Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.

FT 1801 Vinderød
861 poster

List of nearly all names
 A  B   C-G  H-I  J   K  L  M  N-O  P  Q-ZFrederiksværk er en by i Nordsjælland med 12.303 indbyggere (2010) [1], beliggende mellem Arresø og Roskilde Fjord.
Byen ligger i Halsnæs Kommune i den nordvestlige del af Region Hovedstaden.

Frederiksværk opstod i midten af 1700-tallet, efter at Frederik IV i 1717 beordrede, at der skulle graves en kanal fra Arresø
ud til Roskilde Fjord. Dette foregik i årene 1717-19, et arbejde der blev udført af et større antal danske soldater og svenske
krigsfanger. Siden blev der sat forskellige mølleprojekter i gang langs kanalen, et diamantsliberi var den første fabrik der var
tilknyttet kanalen, men da det ikke kunne betale sig at importere de rå diamanter for selv at bearbejde dem, blev det lukket.
Den franske kanonsmed Peyrembert blev i 1751 bedt om at starte et værk til kanonfremstilling ved kanalen.

Peyrembert magtede ikke rigtigt sin opgave (angiveligt havde han ikke fundet den korrekte bronzelegering, så kanonerne
eksploderede ved prøveskydning), så generalmajor J.F. Classen og kompagnonen Just Fabritius fik overdraget værket i 1756.
Ved samme lejlighed fik byen ved kongelig resolution sit navn, efter værket og kongen. Frederiks·værk - eller på datidens dansk:
Frederichsværck. I 1761 blev J.F. Classen eneejer, og under hans ledelse i kombination med en succesfuld spionage i engelsk
krigsindustri, blomstrede kanonværket til strålende virksomhed, med fabrikation af al slags krigsmateriel, såsom krudt- og
salpeterværker, væverier m.m.


Gjethuset, vestfløjen

En central del af kanonværket var Gjethuset, støbehuset. Gjethuset blev opført i to etaper; en nordfløj (færdigopført i 1764)
og en dertil hørende trefløjet industribygning (færdigopført i 1769). Gjethuset findes endnu; efter en periode med kraftigt forfald
i sidste halvdel af det 20. århundrede blev Gjethuset og området omkring det restaureret i et storstilet byggeprojekt i starten af
1990'erne. I dag er Gjethuset kulturhus.

Efter Classens død i 1792 overgik værket til prins Carl af Hessen og senere til Frederik 6.
I 1833 stoppede kanonproduktionen, og det anslås, at der i alt er blevet produceret mellem 2.500 - 2.600 kanoner.
I 1850 fik Frederiksværk status af handelsplads.
I 1857 købte fabrikant Anker Heegaard (1815-93) en del af anlæggene og drev disse som maskinfabrik, jernstøberi og
emaljeværksted.
I 1897 fik byen jernbaneforbindelse til Hillerød (Det nuværende HFHJ) - og i 1916 til Hundested.

http://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksværk


Peder Weischer + Jacobine Kragh
f. ~1747 - f. ~1746

Anne Marie;K;hans Datter;16;ugift;;;;; særbarn
Marie Nielsen;K;Jomfru Logerende;23;ugift;;;;;
Karen Larsdatter;K;Tienestepige;21;ugift;;;;;

-------------------------------------------------

Hans Adolph Jørgensen + Birgitte Marie Clemensen
f. ~1751 - f. ~1754

Torkild;M;hans Børn;9;-;;;;; særbarn
Jens Cornelius;M;hans Børn;6;-;;;;; særbarn
Johanne;K;hans Børn;2;-;;;;; særbarn
Peder Halstrøm;M;Logerende;26;ugift;;Muursvend;;; logerende

-------------------------------------------------

Christian Width + Bolette Pedersdatter
f. ~1746 - f. ~1760

Hansine Christine;K;deres Børn;14;-;;;;; fællesbarn
Marie Margrethe;K;deres Børn;10;-;;;;; fællesbarn
Caroline Christiane Therosie;K;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn

 

-------------------------------------------------

Peder Bargsted + Christine Hedvig Schiønberg
f. ~1758 - f- ~1752
g. 26.10.1792, Vinderød
Christine = Christine Hedvig Schojenberg

Christiane Frederich Busch;K;Tienestepige;16;ugift;;;;; tjenestefolk
se Christian Schiønberg, ft 1787vinderød.htm
-------------------------------------------------

Marcus Hummel + Birgitte Bynche
f. ~1743 - f. ~1743

-------------------------------------------------

Peder Klingenberg + Charlotte Frederikke Brandt
f. ~1745 - f. ~1748

-------------------------------------------------

Jørgen Christian Egebierg + Marie Magdalene Brente
f. ~1761 - f. ~1772

Ingefred Christine;K;hans Datter;3;-;;;;; særbarn
Elisabeth Marie Brente;K;Konens Søster;31;ugift;;;;;

-------------------------------------------------

Peder Daniel Pedersen + Dorthe Larsdatter
f. ~1731 - f. ~1750
g. 12.07.1772, Torup

-------------------------------------------------

Christian Vosbein + Christiane Elisabeth Mørk
f. ~1769 - f. ~1779


-------------------------------------------------


Hans Peder Thorning + Helene Katrine Dahlberg
f. ~1771 - f. ~1774
se peder og johan hhv ft 1840 og 1845 Vinderod
14350;;Johan Peder Thorning;M;deres Søn;3;-;;;;; fællesbarn
-------------------------------------------------

Christian Schjønby + Mette Frederichsdatter
f. ~1756 - f. ~1767

 

Jens Schjønby;M;deres Børn;9;-;;;;; fællesbarn
Kirsten Schjønby;K;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
Birgitte Schjønby;K;deres Børn;5;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Lucas Frederich Berg + Anne Nielsdatter
f. ~1762 - f, ~1752

14353;;Christian Berg;M;deres Børn;10;-;;;;; fællesbarn
14353;;Juliane Berg;K;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
14353;;Ellen Berg;K;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn

-----------------------------------------------

Jochum Adam Rügling
f. ~1771

-------------------------------------------------

John Vilson
f. ~1770

-------------------------------------------------

Anders Larsen + Kirsten Jensdatter
f. ~1771 - f. ~1774

-------------------------------------------------

Peder Lund + Karen Lutz
f. ~1761 - f. ~1750

14362;;Katrine Lund;K;deres Datter;16;ugift;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Svend Andersen + Maren Sørensdatter
f. ~1771 - f. ~1778

14364;;Anders Svendsen;M;hans Søn;2;-;;;;; særbarn

-------------------------------------------------

Hans Jacob Gætje + Dorothea Heiden
f. ~1751 - f. ~1771

14365;;Anne Chatrine Gætje;K;deres Børn;21;ugift;;;;; fællesbarn
14365;;Margrethe Elisabet Gætje;K;deres Børn;15;ugift;;;;; fællesbarn
14365;;Jacob Jørgen Gætje;M;deres Børn;18;ugift;;;;; fællesbarn
14365;;Avgust Frederich Heide;M;Pleiebørn;11;-;;;;;
14365;;Lotte Johanne Heide;K;Pleiebørn;9;-;;;;;

FT 1834 Vinderød Frederiksværk
Frederiksborg, Strø, Vinderød, frederiksværk, huus, 41, FT-1834
Jacob Gætje 52 Gift garvermester
Wilhemine Jørgensen 52 Gift hans kone
Trine Gætje 23 Ugift deres datter

en peder lund g. 04.10.1837, Vinderød med Catherine Lisbeth Gætje


 

 

-------------------------------------------------

Magnus Pedersen + Anabel Lucasdatter
f. ~1774 - f. ~1767
Anabel = Anable Lucasdatter
Peder Christian;M;hans Søn;1;-;;;;; særbarn
14369;;Lisbeth Russ;K;Logerende;44;enke;1;;;; logerende
14369;;Rebekka Russ;K;hendes Børn;10;-;;;;;
14369;;Sophie Rus;K;hendes Børn;4;-;;;;;

-------------------------------------------------

Hans Amundsen + Margrethe Larsdatter
f. ~1763 - f. 1773

 

14371;;Marie Hansdatter;K;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn
14371;;Maren Hansdatter;K;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Johan Frederich Brentha + Birthe Kirstine Olsen
f. ~1771 - f. 1770

14372;;Peder Fransiskus Brenta;M;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn
14372;;Anthon Christians Brenta;M;deres Børn;5;-;;;;; fællesbarn
14372;;Hans Damkjer Brenta;M;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Jochum Frederich Jørgensen + Elisabeth Lindstrøm
f. 1763 - f. 1765

 

14374;;Else Margrethe Jørgensen;K;Pleiebarn;11;-;;;;; plejebarn

-------------------------------------------------

Lars Jørgensen + Caroline Mathilde Poulsdatter
f. ~1777 - f. ~1773

-------------------------------------------------

Karen Eriksdatter
f. ~1773

14377;;Dorthe Kirstine;K;hendes Datter;13;-;;;;; særbarn
-------------------------------------------------

Willum Olsen + Kirstine Rasmusdatter
f. ~1765 - f. ~ 1765

14379;;Gjertrud Andersdatter;K;deres Børn;9;-;;;;; fællesbarn
14379;;Ellen Andersdatter;K;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn
14379;;Ole Andersen Villumsen;M;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn


-------------------------------------------------

Christopher Holm + Anne Margrethe Holtz
f. ~1762 - f. ~1759

-------------------------------------------------

Anders Nielsen + Magdalene Elisabeth Andrup
f. ~1772 - f. ~1771

side 200;;14385;;Anne Magdalena;K;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn
side 200;;14385;;Niels Peder;M;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn
side 200;;14385;;Anna Lars Boltes;K;Logerende;68;enke;3;;;; logerende

-------------------------------------------------

Christian Kjerulff + Gjertrud Nielsdatter
f. ~1767 - f. ~1763

side 200;;14386;;Hans Kjerulff;M;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
side 200;;14386;;Frederich Kjerulff;M;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn
side 200;;14386;;Peder Kjerulf;M;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn
side 200;;14386;;Johanne Kisbye;K;Pleiebarn;14;ugift;;;;; plejebarn
side 200;;14386;;Anna Andersen;K;Logerende;72;enke;1;;;;

-------------------------------------------------

Jonal Lillie + Marie Christine Ydersted
f.. ~1758 - f. 1766

side 200;;14387;;Ulrika Maria;K;deres Børn;10;-;;;;; fællesbarn
side 200;;14387;;Lovise Chatrine Elisabeth;K;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn
side 200;;14387;;Ulrika Huldberg;K;Logerende;70;enke;3;;;; logerende

-------------------------------------------------

Johan Christopher Reifferstein + Henriette Thostrup
f. ~1749 - f. ~1752

side 201;;216342;;Anna Elisabeth;K;deres Datter;14;ugift;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Jens Andersen + Anne Jensdatter
f. ~1768 - f. ~1779

Andreas;M;hans Søn;2;-;;;;; særbarn

-------------------------------------------------

Christian Muttersspak + Charoline Lovise Mathilde Gutslag
f. ~1771 - f. ~1777
Lieutenant af Infanteriet

side 201;;14389;;Christian;M;deres Børn;10;-;;;;; fællesbarn
side 201;;14389;;Vitus;M;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn
side 201;;14389;;Frederich;M;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn
side 201;;14389;;Lovise;K;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Ole Pedersen + Karen Sørensdatter
f. ~1762 - f. ~1774

301;Bind 51 side 201;;14390;;Ellen Maria;K;hans Datter;3;-;;;;; særbarn

-------------------------------------------------

Mathias Iversen + ?
f. ~1737 - f.

312;Bind 51 side 201;;14391;;Mariane;K;hans Datter;31;ugift;;;;; særbarn

-------------------------------------------------

Eilert v. Tscherning + Marie Lytzow
f, ~1767 - f. ~1768
Artelleri Capitain og Værkets Inspektør

316;Bind 51 side 201;;14392;;Anthon Frederich;M;deres Børn;5;-;;;;;
317;Bind 51 side 201;;14392;;Elisabeth Birgitha;K;deres Børn;8;-;;;;;
318;Bind 51 side 201;;14392;;Karen Maria;K;deres Børn;7;-;;;;;
319;Bind 51 side 201;;14392;;Elisabeth Hoffmann;K;Pleiebarn;17;ugift;;;;;

-------------------------------------------------

Caspar Homan
f. ~1772
Musqveteer og Børstebinder

-------------------------------------------------

Johan Clemens Krebs + ?
f. ~1741 - f.

347;14397;;Johan Clemens Krebs;M;hans Søn;30;ugift;;Knivmsmedsvend;;; særbarn
348;14397;;Maria Elisabeth Krebs;K;hans Døttre;24;ugift;;;;;
349;14397;;Johanne Carolina Krebs;K;hans Døttre;22;ugift;;;;;

-------------------------------------------------

Vilhelm Henrich Fevbel + ?
f. ~1747 - f.

351;14398;;Carl Fevbel;M;hans Søn;7;-;;;;; særbarn

-------------------------------------------------

Carl Fatzler + Sophie Olsen
f. ~1765 - f. ~1772

360;14399;;Carl Stephan;M;deres Sønner;4;-;;;;; fællesbarn
361;14399;;Johan Daniel;M;deres Sønner;1;-;;;;; fællesbarn
362;14399;;Kirstine Olsen;K;Konens Moder;69;enke;1;;;; ægtefælles forældre
363;14399;;Kirstine Olsen;K;Konens Søster;30;ugift;;;;; ægtefælles søskende

-------------------------------------------------

 


Niels Pedersen + Frederikke Iversdatter
f. ~1768 - f. ~1773
Frederikke = Fredericha Iversen

Peder;M;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn
Johan Frederich;M;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn
Anna Dorothea;K;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

 


-------------------------------------------------

Christian Henning Sohrman + Anne Nielsdatter
f. ~1754 - f. ~1761
g. 19.09.1800, Kregme

395;14404;;Sophia;K;deres Datter;6;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------Anders Vestergreen + Marie Elisabeth Høkerstrøm
f. ~1765 - f. ~1770

408;407;;Charlotte Vilhelmine;K;deres Børn;9;-;;;;; fællesbarn
409;407;;Caroline;K;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Carl Bakmann + Eva Marie
f. ~1772 - f. ~1779

415;408;;Eva Sophia;K;deres Datter;3;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Christen Kalsland
f. ~1752
g.1.?
g.2.?
gift 2d Gang Konen reist fra ham

-------------------------------------------------

Haagen Jensen + Anne Nielsdatter
f. ~1762 - f. ~1767
Anne = Anna Nielsdatter

438;410;;Jens;M;deres Børn;10;-;;;;; fællesbarn
439;410;;Niels;M;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn
440;410;;Anne Margrethe;K;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Thuvo Sørensen + Lovise Fensmark
f. ~1770 - f. ~1781

446;411;;Severin Sørensen;M;deres Søn;1;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Torkild Arnesen + Ellen Pedersdatter
f. ~1758 - f. ~1759
Artellerist

450;412;;Arendt Torkildsen;M;deres Børn;13;-;;;;; fællesbarn
451;412;;Hans Torkildsen;M;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn
452;412;;Karen Torkildsdatter;K;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn


-------------------------------------------------

Lars Bræcke + Ingeborg Olsdatter
f. ~1756 - f. ~1753
Artillerist

495;414;;Niels Pedersen;M;deres Søn;9;-;;;;; fællesbarn

Arresødal

-------------------------------------------------

Ole Fensmark + Laurentse Lund
f. ~1753 - f. ~1772
g. 27.06.1797, Melby
Inspektør ved Godset

508;0841;;Johan Henrich;M;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn
509;0841;;Johanne Elisabeth;K;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn
510;0841;;Olivia Lavrentze;K;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn
511;0841;;Povline Hoffmann;K;Pleiedatter;10;-;;;;;

-------------------------------------------------

Lars Peersen Ølby + Maren Pedersdatter
f. ~1770 - f. ~1767

528;421;;Karen Magrete;K;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn
529;421;;Ingeborg;K;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn
Peder Christian;M;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn
Marie Birgitte;K;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn


-------------------------------------------------

Hans Jørgensen + Karen Jørgensdatter
f. ~1745 - f. 1746


Sidse Hansdatter;K;deres Børn;23;ugift;;;;; fællesbarn
Jørgen Hansen;M;deres Børn;21;ugift;;;;; fællesbarn
Lars Hansen;M;deres Børn;18;ugift;;;;; fællesbarn
Maren Hansdatter;K;deres Børn;13;ugift;;;;; fællesbarn
555;14423;;Johan Charl Thonich;M;Opfostringsbarn;10;-;;;;;

-------------------------------------------------

Hans Olsen + Anne Pedersdatter
f. ~1746 - f. ~1766

Hans Hansen;M;deres Børn;10;-;;;;; fællesbarn
Peder Hansen;M;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn
Maren Hansdatter;K;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Johan ? + Karen Thorsdatter
f. - f. ~1762

613;14433;;Anders Johansen;M;hendes Børn;11;-;;;;; særbarn
614;14433;;Anne Johansdatter;K;hendes Børn;12;-;;;;; særbarn

-------------------------------------------------

Hans Pedersen + Johanne Jensdatter
f. ~1761 - f. ~1763

617;14434;;Jens Hansen;M;deres Barn;3;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------


Jens Peder Knudsen + Maren Jørgensdatter
f. ~1757 - f. 1760

Peder Jensen;M;deres Børn;13;-;;;;; fællesbarn
;Anne Jensdatter;K;deres Børn;8;-;;;;; fællesbarn
Johanne Jensdatter;K;deres Børn;5;-;;;;; fællesbarn
Maren Jensdatter;K;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------


Jens Nielsen + Anne Margrethe Olsdatter
f. ~1771 - f. ~1764

-------------------------------------------------

Jens Jensen + Karen Larsdatter
f. ~1761 - f. ~1772

663;14447;;Jens Jensen;M;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
664;14447;;Maren Jensdatter;K;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn
665;14447;;Bodil Kirstine Jensdatter;K;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Frederich Gotfried + Karen Svendsdatter g.2.
f. ~1757 - f. ~1754

-------------------------------------------------

Jørgen Nielsen + Johanne Andersdatter
f. ~ 1760 - f. 1770

 

693;14455;;Mette Jørgensdatter;K;deres Børn;6;-;;;;; fællesbarn
694;14455;;Kirsten Jørgensdatter;K;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn
695;14455;;Ellen Larsdatter;K;Indsidder;67;enke;1;Dagleier og Almisselem;;Daglejer Almisselem ;Indsidder hos husstandsoverhoved

-------------------------------------------------

Jens Hansen + Margrethe Jensdatter
f. ~1766 - f. 1769

-------------------------------------------------

Carl Friderik Børgman + Anne Catherine Hansdatter
f. ~1765 - f. ~1745

-------------------------------------------------

Hans Nansen + Alberthine Christine Hassler
f. ~1765 - f. 1779
Vise-Landsdommer Cancellisekretær og Birkedommer

707;14459;;Albert Sebastian;M;deres Børn;5;-;;;;; fællesbarn
708;14459;;Johanne Christiane;K;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn
709;14459;;Anne Bolette;K;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Peder Andersen + Kirsten Michelsdatter
f. ~1772 - f. ~1761
se også fffa3.htm peder og kirsten

Marie Pedersdatter;K;-;12;-;;;;;
Karen Pedersdatter;K;-;10;-;;;;;
Lars Pedersen;M;-;5, f. ~1796;

-------------------------------------------------

Søren Pedersen + Lisbeth Jensdatter
f. ~1749 - f. ~1749

-------------------------------------------------

Jens Ernst Sørensen + Kirstine Pedersdatter
f. ~1774 - f. ~1772

724;14462;;Anne Lisbeth Jensdatter;K;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn
725;14462;;Marie Kirstine Jensdatter;K;deres Børn;1;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Carsemose


-------------------------------------------------

Lars Rasmussen + Birthe Sørensdatter
f. ~1761 - f. ~1777

Anne Larsdatter;K;deres Børn;9;-;;;;; fællesbarn
Søren Larsen;M;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
Margrethe Larsdatter;K;deres Børn;5;-;;;;; fællesbarn
Ellen Larsdatter;K;deres Børn;3;-;;;;; fællesbarn


-------------------------------------------------

Lars Olsen + Margrethe Pedersdatter
f. ~1764 - f. ~1745

-------------------------------------------------

Ole Pedersen + Gundil Larsdatter
f. ~1764 - f. ~1774

Peder Olsen;M;deres Barn;4;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Hans Nielsen + Else Olsdatter
f. ~1767 - f. ~1771

 

802;14477;;Niels Hansen;M;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
803;14477;;Maren Hansdatter;K;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn
804;14477;;Ole Hansen;M;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn


-------------------------------------------------

Peder Hansen + Maren Nielsdatter
f. ~1764 - f. ~1775

 

816;14481;;Karen Pedersdatter;K;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
817;14481;;Niels Pedersen;M;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn
818;14481;;Maren Pedersdatter;K;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Peder Jensen + Maren Pedersdatter
f. ~1764 - f. ~1752

823;14483;;Ellen Pedersdatter;K;deres Barn;6;-;;;;; fællesbarn

-------------------------------------------------

Niels Pedersen + Christiane Frederichsdatter
f. ~1757 - f. ~1758

 

Sidse Nielsdatter;K;deres Børn;20;ugift;;;;; fællesbarn
Kirsten Nielsdatter";"K";"Deres Børn, f. ~1784;"Ugift";;;
837;14486;;Peder Nielsen;M;deres Børn;13;ugift;;;;; fællesbarn
Ellen Olsdatter;K;Enke;84( 74 i 1787);enke;2;Indsidder og nyder Almisse;;Inderste Almisselem ;Enke hos husstandsoverhoved
flyttet fra ft1787kregme

-------------------------------------------------

Jens Olsen + Anne Catherine Christiansdatter
f. ~1757 - f. ~1763

844;14488;;Anne Lise Hansdatter;K;Konens Søsterdatter;9;-;;;;; ægtefælles søskendes barn

-------------------------------------------------

Peder Pedersen + Karen Christiansdatter Vulf
f. ~1761 - f. ~1759

847;14489;;Dorthe Andersdatter;K;Pleiebarn;5;-;;;;; plejebarn


-------------------------------------------------

Ole Kempe Høier + Elisabeth Cortsen
f. ~1752 - f. ~1767
Skolelærer

850;14490;;Ole Kempe;M;deres Børn;9;-;;;;; fællesbarn
851;14490;;Tharald Ross;M;deres Børn;7;-;;;;; fællesbarn
852;14490;;Johannes Nicolaj;M;deres Børn;4;-;;;;; fællesbarn
853;14490;;Eilert Hagerup Kempe;M;deres Børn;2;-;;;;; fællesbarn


-------------------------------------------------

Jeppe Olsen + Ingeborg Pedersdatter
f. ~1730 - f. ~1763

Ole Christian Olsen + Dorthe Rasmusdatter
f. ~1773 - f. ~1778
Inspektør ved Flyvesanden
overført fra ft1787vinderød

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

efterfølgende bliver ikke oppført i alfabetregisteret.
alle udcommanderede fra Artellerie ??
453 Anthon Fischer;M, 28;ugift;;Bombardeer;;;
454 Adam Gelling;M, 58;ugift;;Bombardeer;;;
455 Alexander Rønne;M, 36;ugift;;Artillerist;;;
456 Mathias Surdosky;M, 44;ugift;;Artillerist;;;
457 Jens Fuur;M, 71;ugift;;Artillerist;;;
458 Nicolaus Ventzel;M, 57;ugift;;Artillerist;;;
459 Peder Hansen;M, 68;ugift;;Artillerist;;;
460 Johan Gerbis;M, 39;ugift;;Artillerist;;;
461 Frantz Eggerts;M, 25;ugift;;Artillerist;;;
463 Mavritz Knur;M, 53;ugift;;Artillerist;;;
464 Søren Jacobsen;M, 63;ugift;;Artillerist;;;
465 Frederich Schjøth;M, 53;ugift;;Artillerist;;;
466 Henrich Jæche;M, 53;ugift;;Artillerist;;;
467 Luchas Nitz;M, 39;ugift;;Artillerist;;;
468 Henrich Nielsen Ingberg;M, 38;ugift;;Artillerist;;;
469 Povl Jacobsen;M, 44;ugift;;Artillerist;;;
470 Niels Christiansen;M, 45;ugift;;Artillerist;;;
471 Christopher Gross;M, 57;ugift;;Artillerist;;;
472 Johan Homan;M, 50;ugift;;Artillerist;;;
473 Johan Dobrix;M, 44;ugift;;Artillerist;;;
474 Joseph Lambricht;M, 48;ugift;;Artillerist;;;
475 Ole Ringsberg;M, 58;ugift;;Artillerist;;;
476 Andreas Collina;M, 57;ugift;;Artillerist;;;
477 Christian Nielsen Hjort;M, 39;ugift;;Artillerist;;;
478 Johan Schotzler;M, 49;ugift;;Artillerist;;;
479 Carl Butler;M, 60;ugift;;Artillerist;;;
480 Vilhelm Vægner;M, 64;ugift;;Artillerist;;;
481 Knud Domperteer;M, 37;ugift;;Artillerist;;;
482 Johan Poppe;M, 31;ugift;;Artillerist;;;
483 Jacob Rønne;M, 48;ugift;;Artillerist;;;
484 Asmus Henrichsen;M, 40;ugift;;Artillerist;;;
485 Valentin Møller;M, 34;ugift;;Artillerist;;;
486 Arent Drossel;M, 65;ugift;;Artillerist;;;
487 Johannes Larsen;M, 38;ugift;;Artillerist;;;
488 Michel Vestermeier;M, 54;ugift;;Artillerist;;;
489 Johan Ulrichsen;M, 53;ugift;;Artillerist;;;
490 Torkild Olsen;M, 53;ugift;;Artillerist;;;
491 Vilhelm Bødtker;M, 49;ugift;;Artillerist;;;
492 Christian Meier;M, 32;ugift;;Artillerist;;;
496;, ;Adel Povlsen;K, 57;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;
497;, ;Christian Peder Salter;M, 38;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;
498;, ;Peder Rasmussen;M, 24;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;
499;, ;Hans Jørgensen;M, 24;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;
500;, ;Søren Møller;M, 24;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;
501;, ;Georg Schultz;M, 60;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;
502;, ;Johan Georg Møller;M, 61;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;
503;, ;Henrich Klok;M, 40;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;
504;, ;Jacob Nymand;M, 44;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;
505;, ;Jacob Verner;M, 56;ugift;;Arbeids-Commandoen;;;

---------------------------------------------------------------------

Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver