Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.

List of nearly all names
 A  B   C-G  H-I  J   K  L  M  N-O  P  Q-Z


Folketælling Vinderød Sogn 1787
591 poster funnet DDD.DDA.DK

Winderød Bye

Lars Poulsen + Margrethe Larsdatter
f. ~1731 - f. 1733
g. 25.03.1753, Vinderød

Marie Larsdatter 16 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Margrethe Larsdatter 13 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Lars Larsen 9 - Deres Børn af samme Ægteskab

Peder Christensen + Maria Larsdatter
f. ~1768 - f. ~1771

FT 1801
Maren Pedersdatter;K;deres Børn;3;-;;;;;
Lars Pedersen;M;deres Børn;1;-;;;;;

-------------------------------------------------------------

Jørgen Pedersen + Kirsten Larsdatter
f. ~1752 - f. ~1757

Peder Jørgensen 8 - hans Børn af 1ste Ægteskab
Birthe Jørgensdatter 11 - hans Børn af 1ste Ægteskab
Ellen Jørgensdatter 5 - hans Børn af 1ste Ægteskab

---------------------------------------------------------------------

Ole Christensen + Anne Larsdatter
f. ~1760 - f. ~1762
d. - d. <1801

ft 1801
Lars Olsen;M;hans Børn;12;-;;;;;Husstandsoverhoveds særbarn

Maren Olsdatter;K;hans Børn;10;-;;;;;Husstandsoverhoveds særbarn
Karen Olsdatter;K;hans Børn;4;-;;;;;Husstandsoverhoveds særbarn

---------------------------------------------------------------------


Peder Jensen
f. ~1739
g.1. Ellen Larsdatter
g.2. Ellen Rasmusdatter

Ellen g.1. Peder ? + Ellen Larsdatter, f. ~1731, d. <1801

Maren Pedersdatter 27 ugift hendes Datter af 1ste Ægteskab

Peder g.1. Peder Jensen + Ellen Larsdatter (g.2.)

Peder g.2. >1787, Peder Jensen + Ellen Rasmusdatter (g.2.). f- ~1728

---------------------------------------------------------------------


Mads Jensen + Anne Larsdatter
f. ~1752 - f. ~1764
g. 20.03.1785, Vinderød

Maren Madsdatter 1, f. ~1786, - Deres Datter

FT1801
Jens Madsen;M;deres Børn;12;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Hans Christian Madsen;M;deres Børn;10;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn

Lars Madsen;M;deres Børn;7;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Peder Madsen;M;deres Børn;3;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn


---------------------------------------------------------------------

Jens Pedersen + Birthe Larsdatter
f. ~1738 - f. ~1765
g. 13.11.1785, Vinderød

Niels Jensen 1 - Deres ægte Søn
Peder Pedersen 9 - Mandens Søstersøn

FT 1801
Lars Jensen;M;deres Børn;11;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
;Bodil Jensdatter;K;deres Børn;7;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn


---------------------------------------------------------------------

Peder ? + Maren Jensdatter
f. - f. ~1720
d. <1787 - d. 17.07.1795?

Knud Pedersen + Kirsten Jensdatter
f. ~1753 - f. ~1757
g. 08.01.1786, Vinderød

Anne Knudsdatter 1 - Deres ægte Datter

FT1801
Peder Knudsen;M;deres Børn;7;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Maren Knudsdatter;K;deres Børn;3;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn


---------------------------------------------------------------------

Johanne Pedersdatter
f. ~1719

Hans Pedersen 29 ugift hendes ægte Søn National Soldat og arbejder ved Friderichswærk

---------------------------------------------------------------------

Ole Larsen + Birthe Jensdatter
f. ~1750 - f. ~1761
g. 24.02.1782, Vinderød ?

Lars Olsen 2 - Deres Børn af samme Ægteskab
Maren Olsdatter 5 - Deres Børn af samme Ægteskab
Anne Johanne Olsdatter 4 - Deres Børn af samme Ægteskab
Karen Jensdatter 16 ugift Konens Søster

FT 1801, Brederød Bye
Jacob Olsen";"M";"deres Børn";10;"-";;;;;"Hfællesbarn";;;

Kirsten Olsdatter";"K";"deres Børn";8;"-";;;;;"Hfællesbarn";;;

Ole Olsen";"M";"deres Børn";4;"-";;;;;"Hfællesbarn";;;

Jørgen Olsen";"M";"deres Børn";2;"-";;;;;"Hfællesbarn";;;


---------------------------------------------------------------------

Lars Mortensen + Bodil Svendsdatter
f. ~1747 - f. ~1749
g. 06.11.1776, Vinderød

Hans Larsen 5 - hans Børn af sidste Ægteskab
Kirsten Larsdatter 11 - hans Børn af sidste Ægteskab
Anne Dorthea Larsdatter 9 - hans Børn af sidste Ægteskab
Karen Larsdatter 7 - hans Børn af sidste Ægteskab

---------------------------------------------------------------------

Poulsen, Andreas Benjamin, 1726-64, Præst, blev født i
Kjøbenhavn af ubekjendte Forældre 7. Maj 1726. Efter 5 Aars
Undervisning i Roskilde Skole blev han Student 1746 og tog 1752
Attestats. 1754 blev han Alumn paa Borchs Kollegium, men
udnævntes Aaret efter til Præst i Gjerslev ved Slagelse. 1758
forflyttedes han til Kongens Lyngby. Han har dog næppe tiltraadt
dette Embede; thi 2 Maaneder efter udnævntes han til Præst i
Gjentofte. Her fra kom han 1762 som Slotspræst til Frederiksborg,
men døde allerede 4. Nov. 1764, kun 38 Aar gammel og efterladende
sin Hustru, Christina P., i fattige Kaar.

P. stod i betydeligt Ry som
Digter og nævnes i Datidens Breve som «vor berømmelige Poet».
Johs. Ewald kalder ham «en Mand af Geni» og opmuntredes i sit
Digterkald af denne sin Velynder.

Andreas Benjamin Poulsen + Christine Holgersen Poulsen
f. 07.05.1726, København - f. ~1728
Slotspræst Poulsens Enke i Friderichsborg har Pension

Karen Holgersdatter 44 ugift hendes Søster

---------------------------------------------------------------------

Lars Hansen + Bodil Olsdatter
f. ~1727 - f. 1727

Lars Hansen 8 - hans Sønnesøn

---------------------------------------------------------------------

Søren Gundersen + Maren Larsdatter
f. ~1749 - f. ~1747
g. 28.02.1773, Vinderød

Karen Sørensdatter 14 ugift Deres ægte Datter
---------------------------------------------------------------------

Peder Pedersen + Margrethe Jensdatter g.3.
f. ~1749 - f. ~1735

Peder Pedersen 9 - hans Søn af 1ste Ægteskab
---------------------------------------------------------------------

Jens Pedersen + Johanne Hansdatter
f. ~1737 - f. 1732
d. <1801- d. >1801

Peder Jensen, f. ~1773
Ole Jensen 12, f. ~1775- Deres ægte Søn

Peder Jensen + Lisbeth Larsdatter
f. ~1773 - f. ~1765

FT1801
Hans Pedersen;M;deres Børn;10;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Sidse Pedersdatter;K;deres Børn;8;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Birthe Pedersdatter;K;deres Børn;7;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn

Niels Pedersen;M;deres Børn;2;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn

---------------------------------------------------------------------

Anders Pedersen
f. ~1748
g.1. Kirsten Poulsdatter
g.2. Kirsten Llarsdatter

Anders g.1. 06.03.1774, Vinderød, Anders Pedersen + Kirsten Poulsdatter, f. ~1749

Peder Andersen 13 - Deres Børn af samme Ægteskab
Niels Andersen 7 - Deres Børn af samme Ægteskab
Kirsten Andersdatter 10 - Deres Børn af samme Ægteskab
Gundel Andersdatter 4 - Deres Børn af samme Ægteskab

Anders g.2. >1787, Anders Pedersen + Kirsten Larsdatter, f. ~1771

FT1801
Lars Andersen;M;deres Barn;2;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn

---------------------------------------------------------------------


Lars Larsen
f. ~1746
g.1. Ingeborg Christensdatter*
g.2. Birthe Olsdatter (g.2.)

Lars g.1. Lars Larsen + Ingeborg Christensdatter, f. ~1746

Lars Larsen 17 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Christen Larsen 14 - Deres Børn af samme Ægteskab
Niels Larsen 10 - Deres Børn af samme Ægteskab
Wilhelm Larsen 8, f. ~1779, - Deres Børn af samme Ægteskab
Nille Ditløvsdatter 29 ugift Logerende Vanvittig, nyder Almisse

Lars g.2. >1787, Lars Larsen + Birthe Olsdatter (g.2.), f. ~1737

Niels Larsen + Maren Jørgensdatter
f. ~1778 - f. ~1770
d. >1845 - d. <1845

FT 1801
Lars Larsen;M;Manden;52;gift;2;Huusmand
Birthe Olsdatter;K;hans Kone;64;gift;2;;;;Husstandsægtefælle

Niels Larsen;M;Manden;23;gift;1;boer til Leie og Nationalsoldat;;Logerende
Maren Jørgensdatter;K;hans Kone;31;gift;1;;;;Husstandsægtefælle
Jørgen Nielsen;M;deres Barn;1;-;;;;;Husstandfællesbarn

Wilhelm Larsen + Karen Pedersdatter
f. ~1779 - f. ~1779
g. 22.09.1815, Vinderød

Adserboe, et Huus, 14., FT-1834
Wilhelm Larsen 55 Gift lever af sin Jordlod
Karen Pedersdatter 55 Gift hans Kone
Peder Wilhelmsen 17 f. 21.03.1816, Melby,Ugift Søn gaaer i Frederiksv. Arbeide , også f. 20.03 oppført som død s.d.

Johanne Wilhelmsdatter 15 f. 08.02.1820, Melby, Ugift og Datter

Peder Wilhelmsen
f. 21.03.1816, Asserbo
g. FMFFFA926
Anne Jensdatter
Johanne Wilhelmsdatter
f. 08.02.1820, Melby

-----------------------------------------------------

Jørgen Pedersen + Karen Andersdatter
f. ~1741 - f. ~1753

Sidse Jørgensdatter 15 ugift Børn af sidste Ægteskab
Inger Jørgensdatter 9 - Børn af sidste Ægteskab
Anne 7 - Et Plejebarn fra Opfostringshuset i Kiøb.

---------------------------------------------------------------------

Hans Christensen
f. ~1745
g.1. Maren Svendsdatter
g.2. Margrethe Rasmusdatter

Hans g.1. Hans Christnesen + Maren Svendsdatter, f. ~1740

Catherine Hansdatter 10 - Deres ægte Datter
Christen Hansen 7 - Mandens Søsters uægte Barn

Hans g.2. >1787, Hans Christensen + Margrethe Rasmusdatter, f. ~1761

Frederiksborg, Strø, Vinderød, Vinderød, , 22de Familie, FT 1801
Hans Christensen 56 gift Manden Smed
Margrethe Rasmusdatter 40 gift hans Kone
Maren Hansdatter 8 - deres Børn
Christen Hansen 6 - deres Børn
Rasmus Hansen 4 - deres Børn
Karen Hansdatter 1 - deres Børn

Maren Hansdatter
f. ~1793, Vinderød
Christen Hansen
f. ~1795, Vinderød
g. Anne Jensdatter
Rasmus Hansen
f. ~1797, Vinderød
Karen Hansdatter
f. ~1800, Vinderød
g. Peder Pedersen
overført fra ft1834kregme.htm

Christen Hansen

Christen Hansen + Anne Jensdatter
f. ~1795, Vinderød - f. ~1792

FT-1840;413;53;brederød bye;165862;huus;1;
Christen Hansen;M;45;Gift;hmd. og daglejer;
Anne Jensdatter, K;48;Gift;hans kone;
Hans Christensen;M;23;Ugift;deres børn;
FT-1834;559;36;Carlsgave;28;huus;Jens Christensen;M;11;Ugift;do;"
Karen Margrethe Christensdtr.;K;14;Ugift;do;
Peder Christensen;M;12;Ugift;do;
Margrethe Rasmusdtr.;K;79;Enke;huusfaders moder der af ham forsørges;


Frederiksborg, Strø, Kregme, Brederød, et Huus, 77.10, FT-1845
Christen Hansen 50 gift Hmd og Dagleier Kregme sogn, Fborg amt
Anne Jensdatter 51 gift hans Kone Kregme sogn, Fborg amt
Hans Christensen 28 gift Inderste og Former paa F.v. Kregme sogn, Fborg amt
Christiane Olsdatter 27 gift hans Kone Strø Sigerlev sogn, Fborg amt
Karen Margrethe Hansdatter 2 ugift Deres Datter Kregme sogn, Fborg amt

Hans Christensen
f. ~1817, Brederød
g. Christiane Olsdatter
Jens Christensen
f. ~1823, Carlsgave
Karen Margrethe Christensdatter
f. ~1826, Brederød
Peder Christensen
f. ~1828, Brederød

Hans Christensen

Hans Christensen + Christiane Olsdatter
f. ~1817, Brederød - f. ~1818, Sigerslev

Karen Margrethe Hansdatter
f. ~1843, Kregme

Karen Hansdatter

Peder Pedersen + Karen Hansdatter
f. ~1796 - f. ~1800, Vinderød
et par g. 29.12.1837, Kregme
FT-1840;448;53;brederød bye;165869;huus;1;
Peder Pedersen;M;44;Gift;hmd. og daglejer;
Karen Hansdtr.;K;37;Gift;hans kone;
Ole Hansen;M;18;Ugift;konens uægte børn
Charlotte Laust Sørensdtr.;K;14;Ugift;do;"
Lars Pedersen;M;5;Ugift;deres børn;
Jørgen Pedersen;M;1;Ugift;do;
FT 1845: Hans Pedersen;;4;ugift;Kregme sogn Fborg amt;Deres Børn;
FT 1845: Margrethe Rasmusdatter;;84;enke;Vinderød sogn Fborg amt;
Inderste og Almisselem;

Ole Hansen
f. ~1822
Charlotte Laust Sørensdatter
f. ~1826

Lars Pedersen
f. 1835, Brederød
Jørgen Pedersen
f. ~1839, Brederød
Hans Pedersen
f. ~1841, Brederød
f. 13.03.1840?

---------------------------------------------------

Herman Hansen + Margrethe Jensdatter
f. ~1751 - f. ~1756
g . 26.09.1784, Vinderød

FT 1801, Frederiksværk
Anders Hermansen;M;deres Børn;10;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
;Hans Hermansen;M;deres Børn;7;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn

---------------------------------------------------------------------

Niels Nielsen
f. ~1747, Vinderød
d. 21.11.1825
g.1. Johanne Pedersdatter
g.2. Maren Larsdatter

Niels g.1. 26.02.1775, Niels Nielsen + Johanne Pedersdatter, f. ~1739, d. 25.06.1797
6. barn?
Anders Nielsen 8 - Børn af samme Ægteskab
Dorthe Nielsdatter 4 - Børn af samme Ægteskab
Jørgen Johansen 15 ugift hendes Søn, avlet udenfor Ægteskab
Rasmus Nielsen, f. 23.05.1774, Vinderød, d. 29.04.1774
Maren Nielsdatter, f. ~11.06.1775, Vinderød, d. 04.04.1784
Sidse Nielsdatter, f. ~25.01.1778, Vinderød, d. 04.01.1824

Mette Nielsdatter, f. ~17.02.1782, Vinderød
Anne Dorthe Nielsdatter, f. ~20.07.1783, Vinderød

Peder Nielsen, f. ~18.01.1784, Vinderød

Niels g.2. >1797, Niels Nielsen + Maren Larsdatter


---------------------------------------------------------------------

Peder Pedersen + Lene Larsdatter
f. ~1734 - f. ~1733

--------------------------------------------------

Jens Larsen + Sidse Pedersdatter
f. ~1750/53, Vinderød - f. ~12.10.1760, Vinderød
d. 02.05.1822, Vinderød - d. 27.03.1827, Vinderød
g. 16.01.1785, Vinderød
Ole Jensen 4 - hans Søn af 1ste Ægteskab

Lars Jensen
f. ~11.06.1786, Vinderød
Boel Kirstiine Jensdatter
f. ~11.06.1791, Vinderød
d. 27.11.1791
Kirsten Jensdatter(Kirstine)
f. ~11.09.1791, Vinderød
d. ~27.11.1791
Bodil Jensdatter
f. 14.12.1801, Vinderød
d. 27.04.1842
g. 12.04.1827
Ole Hansen

----------------------------------------------------

Peder Jensen + Maren Mortensdatter
f. ~1762 - f. ~1745

Kirstine Nielsdatter 6 - hendes Datter af 1ste Ægteskab
fam. bosatt Sonnerup 1801

-------------------------------------------------------

Niels Larsen + Johanne Andersdatter
f. ~1743 - f. ~1748
g. 19.06.1774, Vinderød

Anders Nielsen 7 - Deres Børn af samme Ægteskab
Anne Nielsdatter 12 - Deres Børn af samme Ægteskab
Johanne Nielsdatter 10 - Deres Børn af samme Ægteskab

-------------------------------------------------------

Lars Jensen + Karen Svendsdatter
f. ~1740 - f. ~1742
g. 26.01.1766, Vinderød/04.12.1768, Vinderød

Svend Larsen 19 ugift Børn af samme Ægteskab
Ole Larsen 8 - Børn af samme Ægteskab
Kirsten Larsdatter 12 ugift Børn af samme Ægteskab

----------------------------------------------------

 

Karen Svendsdatter 32 enke Madmoder Indsidder og Dagleierske
Peder Pedersen 6 - hendes ægte Søn
Anders Pedersen 12 - hendes Stifsøn

----------------------------------------------------

Mads Christophersen + Birthe Olsdatter
f. ~1755 - f. ~1753
g. 11.02.1787, Vinderød

Christopher Madsen 3 - hans Børn af 1ste Ægteskab
Marie Madsdatter 6 - hans Børn af 1ste Ægteskab

-----------------------------------------------

Svend Larsen + Anne Olsdatter
f. ~1730 - f. ~1745

Lars Svendsen + Anne Nielsdatter
f. ~1771 - f. ~1776

-------------------------------------------

 

Dorthe Marie Sechmann 45 ugift Madmoder Indsidder og Syepige

-------------------------------------------

Johannes Johansen Toffte + Anne Marie Nielsdatter
f. ~1750 - f. ~1759

Anne Marzillie Johannesdatter 4 - Børn af samme Ægteskab
Mette Kirstine Johannesdatter 1 - Børn af samme Ægteskab
Johan Henrich Gechel 26 ugift Logerende Dagleier

-------------------------------------------

Jens Pedersen + Maren Jørgensdatter
f. ~1756 - f. ~1761

Margrethe Jensdatter 7 - Børn af samme Ægteskab
Kirsten Jensdatter 6 - Børn af samme Ægteskab

-------------------------------------------

Hans Hansen + Charlotte Gotfredsdatter
f. ~1710 - f. ~1755

Hans Hansen 2 - hans Søn af sidste Ægteskab
Gotfred Jonasen 8 - hendes Børn avlede udenfor Ægteskab
Henrich Zerelius 6 - hendes Børn avlede udenfor Ægteskab

-------------------------------------------

Jens Pedersen Dalbye + Karen Jensdatter
f. ~1749 - f. ~1738

Sidse Jensdatter 10 - Børn af samme Ægteskab
Peder Jensen 8 - Børn af samme Ægteskab
Jens Jensen 6 - Børn af samme Ægteskab

-------------------------------------------

Carsemose

Rasmus Olsen + Ellen Larsdatter
f. ~1715 - f. ~1725

Jørgen Nielsen 6 - Konens Søstersøn

----------------------------------------------------------

Peder Pedersen + Birthe Olsdatter
f. ~1731 - f. ~1743

Ole Pedersen 24 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Jens Pedersen 20 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Niels Pedersen 18 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Kirsten Pedersdatter 11 - Deres Børn af samme Ægteskab
Morten Pedersen 7 - Deres Børn af samme Ægteskab
Peder Pedersen 5 - Deres Børn af samme Ægteskab

FT1801
Niels Pedersen;M;deres Børn;31;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Peder Pedersen;M;deres Børn;18;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn

Frederiksværk
er det samme ole?

Ole Pedersen;M;Huusbonde;39;gift;1;Smedemester;;;Husstandsoverhoved
Karen Sørensdatter;K;hans Kone;27;gift;1;;;;Husstandsoverhoveds ægtefælle
Ellen Maria;K;hans Datter;3;-;;;;;Husstandsoverhoveds særbarn

--------------------------------------------------------------

Christen Jensen + Margrethe Pedersdatter
f. ~1734 - f. ~1741

Jens Christensen 14 ugift Børn af samme Ægteskab

Karen Christensdatter 10 - Børn af samme Ægteskab

--------------------------------------------------------------

Rasmus Jensen + Johanne Andersdatter
f. ~1739 - f. ~1747

Dorthe Rasmusdatter 9 - hans Børn af sidste Ægteskab
Jens Rasmussen 6 - hans Børn af sidste Ægteskab, Tvillinger
Anders Rasmussen 6 - hans Børn af sidste Ægteskab, Tvillinger

-------------------------------------------------------------

Morten Jensen + Anne Olsdatter
f. 1700, Kregme - f. 1705, Kregme
d. - d. xx.12.1728, Kregme
g. 28.01.1725, Kregme

1. Hans Mortensen, f. ~15.07.1725, Kregme, d. 12.10.1766
2. Jens Mortensen, f. ~29.09.1726, Kregme
3. Lars Mortensen, f. 1728/~03.04.1729, Kregme


Jens Mortensen
f. ~29.09.1726, Kregme
d. 14.05.1796, Vinderød
g.1. Anne Johanne Jensdatter
g.2. Kirsten Jensdatter

Jens g.1. 15.06.1755, Vinderød, Jens Mortensen + Anne Johanne Jensdatter

1. Sidse Jensdatter, f. 1755, Vinderød, d. 14.05.1755, Vinderød
2. Jens Jensen, f. 26.09.1756, Vinderød
3. Ole Jensen, f. ~13.01.1760, Vinderød
4. Peder Jensen, f. ~19.09.1762, Vinderød, d. xx.04.1788
5. Anne Jensdatter, f. ~22.09.1765, Vinderød
6. Margrethe Jensdatter, f. ~10.04.1768, Vinderød
7. Bodil Jensdatter Mortensen
f. ~21.10.1770, Vinderød, d. 06.08.1849, Ude-Sundby

Jens g.2. 28.03.1773, Vinderød, Jens Mortensen + Kirsten Jensdatter, f. ~1753

1. Jørgen Jensen, f. 1774, Vinderød
2. Johanne Jensdatter, f. 1776, Vinderød
3. Niels Jensen, f. 1778, Vinderød
4. Karen Jensdatter, f. 1779, Sigerslev, Præstrø?
5. Lars Jensen, f. 1780
6. Maren Jensdatter, f. 1784, Vinderød
Jørgen Jensen, f. 1788, vinderød
8. Dorthe Catherine Jensdatter, f. 1791, Vinderød
9- Birthe Kirstine Jensdatter, f. ~1791, Vinderød, d. 1791, Vinderød

FT 1801 Cassemose Bye;
Jens Morthens Enke;M;Huusmoder;49;enke;1;Gaardbruger;;;Husstandsoverhoved


Anne Nielsdatter;K;hendes Svigermoder;81;enke;2;har Ophold hos Enken;;;


--------------------------------------------------------------------

Ole Hansen
f. ~1736 -
g.1.
g.2. Bodil Madsdatter

Ole g.1. 05.06.1759, Melby, Ole Hansen + Maren Hansdatter ?????
Ole g.1. 22.10.1762, Vinderød, Ole Hansen + Anne Poulsdatter ?????
Lars Olsen 24, f. ~1763, ugift hans Børn af 1ste Ægteskab
Karen Olsdatter 21 ugift hans Børn af 1ste Ægteskab

Ole g.2. Ole Hansen + Bodil Madsdatter, f. ~1745
Christian Olsen 8 - hans Børn af 2det Ægteskab
Mads Olsen 5 - hans Børn af 2det Ægteskab
Maren Olsdatter 3 - hans Børn af 2det Ægteskab

FT 1801 , Cassemose Bye;
Anne Olsdatter;K;deres Børn;28;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Christian Olsen;M;deres Børn;21;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Christen Olsen;M;deres Børn;19;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Mads Olsen;M;deres Børn;16;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Peder Olsen;M;deres Børn;11;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn


-----------------------------------------------------------

Lars Olsen + Birthe Aagesdatter
f . ~1722 - f. ~1737

Ole Larsen 11 - Deres ægte Søn

-----------------------------------------------------------

Frederich Albrechtsen + Margrethe Olsdatter
f. ~1721 - f. ~1717

--------------------------------------------------------

 

Ellen Rasmusdatter 62 enke Madmoder Huusbeboer
Jens Rasmussen 28 ugift hendes ægte Søn Arbejder ved Friderichswærk

er dette samme Jens?
FT 1801. Cassemose Bye
Jens Rasmussen;M;Manden;40;gift;1;Huusmand og Dagleier;;Husmand
Kirsten Pedersdatter;K;hans Kone;33;gift;1;;;;Husstandsoverhoveds ægtefælle
Ellen Jensdatter;K;deres Børn;7;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Peder Jensen;M;deres Børn;5;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Maren Jensdatter;K;deres Børn;2;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn

----------------------------------------------

Jens Jensen + Karen Larsdatter
f. ~1739 - f. ~1741

-----------------------------------------------------------------

Peder Christensen + Bodil Mortensdatter
f. ~1745 - f. ~1750

Christen Pedersen 13 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Morten Pedersen 11 - Deres Børn af samme Ægteskab
Søren Pedersen 8 - Deres Børn af samme Ægteskab
Lars Pedersen 6 - Deres Børn af samme Ægteskab
Jens Pedersen 1 - Deres Børn af samme Ægteskab
FT 1801 Maria Christensdatter;K;Broderdatter;9, f. ~1792;-;;;;;

---------------------------------------------------------

Jens Johansen + Anne Larsdatter
f. ~1741/46 - f. ~1741/45

Johan Jensen 4 - Børn af samme Ægteskab
Anne Jensdatter 1 - Børn af samme Ægteskab

FT 1801, Cassemose Bye
Margrethe Jensdatter;K;deres Barn;14;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn


------------------------------------------------------

Ole Jensen + Karen Hansdatter
f. ~1745 - f. ~1753

Ole Jensen + Karen Hansdatter 42 gift Husbonde Huusmand arbejder ved Friderichswærk
Karen Hansdatter 34 gift hans Kone
Wilhelm Olsen 4 - Deres Børn af hans sidste Ægteskab
Sidse Olsdatter 9 - Deres Børn af hans sidste Ægteskab
Bodil Olsdatter 6 - Deres Børn af hans sidste Ægteskab

FT 1801, Cassemose Bye
Jens Olsen;M;deres Barn;11;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn


--------------------------------------------------------

Svend Frederichsen + Maren Pedersdatter
f. ~1752 - f. ~1744

Peder Svendsen 4 - Deres ægte Søn

FT 1801, Cassemose Bye
Margrethe Svendsdatter;K;hendes Datter;26;ugift;;;;;Husstandsoverhoveds særbarn


--------------------------------------------------------

Niels ? + Margrethe Hansdatter
f. - f. 1721

Jens Nielsen + Bodil Hermansdatter
f. ~1759 - f. ~1741
g.1. Bodil Hermansdatter
g.2. Karen Johnsdatter

Jens g.1. Jens Nielsen + Bodil Hermansdatter, f. ~1741
Hos dem boende FT 1787, Vinderød, Margrethe Hansdatter 66, f. ~1721, enke, Mandens Moder har sit ophold hos Sønnen

Lars Jensen
f. ~1785

Jens g.2. >1787, Jens Nielsen + Karen Johnsdatter, f. ~1761

---------------------------------------------------------------

Jens Olsen
f. ~1759
g.1. Anne Jensdatter
g.2. Margrethe Pedersdatter

Jens g.1. Jens Olsen + Anne Jensdatter, f. ~1758

Jens Jensen 6 - Børn af samme Ægteskab
Jørgen Jensen 4 - Børn af samme Ægteskab

Jens g.2. >1787, Jens Olsen + Margrethe Pedersdatter, f. ~1753

Lars Jensen;M;deres Børn;9;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn

---------------------------------------------------------------------

 

Maren Andersdatter 65 enke Madmoder Indsidder og nyder Almisse

---------------------------------------------------------------------

Ole Sørensen + Inger Olsdatter
f. ~1747 - f. ~1737

---------------------------------------------------------------------

Friderichswærk


Johan Frederich Classen + Maria Walter
f. 1697, Sønderborg, Als - f. 1702, Norge
d. 1775 - d.
~Maria af norsk gårdejerslægt


Johan Frederich Classen + Anne Elisabeth Baronesse Iselin, f. Fabritius
f. 11.02.1725, Christiania - f. 1735
d. 24.03.1792, Arresødal
- d. 17.03.1786
g. 16.08.1783

Johan Friderich Classen 60 (f. 11.02.1725, Christiania, d. 24.03.1792, Arresødal) enke Husbonde Ridder, General Major !!
16. august 1783 ægtede han Anna Elisabeth baronesse Iselin, født Fabritius (født 1735), datter af købmanden Michel Fabritius,
en broder til hans tidligere kompagnon, Just Fabritius. Hun var enke efter den som friherre adlede købmand Reinhard Iselin og døde 17. marts 1786.
ingen barn1756 skænkede Frederich V ham, sammen med Købmanden, Etatsraad Just Fabritius, en ved Arresøens Udløb
i Issefjorden liggende Mølle (Agatmøllen), og her skabte han, stærkt støttet af Staten, et stort industrielt Etablissement,
Frederiksværk, der navnlig leverede Krudt og Kanoner.
Værkets ejerforhold skiftede, men med Classen som dominerende figur frem til hans død i 1792.
I hans tid var der typisk mellem 200 og 300 ansatte på værket og 20-25 udkommanderede soldater, der tog sig af bevogtningsopgaver.
Blandt de ansatte var flere udlændinge.
Fra agatsliberiets tid havde det været nødvendigt at hente specialister i udlandet, og det behov fortsatte langt op i værkets historie.
Faa Aar efter 1768 fik han af Godset ved Frederiksværk oprettet to Hovedgaarde, Arresødal og Grønnesøgaard.


tjenestefolk - se nedenfor
Erenst Roffack 55 enke - Gartn
er
Sophia Teresia Roffack 16 ugift Børn af ?? Ægteskab
Johan Friderich Roffack 12 - Børn af ?? Ægteskab
Johan Georg Weiskopff 28 ugift - Chirurgus


Arresødal, hvor Classen levede og til sidst døde, var en af hovedgårdene
under Frederiksværk Gods. Arresødal blev i 1855 ombygget til italiensk
renæssancestil, men blev i 1908 revet ned og nyopført i den oprindelige
nyklassicistiske stil.


-----------------------------------------------------------------

Ole Torgersen + Anna Clausdatter
f. ~1744 - f. ~1751

Morten Daniel Olsen 12 - Børn af 1ste Ægteskab
Inger Catherine Olsdatter 5 - Børn af 1ste Ægteskab
Anna Dorthea Olsdatter 4 - Børn af 1ste Ægteskab
Kield Clausen 23 ugift Konens Broder Farer til Søes

FT 1801, Frederiksværk
Friderik Christian Torgersen;M;deres Børn;13;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Peder Torgersen;M;deres Børn;11;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Johan Daniel Torgersen;M;deres Børn;6;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn


-----------------------------------------------------------------

Mathias Jensen + Bodil Jensdatter
f. 1754 - f. ~1747

-----------------------------------------------------------------

Daniel Schojenberg + Sophia Schojenberg
f. ~1707 . f. ~1710

Kirstine Schojenberg 35 ugift Datter af 2det Ægteskab

-----------------------------------------------------------------

Inger Marie Knigge
f. 1729
d. <1801
g.1. ? Schiønberg
g.2. Wilhelm Knigge


Inger g.1. ? Schiønberg + Inger Marie Knigge
1. Christine Schiønberg, f. 1752
2. Christian Schiønberg, f. 1754


Inger g.2. Wilhelm Knigge + Inger Marie Knigge
Wilhelm f. 1729, d. >1801 Frederiksværk

Ernst Jacob Knigge + Kirsten Nielsdatter
f. 1767, Frederiksværk - f.
d. >1801, Frederiksværk - d.
g. 15.10.1797, Vinderød
FT 1787 Vinderød
Hans Nielsen Bruun(Bruus);M;Logerende;16;ugift;;Læredreng;Husstandsoverhoveds logerende


Henrich Wilhelm Knigge
g. 05.05.1798, Frederiksværk
d. >1850, Frederiksværk
g. Dorthe Olsdatter Knigge
Henrich = Frederich Wilhelm Knigge, FT 1840

Henrich Wilhelm Knigge + Dorthe Olsdatter Knigge
g. 05.05.1798, Frederiksværk - f. ~1799
d. >1850, Frederiksværk - d.
g. 29.10.1822, Kregme
Hnerich = Frederich Wilhelm Knigge
Dorthe = Dorthea Knigge

Ernestine Knigge
f. 27.011823, Vinderød
g. 19.12.1843, Vinderød
Jens Christensen Hansen
f. 1796
Christian Michel Knigge
f. ~29.09.1827, Frederiksværk
g. Sidse Nielsdatter
Oline Kirstine Knigge
f. 26.08.1830, Vinderød
Jacob Hansen Knigge
f. 20.02.1833, Frederiksværk
Anton Knigge
f. 12.11.1835/39, Frederiksværk
g. 1. Karna Sophie Magnusdatter
g.2. Sophie Magdalene Christensen
Martin Olsen Knigge
f. 26.03.1835/39, Frederiksværk
g. Jacobine Hansdatter
f. 1730, Fåborg
FT 1845 har Anton og Martin byttet f.år.
Martin = Mathias Olsen Knigge
FT 1880 Frederiksbværk:
Marius Rasmussen 27 Ugift Former, Søn af Jacobine Knigge i Første Ægteskab Faaborg
Vilhelmine Dorthia Knigge 13 Ugift Hans Datter Frederiksværk
Martine Nicoline Knigge 12 Ugift Hans


Christian Michel Knigge + Sidse Nielsdatter
f. ~29.09.1827, Frederiksværk - f.

Christian g. Elise Nielsen, f. ~1826, Vinderød, ft 1880?

Niels Wilhelm Knigge
f. 22.05.1853, Frederiksværk
d. 22.05.1853, Kbhn
Anton Lauritz Knigge
f. 26.12.1854, Frederiksværk
d. 16.11.1917, København
Carl Henrich Knigge
f. 26.12.1854, Frederiksværk

Anton Knigge

Anton Knigge
f. 12.11.1835, Frederiksværk
d. 19.09.1883, København
g.1. Karna Sofie Magnusdatter
g.2. Sophie Magdalene Christensen


Anton g.1. 29.11.1867, Kbhn, Anton Knigge + Karna Sofie Magnusdatter, f. 1832, Sveriged. 21.03.1879, København
1. Sola Ingeborg Knigge, f. 1857, Vester Ingelstad, Skåne
g. 09.01.1880, København, Johannes Elias Anderson Holm, f. Jarslöv, Sverige

Sophie Magdalene Christensen, f. 03.08.1839, København, d. 27.02.1907, Kbhn

Sophie g.1. Johannes Mathias Morten Riff + Sophie Magdalene Christensen
1. Thyra Christensen, f. 1871
2. Haralda Olivia Christensen, f. 1874


Anton g.2. Anton Knigge + Sophie Magdalene Christensen
2. Antonette Sophie Knigge, f. 02.07.1881, København
g. Georg Carl Andreas Jensen, f.. 14.07.1881, København
4 barn, f. København

----------------------------------------------------


Peder Daniel + Dorthea Larsdatter
f. ~1735 - f. ~1750
Møller

Wilhelm Danielsen 15 ugift Søn af samme Ægteskab

----------------------------------------------------


Høyer Olsen Becher + Karen Becher
f. ~1743 - f. ~1743

Peder Becher 19 ugift Søn af 1ste Ægteskab

----------------------------------------------------


Niels Berentsen + Johanne Olsdatter g.2.
f. ~1757 - f. ~1757
Niels = Niels Bærentsen

SeriAnne Andersdatter 7 - hendes Datter af 1ste Ægteskab
Dorthea Nielsdatter 4 - Døtre af 2det Ægteskab
Karen Nielsdatter 2 - Døtre af 2det Ægteskab

----------------------------------------------------


Peder Hachsen + Cornelia Hachsen
f. ~1731 - f. ~1717
Skipper

----------------------------------------------------


Hans Andersen + Anna Maria Wieth
f. ~1746 - f. ~1750

ChristiAnne Hansdatter 13 ugift Børn af 1ste Ægteskab
Johan Hansen 11 - Børn af 1ste Ægteskab
Anders Hansen 7 - Børn af 1ste Ægteskab
Maren Hansdatter 3 - Børn af 1ste Ægteskab

Møller Hansen Wieth 1 - Børn af 1ste Ægteskab
Peder Andersen 22 ugift Mandens Broder Grovsmed

----------------------------------------------------


Johan Thygesen + Anne Erichsdatter
f. ~1729 - f. ~1727

Maren Torkildsdatter 7 - Et fremmet uægte Barn

----------------------------------------------------


Niels Jørgen Haureberg + Dorthea Haureberg
f. ~1742 - f. 1733

JuliAnne Haureberg 18 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
JuliAnne = Juliane Haureberg
g. 10.02.1799, Vinderød, Poul Larsen?

MariAnne Haureberg 16 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Friderich Haureberg 11 - Deres Børn af samme Ægteskab

----------------------------------------------------


Hans Svendsen + Anna Hansdatter
f. ~1761 -f. ~1762


-------------------------------------------


Andreas Klem
f. ~1751
g. Anne Louise Schwartz

Henrich Klem
f. ~1761
g. Catherine Klem

Søren Klem
f. ~1762
Johanne Marie Holm?
Michel Klem
f. ~1766
g. Kirstine Nielsdatter


Andreas Klem + Anne Louise Swartz
f. ~1750 - f. ~1767

Jens Klem;M;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
Karen Klem;K;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn


FT 1845, Vinderød: Jens Klem;M;51, f. 1794,;Gift;>ditto=[H i S];Fabrikarbeider.;
Anne Jacobsdatter;K;51;Gift;Meelby S., Fredb.A.,;hans Kone;
Jacob Klem;M;20;Ugift;H i S.;Fabrikarbeider, deres Børn.;
Andreas Klem;M;11;Ugift;>ditto=[H i S];>ditto= [deres Børn];

Henrich Klem + Catherine Klem
f. ~1761 - f. ~1757

Carl Friderich Klem 2 - Børn af samme Ægteskab
Anna Elisabeth Klem 1, f. ~1786, - Børn af samme Ægteskab
g. 25.11.1831, Vinderød, Johan Frieberg?
g. 10.11.1837, Vinderød, Jørgen Nielsen?, da er navnet Anne Marie Klem, f. ~1797

FT 1801 Vinderød
Carl Friderich Klem;M;deres Børn;16;ugift;;;;; fællesbarn
Jens Johannes Klem;M;deres Børn;12;-;;;;; fællesbarn
Sophie Katrine Klem;K;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn
Lovise Klem;K;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn
Johanne Marie Klem;K;deres Børn;9;-;;;;; fællesbarn


FT1801 Vinderød
Søren Klem
f. ~1762
g.1. Birthe Hansdatter
Johanne Marie Holm

Johan Jørgen Russ;M;Pleiebarn;9;-;;;;; plejebarn
Anna Thygesen;K;Logerende;75;enke;1;;;;

Johanne g.1. Carl Gustav Sponholtz + Johanne Marie Holm, f. ~1790
Carl f. 27.04.1802, Vinderød, d. 27.04.1830

Søren g.2.g. 11.11.1825, Kregme, Søren Klem + Johanne Marie Holm, f. ~1790

FT-1840;329;206;valseværk
Johanne Marie Holm;K;50;Enke;har pottemageri;
Ferdinand Klem;M;14;Ugift;hendes søn;
Kathrine Petersen;K;85;Enke;fattiglem;

FT 1845 Vinderød
Claus Maarfald/Claus Maasholdt + Hanne Holm ;M;40;Gift;Tydskland;Smed.;
Hanne Holm;K;42;Gift;Kjøbenh;hans Kone;

FT-1840, William Syenhols;M;12;Ugift;deres børn;
Waldemar Sponhols;M;15;Ugift;H i S.;deres Børn;
Thora Sponhols;K;11;Ugift;>ditto=[H i S];>ditto= [deres Børn];
Adolf Sponhols;M;9;Ugift;>ditto=[H i S];>ditto= [deres Børn];


FT1801 Vinderød
Michel Klem + Kirstine Nielsdater
f. ~1766 - f. ~1768

Anne Marie;K;hans Børn;4;-;;;;; særbarn
Maren;K;hans Børn;1;-;;;;; særbarn

-------------------------------------------

Jens Gadt + Anne Olsdatter
f. ~1757 - f. ~1764

----------------------------------------------------


Johan Brentha + Maria Lovisa Brentha
f. ~1738 - f. ~1754
Krudtmester

Friderich Brentha 18 ugift hans Børn af 1ste Ægteskab
Maria Magdalena Brentha 15 ugift hans Børn af 1ste Ægteskab

--------------------------

Ole Birch + Sille Catherine Birch
f. ~1727 - f. ~1742
d. <1801 - d.
Formand for Krudarbejdet

Jørgen Friderich Birch 21 ugift Deres Børn af samme Ægteskab Snedker
Maren Birch 19 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Friderich Just Birch 16 ugift Deres Børn af samme Ægteskab Lærling
Kirstine Birch 14 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Sophia Birch 11 - Deres Børn af samme Ægteskab
Bodil Birch 9 - Deres Børn af samme Ægteskab
Salme Birch 7 - Deres Børn af samme Ægteskab

FT 1801 Vinderød
14368;;Sille Katrine Birk;K;Huusmoder;58;enke;1;;;;Husstandsoverhoved
14368;;Salome Birk;K;hendes Datter;20;ugift;;;;; særbarn
14368;;Jørgen Birk;M;hendes Sønner;34;ugift;;Krudarbeider;;; særbarn
14368;;Friderik Birk;M;hendes Sønner;29;ugift;;Arbeider i Metalstøberiet;;; særbarn


-----------------------------------------

Johan Gotfred Rahn
f. ~1748
g.1. Maria Rahn, f. ~1757
g.2. Birgitte Marie Seested, f. ~1757

Anna Dorthea Rahn 6 - Deres Børn i samme Ægteskab
Johan Friderich Rahn 4 - Deres Børn i samme Ægteskab
Sophia Rahn 2 - Deres Børn i samme Ægteskab

FT 1801 Vinderød
Johan Friderich Lorentz;M;deres Børn;18;ugift;;;;; fællesbarn
Henrich;M;deres Børn;9;ugift;;;;; fællesbarn
Sophie;K;deres Børn;16;ugift;;;;; fællesbarn
Anna Maria;K;deres Børn;1;ugift;;;;; fællesbarn


----------------------------------------------------

Hans Hansen + Sidse Nielsdatter
f. ~1762 - f. ~1754

Niels Nielsen 9 - hendes Børn af 1ste Ægteskab
Inger Nielsdatter 7 - hendes Børn af 1ste Ægteskab
Mette Nielsdatter 5 - hendes Børn af 1ste Ægteskab
Anne Hansdatter 1 - Datter af sidste Ægteskab

FT 1801 Carlsgave
Kirsten Hansdatter";"K";"deres Barn";10;"-";;;;;"Hfællesbarn";;;

flyttet fra ft1801kregme.htm

-----------------------------------------------

? + Rebecha Schiøth
f. - f. ~1733

Rebecha Schiøth 54 enke Madmoder ??huusholderske
Mette Cathrina Schiøth 23 ugift Børn af hendes Ægteskab
Johanne Maria Schiøth 22 ugift Børn af hendes Ægteskab
Anna Wiborg 16 ugift hendes Broderdatter, g. 1803 Hillerød?

Ft Vinderød 1801
14349;;Rebekka Schiøth;K;Huusmoder;72;enke;1;Handlende;;;Husstandsoverhoved
14349;;Carsten Schiøth;M;hendes Sønner;31;ugift;;Studenter;;; særbarn
14349;;Anders Schiøth;M;hendes Sønner;29;ugift;;Studenter;;; særbarn
14349;;Anne Wiborg;K;Søsterdatter;29;ugift;;;;;
14349;;Karen Wiborg;K;Ligesaa [Søsterdatter];20;ugift;;;;;

Lars Krogh Thodberg + Johanne Marie Schiødt
f. 1756 - f. ~1766

14348;;Laurence Marie;K;deres Datter;1;-;;;;; fællesbarn
14348;;Anne Gamst;K;Frue Logerende;49;enke;1;Enkefrue Majorinde;;;

-----------------------------------------------------------

Morten Salling + Bente Rasmusdatter
f. - f.
g. 19.06.1733, Torup

-----------------------------------------------------------------------

? + Benedicta Salling
f. - f. ~1712
d. - d. >1801

Samuel Juncher + Andrea Salling
f. ~1743 - f. ~1750
g. 14.08.1776, Frederikssund

Johan Lorentz Juncher
f. ~1778
g. 14.07.1802, Vinderød
Eva Kirstine Hagerström
Bente Margrethe Juncher
f. ~1780
Benedicte Margrethe Juncher
f. ~1782
Mathias Juncher
f. ~1785
Johan Frederich Mathias Juncher
f. ~1786
Johan Lorentz ? Urmakersvend ft 1801

en Sucete Juncher 24,, f. ~1763, ft. 1787, ugift Tienestefolk hos Peder Falster
en Kirstine Juncher, f. ~1772, g. Johan Busch ft 1801

en Johanne Margareth Juncher, g. 23.10.1795, Vinderød, Johan Chri
stensen

---------------------------------------------

? Juncher
f. ?
g. Sophie Hedvig Juncher
Hans Peder Juncher
f. ~1748

? Juncher + Sophie Hedvig Juncher
f. ~1742
hos Sophie boende hans bror Hans Peder Juncher, ft 1801

Johan Frederich Juncher
f. ~1769
Kirstine Juncher
f. ~1773
g. Johan Busch
Birgitte Juncher
f. ~1778

Johan Busch + Kirstine Juncher
f. ~1768 - f. ~1773
g. 07.10.1791,Vinderød

Juliane Busch
f. ~1793
Birthe Kirstine Busch
f. ~1796
Isak Daniel Busch
f. ~1797
g. Anne Charlotte Agerlin
Adolph Busch
f. ~1799

----------------------------------------------------Henrich Hornhaver + ?
f. Sverige? - f.
d. ~11.02.1774, Vinderød - d. ~26..07.1767, Vinderød


Johan Peder Hornhaver
f. 1756, København
d. 05.09.1829, Vinderød
g. Bolette Sørensdatter
? Hornhaver
d. ~07.12.1766, Vinderød
Wilhelmine Hornhaver
f. 27.06.1761, Vinderød
g. <1801
Johan Henrich Stradtmann
f. ~1752
1. Catherine/ChristiAnne
Stradtmann
f. ~1785, Vinderød

Johan Peder Hornhaver
f. 1756, København
d. 05.09.1829, Vinderød
g.1. Bolette Sørensdatter
g.2. Catherine Pedersdatter
g.3.? Anne Michelsdatter

g. 06.04.1781, Vinderød

Johan g.1. 06.04.1781, Vinderød, Johan Peder Hornhaver + Bolette Sørensdatter,
Bolette: f. ~30.03.1760, Melby, d. 08.03.1810, Frederiksværk
Bolette = Bolette Hansen

Catrina Maria Hornhaver
f. 13.04.1781, Vinderød
d. 16.04.1781, Vinderød
Henrich Hornhaver
f. 07.04.1782, Vinderød
d. 22.02.1784, Vinderød
Friderich Just Hornhaver
f. 11.01.1784, Vinderød
d. 01.02.1784, Vinderød
Cathrine Marie Hornhaver
f. 06.05.1787, Vinderød
d. 11.04.1789, Vinderød
Catherine Marie Hornhaver
f. 14.03.1790, Vinderød
Henrich Hornhaver
f. 22.04.1792, Vinderød
d. 28.01.1837, Horsens
g. Karen Pedersdatter
Helvig Louse Hornhaver
f. 29.05.1794, Vinderød
Sophie Anne Kristine Hornhaver
f. 13.11.1796, Vinderød
d. ~12.12.1819, Frederiksværk
Søren Hansen
f. 28.04.1799, Vinderød
d. 15.10.1830, Vinderød

Johan g. 2. 29.03.1811, Vinderöd, Johan Peder Hornhaver +CatherinePedersdatter
Catherine: f. 10.07.1785, Kickhavn,

Peder Larsen Hornhaver
f. 23.01.1812, Frederiksværk
d. 13.09.1836, Vinderød
Caroline Eline Bolette Hornhaver
f. 07.08.1813, Frederiksværk
d. xx.12.1852, København
Vilhelm Emilius Hornhaver
f. 20.12.1815, Frederiksværk
d. 07.04.1840, Vinderød

Johan g.3.Johan Peder Hornhaver + Anne Michelsdatter, f. ~1785
Frederiksborg, Strø, Vinderød, valseværk, huus, 32, FT-1840
Anne Michelsen 55 Enke forsørges af sønnen
(Wilhelm) Emilius Hornhaver 25, f. 1815, Ugift formand i støberiet


Henrich Hornhaver

Henrich Hornhaver + Karen Pedersdatter
f. 22.04.1792, Vinderød f. 14.10.1791, Kickhavn
d. 28.01.1837, Horsens - d.
g. 23.08.1811, Vinderöd

Johan Peder Christian Hornhaver
f. 15.04.1813, Vinderød
d. 29.08.1876, Horsens
Ida Amalie Leonora Hornhaver
f. 1816,
Jakobine Vilhelmine Amalie Hornhaver
f. 1820
d.. 02.03.1842,
Severin Ferdinand Hornhaver
f. 15.10.1823, København
d. 16.12.1850
Ferdinand Hornhaver

HER FLYTTER FAMILIEN FRA STRØ HERRED


----------------------------------------------------

Christopher Reiffenstein + Henricha Hansdatter
f. ~1748 - f. ~1750

Sidse Catherine Reiffenstein 13 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Frideriche Reiffenstein 12 ugift Deres Børn af samme Ægteskab
Friderich Christian Reiffenstein 9 - Deres Børn af samme Ægteskab
Johan Martin Reiffenstein 7 - Deres Børn af samme Ægteskab
Carl Reiffenstein 5 - Deres Børn af samme Ægteskab
Anna Elisabeth Reiffenstein 1 - Deres Børn af samme Ægteskab

----------------------------------------------------

Henrich Christophersen + JuliAnne Wilchen
f. ~1742 - f. ~1746

Anne Johanne Christophersen 12 - hendes Datter af 1ste Ægteskab
Maria Elisabeth Christophersen 11 - Børn af hendes 2det Ægteskab
Birthe Christophersen 7 - Børn af hendes 2det Ægteskab
Wilhelmine Christophersen 5 - Børn af hendes 2det Ægteskab
ChristiAnne Christophersen 3 - Børn af hendes 2det Ægteskab

----------------------------------------------------

Henrich Møller + Anna Sophia Møller
f. ~1749 - f. ~1754

Steffen Møller 5 - Deres Børn i samme Ægteskab
Anne Lise Møller 2 - Deres Børn i samme Ægteskab
Christian Møller 23 ugift Mandens Broder Bødkersvend
Friderich Carl Frandsen 22 ugift Logerende Bødkersvend

------------------------------------------------

Peder Eiberg + Anne Pedersdatter
f. ~1747 - f- ~1746

Lars Pedersen Eiberg 9 - Deres børn af samme Ægteskab
Peder Pedersen Eiberg 8 - Deres børn af samme Ægteskab
Anne Pedersdatter Eiberg 6 - Deres børn af samme Ægteskab
Johanne Eiberg 3 - Deres børn af samme Ægteskab
Niels Pedersen Eiberg 1 - Deres børn af samme Ægteskab

----------------------------------------------------

Peder ? + Birthe Nielsdatter
f. - f. ~1737

Niels Pedersen 21 ugift hendes ægte Børn Snedker
Bodil Pedersdatter 20 ugift hendes ægte Børn

----------------------------------------------------

 

Gundel Biørns 70 enke Madmoder Opvarterske ved Sygestuen
Birthe Biørns 39 ugift ægte Datter

----------------------------------------------------

Anders Jacobsen + Ingeborg Pedersdatter
f. ~1722 - f. ~1742

Karen Rasmusdatter 11 - et fremmed uægte Barn til Opfostring

----------------------------------------------------


Artilleriet

Magnus von Gamst + Anna Sophia Gamst
f. ~1722 - f. ~1742
Major

Johan Henrich Gamst 10 - hans Søn af sidste Ægteskab

----------------------------------------------------


Engelbrecht Pedersen Løndahl + Anne Nielsdatter Eldrup
f. ~1752 - f. ~1755

Carl Christian Løndahl 5 - Søn af samme Ægteskab
FT 1801 Vinderød 405;406;;Christian Jacob;M;deres Søn;17;ugift;;;;; fællesbarn
----------------------------------------------------

Rasmus Olsen + Sidse Jensdatter
f. ~1740 - f. ~1754/57

Niels Rasmussen 14 ugift Søn af 1ste Ægteskab
Wilhelm Rasmussen 7 - hans Børn af 2det Ægteskab
Ole Rasmussen 5 - hans Børn af 2det Ægteskab
Maria Rasmusdatter 1 - hans Børn af 2det Ægteskab
Margrethe Rasmusdatter, f. ~1789
----------------------------------------------------

Ole Olsen Fodstad + Sidse Olsdatter
f. ~1753 - f. ~1752

Ole Christian Olsen F
f. ~09.03.1779 Melby
Marthe Elsebeth Olsdatter F
f . ~12.04.1781, Vinderød
Anne Marie Olsdatter F
f. ~15.03.1785, Vinderød
Jørgen Jacob Olsen F
f. 02.02.1788, Vinderød
d. 1855
g. 27.101.1815
Johanne Hansdatter
Lise Olsdatter F
f. 09.01.1791, Melby
Johan Lorentz Olsen F
f. 23.03.1794, Melby
g. 11.10.1816
Karen Jørgensdatter

Marthe bosatt Store Carlsminde ft 1845 hos Jens Pedersen + Sidse Christensdatter

Frederiksborg,Vinderød, fredriksværk bye - raketcorpset, sebbehuus, 6, FT-1840

Jørgen Jacob Olsen Fodstad, f. ~1784, 56 Gift sergent

Johanne Hansdatter Fodstad,, f. ~1793, 47 Gift hans kone
g. 27.10.1815, Melby
Ole Jørgensen Fodstad, f. 14.12.1815, Melby
Anne Sophie Fodstad, f. ~1821
Hans Christian Fodstad, f. 11.04.1823, Vinderød
Peder Fodstadd, f. 31.10.1825, Vinderød, d. 20.08.1828, Vinderød
Johan Fodstad, f. 24.03.1827, Vinderød, 12 Ugift deres børn
Frederikke Fodstad, f. 28.08.1831, Vinderød, 8 Ugift do
Peder Olsen Fodstad, f. ~1835, 5 Ugift do


overført fra ft1840vinderod.htm:
frederiksværk ;Ole Jørgensen Fodstad + Martine Pedersen f. 1815, ;M;25;Gift;staalarbejder; (Fodstad = Fadsted)
Martine Pedersen;K;30;Gift;hans kone;
g. 28.05.1837, Vinderød
hendes foreldre: Peder Larsen + Margrethe Pedersdatter?
Anne Nielsen, f. ~1834, ;K;6;Ugift;deres børn;
Fredrik Fodstad;M;3;Ugift;do;
Boline Fodstad;K;1;Ugift;do;
Lovise Andres Fodstad, f. 17.11.1841, Vinderød, d.s.d.?
Jørgen Ole Fodstad, f. 18.02.1843, Vinderød, d. 20.02.1843
Hans Fodstad, f. 1723, ;M;17;Ugift;læredreng;

Johan Lorentz Olsen
f. 23.03.1794, Melby
g.1. Karen Jørgensdatter
g.2. Margrethe Hansdatter
hos ham boende FT 1834, Sisse Peder Lars Enke 82 Enke Fattiglem
en peder larsen + sidse olsdatter, g. 29.04.1808, Melby


Johan g.1. 11.10.1816, Melby, Johan Lorentz Olsen Fodstad + Karen Jørgensdatter

Johanne Johansdatter
f. 28.02.1817, Melby
g. Lars Pedersen
f. ~1804, Ølsted
6 barn, Ubberup,Ølsted
Ellen Johansdatter
f. 14.04.1821, Melby
Marie Hansdatter
f. ~1822, Melby
Oline Christine Hansdatter
f. 12.01.1826, Vinderød

Johan g.2. 05.11.1830, Vinderød, Johan Lorentz Olsen Fodstad + Margrethe Hansdatter, f. ~1798
Bosat Hanehoved, FT 1834-45
Hos dem boende FT 1834, Peder Larsens enke: Sidse ?

Hans Johansen
f. 06.11.1831, Vinderød
Ole Christian Johansen
f. 30.07.1834, Vinderød
Karen Margrethe Johansdatter
f. 29.01.1837, Melby

--------------------


-----------------------------------------------------

Jonas Nielsen + Anne Pedersdatter
f. ~1754 - f. ~1759

Niels Jonasen 1 - Børn af samme Ægteskab
Birthe Jonasdatter 4 - Børn af samme Ægteskab

FT 1801, Frederiksværk
Jeppe Nielsen;M;deres Børn;4;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn
Birthe Kirstine Nielsdatter;K;deres Børn;1;-;;;;;Husstandsoverhoveds fællesbarn

------------------------------------------------------
Artilleriet, , 107, FT-1787,

efterfølgende ikke registrert alfabetisk

Christen Aagesen 29 ugift - Under Constabler
Jens Pedersen ?? 31 ugift - Constabel
Albreth Phillip Schiøth 48 ugift - Bombardeer
Halvor Andersen 39 ugift Inqvarterede Under Constabler
Peder Larsen 32 ugift Inqvarterede Under Constabler
Thorger Olsen Nitter 31 ugift Inqvarterede Under Constabler
Jens Olsen 34 ugift Inqvarterede Under Constabler
Hans Nielsen 26 ugift Inqvarterede Under Constabler
Lars Angrimsen 28 ugift Inqvarterede Under Constabler
Eilert Olsen 29 ugift Inqvarterede Under Constabler
Hans Larsen Schulstad 32 ugift Inqvarterede Under Constabler
Christen Olsen Kalsland 36 enke Inqvarterede Under Constabler
Shoer Amundsen 27 ugift Inqvarterede Under Constabler
Ole Sigvartsen Thorg 31 ugift Inqvarterede Under Constabler
Ole Christensen 23 ugift Inqvarterede Under Constabler
Henrich Steffensen 28 ugift Inqvarterede Under Constabler
Hans Amundsen 27 ugift Inqvarterede Under Constabler
Erland Gabrielsen 30 ugift Inqvarterede Under Constabler
Amund Olsen Aabye 29 ugift Inqvarterede Under Constabler
Anders Pedersen Heggen 24 ugift Inqvarterede Under Constabler
Peder Iversen 31 ugift Inqvarterede Under Constabler
Niels Aahnesen 49 ugift Inqvarterede Under Constabler
Peder Poulsen 28 ugift Inqvarterede Under Constabler
Ole Olsen 25 ugift Inqvarterede Under Constabler
Niels Andersen 32 ugift Inqvarterede Under Constabler
Anders Simonsen 34 ugift Inqvarterede Under Constabler
Arne Larsen 29 ugift Inqvarterede Under Constabler
Johan Andersen 34 ugift Inqvarterede Under Constabler
Ole Christensen Findstad 28 ugift Inqvarterede Under Constabler
Erich Gulliksen 33 ugift Inqvarterede Under Constabler
Børre Olsen 31 ugift Inqvarterede Under Constabler
Christian Hansen 28 ugift Inqvarterede Under Constabler
Terkil Arnesen 30 ugift Inqvarterede Under Constabler
Jens Larsen Foldstad 40 ugift Inqvarterede Under Constabler
Lars Larsen 26 ugift Inqvarterede Under Constabler
Jacob Knudsen Sanne 27 ugift Inqvarterede Under
Ole Olsen Kalbak 31 ugift Inqvarterede Under Constabler
Ole Hansen 29 ugift Inqvarterede Under Constabler

Friderichswærk, , 62,
Niels Qvist 44 ugift Tienestefolk
Lucas Møller 40 gift Tienestefolk
Regina Møller 26 gift Tienestefolk
Ole Ramløse 22 ugift Tienestefolk
Jacob Olsen 28 ugift Tienestefolk
Niels Hansen 27 ugift Tienestefolk
Niels Pedersen 22 ugift Tienestefolk
Peder Jørgensen 36 ugift - Forvalter
Niels Mørch 33 ugift - Contoirbetient
Johan Clausberg 47 ugift - Musicus
Jens Jørgensen 17 ugift - Skriverdreng
Anders Pedersen Torst 29 ugift - Ladefoged
Joen Jørgensen 28 ugift - Ladekarl
Niels Larsen 36 ugift - Staldkarl
Ole Olsen 28 ugift - Material Kuske
Peder Hansen 24 ugift - Material Kuske
Lars Rasmussen 27 ugift - Material Kuske
Hans Nielsen 23 ugift - Material Kuske
Lars Sørensen 22 ugift - Material Kuske
Jens Jørgensen 29 ugift - Material Kuske
Peder Jensen 25 ugift - Material Kuske
Søren Nielsen 14 ugift Tienestedreng
Jeppe Svendsen 77 enke - Vægter
Anders Haagensen 32 ugift Tienestefolk
Ole Mortensen 25 ugift Tienestefolk
Else Bech 46 ugift Tienestefolk
Maria Kihl 44 ugift Tienestefolk
Kirsten Dahlsdatter 24 ugift Tienestefolk
Karen Jensdatter 31 ugift Tienestefolk
Birthe Sørensdatter 19 ugift Tienestefolk
Bodil Larsdatter 24 ugift Tienestefolk
Kirsten Larsdatter 20 ugift Tienestefolk
Kirsten Andersdatter 26 ugift Tienestefolk
Maren Pedersdatter 26 ugift Tienestefolk
Johanne Knudsdatter 20 ugift TienestefolkGoogle
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver