? i ægteskab med hinanden

er dette samme Niels?
FT 1801 Hanehoved
Niels Pedersen;M;Mand;45;gift;2;Huusmand med Jord;;
Kirsten Olsdatter;K;hans Kone;38;gift;1, ægtefælle
Lars Nielsen;M;deres Børn;14;ugift; fællesbarn
Ole Nielsen;M;deres Børn;11;-;fællesbarn

Niels Nielsen;M;deres Børn;7;-; fællesbarn
Maren Nielsdatter;K;deres Børn;4;-;fællesbarn
Kirsten Nielsdatter;K;deres Børn;2;-; fællesbarn

--------------------------------------------------------------------------

Niels Jørgensen + Anne Hansdatter
f. ~1750 - f. ~1757

Johanne Nielsdatter 1 - datter af andet ægteskab

FT 1801, Azeboe Overdrev
Niels Jørgensen;M;Mand;52;gift;1;Hsmand med Jord;
Anne Hansdatter;K;hans Kone;44;gift;1;ægtefælle
Anne Margrethe Nielsdatter;K;deres Børn;10;ugift; fællesbarn
Birthe Nielsdatter;K;deres Børn;8;- fællesbarn
Jørgen Nielsen;M;deres Børn;6;-s fællesbarn

--------------------------------------------------------------------------

Hans Larsen + Karen Jensdatter
f. 1747 - f. ~1750

Lars Hansen 4 - søn
Maren Hansdatter 7 - datter

--------------------------------------------------------------------------


Møllevænget

Ole Jensen + Kirsten Jørgensdatter
f. ~1760, Melby - f. 30.08.1767, Torpmagle
d. 10.02.1835 - d. 10.10.1855

Ole Olsen
f. ~1792/95
g. Dorthe Olsdatter
Johanne Olsdatter
f. ~1794
Jørgen Olsen
f. ~25.03.1796, Melby
d. 10.04.1796
Jens Olsen
f. ~25.03.1796, Melby
Margrethe Olsdatter
f. ~17.09.1797, Melby
d. 26.12.1797
Anne Marie Olsdatter
f. ~17.09.1797
d. 13.05.1799
Margrethe Olsdatter
f. ~12.03.1799, Melby
Anne Marie Olsdatter
f. ~21.11.1800
g. Jørgen Larsen
Karen Olsdatter
f. 03.05.1805, Melby
Jørgen Melchior Olsen
f. 15.02.1807, Melby
d. 04.03.1874
g. Karen Sørensdatter

Ole Olsen + Dorthe Olsdatter
f. ~1795 - f. ~1796
g. 13.12.1816, Melby
hos dem boende hans foreldre FT 1834 Asserbo
FT 1845: Rasmus Olsen;;30;ugift;Melby sogn, Fborg amt;Fattiglem, fjollet fra Barndommen;

Maren Olsdatter 16, f. 20.09.1818, Melby, Ugift Deres Børn
Kirstine Olsdatter, f. 16.05.1821, Melby
Jens Olsen, f. 23.08.1824, Melby

Kirstine Olsdatter, f. 25.10.1826, Melby
Stine Olsdatter 7 Ugift Deres Børn

Ole Olsen 5 , f. 10.10.1829, Melby, Ugift Deres Børn

--------------------------------------------------------------------------

Haagendrup

Hans Jensen + Sidse Olsdatter
f. ~1746 - f. ~1746

1. Karen Hansdatter 16 ugift ældste datter
2. Maren Hansdatter 12 - anden datter
Maren g.1. Jens Pedersen + Maren Hansdatter
Jens f. ~1768, d. 18.02.1816, Haagendrup
1. Peder Jensen, f. ~1798, Dannebrogsmand
g. Ellen Olsdatter, f. ~1794, Mårum sogn, Fb
hos dem boende FT 1840, Haagendrup: Maren Hansdatter, f. ~1775
FT 45 Haagendrup: pleiebarn, Johanne Wilhelmine Wæver, f. ~1826, Kbhn
2. Sidse Jensdatter, f. ~1811
Maren g.2. 1816, Peder Christensen + Maren Hansdatter
Peder f. ~1791, sognefoged, lægdomsmand
3. Dorthe Hansdatter, f. ~1781, 6 - yngste datter

--------------------------------------------------------------------------

Lars Pedersen g.1. ??
Lars Pedersen + Johanne Hansdatter
f. ~1731 - f. ~1738
d. 25.09.1814 - d. 13.04.1796


Anne Larsdatter 20 ugift datter af andet ægteskab
g. Lars Knudsen
Peder Larsen 10 - søn af andet ægteskab

Lars g.3. 31.12.1806, Lars Pedersen + Karen Rasmusdatter, f. 1784
1. Jens Larsen, f. xx.06.1807
Karen Rasmusdatter g.3 ganger se 5xfa1.htm
--------------------------------------------------------------------------

Lars Hansen + Anne Pedersdatter
f. ~1728 - f. ~1732

Birthe Catrine Larsdatter 23 ugift datter af sidste ægteskab Krybling faaer af de fattiges

--------------------------------------------------------------------------

Niels Svendsen + Maren Hansdatter
f. ~1759 - f. ~1763

Haagendrups huusfolk og indsiddere, , 103, FT-1787, A0867
Jens Jensen 58 ugift u. Peder Larsen beslægtet ungkarl Indsidder i Haagendrup

FT 17801 Hanehoved
Svend Nielsen 10 ugift deres Børn
Christense Nielsdatter 5 - deres Børn
Johanne Nielsdatter 1 - deres Børn

--------------------------------------------------------------------------

Hans ? + Johanne Pedersdatter
f. - f. ~1723

Haagendrups huusfolk og indsiddere, , 105, FT-1787, A0867
Johanne Pedersdatter 64 enke Madmoder en fattig Indsidderske
Karen Hansdatter 10 - datterdatter et uægte barn

--------------------------------------------------------------------------

Tollerup

Peder Jensen + Ellen Larsdatter
f. 1756 - f. ~1732


Tollerup Bye, gaardfolk, , 108, FT-1787, A0867

fam av samme navn også Vinderød 1787
Niels Pedersen 11 - Mandens Søstersøn

--------------------------------------------------------------------------

Peder Larsen + Birthe Pedersdatter
f. ~1744 - f. ~1751

Tollerup, FT 1801
gl. Peder Larsen;M;Huusbonde;56;gift;1;Bonde og Gaardbeboer;
Birthe Pedersdatter;K;hans Kone;52;gift;1, ægtefælle
Kirsten Pedersdatter;K;deres Børn;21;ugift;fællesbarn
Jens Pedersen;M;deres Børn;16;-; fællesbarn
Ellen Pedersdatter;K;deres Børn;12;- fællesbarn
Lars Pedersen;M;deres Børn;5;- fællesbarn

Peder Pedersen. 14 ugift ældste søn
Anders Pedersen 12 - 2den søn
Kirsten Pedersdatter 6 - datter
Jens Pedersen 3 - yngste søn

Lars Pedersen + Margrethe Jørgensdatter
f. 29.07.1795, Tollerup - f. xx.09.1791
d. 18.07.1876 - d. 17.08.1838
g. 14.04.1815, Melby

Peder Larsen
f. 08.04.1816, Tollerup
d. 05.10.1848, g.?
g. Karen Diderichsdatter (Maren)
1. Margrethe Pedersdatter
f. 14.03.1847, Tollerup
2. Maren Pedersdatter
f. xx.09.1848, Toillerup,
d. 31.12.1848
Dorthe Kirstine/
Birthe Larsdatter
f. 24.03.1818, Tollerup
g. Ole Christiansen
1. Margrethe Olsdatter
f. 24.03.1847, Tollerup
Anne Margrethe/
Anne Ch
ristine-Kirstine Larsdatter
f. 06.03.1820 Tollerup
Sisse Johanne Larsdatter
f. 09.02.1822, Tollerup
Ellen Katrine Larsdatter
f. 11.08.1824, Tollerup
Anne MarGrethe Larsdatter
f. 23.09.1827, Tollerup
Jørgen Larsen
f. 27.03.1830, Tollelrup
g. Maren Diderichsdatter


hos Lars d.e. og Jørgen boede FT 1850 Maren Didrichsdatter, f. ~1817, Torup, enke efter en av sønnene ovenfor.
hun hadde 2 barn:

1. Anne Margrethe Pedersdatter, f. ~1847
2. Peder Lars Jørgensen, f. ~1849

Maren gifter seg med Jørgen Larsen
g. 11.07.1850, Melby
Jørgen Larsen + Maren Diderichsdatter
1. Peder Lars Jørgensen, f. ~1850
2. Ole Frederich Jørgensen, f. 29.05.1861, Melby
g. Birthe Marie Dorthe Jørgensdatter, f. 28.11.1860, Vejby, Tibirke
hos dem boende FT 1890, Melby, Maren Diderichsdatter
1. Anne Christiane Jørgensen, f. 27.01.1884, Melby
2. Jørgen Laurits Jørgensen, f. 09.03.1887, Melby/Tisvilde
3. Maren Kirstine Jørgensen, f. 03.03.1888, Melby
g. Ole Jørgensen, Ellemosegård, Evetofte
4. udøpt pike, f. 03.01.1890, Melby??
5. Hans Peder Jørgensen, f. 30.05.1890, Melby
g. Margrethe Hansen, hennes far Morten Hansen, Evetofte
6. Carl Einar Jørgensen, f. 09.07.1895/96, Melby, Redaktør, Frederiksborg Amtsavis
g. Nielsine Olsen, foreldre: Ole Olsen + Johanne på Hanehoved
7. Birthe Petrine Jørgensen, f. 12.04.1898

--------------------------------------------------------------------------

Kirsten Sørensdatter
f. ~1750
g.1. Søren Pedersen
g.2. Peder Pedersen

Kirsten g.1. Søren Pedersen + Kirsten Sørensdatter
Søren f. ~1742

Lars Sørensen
f. ~1777
Ellen Sørensdatter
f. ~1784
g. Lars Jørgensen
Peder Sørensen
f- ~1789
Maren Sørensdatter
f. ~1796
g. Peder Jørgensen

Kirsten g.2. Peder Pedersen + Kirsten Sørensdatter
Peder f. ~1757

Maren Sørensdatter

Peder Jørgensen + Maren Sørensdatter
f. ~1787/96. Tollerup - f- ~1795, Tollerup
d. 06.05.1864? - d. 18.10.1877
g. 07.05.1819, Melby

Tollerup, en Gaard, 4., FT-1834,
Peder Jørgensen 47, f. 1787, Tollerup, d. 06.05.1864? Gift Gaardmand

Maren Sørensdatter 39, f. ~1795, Tollerup, d. 18.10.1877,Gift hans Kone
Søren Pedersen 9 Ugift Deres Søn
Dorthe Pedersdatter 26 Ugift gaaer paa Omgang i Sognet ?

Jørgen Pedersen
f. ~19.03/04.1820, Melby
d. 1820
Søren Pedersen
f. 04.01.1826, Tollerup
g. Maren/Marie Olsdatter
f. 16.07.1841, Melby
Karen Pedersdatter
f. ~1833

Jørgen Pedersen
f. 02.09.1835, Tollerup
d. 25.03.1855

Søren Pedersen + Marie Olsdatter
f. ~1826 - f. ~1841
hos dem boende FT 1890 pleiebarn, Jens Frederich Olsen , f. ~1875, Melby

Tollerup By, En Gaard, 10, FT-1880
Søren Pedersen 54 Gift Husfader, Gaardejer Her i Sognet
Marie F. Olsdstter 39 Gift Hans Hustru Her i Sognet
Anne Marie Jørgine Pedersen 14 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Maren Kirstine Pedersen 12 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Peder Jørgen Pedersen 10 Ugift Deres Barn Her i Sognet

Anne Marie Jørgine Sørensdatter
f. 05.02.1865, Melby
g. Jens Peder Jensen
Maren Kirstine Sørensdatter
f. 19.07.1867, Melby
Peder Jørgen Sørensen Pedersen
f. ~1870

Jens Peder Jensen + Anne Marie Jørgine Sørensdatter
f. 01.03.1864, Melby - f. 05.02.1865, Melby
hos dem bor FT 1890
Maren/Marie Olsdatter, f. 16.07.1841, Melby, slektmomg
Maren Kirstine Sørensdatter, f. 19.07.1867, Melby, slektning


Søren Jensen
f. 09.10.1892, Melby
Kirstine Jensen
f. 10.11.1893
Karen Marie Jensen
f. 06.07.1899, Melby

--------------------------------------------------------------------------

Lars Ebbesen + Anne Jensdatter
f. ~1701, Evetofte - f. ~1702, Evetofte
g. 06.12.1726, Evetofte

Maren Larsdatter
f. ~15.02.1728, Vinderød
Ebbe Larsen
f. ~29.03.1730, Vinderød
Niels Larsen?
f. ?
g. ?
1. Lars Nielsen
f. ~1775/76
g. 04.01.1799?
FMFFFA95
Maren Larsdatter?
Peder Larsen
f. ~1738
g. Inger Rasmusdatter

Peder Larsen + Inger Rasmusdatter
f. 1738 - f. ~1739

Kirsten Hansdatter, konens søssterdatter, f. ~1784

--------------------------------------------------------------------------

Christian Magnussen + Susanne Marie Andresdatter
f. ~1750 - f. ~1747

Magnus Christiansen 8 - Søn
Anne Christiansdatter 6 - ældste datter
Sidse Christiansdatter 2 - yngste datter

--------------------------------------------------------------------------

Hans Olsen + Maren Olsdatter
f. ~1746 - f. ~1744

Christian Hansen, f. ~1781, 6 - søn

-----------------------------------


Teglbrænderiet, , 121, FT-1787, A0867

Lars Andersen + Inger Hansdatter
f. ~1735 - f. ~1734, Torup?
d. ~08.05.1796, Melby - d. ~13.12.1789, Melby

Anders Larsen . Født
f. 1759, Hald
d. ~18.11.1764.
Margrethe Larsdatter
f. 1762, Hald
d. ~07.07.1762, Hald
Margrethe Larsdatter
f. 1763, Torup
d. ~23.12.1823, Nødebo
g. Niels Pedersen
Anders Larsen
f. 1766, Hald
d. ~26. juli 1767, Hald.
Anders Larsen .
f. 1767.
Karen Larsdatter
f. 1760/69??
d. ~18.11.1764.
Hans Larsen
f. 1770, Hald
Peder Larsen
f. 1771, Hald
d. 01.09.1831, Kikhavn
g. Catherine Nielsdatter
se torup-lock.htm
Karen Larsdatter
f. 1774
d. ~12.11.1818
g. Rasmus Hansen
Ole Larsen
f. 1776
d. 08.04.1845.
g. Sidse Nielsdatteer
Niels Larsen
f. 1779
d. 02.06.1847
g. Johanne Jensdatter


Margrethe Larsdatter

Niels Pedersen + Margrethe Larsdatter
f. ~1762, Vinderød - f. 1763, Torup
d. 30.08.1831, Nødebod. ~23.12.1823, Nødebo

Torup, Nødeboe FT 1801
Niels Pedersen 39 gift Mand Huusmand med jord og hiulmand
Margrethe Larsdatter 38 gift hans kone
Jens 14 ugift Deres børn
Lars Peder 1 ugift Deres børn

Jens Nielsen
f. 1787
g. 04.05.1813,
Karen Olsdatter
f. 1781, Torplille, d. >1845
Lars Nielsen
f. 1795
d. ~26.05.1799
Lars Peder Nielsen
f. 1800
d. 07.05.1879
g. Ellen Larsdatter
Lars = Lars Nielsen Pedersen
Lars = Lars PedersenPeder Larsen

Peder Larsen + Catherine Nielsdatter
f. 1771, Hald - f. 1776, Torplille
d. 01.09.1831, Kikhavn - d. 30.08.1831, Kikhavn
g. 27.12.1797, Torup
Samme par finnes på torup-lock.htm, men peder har andre foreldre!

Lars Andersen Pedersen
f. 1798, Kikhavn
d. ~27. 02.1803, Kikhavn
Matthias Pedersen
f. 1801, Kikhavn
d. 1801, Kikhavn
Bodil Kirstine Pedersdatter
f. 1804, Kikhavn
d. ~10. juni 1804, Kikhavn
Bodil Kirstine Pedersdatter
f. 1805, Torup
d. 30.03.1839, Kikhavn

g. Peder Jørgensen
Lars Pedersen
f.1807
d. ~22.11.1807
Lars Pedersen
f. 1809
d. ~17.06.1810
Martine Pedersdatter
f. 1811, Kikhavn

g.1. Niels Larsen
g.2. Niels Olsen
g.3. Ole Jørgensen
Niels Jensen Pedersen
f. 1813, Kikhavn
Marie Pedersdatter
f. 1816, Kikhavn
d. 30.03.1860, Carlsminde

g.1. Christian Olsen
g.2. Christen Jensen


Bodil Kirstine Pedersdatter

Jørgen Pedersen + Anne Catherine Clausdatter
f. 09.04.1775, Kikhavn - f. 02-03.1774, Kikhavn
d. 16.03.1860, Kikhavn - d. 19.11.,1853, Kikhavn
g. 03.04.1806
bosatt 1845 hos Hans Mortensen + Sidse Jørgensdatter, Kikhavn
som har sønnen Søren Hansen, f. ~1840
Jørgens foreldre: Peder Mortensen + Sidse Pedersdatter, Peder også Madsen
en Sidse f. 30.08.1750, Kikhavn, far Peder Larsen


Anne Kirstine Jørgensdatter
f. ~01.02.1807, Kikhavn
g. 01.03.1833,

Hans Peder Jensen
Sidse Jørgensdatter
f. ~16.04. 1808, Kikhavn
d. 23.01.1865

g. Hans Mortensen
Peder Jørgensen
f. ~25.03.1810, Kikhavn
d. 24.01.1877

g. Bodil Kirstine Pedersdatter
Maren Jørgensdatter (Marie)
f. 10.01.1813, Kikhavn
Niels Jørgensen
f. ~06.07.1817, Kikhavn
d. 15.02.1818
Marie (Maren) bor hos Peder ft 1850

Anne Kirstine Jørgensdatter

Hans Peder Jensen + Anne Kirstine Jørgensdatter
f. ~06.10.1799, Kikhavn - f. ~01.02.1807, Kikhavn
d. 16.07.1841 - d.
g. 01.03.1833, Torup
hos dem boende ft 1845 Pleiebarn, Niels Larsen, f. 25.06.1840, Kikhavn

Maren Kirstine Hansdatter
f. 06.06.1834, Kikhavn
g. 26.01.1855
Ole Jørgensen
Niels Hansen
f. 30.10.1838, Kikhavn
d. 07.11.1838
Niels Lars Hansen
f. 25.06.1840
g. 31.10.1831,
Karen Kirstine Rasmusdatter
Ellen Catherine Hansdatter
f. ~1844

Sidse Jørgensdatter

Hans Mortensen + Sidse Jørgensdatter
f. 16.04.1809, Kikhavn - f. ~16.04.1808, Kikhavn
g. 11.12.1835, Torup
hos ham boende FT 1840, Kikhavn, Sidses foreldre

Niels Hansen
f. 02.12.1837, Kikhavn
d. 26.12.1844
Søren Hansen
f. 11.10.1840, Kikhavn
d. xx.04.1921
g. 20.11.1866
Johanne Frederichsdatter
f. 27.01.1833, Torpmagle


Peder Jørgensen
+ Bodil Kirstine Pedersdatter

Peder Jørgensen
f. 1810, Kikhavn
d. 24.01.1877, Kikhavn
g. Bodil Kirstine Pedersdatter

Peder Jørgensen + Bodil Kirstine Pedersdatter
f. 1810, Kikhavn - f. 1805, Torup
d. 24.01.1877, Kikhavn - d. 30.03.1839, Kikhavn
Hos dem boende FT-1834;Kikhavn;Hans Christian;M;11;Ugift;plejebarn;
Niels Pedersen;M;21;Ugift;nærværende tid krøbling;

ft 1845 er Marie Jørgensdatter, f. ~1808, ugift, husbestyrer her

Anne Catherine Pedersdatter
f. 30.11.1833, Kikhavn
d. 27.01.1860, Kikhavn
g. 08.01.1857, Peder Frederichsen

Peder Frederichsen + Anne Catherine Pedersdatter
f. 29.08.1831, Liseleje - f. 30.11.1833, Kikhavn
d. 01.11.1908, Utah - d. 27.01.1860, Kikhavn

Peder Frederich Pedersen
f. 25.03.1858, Kikhavn
Niels Jensen Pedersen
f- 26.01.1860, Kikhavn

Martine Pedersdatter

Martine Pedersdatter
f. 1811, Kikhavn

g.1. Niels Larsen
g.2. Niels Olsen
g.3. Ole Jørgensen

Niels Larsen +
Martine Pedersdatter (g.1.)

Karen Margrethe Nielsdatter
f. 26.08.1829, Kikhavn
g. Ole Pedersen

Ole Pedersen + Karen Margrethe Nielsdatter
f. 1823, Nedre Dråby? - f. 26.08.1829, Kikhavn
g. 15.08.1852

Bodil Marie Olsdatter
g. 16.08.1850, Kikhavn
d. <16.07.1852, Kikhavn
Boline Marie Olsdatter
f. 16.07.1852, Carlsminde

Niels Olsen +
Martine Pedersdatter (g.2.)
Niels f. Kregme?

Anne Catherine Nielsdatter
f. 03.09.1834, Torup

Jørgen Olsen + Johanne Hansdatter
begge Melby

Ole Jørgensen + Martine Pedersdatter (g.3.)
g. 28.05.1837, Vinderød
Ole f. 16.12.1815, Melby?


Marie Pedersdatter

Marie Pedersdatter
f. 1816, Kikhavn
d. 30.03.1860, Carlsminde
g.1. Christian Olsen
g.2. Christen Jensen

Ole Larsen + Karen Christiansdatter (Christensdatter)
f. 1788, Liseleje - - f. 1789, Tollerup???
d. 02.03.1830, Liseleje? - d. 08.03.1829, Liseleje?
g. 26.10.1814, Melby

Christian Olsen
f. 28.11.1815, Melby
g. Marie Pedersdatter
Lars Olsen
f. 05.07.1818, Melby
Rasmus Olsen
f. 08.05.1821, Melby
Jørgen Olsen
f. 27.12.1823, Melby
d. 27.12.1823

Christian Olsen
f. ~29.11.1815, Liseleje?
d. < 24.01.1842, Torup

g.
Marie Pedersdatter

Marie g.1. Christian Olsen + Marie Pedersdatter

Ole Christiansen
f. 18.10.1838, Liseleje
d. 27.01.1910, Hundested
g. Maren Kirstine Madsdatter

Ole Christiansen + Maren Kirstine Madsdatter
f. 18.10.1838, Liseleje - f. 29.03.1834, Rørvig
d. 27.01.1910, Hundested - d. 21.05.1917, Hundested
g. 01.01.1865, Torup
Karen Sophie Jensdatter bosat hos dem, slektning, f. ~1842, Rørvig

Christian Jens Christiansen
f. 22.02.1870, Carlsminde
d. 08.12.1915, Hundested
g. Anne Marie Rasmussen

Christian Jens Christiansen + Anne Marie Rasmussen
f. 22.02.1870, Carlsminde - f. 30.12.1872, Karlebo
d. 08.12.1915, Hundested - d. 10.11.1954, Hundested
g. Karlebo?

Ole Christiansen
f. 09.08.1895, Præstø
g. 31.07.1927, Torup
Karen Jeppesen
f. 24.05.1904, Korsør
1. Kirsten Johanne Chr
f. 27.04.1928, Torup
Jens Jacob Christiansen
f. 03.02.1900, Rørvig
d. 23.11.1929, Frederiksværk
g. 03.02.1925, Lynæs
Olga Petrea Rasmussen
f. 26.10.1905, Tibirke
1. Carsten Ib Christiansen
f. 15.02.1927, Torup
Inger Marie Christiansen
f. 25.09.1901, Hundested
g. 05.11.1918, Torup
Laurits Oluf Larsen
f. 14.12.1894, Rorup
1. Emmy Christense Christiansen
f. 05.03.1918, Hundested
2. Ole Christian Larsen
f. 19.05.1920, Hundested
Agnes Christense Christiansen
f. 22.08.1903, Hundested
g. 23.07.1921, Torup
Kai Wilhelm Pedersen
f. 21.104.1899, Kalvehave sogn
Godtfred Christiansen
f. 18.12.1904, Hundested
d. 23.01.1905, Hundested
Gerda Christiansen
f. 18.12.1904, Hundested
Jens Marius Christiansen
f. 14.04.1906, Hundested
Christian Ingemann Christiansen
f. 15.07.1907, Hundested
d. 23.07.1970, Torup
g. 10.09.1932, Frederiksværk
Laura Catherine Ingeborg Nielsen
f. 02.08.1912
Paula Constance Christiansen
f. 07.09.1908, Hundested
g. 07.10.1933, Lynæs
Aage Robert Hansen
f. 24.11.1909, Helsinge
Anne Christiansen
f. 30.05.1911, Hundested
Emmy Emilie Christiansen
f. 24.02.1914, Hundested
d. 22.12.1916, Hundested
Olgas foreldre: Niels Peder Rasmussen + Hanne Marie Pedersen, Tibirke
Ole = Oluf Christiansen
Ole = Oluf Christian Larsen
Anne = Anna Christiansen

Marie g.2. 21.01.1842, Torup, Christen Jensen + Marie Pedersdatter

bosatt Lille Carlsminde 1845
hans foreldre: Jens Lars Jensen + Ellen Larsdatter
hos dem også pleiesønnen Bay Hansen, f. ~1832
enken Ellen Olsdatter, f. ~1767, Torup
hennes barn, Ole Lars Nielsen, f. ~1807 og Anne Marie Nielsdatter, f. ~1804

Ole Christensen
f. ~1838, MelbyMette Kirstine Christensdatter
f. 30.10.1842, Carlsminde
d. 20.04.1911, Carlsminde
g.1. Peder Boesen
g.2. Niels Jensen


Peder Boesen + Mette Kirstine Christensdatter (g.1.)
g. 17.03.1863, Torup
Peder f. 25.03.1836 -


Christian Boesen
f. 07.02.1864, Carlsminde
Petra Marie Kirstine Boesen
f. 29.11.1866, Carlsminde
d. 05.04.1947, Hundested
g. 01.02.1895, Torup
Ole Olsen
oles foreldre: Jens Olsen + Ellen Kirstine Nielsdatter, begge Torup

Ole Olsen + Petra Marie Kirstine Boesen
f. 31.07.1861, Carlsminde - f. 29.11.1866, Carlsminde
d. 28.02.1943, Hundested - d. 05.04.1947, Hundested
g. 01.02.1895, Torup

Jacob Nielsen + Henriette Sofie Jørgensen
begge Højby

Niels Laurits Nielsen + Ellen Christine Dorthea Olsen
f. 23.03.1897, Højby - f. 18.03.1901
d. 30.04.1944, Sejerøbugten -
begr. Lynæs -
g. 05.11.1918, Torup

26. Ff. Argus af Hundested, 14 Reg. T. Br. Paa Fiskeri.
Sunket efter Eksplosion d. 30/4 44 i Sejrøbugten; 3 Omkomne.
Søforhør i Nykøbing S. d. 30/5 44.
Kl. ca. 400 afgik A. fra Havnsø sammen med Fiskefartøj »Hervig« af Kalundborg paa Fiskeri i Sejrøbugten.
Fartøjerne fulgtes ad, indtil A. gik til Ankers ca. 4 Sm. N. for Ordrup Næs, og H. fortsatte Sejladsen.
Kl. ca. 800 saas fra Land ca. 2. km V. for Overby en Vandsøjle ude paa Sejrøbugten og umiddelbart
efter saas et Fiskefartøj synke paa Stedet. Da H. ca. 2 Timer efter A.s Opankring kom tilbage til Stedet,
der var afmærket med en Bøje, var A. forsvundet, og der saas kun nogle Oliepletter 500—600 m fra Bøjen.
D. 2/5 fandtes A. sunket paa Stedet i 12 m Vand. Fartøjet er senere blevet hævet.
Anm. 1. De omkomne var: Fiskeskipper Niels Nielsen og Fisker Marius Jørgensen, begge af Hundested,
samt Fisker Axel Peter Andersen af Havnsø.
Anm. 2. Ministeriet maa antage, at Eksplosionen skyldes Krigsaarsager.
Kilde: DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1944
UDGIVET AF MINISTERIET FOK HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
MAJ 1946

Oluf Henry Nielsen
f. 28.01.1919, Hundested
d. 03.07.1920, Frederiksværk

Niels Jensen + Mette Kirstine Christensdatter (g.2.)
g. 03.05.1871, Torup
Niels f. ~1843


FT 1880: Lille Carlsminde
Niels Jensen, 37, Gift, Husfader og Fiske
Mette Kirstine Christensen, 37, Gift, Hans Kone
Petra Maria Krestine Boesen, 13, Ugift, Hans Steddatter
Karen Maria Jensen, 4, Ugift, Deres Datter

Karen Marie Jensen
f. 26.03.1875, Carlsminde
d. 22.06.1898, Frederiksværk
g. Søren Frits Jørgensen

Søren Frits Jørgensen + Karen Marie Jensen
f. 10.05.1874, Ølsted - f. 26.03.1875, Carlsminde
d. - d. 22.06.1898, Frederiksværk
g. 22.06.1898, Torup

Niels Marius Christian Bo Jørgensen
f. 19.06.1901, Carlsminde
d. 30.04.1944, Sejerøbugten
begr. Lynæs
g. Edith Karen Andersen
f. 14.01.1911, København
d. 28.01.1941, Frederiksværk
Peder Boesen Carl Jørgensen
f. 03.07.1915
d. 08.07.1915

--------------------------------------------------------------------------

Møllehusene

Johan Volterman + Maren Nielsdatter

Casper Johansen 25 ugift børn af 1ste ægteskab
Henrich Johansen 15 ugift børn af 1ste ægteskab
Karen Johansdatter 20 ugift børn af 1ste ægteskab

Jens Hansen + Karen Johansdatter
f. ~1759/63 - f. 1769

1. Anne Jensdatter, f. ~1795
2. Lars Jensen, f. ~1798
FT 1801. Mølle Wænget
Anne Jensdatter;K;deres Børn;6;ugift;fællesbarn
Lars Jensen;M;deres Børn;3;-;s fællesbarn
Johan Wolterman;M;Konens Forældre;98;gift;1;nyder
Maren Nielsdatter;K;Konens Forældre;80;gift;1;

--------------------------------------------------------------------------
en mette f. ~16.11.1738, Torup, foreldre: Lars Andersen + Maren Jørgensdatter

Rasmus Pedersen + Mette Larsdatter
f. ~1733 - f. 1739
Bosat Møllevænget FT 1801

Anders Christian Hansen 10 - Stedsøn af konens 1ste ægteskab
Hans Rasmussen 7 - af mandens og konens 2det ægteskab

--------------------------------------------------------------------------

Liseleje

Hans Sørensen + Kirsten Olsdatter
f. ~1757 - f. ~1753

Maren Kirstine Hansdatter 7 - Børn af første ægteskab
Dorthe Sophia Hansdatter 4 - Børn af første ægteskab
Pernille Hansdatter 2 - Børn af første ægteskab

--------------------------------------------------------------------------

Niels Larsen + Ellen Olsdatter
f. ~1763 - f. ~1767

------------------------------------------------------------
Fra FT 1834, Melby

Anders Andersen + Johanne Jensdatter
f. ~1798 - f. 1805

Anders Andersen
f. ~1828, Melby
Jens Andersen
f. ~1829, Melby
Lars Andersen
f. ~1831, Melby
Johanne Kirstine Andersdatter
f. ~1834, Melby
Jens Peder Andersen
f. ~1835, Melby
Dorthe Marie Andersdatter
f. ~1838, Melby
Dorthe kan være pleiebarn hos Peder Jensen + Sidse Jensdatter

--------------------------------------------

Anders Christensen + Kirsten Larsdatter
f. ~1800 - f. ~1798

Jørgen Andersen
f. ~1828, Melby
Lars Andersen
f. ~1830, Melby
Ole Andersen
f. ~1832, Melby
1850 er alle tre i arbeid i Frederiksund

----------------------------------------------------------------

Anders Hansen + Bodil Larsdatter
f. ~1805 - f. ~1804

Birthe Andersdatter
f. ~1828
Anne Kirstine Andersdatter
f. ~1828
Lars Peder Andersen
f. ~1830
g. Bodil Jensdatter
Jens Andersen
f. ~1833
Peder Andersen
f. ~1835, Melby
David Nielsen Andersen
f. ~1839, Melby
Ole Andersen
f. ~1841, Melby
Kirsten Andersdatter
f. ~1844, Melby
Niels Andersen
f. ~1846, Melby

Lars Peder Andersen + Bodil Jensdatter
f. ~1830 - f. ~1838

Niels Johansen Andersen
f. ~1879, Melby

--------------------------------------------------------------------


Anders Johansen + Maren Nielsdatter g.2.
f. ~1800 - f. ~1788
d. - d. <1845

Rasmus Olsen
f. ~1809
Johan Andersen
f. ~1826, Melby

--------------------------------------------------------------------

Anders Pedersen + Margrethe Hansdatter
f. ~1779 - f. ~1775

--------------------------------------------------------------------------

Rasmus Thomassen + Karen Larsdatter
f. ~1794 - f. 1793,
g. 07.12.1821, Dormevolde (???), Melby

Rasmus Jørgensen 16 Ugift Deres Børn
Anne Rasmusdatter 12, f. 24.07.1822, Melby, Ugift Deres Børn
FT 1845: ;Adserboe Præstelod;3;, Ellen Pedersdatter;;1;-;Helsinge sogn, Fborg amt;hendes Barn;

Jørgen Rasmussen 11, f. 17.02.1824, Melby, Ugift Deres Børn
g. Anne Catherine Jørgensdatter, f. 1819, Søborg, Fb
1. Jørgen Jørgensen, f. 1842, Melby
Mette Kirstine Rasmusdatter 5, f. 30.03.1829, Melby, Ugift Deres Børn


Anders Svendsen + Birthe Jensdatter
f. ~1798 - f. ~1798

Jens Peder Andersen 11, f. ~1829, Ugift deres børn
Lars Andersen, f. 06.07.1832

Hanehoved, et Huus, 7., FT-1834
Mette Kirstine Pedersdatter, 38 Enke Hmds Enke
(børn - link)
Anders Svendsen 36 Gift Dagleier og Fisker
Birthe Jensdatter 36 Gift hans Kone

Adserboe præstelod, huus, 3, FT-1840,
Rasmus Thomassen (Thomsen) 45 Gift skomager
Karen Larsdtr. 48 Gift hans kone
Anders Svendsen 42, f. ~1798, Gift inderste og fisker
Birthe Jensdtr. 42 Gift hans kone
FT-1840;499;114;adserboe præstelod;166324;huus;2;Jens Peder Andersen;M;11;Ugift;deres børn;
FT 1845:Adserboe Præstelod;6;, Maren Kirstine Andersdatter;;9;-;Kregme sogn, Fborg amt;hendes Barn;

--------------------------------------------------------------------------

Andreas Petri + Johanne Smith
f. ~1794 - f. ~1804

FT 1834
Marie Petri 7 Ugift Deres Børn
Frederich Petri 6 Ugift Deres Børn
Nicolai Petri 4 Ugift Deres Børn

Hedvig Petri 1 Ugift Deres Børn
Nicoline Qvist 17 Ugift Deres Pleiedatter


----------------------------------------------------------------

Lars Rasmussen + Anne Andersdatter
f. ~1804, Melby - f. ~1806, København

Adserboe, et Huus, 19., FT-1834
Rasmus Larsen 5 Ugift Deres Børn
Peder Larsen 3 Ugift Deres Børn
Ellen Larsdatter 57 Enke Indsidderske forsørges af Stedet

Adserboe Præstelod, et Huus, 89.15, FT-1845

Peder Larsen 14 ugift deres Børn Melby sogn, Fborg amt
Ole Larsen 9 - deres Børn Melby sogn, Fborg amt

Anne Larsdatter 5 - deres Børn Melby sogn, Fborg amt
Ellen Marie Larsdatter 3 - deres Børn Melby sogn, Fborg amt

------------------------------------------------------------------

Anne Jørgensdatter
f. 1794, Melby
g.1. Peder Jensen
g.2. Peder Christensen Pedersen
g. 19.02.1813/06.01.1819, Melby

hvis anne Kirstine f. ~16.06.1793, Vinderød, er far Jørgen Nielsen
hvis anne f. ~16.12.1794, Melby er far Jørgen Larsen + Maren Nielsdatter

Anne g.1. Peder Jensen + Anne Jørgensdatter
Peder f. ~1796

Jørgen Pedersen
f. 24.05.1819, Melby
Kirsten Pedersdatter
f. 20.11.1823, Melby
Maren Pedersdatter
f. 17.09.1825, Melby
Johanne Pedersdatter
f. 06.04.1829, Melby
Marianne Pedersdatter
f. 15.11.1833, Melby
d. 1835

Anne g.2. 07.06.1839, Melby, Peder Christensen Pedersen + Anne Jørgensdatter
Peder f. ~1815, Torup
hos dem boende FT 1860: Marianne Pedersdatter, f. 1857, Melby

Jørgen Pedersen
f. ~1839, Melby

en anne Kirstine f. 16.07.1793, Vinderød, far Jørgen Nielsen
--------------------------------------------------------------------

Peder Pedersen + Anne Larsdatter
f. ~1797, /Jyllinge, Kbhn/Roskilde - f. ~1793, Kregme

Adserboe, et Huus, 2., FT-1834
Lars Jens Pedersen 4 Ugift Deres Søn

ft 1840
Ole Olsen 20 Ugift hans stedsøn.gaar paa værkets arbejde

FT 1850
Catherine Hansdatter 5 Ugift Pleiebarn Kjøbenhavn

Asserbo, , 124, FT-1860
bor hos peder og anne:
Lars Jens Pedersen 30 Gift Skovarbejder, Huusfader Kregme
Karen Pedersdatter 40 Gift Hans Kone Thorup Sogn
5xFA71M-10?
Kirstine Pedersen 3 Ugift Deres Barn Melby Sogn
Birthe Oline Pedersen 1 Ugift Deres Barn Melby

--------------------------------------------------------------------

Lars Nielsen + Birthe Pedersdatter
f. - f. ~1774
g. 27.11.1803, Melby


Anne Larsdatter
f. ~1804
g. Lars Jensen, f. ~1802
C6754;FT-1840, Melby,Tollerup bye;166289;huus;1;
Birthe Pedersdatter,;K;66;Enke;konens moder- har sin forsørg. af huuset;

iflg annen kilde er Anne Larsdatters mor Kirsten Rasmusdatter, f. Evetofte 1773


Lars Larsen
f. ~1830, Tollerup
Karen Marie Larsdatter
f. ~1834, Tollerup

FT 1845, Tollerup
356;Tollerup Bye;9;, Jørgen Larsen;;27;gift;Melby sogn, Fborg amt;Arbeider paa Frederiksværk;
357;Tollerup Bye;9;, Anne Larsdatter;;41;gift;Melby sogn, Fborg amt;hans Kone;
hos dem bor ovenstående to barn, lars og karen
360;Tollerup Bye;9;, Laurentze Jørgensdatter;;1;-;Melby sogn, Fborg amt;Barn af sidste Ægteskab;


------------------------------------------------------------------

Christen Nielsen + Anne Nielsdatter
f. ~1784 - f. ~1794

--------------------------------------------------------------------------

Hans Hansen + Anne Pedersdatter
f. ~1771 - f. ~1771

Vinderød, Cassemose Bye, , 11de Familie, FT 1801
Peder Hansen 4 - deres Børn
Karen Hansdatter 3 - deres Børn

Adserboe, et Huus, 3., FT-1834

Karen Hansdatter 35 Ugift Deres Børn,
Hans Hansen 27 Ugift Deres Børn, gaaer i Frederiksværks Arb.
Anders Hansen 19 Ugift Deres Børn,
Anne Pedersdatter 10 Ugift Deres Sønnedatter

FT 1840 Asserbo
Hans Hansen;M;72;Enke;har jordlod-gaar paa værkets arbejde;
Anders Hansen;M;24;Ugift;hans børn;
Karen Margrethe Hansdatter,;K;42;Gift;do;
Peder Hansen;M;49;Gift;hendes mand daglejer;

er det samme Hans?
Hans Hansen + Maren Nielsdatter
f. ~1807 - f. ~1806
g. 04.06.1830, Melby

Meelbye, et Huus, 32., FT-1834
Hans Hansen 27 Gift Dagleier
Maren Nielsdatter 28 Gift hans Kone

Karen Hansdatter 4, f. 05.09.1830, melbyUgift Deres Datter
Niels Hansen, f. 03.08.1834, Melby

Hans Hansen, f. 17.10.1836, Melby

Hans Jørgen Hansen, f. 18.06.1849, Melby

--------------------------------------------------------------------------

Jørgen Pedersen + Anne Svendsdatter
f. ~1785 - f. 1784

Evetofte, et Huus, 9., FT-1834
Margrethe Jørgensdatter 10, f. 09.10.1824, Melby, Ugift Deres Børn

Ellen Jørgensdatter 9, f. 14.02.1826, Melby, Ugift Deres Børn
Kirstine Jørgensdatter, f. 14.02.1826, Melby

Peder Jørgensen, f. 14.02.1829, d. 1829

--------------------------------------------------------------------------

Hans Jensen + Maren Jensdatter
f. ~1802 - f. ~1808
g. 27.12.1829, Melby
Hos dem boende ft 1834: Anne Thomasdatter 56, f. ~1778, Enke Huusfaders Moder, som af ham forsørges

hvor hører disse til? skal bo hos Anne Thomasdatter?
en Anne Dorthe g. 16.11.1810, Melby, Peder Thomassen (Thomsen)
Bodil Pedersdatter, f. ~18.07.1811, Melby, d. 02.10.1846

Thomas Pedersen 21, f. 11.04.1814, Melby, , Ugift gaaer i Frederiksværks Arbeide

Anne Pedersdatter, f. ~13.10.1816, Melby,

Jens Pedersen, f. 03.10.1819, Melby

Jens Hansen
f. 06.02.1831,Melby
g. 06.11.1858, Melby
Marianne Sørensdatter
f. 26.07.1826, Kikhavn
d. 04.03.1869

1. Birthe Hansine Hansdatter
f. 25.04.1859, Melby

2. ?
Maren Hansdatter
f. 19.03.1834, Melby
Rasmus Hansen
f. 13.02.1837, Melby
Maren Hansdatter
f. ~1843, Melby
Hans Hansen
f. 18.02.1840, Melby
Jørgen Hansen
f. 28.11.1842, Melby
Hans Hansen
f. ~1844, Melby
Hans Hansen
f. ~1847

Søren Hansen + Birthe Helgesdatter
f. ~1786 - f. 1788
Birthe = Birthe Hebyesdatter

Hans Peder Sørensen
f. ~1815
g. Karen Rasmusdatter
f. ~1816, Torup
Anne Margrethe Sørensdatter
f. ~1818
Dorthe Kirstine Sørensdatter
f. ~1819
Maren Sørensdatter
f. ~1821
Marianne Sørensdatter
f. ~1826
g. Jens Hansen
Kirstine Sørensdatter
f. ~1834

Hans Peder Sørensen

Hans Peder Sørensen + Karen Rasmusdatter
f. ~1815 - f. ~1816, Torup
hos dem boende FT 1860, Birthe og Anne Margrethe
hos dem boende FT 1870, Hans Jens Haagensen, f. ~1859, pleiesøn
samt ft 1880: datter og svigersønnen:

Anne Kirstine Hansdatter
f. ~1851, Kikhavn
g. Hans Peder Hansen

Jens Hansen + Marianne Sørensdatter

Jens Hansen + Marianne Sørensdatter
f. 06.02.1831,Melby -
f. 26.07.1826, Kikhavn
d. -
d. 04.03.1869
g. 06.11.1858, Melby

Birthe Hansine Jensdatter
f. 25.04.1859, Melby
?

Frederiksborg, Strø, Torup, Kikhavn By, Et Hus, 1, FT-1880
Hans Peder Sørensen 64 Gift Husfader, Lever af sin Jordlod Her i Sognet
Karen Rasmussen 65 Gift Hans Kone Her i Sognet

Jørgen Pedersen 38 Gift Husfader, Fisker Her i Sognet
EllenCatherineHansen 35 Gift Hans Kone Her i Sognet
Hans Peder Pedersen 4 Ugift Deres Søn Her i Sognet

--------------------------------------------------------------------------

Jens Pedersen? + Margrethe Hansdatter
f. - f. ~1718
g. 14.01.1742, Melby?
en Margrethe f. 21.01.1720, Melby, far Hans Hansen Kiempe
en Margrethe g. 07.02.1751, Niels Hansen
en Margrethe g. 02.12.1759, Vinderød, Niels Jensen
en Margrethe f. 1766, Auderød, d. 27.04.1855, g Hans Hansen

Anders Jensen + Anne Nielsdatter
f. ~1759 - f. ~1766
hos dem boende ft 1801, Melby: Margrethe Hansdatter 83, f. ~1718, enke Konens Moder vandfør og nyder Almisse

Lars Andersen
f. ~1792, Melby
g. Kirsten Pedersdatter
5xFA723
Jens Andersen
f. ~1795, Melby
g. Birthe Hansdatter
Niels Andersen
f. ~1798, Melby
Hans Andersen
f. ~1800, Melby

usikker på om samme Jens Andersen

Melby, Præstelod, et Huus, 8., FT-1834
,
Jens Andersen 39, f. ~1795, Gift Huusmd og Hugger

Birthe Hansdatter 26 Gift hans Kone
g. 08.02.1833, Melby

Karen Kirstine Hansdatter 5 Ugift Deres Børn

Christense Jensdatter 1 Ugift Deres Børn

------------------------------------------------------------------

Adam Johansen + Marie Catherine Mortensdatter
f. ~1766, Grønholt - f. ~1765, Grønholt

Johan Adamsen
f. 30.09.1787, Grøholt
Johanne Adamsdatter
f. 18.10.1789, Grønholt
Johan Adamsen
f. 1791, Grønholt
Morten Adamsen
f. 1791, Grønholt
Johanne Adamsdatter
f. 17.11.1793, Grønholt
Jens Adamsen
f. 14.05.1797, Grønholt
Gunild Chaterine Adamsdatter
f. 31.01.1799, Grønholt
Jacob Adamsen
f. 11.04.1801, Grønholt
g. Johanne Andersdatter

Anders Hansen + Birthe Jensdatter
f. - f. ~1769

Johanne Andersdatter
f. ~28.01.1809, Melby
g. Jacob Adamsen
Jens Andersen
f. 14.06.1812, Melby
d. 14.05.1813

Jacob Adamsen + Johanne Andersdatter
f. 11.04.1801, Grøholt - f. ~28.01.1809, Melby
g. 29.05.1833, Melby

Melby, Præstelod, et Huus, 23, FT-1834
Jacob Adamsen 33 Gift gaaer i Frederiksværks Arbeide
Johanne Andersdatter 26 Gift hans Kone
Birthe Jensdatter 65 Enke Huusfaders Svigermoder

Lynge-Kronborg, Karlebo, Karleboe Overdrev, Et Huus, 53, FT-1840,
Christen Poulsen 75 Gift Inderste, Skræder
Anne Olsdatter 54 Gift hans Kone
christen poulsen + anne olsdatter
Poul Christensen 13 Ugift deres Søn
Jacob Adamsen 39 Gift Inderste, Arbeidsmand
Johanne Andersen 32 Gift hans Kone
Birthe Andersen 71 Enke Konens Moder

--------------------------------------------------------------------

Søren Pedersen + Birthe Larsdatter
f. 1778 - f. ~1776
g. 21.11.1804, Melby

Evetofte, et Huus, 11., FT-1834
Lars Sørensen, f. ~23.11.1806, Melby, twin
Anne Marie Sørensdatter, f. 23.11.1806, Melby, d. 22.03.1807, twin

Bodil Johanne Sørensdatter, f. ~04.09.1816, Melby

Jørgen Jacobsen 28, f. 12.04.1807, Evetofte, Gift Indsidder gaaer paa Frederiksv. Arbeide
Dorthe Mortensdatter 32 f. 1801, Evetofte, Gift hans Kone


--------------------------------------------------------------------

Marcus Thomsen
f. ~1794, Ølsted
g.1. Birthe Pedersdatter
g.2. Johanne Madsdatter
g. 07.06.1718, Vinderød
Marcus = Marius Thomsen

Marcus g.1. Marcus Thommesen + Birthe Pedersdatter, f. ~1792, Melby

Jens Marcussen
f. ~1818
Hans Marcussen
f. ~1820
Anne Marcusdatter
f. ~1825
Dorthe Johanne Marcusdatter
, f. 12.11.1828, Melby,
Dorthe Johanne Marcusdatter
f. 29.03.1830, Melby

Marcus g.2. 02.09.1838, Melby, Marcus Thommesen + Johanne Madsdatter, f. ~1796, Melby
hos dem boende FT 1845: Søren Henrich Lund 3 - Pleiebarn Kjøbenhavn
Anne Pedersdatter 10 ugift Fattiglem !! Melby sogn, Fborg amt

Karen Marcusdatter
f. 1834, Melby
g. Jørgen Pedersen

Jørgen Pedersen + Karen Marcusdatter
f. ~1834, Ramløse sogn - f. 1834, Melby


Melby Præstelod, et hus, 8, FT-1850
Jørgen Rasmussen 34 Gift dagleier og husfader Thorup sogn

Karen Marie Andersdatter 31 Gift hans kone her i sognet
Rasmus Jørgensen 3 Ugift deres barn ( Jørgen Rasmussen) her i sognet
Marius Thomsen 57 Enke(mand) dagleier husfader Lille Hagelse

Karen Mariusdatter 16 Ugift hans datter her i sognet
Søren Henrich Lund 8 Ugift fattiglem barn på skiftende pleige


Melby Præstelod, , 43, FT-1860
Lars Hansen 40 Gift Huusmand, Arbejdsmand, Huusfader Lille Lyndby
Mariane Larsdatter 31 Gift Hans Kone Her i Sognet
Marius Thomsen 68 Enkemand Indsidder, Arbejdsmand, Huusfader Ølsted Sogn Frederiksborg Amt


--------------------------------------------------------------------

Lars ? + Bodil Andersdatter
f. ~1766
Bodil = Bole Andersdatter

Jørgen Larsen + Anne Marie Olsdatter
f. ~1800 - f. 1800
hos dem boende Ft 1834, Melby, Bodil Andersdatter

Jens Jørgensen
f. 22.08.1824, Melby
Lars Jørgensen
f. 10.05.1826, Melby
Maren Kirstine Jørgensdatter
f. 18.02.1828, Melby
Maren Jørgensdatter
f. ~1829
Karen Jørgensdatter
f. 04.02.1831, Melby,
Laurentze Jørgensdatter
f. 07.01.1833, Melby
Ole Jørgensen
f. 29.07.1836, Melby
Laurentse Jørgensdatter
f. 09.02.1840, Melby

--------------------------------------------------------------------

Lars Hansen + Bodil Andersdatter
f. ~1789, Melby - . f. ~1798, Strø sogn
Bodil = Bole Hansdatter

Maren Larsdatter
f. 06.01.1819, Melby
g. Anders Larsen
Hans Larsen
f. 27.05.1821, Melby
Karen Larsdatter
f. 01.10.1823, Melby
Johanne Larsdatter
f. 12.03.1826, Melby
Mariane Larsdatter
f. 02.05.1829, Melby
Anne Larsdatter
f. ~1831, Melby
Kirstine Larsdatter
f. 04.04.1832, Melby
Jens Larsen
f. 09.04.1835, Melby
Jens Larsen
f. 11.12.1836, Melby
Lars Larsen
f. 08.08.1839, Melby

Anders Larsen +  Maren Larsdatter
f. ~1816, Blistrup - f. 06.01.1819, Melby

Lars Andersen
f. ~1842, Melby
Bodil Kirstine Andersdatter
f. ~1844, Melby

--------------------------------------------------------------------

Johan Svendsen + Kirsten Larsdatter
f. ~1800 - f. ~1801
g. 10.11.1826, Melby

Meelbye, et Huus, 18., FT-1834
Christian Adamsen 11 Ugift Pleiebarn i Søns Sted
Bole Jensdatter 27 Gift Indsidderske, givt med Præstens Avlskarl

--------------------------------------------------------------------

Ole Pedersen + Anne Catherine Andersdatter
f. ~1788 - f. ~1787
hos dem boende FT 1845 Melby:
Dorthe Pedersdatter;;30;ugift;Melby sogn, Fborg amt;Fattiglem, Fra Barndommen af !!;Forstanden berøvet, fjollet eller afsindig

Meelbye, et Huus, 12., FT-1834
Anders Pedersen 15 Ugift Deres Børn
Peder Olsen 11 Ugift Deres Børn
Jens Olsen 6 Ugift Deres Børn
Christen Olsen 3 Ugift Deres Børn

------------------------------------------------------

Jens Nielsen + ?

Ole Pedersen + Karen Marie Jensdatter
f. ~18.08.1799 - f. ~22.09.1805,Torplille
d. 11.02.1867, Evetofte - d.
g. 12.06.1829, Torup
Hos dem boende FT 1834/40, Evetofte: Kirsten Pedersdatter, f. ~1777

Lars Larsen Olsen
f. 07.04.1831, Evetofte
g. 18.12.1857
Kirstine Johanne Hansen
Jens Olsen
f. 07.01.1835, Evetofte
g. 22.03.1866
Anne Marie Pedersdatter
Niels Olsen
f. 18.06.1836, Evetofte
g. 12.01.1867
Mette Sophie Pedersdatter
Peder Olsen
f. 19.04.1840, Evetofte
Hans Olsen
f. 31.03.1845, Evetofte
Christen Olsen (Christian)
f. 11.07.1848, Evetofte

Melby, Etofte bye, gaard, 11, FT-1840

Lars Lars Olsen 9, f. ~1832, Ugift deres børn
g. Johanne Hansdatter, f. ~1827
1. Niels Larsen, f.~1858
2. Ole Larsen, f. 05.01. 1861 Melby
g. Sidse Margrethe Johanne Larsen, f. 16.08.1871, Lille Lyngby
1. Niels Larsen, f. 07.01.l890
2. Laurits Alfred Larsen, f. 30.07.1894, Melby
3. Karen Kirstine Larsen, f. 19.10.1895, Melby
4. Ellen Johanne Larsen, f. 28.04.1898, Melby
3. Peder Olsen, f. ~1871
hos dem boende ft 1870 Karen Jensdatter, f. 1806

--------------------------------------------------------------------

Anders Nielsen + Karen Christensdatter
f. ~1750 - f. 17.08.1749, Melby
d. - d. 10.01.1820
g.12.07.1778, Melby

Hanehoved, , 12, FT-1801
Anders Nielsen 49 gift Mand Huusmand med Jord

Kirsten Jensdatter 66 ugift Huusbondens næstsødskendebarn nyder Almisse

Ole Christensen Andersen
f. 07.03.1779, Melby
Peder Christensen Andersen
f. 07.11.1781, Melby
d. 06.03.1808
g. Maren Nielsdatter
Maren Andersdatter
f. 12.09.1784, Melby
Jens Andersen
f. ~1790
Dorthe Andersdatter
f. ~1794
g. Peder Knudsen???

FT 1801, Hanehoved
Anders Nielsen;M;Mand;49;gift;1;Huusmand med Jord

Karen Christensdatter;K;hans Kone;51;gift;1;ægtefælle
Jens Andersen;M;deres Børn;11;ugift; fællesbarn
Dorthe Andersdatter;K;deres Børn;7;-; fællesbarn
Kirsten Jensdatter;K;Husbondens næstsødskendebarn;66;ugift;

--------------------------------------------------------------------------
Peder Christensen Andersen

Peder Christensen Andersen + Maren Nielsdatter
f. 07.11.1781, Melby - f. 1779, Melby
d. 06.03.1808 - d.

Mette Pedersdatter
f. 24.11.1805, Melby

Dorthe Andersdatter


Peder Knudsen + Dorthe Andersdatter
f. ~1795 - f. ~1794
g. 17.10.1817, Melby

Knud Pedersen
f. 08.11.1817, Melby
Peder Pedersen
f. 1819, Melby
Anders Pedersen
f. ~1821, Melby
Karen Pedersdatter
1823, Melby
Jens Pedersen
f. 26.05.1825, Melby
Jørgen Pedersen
f. 30.08.1827, Melby
David Pedersen
f. 25.08.1829, Melby
Margrethe Pedersdatter
f. 02.02.1832, Melby
Anne Kirstine Pedersdatter
14.04.1835, Hanehoved
g.?
Lars Pedersen
f. ~1837, Hanehoved

--------------------------------------------------------------------------

Ole Christiansen + Dorthe Andersdatter
f- ~1799, Vinderød - f. ~1796
d. <1838 - d.
g. 10.04.1829, Melby

Bodil Olsdatter
f. 11.12.1829, Melby
Bodil = Bole Olsdatter

samme husstand:
Niels Larsen + Maren Jørgensdatter
f. ~1777 - f. ~1770
g. 10.11.1799, Vinderød?

--------------------------------------------------------------------------

Peder Larsen + Dorthe Larsdatter
f. ~1776 - f. ~1773
d. 05.04.1848 -
g. 20.09.1789, Melby
g. 21.03.1800, Torup?


Tollerup, en Gaard, 8., FT-1834
Peder Larsen 58 Gift Gaardmand

Dorthe Larsdatter 61 Gift hans Kone
Lars Pedersen, f. 20.07.1800, Melby, twin
Johanne Pedersdatter, f. 20.07.1800, Melby, twin
Maren Pedersdatter, f. ~01.02.1802, Melby

Lars Pedersen, f. ~26.02.1804, Melby
Karen Pedersdatter, f. 14.09.1806, Melby
Peder Pedersen 26, f. ~05.02.1809, Melby, Ugift Deres Søn

g. Johanne Jensdatter, f. ~1817, Blistrup
1. Peder Pedersen, f. 22.09.1840, Melby

g. Karen Kirstine f. Pedersen, f. 09.11.1844, Torup
1. Ellen Margrethe Pedersen, f. ~1872, Melby
g. Peder Jørgen Pedersen, f. 1870 på nabogården
6 sønner og 2 døtre

2. Peder Jens Pedersen, f. ~1874, Melby
3. Birthe Johanne Pedersen, f. ~1877, Melby

4. Hans Jensen Pedersen, f. 26.09.1879, Melby
g. Fanny Christine Henrichsen, f. 20.10.1885, Lolland
8 barn

5. Niels Johan Pedersen, f. ~1884, Melby
hos dem bor FT 1890 og 1901 Johanne Jensen, f. Blistrup
2. Jens Pedersen, f. ~1844, Melby
3. Dorthe Margrethe Pedersdatter, f. ~1847, Melby

--------------------------------------------------------------------------

Hans Pedersen + Dorthe Olsdatter
f. ~1778 - f. ~1778
g. 20.11.1803, Melby

Johannes Hansen
f. ~1798, Melby
g. Maren Jensdatter
f. ~1799
1. Jens Hans Johansen,
, f. ~1824, Melby
2. Karen Marie Johansdatter
f. ~1834, Melby
Karen Hansdatter
f. ~06.05.1805, Melby
Peder Hansen
f. 28.06.1807, Melby
d. xx-07.1807
Kirsten Hansdatter
f. ~1810, Melby

Peder Hansen
f. ~12.09.1813, Melby

Hans Hansen
f. 17.08.1817
d. 18.08.1817, Melby

--------------------------------------------------------------------------

Lars Pedersen + Anne Catherine Jacobsdatter
f. - f. ~1751
d. <1787 - d.
g. 12.01.1772, Melby

Lars Pedersen Larsen, f. 31.07.1774, Melby
Margrete Larsdatter 15 ugift ældste datter
Malene Larsdatter, f. 12.05.1776, Melby - 11 - anden datter
Sitze Larsdatter 4 - 3die datter
Peder Pedersen Larsen 7 - søn

se neste!
--------------------------------------------------------------------------

hvis Mette C f. 01.01.1768, Melby:
Christian Nielsen + Elisabeth Jensdatter
f. ~1717? -  f. ~1728
g.16.12.1734, Torup?
bosatt Torpmagle FT 1787

Lars Pedersen + Anne Catherine Jacobsdatter
f. - f. ~1748

1. Jacob Larsen, f. ~1774
2. Hans Nielsen, f. 1789, twin
3. Lars Nielsen, f. ~1789, twin
Lars Nielsen, f. ~1796, dattersønn - hvilken datter?


Jacob Larsen + Mette Christiansdatter
f. ~1774 - f. 1766, Melby
hos dem boende FT 1834, Evetofte, Elisabeth Jensdatter, Mettes mor.

1. Elisabeth Jacobsdatter 40, f. 21.06.1805, Melby
g. 30.11.1831, Melby
Niels Hansen, f. ~1803, Torup
Hos dem boende FT 1845, Evetofte, Mette Christiansdatter, Elisabeths mor.
niels hansen + elisabeth jacobsdatter
Hans Peder Nielsen 12, f. 15.02.1833, Melby, - deres Børn Melby sogn,
Karen Marie Nielsdatter 8, f. 10.02.1837, Melby, - deres Børn Melby
Ellen Catherine Nielsdatter 3, f. 05.01.1843, Melby- deres Børn Melby


--------------------------------------------------------------------------

Hans Jørgensen + Ellen Nielsdatter
f. ~1779 - f. ~1788

Jørgen Hansen, f. ~06.11.1808, Melby hører den med?
Hans Hansen, f. ~11.08.1811, Melby hører den med?
Niels Hansen 14, f. 04.04.1820, Melby, Ugift Deres Børn
Maren Margrethe Hansdatter 5, f. 03.02.1830, Melby, Ugift Deres Børn

--------------------------------------------------------------------------

Jens Hansen + Ellen Olsdatter
f. ~1783, Melby - f. ~1781, Skåne, Sverige
g. 17.02.1805, Melby
Hos dem boende FT 1834, Asserbo, Johanne Jensdatter, f. ~1754, enke.

1.Hans Jensen, f. ~1808, 26 Ugift Deres Børn, gaaer i Frederiksværks Arb.
g. Karen Jensdatter, f. ~1816, Torup
1. Ole Hansen, f. ~1840, Asserbo
Anne Marie Hansdatter, f. ~1844, Asserbo

hos dem bor FT 1840-45 hans foreldre

2. Ole Jensen 24, f. 29.07.1810, Melby, Ugift Deres Børn, øver sig i Smedde Professionen
3. Jens Jensen 19, f. ~01.10.1815, Melby, Ugift Deres Børn, har begyndt som Hjulmand
4. Inger Marie Jensdatter 11, f. 15.01.1824, Melby, Ugift Deres Børn


--------------------------------------------------------------------------

Hans Mortensen + Christense Larsdatter
g. 20.03.1763


Jens Nielsen + Mette Hansdatter
f. ~1767 - f. ~1776

Niels Jensen
f. ~1797

g. Ellen Olsdatter
Hans Jensen
f. ~1799
Lars Jensen
f. ~17.10.1802, Melby
Jens Jensen
f. ~18.05.1805, Melby
Anders Jensen
f. 20.03.1808, Melby
Christense Jensdatter
f. ~17.02.1811, Melby

g. Jesper Jensen Wellerup
Lars Jensen
f. 1820,

Niels Jensen + Ellen Olsdatter
f. ~1797 f. ~1799
g. 30.05.1806, Torup
Hos dem boende FT 1840, Hanehoved: Mette Hansdtr. 64 Enke huusfaders moder der af ham forsørges

Mette Kirstine Nielsdatter
f. 20.06.1831, Melby
Sidse Nielsdatter
f. 01.10.1833, Melby
Jens Nielsen
f. 04.09.1835, Melby
Ole Nielsen
f. 17.03.1839, Melby

--------------------------------------------------------------------------

Frederich Larsen + Lisse Christiansdatter
f. ~1792 - f. ~1786
Frederich = Smed
Hos dem boende FT 1834, Tollerup:
Birthe Jensdatter 18 Ugift begge Pleiebørn,
Magnus Jørgensen 15 Ugift begge Pleiebørn, Almissenydende


--------------------------------------------------------------------------

Frederich Sivertsen + Maren Nielsdatter

Melby, Hanehoved, et Huus, 16., FT-1834
Frederich Sivertsen 58 Gift Huusmand og Dagleier
Maren Nielsdatter 55 Gift hs Kone
g. 29.04.1807, Kregme?

Inger Sophie Frederichsdatter, f. ~11.06.1809, Melby
Niels Frederiksen, f. ~30.06.1811, Melby, d. 03.05.1812

Niels Frederichsen, f. 20.06.1813, Melby
Frederiksdatter 18, f. 09.08.1815, Melby, Ugift Deres Datter

PEDER LARSEN I 4 AV 5 FOLKETÆLLINGER
lars pedersen + inger sophie frederichsdatter
Lars Pedersen 31 Gift Indsidder og Dagleier

Inger Sophie Frederichsdatter 24 Gift hs Kone
Lars Larsen 2 Ugift Deres Søn

Ft 1845 Hanehoved
Peder Larsen;;42;gift;Viskinge sogn, Holbæk amt;Huusmand, Arbeider i Frederiksværks Støberie;
936;Kort 421, side 130;Hanehoved;11;, Inger Sophie Frederichsdatter;;37;gift;Melby sogn, Fborg amt;hans Kone;
937;Kort 421, side 130;Hanehoved;11;, Lars Pedersen;;14;-;Melby sogn, Fborg amt;deres Børn;
938;Kort 421, side 130;Hanehoved;11;, Niels Pedersen;;5;-;Melby sogn, Fborg amt;deres Børn;
939;Kort 421, side 130;Hanehoved;11;, Anne Marie Pedersdatter;;2;-;Melby sogn, Fborg amt;deres Børn;
940;Kort 421, side 130;Hanehoved;11;, Maren Nielsdatter;;66;enke;Kregme sogn, Fborg amt;Aftægtskone;
C6754;FT-1840;716;121;hanehoved;166370;huus;1;Frederich Sivertsen;M;64;Gift;huusf.svigerforældre der af ham forsørges;
C6754;FT-1840;717;121;hanehoved;166370;huus;1;Maren Nielsdatter,;K;62;Gift;do;

--------------------------------------------------------------------------

Ole Christiansen + Margrethe Walborgsdatter

Melby, Hanehoved, et Huus, 10., FT-1834
Ole Christiansen 63 Gift Tingmand og Dagleier
Margrethe Walborgsdatter 63 Gift hans Kone ?


Hans Christensen 33 Gift Dagleier og Indsidder
Maren Sørensdatter 22 Gift hans Kone

Jens Hansen 1 Ugift Deres Søn

FT 1845 Hanehoved
Hans Christensen 45 gift Inderste, Arbeider paa Frederiksværks Krudtmøller Torup sogn, Fborg amt
959;Kort 421, side 131;Hanehoved;14;, Maren Sørensdatter;;33;gift;Melby sogn, Fborg amt;hans Kone;
Christine Magrethe Hansdatter;;9;-;Melby sogn, ;deres Børn;
Marie Hansdatter;;5;-;Melby sogn, Fborg amt;deres Børn;
Magrethe Hansdatter;;1;-;Melby sogn, Fborg amt;deres Børn;

--------------------------------------------------------------------------


Hans Jørgensen + Birthe Larsdatter
f. ~1771 - f.
d. - d. <1834
g. 19.12.1806, Melby
en HJ og Dorthe Larsdatter
1. Jørgen Hansen, f. 01.11.1812, Melby

HJ og Karen Jørgensdatter
1. Jørgen Hansen, f. 08.12.1813, Asminderød

Tollerup, en Gaard, 7, FT-1834
Hans Jørgensen 63 Enke Gaardmand
Jørgen Hansen 22, f. ~1812, Ugift hans Børn
Karen Hansdatter 19, f. ~1815, Ugift hans Børn
Anne Jørgensdatter 12, f. ~1822, Ugift Pleiedatter i Datters Sted
Karen Johansdatter 64, f. 1770, Enke Indsidderske
Marie Magnusdatter 23 Ugift hendes Datter

Jørgen Hansen
f. 10.04.1810, Melby
Anne Hansdatter
f. 10.04.1810,. Melby
Karen Hansdatter f. 14.05.1815, Melby

------------------------

Hans Jørgensen + Kirsten Pedersdatter
f. 08.11.1761, Melby/ - f. ~1752
g. 15.11.1795, Kregme
bosatt Kregme
--------------------------------


John Jørgensen
f. 18.11.1759, Torpmagle
d. 16.06.1833
g.1. Kirsten Andersdatter
g.2. Margrethe Nielsdatter
john = joen
foreldre: Jørgen Melchiorsen + Karen Larsdatter


John g.1. John Jørgensen + Kirsten Andersdatter, f. 1762, Auderød, d. 25.05.1800

Karen Johnsdatter
f. 1788, Melby
Hans Johnsen
f. ~1789
g. Maren Andersdatter
Jørgen Johnsen
f. 1791, Kregme
Jørgen Johnsen
f. 1793, Kregme
Anne Catherine Johnsdatter
f. ~1794
g. ?
Margrethe Johnsdatter
f. 1795, Kregme
Karen Johnsdatter
f. 1797, Kregme
Jørgen Johnsen
f. 1798, Kregme
Jørgen Johnsen
f. ~21.05.1800, K
f. ~20.11.1800

g. Maren Hansd.

John g.2. 20.06.1800, Kregme, John Jørgensen + Margrethe Nielsdatter, f. 11.10.1767, d. 05.10.1833

Morten Johnsen
f. 15.04.1801, Auderød

g. Anne Kirstine Hansdatter
Kirsten Johnsdatter
f. 20.11.1803, Melby
d. 16.01.1875
Margrethe Johnsdatter
f. 08.02.1807, Melby
d. 15.01.1849

g. Hans Olsen. f. 1804, d. 21.08.1883
Birthe Johnsdatter
f. 1812, Melby

Morten Johnsen

Morten Johnsen + Anne Kirstine Hansdatter
f. 15.04.1801, Auderød
- f. ~1808, Melby
g. 05.02.1830
Hos dem boende: FT-1834, Niels Hansen;M;10;Ugift;plejebarn;

Maren Kirstine Mortensdatter
f. ~1830, St. Carlsminde
Hans Mortensen
f. ~1833, Annisse
Lars Mortensen
f. 26.08.1835, Annisse
Marie Mortensdatter
f. 27.07.1840, Annisse
Inger Margrethe Mortensdatter
f.27.07.1840, Annisse

Margrethe Johnsdatter

Hans Olsen + Margrethe Johnsdatter
f. ~1804 - f. 08.02.1807, Melby
d. 21.08.1883 - d. 15.01.1849
g. 06.01.1832, Melby
Hos dem boende FT 1840, Melby: Anders Davidsen;M;21;Ugift;konens søstersøn;gaar paa værkets arbejde

Hans Hansen
f. 30.08.1832, Melby
John Ole Hansen
f. 24.02.1836, Melby
Rasmus Hansen
f. 12.05.1837, Melby
d. 1837
Margrethe Hansdatter
f. 18.09.1840, Melby
Marie Kirstine Hansdatter
f. 22.07.1843, Melby
Rasmus Hansen
f. 06.02.1847, Melby

--------------------------------------------------------------------------

Henrich Jensen + Kirsten Pedersdatter

Møllervang, et Huus, 6., FT-1834
Henrich Jensen 29 Gift gaaer i Frederiksværks Arb.
Kirsten Pedersdatter 28 Gift hans Kone
Jens Henrichsen 2 Ugift Deres Søn
Jens Larsen 15 Ugift en Pleiesøn

--------------------------------------------------------------------


Peder Christensen + Maren Hansdatter
f. 1740, Melby - f. 1740, Melby
d. 01.09.1780 - d. 16.02.1806
g. 05.12.1762, Melby

Peder Pedersen
f. 01.06.1763, Melby
d. 1763
Peder Pedersen
f. 27.10.1765, Melby
d. 20.02.1838, Melby
g.1. Anne Henrichsdatter
g.2. Ingeborg Jørgensdatter
Jacob Pedersen
f. ~20.03.1768, Melby
d. 17.03.1829
g. Anne Jensdatter
Ellen Pedersdatter
f. 04.04.1770, Melby
d. 12.02.1819, Melby

g.1 Jacob Schultz
g.2 Peder Amossen
Poul Pedersen
f. 01.01.1774, Melby
d. 27.12.1838, Carlsgave
g.1. Sidse Olsdatter
g.2. 30.10.1829, Kregme
Maren Hansdatter
Birthe Pedersdatter
f. 1780, Melby

Poul Pedersen
f. 01.01.1774, Melby
d. 27.12.1838, Carlsgave

g.1. Sidse Olsdatter
g.2. Maren Hansdatter

Poul g.1. Poul Pedersen + Sidse Olsdatter, f. 1764, d. 24.05.1829

Margrethe Poulsdatter
f. 30.07.1797, Melby
Peder Poulsen
f. 17.10.1799, Vinderød

g. Helene Sophie Conradsen

Peder Poulsen + Helene Sophie Conradsen
f. 17.10.1799, Vinderød
- f. ~1799

Peder Poul Pedersen
f. ~1822, Carlsgave
Jacobine Wilhemine Pedersdatter
f. ~1825, Carlsgave
Conrad Jensen Pedersen
f. ~1827, Carlsgave

Jørgen Nielsen + Karen Pedersdatter

Poul g.2. g. 30.10.1829, Kregme, Poul Pedersen + Maren Hansdatter, f. 1798, Vinderød

Sidse Kirstine Poulsdatter
f. 24.09.1830, Carlsgave

Maren g.2. Jens Larsen + Maren Hansdatter
Jens f. ~1813, Kregme


Karen Marie Jensdatter
f. 17.01.1840, Carlsgave

--------------------------------------------------------------------

Lars Marcussen + Maren Hansdatter
f. ~1752 - f. ~1734
g. 11.02.1781, Melby

Birthe Pedersdatter
f. ~1780, Tollerup

--------------------------------------------------------------------

Lars Boesen
f. 1644
bosat Haagendrup FT 1700

1 Lars Larsen, f. ~1690
1. Peder Larsen, f. 1737, Haagendrup
2 Rasmus Larsen, f. ~1698

FT 1700: 2 dattersønner (?)
1. Niels Jørgensen, tjener hos Morten Jeppesen i Sverkildstrup
2. Lars Jørgensen, f. ~1690

Peder Larsen + Kirsten Olsdatter
f. 1737, Haagendrup - f. ~1745

1. Lars Pedersen, f. ~1764
2. Sidse/Kirsten Pedersdatter, f. ~1770
3. Jørgen Pedersen, f. ~1773
4. Ole Pedersen, f. ~1776
5. Anders Pedersen, f. ~1780
6. Peder Pedersen, f. ~1782
7. Rasmus Pedersen, f. ~1784

Jørgen Pedersen + Karen Olsdatter
f. ~1772 - f. ~1776, Vinderød
d. >1845 - d. >1845

Haagendrup, , 5, FT-1801
Jørgen Pedersen 28 gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Karen Olsdatter 35 gift hans Kone
Anne Pedersdatter 2 - deres Børn
Rasmus Jørgensen 1 - deres Børn

Peder Jørgensen
f. 06.01.1799, Melby
Anne Jørgensdatter
f. ~05.01.1800, Melby
Rasmine Jørgensdatter
Rasmus Jørgensen
f. ~1801
Ole Jørgensen
f. 01.04.1801, Melby
Ole Jørgensen
f. ~06.03.1803, Melby
g. Dorthe Mortensdatter
Lars Jørgensen
f. 18.01.1807, Melby

Ole Jørgensen + Dorthe Mortensdatter

Dorthe Mortensdatter
f. ~14.11.1799/14.12.1800, Melby
d. 15.12.1847
g.1. Jacob Knudsen
g.2. Ole Jørgensen

Dorthe g.1. 03.12.1824, Jacob Knudsen + Dorthe Mortensdatter
Jacob f. 25.05.1794, Torup, d. 15.03.1833

Kirsten Jacobsdatter
f. 24.11.1825, Torup
g. 22.08.1848,
Jens Nielsen
Lars Jacobsen
f. 05.05.1828, Store Carlsminde
g. 12.10.1856, Vinderød
Johanne Pedersdatter

Kirsten Jacobsdatter

Jens Larsen + ?
f. ~1760,

Niels Frederichsen + Mette Jensdatter
f. ~1792, Brederød - f. ~1796
g. 21.03.1819, Annisse, Kregme
Hos dem boende Jens Larsen, FT 1840, Hanehoved
samt 4 pleiebarn:
Ellen Larsdatter, f. ~1827, Annisse
Jørgen Larsen, f. ~1831, Annisse
Jens Larsen, f. ~1833, Annisse
Hans Larsen, f. ~1835, Annisse


Frederich Nielsen
f. ~1819, Hanehoved
Jens Nielsen
f. 03.11.1821, Hanehoved
g. Kirsten Jacobsdatter

Jens Nielsen + Kirsten Jacobsdatter
f. 03.11.1821, Melby - f. 24.11.1825, Torup
d. - d.
g. 22.08.1848

Jacob Theodor Nielsen
f. 15.06.1849, Melby
Hans Peder Nielsen
f. 20.06.1851, Melby
Niels Lauritz Nielsen
f. 26.12.1859, Melby

Lars Jacobsen


Niels Pedersen + Kirsten Jørgensdatter
Bosat Tollerup FT 1801
3346;;Niels Pedersen;M;Huusbonde;41;gift;2;Bonde og Gaardbeboer;;Bonde Gaardbeboer ;Husstandsoverhoved
3346;;Kirsten Jørgensdatter;K;hans Kone;23;gift;1;;;;Husstandsoverhoveds ægtefælle

3346;;Peder Nielsen;M;hans Søn;12;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds særbarn

er ovenstående riktig?
Peder Nielsen + Ellen Pedersdatter
f. ~1789, Melby - f. ~1795

Peder Pedersen
f. ~1818
Maren Pedersdatter
f. ~1821
Niels Pedersen
f. ~1822
Lars Pedersen
f. ~1824
Jørgen Pedersen
f. ~1826
Johanne Pedersdatter
f. 23.05.1829, Vinderød
Ole Pedersen
f. ~1832, Vinderød
Anne Kirstine Pedersdatter
f. ~1837, Vinderød


Lars Jacobsen + Johanne Pedersdatter
f. 05.05.1828, Store Carlsminde - f. 23.05.1829, Vinderød
g. 12.10.1856, Vinderød
1. barnDorthe g.2. 02.08.1833, Torup, Ole Jørgensen + Dorthe Mortensdatter
Ole f. 06.03.1803, Melby

hos dem boende
FT-1834, Store Carlsminde, Anne Pedersdatter, K;78;Enke;aftægtskone;
FT 1840 Jørgen Pedersen + Karen Olsdatter
, Oles foreldre.

Jacob Olsen
f. ~1834
Anne Olsdatter
f. ~1834
Inger Olsdatter
f. ~1836
Karen Olsdatter
f. ~1839
Morten Olsen
f. ~1842
g. Karen Kirstine Hansdatter

Morten Olsen + Karen Kirstine Hansdatter
f. ~1842 - f. 05.06.1846, Melby

Ole Olsen
f. 04.11.1867
Karen Kirstine Dorothea Olsen
f. 18.08.1872
Inger Hansine Olsen
f. 21.08.1886
Hans Olsen
f. 24.05.1888
g. Marie Olsen

Hans Olsen + Marie Olsen
f. 24.05.1888 - f. 28.08.1909, Wien, Østerrike
g. 15.03.1930, Haagendrup
Under og efter 1.verdenskrig kom det s.k. Wienerbarn til Danmark. Barn som trengte rekreasjon.
Maria som ble gift med Hans Olsen var en av dem.


hos dem bor fortsatt Karen Kirstine Hansdatter Olsen
FT 1930, hun er nå 84 år.


Inger Lise Marie Olsen
f. 05.07.1931, Melby
Sonja Anni Kirsten Olsen
f. 24.10.1936, Melby
g. 5xFA1323451 Poul Pedersen

--------------------------------------------------------------------

Jørgen Rasmussen + Maren Larsdatter
f. ~1795 - f. ~1799

Hanehoved, et Huus, 8., FT-1834
Jørgen Rasmussen 39 Gift gaaer paa Frdvks Arbeide
Maren Larsdatter 35 Gift hans Kone
Johanne Jørgensdatter 12 Ugift Deres Børn
Frederikke Marie Jørgensdatter 10, f. 25.10.1823, Melby Deres Børn
Rasmus Jørgensen 8 , f. 09.09.1825, Melby, Ugift Deres Børn
Maren Jørgensdatter 6, f. 04.03.1828, Melby, Ugift Deres Børn
Lars Jørgensen 5 Ugift Deres Børn
Anders Jørgensen 1, f. 07.09.1833, Melby, Ugift Deres Børn
Anne Marie Jørgensdatter, f. 07.07.1836, Melby
Frederich Christian Jørgensen, f. 27.09.1839, Melby
Peder Jørgensen, f. 02.02.1844, Melby

--------------------------------------------------------------------

Peder Jensen + Karen Jensdatter

Adserboe, et Huus, 10., FT-1834
Peder Jensen 38 Gift Dagleier i Brænderiet paa Fredrv.

Karen Jensdatter 34, f. 08.01.1801, Melby, Gift hs Kone
g. 30.05.1823, Kregme ?

Jens Christensen 14, f. ~1820, Ugift Deres Børn

Lars Pedersen, f. 21.09.1823, Melby
Peder Pedersen 9, f. 22.09.1825, Melby, d. 16.02.1843, Ugift Deres Børn
Margrethe Pedersdatter 7, f. 10.07.1827, Melby, Ugift Deres Børn

Lars Pedersen 11 , f. 21.09.1829, Melby, Ugift Deres Børn
Kirsten Pedersdatter 5, f. 05.06.1829, Melby, d. 11.02.1835, Ugift Deres Børn

Kirstine Pedersdatter 3, f. 01.02.1831, Melby, d. 23.06.1836, Ugift Deres Børn

Karen Pedersdatter 1, f. 24.03.1833, Melby, Ugift Deres Børn
Kirsten Pedersen, f. 16.04.1835, Melby
Jens Pedersen, f. ~1838, Asserbo
Maren Kirstine Pedersdatter, f. ~1841, Asserbo

FT 1845, Asserbo:
608;Kort 421, side 120;Adserboe;11;, Peder Jensen;;48;gift;Melby sogn, Fborg amt;Jordlod, Dagleier;
Margrethe Jensdatter;;34;gift;Melby sogn, Fborg amt;hans Kone;
samme barn som ovenfor

--------------------------------------------------------------------

Søren Larsen + Karen Larsdatter
f. ~1788 - f. ~1806

Meelbye, et Huus, 23., FT-1834
Søren Larsen 46 Gift gaaer i Frederiksværks Arbeide

Karen Larsdatter 28 Gift hans Kone
g. 18.10.1833, Melby ??
Niels Sørensen 13 Ugift Deres Børn

Hans Sørensen 8 Ugift Deres Børn
Margrethe Sørensdatter, f. 09.04.1834, Melby
Johanne Sørensdatter, f. 28.05.1836, Melby
Ole Sørensen, f. 21.07.1838, Melby
Ole Sørensen, f. 23.09.1840, Melby
hos dem bor Jørgen Pedersen, 64år, enke, ft 1845

--------------------------------------------------------------------

Niels Hansen + Karen Olsdatter

Adserboe, et Huus, 16., FT-1834
Niels Hansen 65 Gift lever af sin Jordlod

Karen Olsdatter 64 Gift hans Kone

--------------------------------------------------------------------


Lars Jørgensen + Karen Pedersdatter
f. ~1784 - f. 20.08.1778, Tømmerup
d. 17.11.1864 - d.
g.03.04.|807, Torup
hennes far: Peder Pedersen

Meelbye, en Gaard, 35., FT-1834
Lars Jørgensen 47, , f. ~1787, Gift Gaardmand
Karen Pedersdatter 56 f. 20.09.1778, Torup, Gift hans Kone
g. 22.04.1807, Torup

1.Hans Larsen, f. ~09.08.1807, Melby d. 08.03.1880, Islemark, Kbhn

g. 12.12.1841, Islemark, København, Ellen Kirstine Christiansen
f. 04.12.1816, Islemark, København

hans larsen + ellen kirstine christiansdatter
foreldre: Christian Larsen + Catherine Pedersen
1. Karen Christine Larsen, f. 25.08.1842, Islemark, København, d. xx.07.1914
g. 29.10.1876, Niels Christensen

niels christensen + karen christine larsdatter
2. Peder Larsen, f. 07.04.1844, do

3. Lars Jørgen Larsen, f. 04.06.1847, do
4. Christian Larsen, f. 02.05.1849, do
5. Jens Frederich Larsen, f. 31.05.1854, do

6. Ellen Kirstine Cathrerine Larsen, f. 19.06.1856, do

2. Margrethe Larsdatter, f. 22.01.1809, Melby???

3. Lars Larsen 24 f. ~24.06.1810, Melby f. 24.06.1812, Melby, Ugift Deres Børn
4.Dorthe Larsdatter, f. ~01.03.1812, Melby
5. Dorthe Larsdatter, f. 05.12.1813, Melby
6. Johanne Larsdatter 20, f. 05.06.1814, MelbyUgift Deres Børn

7. Peder Larsen, f. ~10.03.1816, Melby, d. 15.03.1816
8. Maren Larsdatter 16, f. 12.01.1818, Melby, Ugift Deres Børn
g. 1847, Anders Andersen, f. 1813, Ramløse
1. Lars Andersen, f. ~1843
2. Karen Kirstine Andersdatter, f. 05.02.1846/8
g. Hans Andersen, f. 28.08.1847, Oppe Sundby

1. Anders Andersen, f. ~1874
2. Jens Peder Andersen, f. ~1875
3.Ole Andersen, f. ~1877
4. Hans Peder Andersen, f. ~1879
5. Laurits Andersen, f. 13.05.1879
6. Hans Peder Andersen, f. 18.04.1885
g. 30.09.1885, Maren Kirstine Nielsen
3. Andersine Andersdatter, f. ~1849
4. Anders Peder Andersen, f. ~1853

9. Peder Larsen, f. 12.01.1818, Melby

Sisse Pedersdatter 10 Ugift sidstmeldte Gaardmands Pleiebarn i Datters Sted

--------------------------------------------------------------------

Niels ? + Kirsten Jørgensdatter

Tollerup, en Gaard, 11., FT-1834
Kirsten Jørgensdatter 55 Enke Gaardmds Enke, forestaaer Gaarden
Jørgen Nielsen 25 Ugift bestyrer Gaarden for Moderen

Ole Nielsen 22 Ugift hendes Børn
Margrethe Nielsdatter 13 Ugift hendes Børn

Ft 1845 Tollerup:
365;Tollerup Bye;11, Jørgen Nielsen;;36;gift;Melby sogn, Fborg amt;Gaardmand;
366;Tollerup Bye;11, Ellen Andersdatter;;22;gift;Ramløse sogn, Fborg amt;hans Kone;
369;Tollerup Bye;11, Kirsten Jørgensdatter;;66;enke;Melby sogn, Fborg amt;Mandens Moder, Aftægtskone;
370;Tollerup Bye;11, Ole Nielsen;;33;ugift;Melby sogn, Fborg amt;hendes Søn;

--------------------------------------------------------------------

Lars Poulsen + Kirsten Larsdatter

Melby, Møllervang, et Huus, 1., FT-1834
Lars Poulsen 46 Gift Skovløber og Jordbruger
Kirsten Larsdatter 41, Gift hans Kone
g. 30.11.1816, Kregme

Niels Peder Larsen, f. 26.07.1817, Ebbedal

Christian Larsen 15, f. 13.04.1819, Ebbedal, Ugift Deres Børn
Ellen Kirstine Larsdatter 13, f. 08.07.1821, Ebbedal, Ugift Deres Børn
Kirsten Margrethe/Marie Larsdatter 11, f. 07.07.1823, Ebbedal, Ugift Deres Børn

Poul Larsen 9, f. 28.11.1825, Melby, Ugift Deres Børn
Jørgen Larsen 6 Ugift Deres Børn

Karen Marie Larsdatter 3, f. 08.08.1831, Melby, Ugift Deres Børn

--------------------------------------------------------------------

Peder Olsen + Kirsten Olsdatter
f. ~1789, Vinderød - f. ~1792, Ramløse

Tollerup, en Gaard, 2., FT-1834
Peder Olsen 45, Gift Gaardmand

Kirsten Olsdatter 42 Gift hans Kone
Ole Pedersen 18, Annise, .Ugift Deres Børn
g. Johanne f.? Pedersen, f. ~1830, Melby
1. Peder Olsen, f. 27.03.1856
g. Anne Marie Carlsen, f. 05.10.1873
1. Carl Oluf Olsen, f. 25.09.1898
2. Hans Olsen, f. ~1859, Melby
3. Andreas Olsen, f. ~1861, Melby
4. Jens Olsen, f. ~1863, Melby
5. Lars Olsen, f. ~1865, Melby
6. Jørgen Olsen, f. ~1870, Melby

Bodil Pedersdatter 8 Ugift Deres Børn
Johanne Pedersdatter 6 , f. 27.02.1829, Melby, Ugift Deres Børn
Maren Pedersdatter 3, 10.02.1832, Melby, Ugift Deres Børn

--------------------------------------------------------------------

Lars Jacobsen + Maren Jensdatter
f. ~1803, Melby - f. ~1813, Tibirke

Meelbye, et Huus, 19., FT-1834
Lars Jacobsen 32, f. 1802, Melby, Gift gaaer i Frederiksværks Arbeide
Maren Jensdatter 34, f. 1799, Melby, d. 20.12.1838, Melby, hans Kone
g. 15.11.1825, Melby
Lars Søren Larsen, f. 24.12.1825, Melby, d.s.d.
Jacob Larsen 2, f. 12.02.1833, Melby, Ugift deres Børn
Maren Pedersdatter 9 Ugift Pleiebarn

Lars Jacobsen + Karen Andersdatter

FT-1840;Carlsgave
Lars Jacobsen;M;37; Melby, Gift;hmd. og daglejer;daglejer i geth huuset paa F.V.
Karen Andersdatter, K;27; Tibirke, Gift;hans kone;
Jacob Larsen;M;7; Melby, Ugift;deres søn;
FT 1845: Inger Marie Larsdatter;;4;ugift;Kregme sogn Fborg amt;deres Børn;
FT 1845: Margrethe Larsdatter;;2;ugift;Kregme sogn Fborg amt;deres Børn;

--------------------------------------------------------------------

Birthe Olsdatter, K;48;Enke;lever af sin jordlod;
en Peder g. 08.11.1816, Torup, Birthe Olsdatter
1. Jørgen Pedersen, f. ~1811, St.Carlsminde
2. Ellen Kirstine Pedersdatter, f. ~08.12.1817, Torup

-------------------------------------------------------------

 

Adserboe, et Huus, 15., FT-1834
Maren Hansdatter 47 Enke Huusmands Enke, lever af sin Jordlod
Lars Andersen 26 Ugift hendes Børn, gaaer i Frederiksværks Arbeide
Karen Andersdatter 21 Ugift hendes Børn
Peder Andersen 18 Ugift hendes Børn, gaaer i Frederiksværks Arb.
Hans Andersen 14 Ugift hendes Børn

--------------------------------------------------------------------

Jens Jensen + Johanne Hansdatter
f. ~1789 - f. ~1782
g. 08.03.1814, Melby
hos dem boende ft. 1834, Anne Catherine Jensdatter, f. ~1822, pleiedatter
Johanne - se ft1801melby.htm
Hans Jensen
f- ~1815
Ole Jensen
f. ~1821

g. Margrethe Hansdatter

Ole Jensen + Margrethe Hansdatter
f. ~1821 - f. ~1819

Anne Johanne Olsdatter
f. ~1843, Hanehoved
Oline Olsdatter
f. ~1847, Hanehoved

----------------------------------------------

er dette den samme Jens Jensen?
Jens Jensen + Maren Hansdatter, f. ~1777
Rasmus Jørgensen + Maren Hansdatter
f. ~1802, Melby - f. ~1777, Torup

hos Rasmus og Maren boede FT 1850
Lars Jensen Nielsen, pleiesønn, f. ~1832, Kgs. Lyngby
Anders Olsen, f. ~1846, Melby

Evetofte, en Gaard, 6., FT-1834 Melby
g.1 19.03.1813, Melby, . Jens Jensen, f. ~1751 Melby, , d. 02.03.1832,
g.2. 14.12.1832, Melby, Rasmus Jørgensen 35, f. ~xx.05.1802, Tollerup, d. 24.06.1872, Gift Gaardmand
Maren Hansdatter 56, f. ~1778, Melby, d. 31.10.1853, Melby, Gift hans Kone
Hans Jensen 21, f. 27.02.1814, Melby, Ugift Søn fra forrige Ægteskab

Rasmus g.2. Rasmus Jørgensen + Johanne Larsdatter, f. ~1811, Melby
Anders Olsen, f. ~1846, Melby
FT 1860 pleiedatter: Jørgine Marie Nielsen, f. ~1857, Melby,

--------------------------------------------------------------------

 

Hanehoved, et Huus, 15., FT-1834
Margrethe Jensdatter 55,, Melby, Enke
g. 06.09.1809, Melby, Jørgen Hansen
Christen Jørgensen 24, f. ~20.01.1811, Melby, Ugift hendes Børn
Hans Jørgensen 21 Ugift hendes Børn
Anna Jørgensdatter, f. ~01.02.1816, Melby

Inger Jørgensdatter 16 , f. 05.07.1818, Melby, Ugift hendes Børn
Margrethe Jørgensdatter 12 f. 12.02.1822, Melby,Ugift hendes Børn

--------------------------------------------------------------------

Niels Jacobsen + Marie Larsdatter

Haagendrup, et Huus, 4., FT-1834
Niels Jacobsen 34 Gift Dagleier
Marie Larsdatter 30 Gift hans Kone
Anne Catherine Nielsdatter 2 Ugift Deres Datter

g. Lars Andersen? ft 1860, Skævinge
lars andersen + anne catherine nielsdatter
--------------------------------------------------------------------


Peder Hansen + Sinne Nielsdatter
f. 1780 - f. ~1783
g. 20.01.1815, Melby
Bosat Asserbo FT 1845

Maren Pedersdatter
f. ~06.10.1815, Melby
g. Lars Pedersen
f. ~1808, Græsted
1. Peder Larsen, f. ~1840
2. Niels Larsen, f. ~1843
Niels Pedersen
f. ~28.03.1819, Melby
Kirsten Pedersdatter
f. 12.09.1821, Melby
Johanne Pedersdatter
f. 03.06.1825, Melby

--------------------------------------------------------------------

Evetofte, en Gaard, 2., FT-1834
Niels Pedersen 67 Gift Gaardmand
Katrine Eskildsdatter 62 Gift hans Kone

Niels Larsen 29 Gift Indsidder og Dagleier
Anne Nielsdatter 22 Gift hans Kone, Datter af de Gamle
Anne Svendsdatter 12 Ugift De gamle Forældres Pleiebarn i Datters Sted
Christen Knudsen 50 Gift Gaardmand
Maren Henrichsdatter 33 Gift hs. Kone

Ole Christensen 20 Ugift Deres Søn

Anne Andersdatter 7 Ugift Deres Pleiedatter i Datters Sted


FT Vinderød 1801:

Christian Jensen + Johanne Hansdatter
f. ~1771 - f. ~1762

747;14468;;Johanne Olsdatter;K;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
748;14468;;Bodil Johanne Christiansdatter;K;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn
749;14468;;Ole Christian Christiansen;M;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn

hos dem boende FT 1840
Christian Jensen + Johanne Hansdatter ;M;70;Gift;aftægtsmand,arbejder i støberiet;
Johanne HansdatterK;80;Gift;hans kone;

FT 1845:Winderød Bye, Aasebroe
Niels Larsen + Anne Nielsdatter ;M;39;Gift;Cregome S.;hmd. Krudtværksarbeider.;
Anne Nielsdatter;K;33;Gift;Meelby S.;hans Kone;
Lars Nielsen;M;11;-;>ditto=[Meelby S];deres Børn.;
Karen Nielsdatter;K;4;-;H i S;>ditto= [deres Børn];
Christian Jensen;M;75;Gift;Meelby S.;Aftægtsmand;
Johanne Hansdatter;K;86;Gift;Thorup S.;hans Kone;


Evertofte By, en Gaard, 9, FT-1850
Ole Nielsen 47 Gift Gaardmand og husfader her i sognet
Anne Jensdatter 45 Gift hans kone ( Ole Nielsen) Thorup


Jørgen Svendsen 49 Ugift Arbejdsmand Vinderød sogn
Niels Pedersen 85 Gift Aftægtsmand, husfader Vinderød sogn
Karthrine Eskildsdatter 79 Gift hans kone her i sognet

Anne Nielsdatter

Niels Larsen + Anne Nielsdatter
f. ~1805 - f. ~15.03.1812, Melby
g. 14.05.1834

--------------------------------------------------Enslige:
FT 1787 Haagendrup: Jens Hansen 83 enke Husbonde en fattig Huusmand faaer Almisse


Search this site only - Søk på våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver