Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.

 


Selid Gnr 09
Sillje Selin (av vin og selje[treslag], oppr. Selvin) Sæli Sæle

Nils Selid (1592-1594)
Ole Selid (1603-1611)
Halvor Halvorsen (1608) kom til Suteren i Tune

Biørn Halvorsen
f. ~1614
(1660-1670)

Nils Biørnsen
f. ~1644
Oluf Biørnsen
f. ~1656

Jens Selid (1615-1625)
Syver Selid (1632)
Tore Selid (1635-1645)
Guttorm Brunsby? (1650-1660)

Syver Selid (1675-1700)
Amund Pedersen (1700-1715)

Ovenstående, muligens med unntak av Guttorm, antas å ha vært leilendinger.
siste halvdel av 1600-tallet eides gården av Werner Nielsen

Even Jensen bygslet 1743 andel av Niels Eriksen.
Hans Johannesen overtok fra Mari Gundersdatter m.fl. fra Lunde
Hans solgte 1755 til Jacob Ingemundesen Skofteby, videre s.å. til Peder Olsen Åserød (1750-1760)
Sander Gundersen Lunde (1780), solgte 1980 til Niels Gjestsen og dennes sønn Elias Nielsen

Gjest Guttormsen + Sigrid Eriksdatter
f. 1644, Yven - f. ~1648
g. ~1676, Yven

Jens Gjestsen
f. ~1677
d. 1742, Tune
g. Elie Thorbjørnsdatter
Gjest Gjestsen
f. ~1679, Yven


Jens Gjestsen Yven + Elie Osaker Thorbjørnsdatter
f. ~1677 - f. ~1680
d. 1742, Tune - d. 1743, Tune
g. ~1700

FMMFU
Gjest Jensen

f. 1703
d. 1766
g.1. FMMFUHa Margrethe Nielsdatter
g.2. ~1736, FMMFUHb/MMMFU Yven, Anne Simensdatter
g. 16.07.1728 (1720->)
Leilending under Gunder Zachariassen Lunde

Gjest Jensen g.1. Margrethe Nielsdatter, f. ~1705, Tune, d. 1732, Tune

Niels Gjestsen Selid
f. 1728, Tune
g. Mari Ellefsdatter
(Maren Alfsdatter)
g. Birthe
Anders Gjestsen
kom til Strømnes

Lars Gjestsen Yven
f. 1730
d. 1730
Johannes Gjestsen Yven
døpt 26.04.1732, Tune

Anders Graalum + Eli Asbjørnsdatter Blakkestad
f. 1652, Tune - f. 1657, Tune
d. 1748, Tune - d. 1738/48, Tune
Elis far: Asbjørn Andersen

Simon Andersen Graalum
f. 1689, Tune
begr. 30.03.1758
g. Ragnhild Thorbjørnsdatter
Vier Andersen Graalum
f. 1693, Tune
d. 1754


Niels Andersen (Nile)
f. 1704
begr. 17.06.1764
g. 06.01.1732
Siri Halvorsdatter

Simon Andersen + Ragnhild Thorbjørnsdatter
f. 1683/9, Tune - f. 1684, Tune
begr. 30.03.1758 - begr. 30.05.1764, Tune

Siri Simonsdatter
f. 1707, Tune
begr. 25.05.1779
g. 23.11.1732
Ole Halvorsen Vister
Thorbjørn Simonsen
f. 1709, Tune
begr. 27.08.1788


Anna Simonsdatter
f. 1714, Tune
begr. 24.03.1784
g. Gjest Jensen

Mari Simonsdatter
f. 1716, Tune
d. 1794, g. ?

Marie Simonsdatter
f. 1720, Tune
d. 1721
Eli Simonsdatter
f. ~1722, Tune

Ouen Simonsen
døpt 13.01.1724

Marthe Simonsdatter
døpt 11.02.1727
d. 1740

FMMFU Gjest Jensen g.2. 1735, Yven, MMMFU Anne Simensdatter, f. ~1707/14, Grålum, begr.24.03.1784, Tune

Lars Gjestsen Yven
f. 1735, Tune
Anders Gjestsen Yven
døpt 12.07.1736, Tune,
d. 06.12.1767, g. ?
g. Ragnhild Hansdatter
fra Råde, 4 barn i Råde
Guttorm Gjestsen
døpt 22.05.1738, Tune
d. 01.07.1772
Haakon Gjestsen Yven
døpt 12.04.1739, Tune
d. 1748
Elias Gjestsen Yven
døpt 08.02.1741, Tune
begr. 16.08.1761

Johannes Gjestsen
døpt 21.03.1745, Tune
begr. 22.08.1802,
g.
15.12.1766
Maren Brynildsdatter
Jens Gjestsen Yven
døpt 19.05.1748, TuneAnders Gjestsen Yven
døpt 25.02.1750, Tune
g. 09.03.1778
Anne Johannesdatter
Rekustad
Eli Gjestsdatter Yven døpt 24.11.1751
d. 1751

Torbjørn Gjestsen Yven
døpt 06.01.1753, Tune
begr. 20.05.1797
g. 29.11.1779
Inger Andersdatter Brevig
Wier Gjestsen Yven
døpt 24.06.1755, Tune
d. 1758


MMFU
Eli Gjestsdatter Yven
døpt 04.09.1757, Tune
g. Ingebrecht Jensen
Gjestsen/Jestensen/Jestesen

Johannes Gjestsen
døpt 21.03.1745, Tune -
begr. 22.08.1802
g.1. Maren Brynildsdatter
g.2? Birthe Olsdatter

Johannes Gjestsen g.1. 15.12.1766, Maren Brynildsdatter

Marthe Johannesdatter
f. xx.12.1766, Tune
begr. 05.01.1767
Anne Johannesdatter
døpt 09.03.1768, Tune
d. 01.04.1781
Thorbjørn Johannesen
f. 05.01.1771, Tune
d. 21.04.1771
Guttorm Johannesen
døpt 18.12.1774, Tune
Marthe Johannesdatter
døpt 05.04.1778, Tune
d. 17.03.1784
Anne Johannesdatter
døpt 02.04.1783, Tune

Johannes Gjestsen
g.2, 29.06.1791, Birthe Olsdatter, f. 1767, Tune

1801-telling for Thunøe Alvim 4.
Johanes Jestensen Huusbond 56 2. ægteskab Gaardbruger M
Birthe Olsd Hans kone 34 1. ægteskab K
Anne Johannesd Hans datter 17 Dum K
Niels Johanessen Deres børn 8 M
Marthe Johanesd Deres børn 5 K
Ole Johanessen Deres børn 3 M

Ander Johannesen
døpt 04.09.1791, Tune
begr. 05.04.1792
Niels Johanessen
f. ~1793

Marthe Johanesdatter
f. ~1796

Ole Johanessen
f. ~1798
alle fire med etternavn Alvim

Anders Gjestsen Yven + Anne Johannesdatter Rekustad
døpt 25.02.1750, Tune - f. ~1749/51
g. 09.03.1778

Eli Andersdatter Vister
døpt 31.05.1778, Tune
Siri Andersdatter Vister
f. ~1781
Johannes Andersen Vister
f. ~1785
FT1801 bosatt Pladsen Rossensund, Thunøe

FMFU + MMFU
Ingebrecht Jensen + Eli Gjestsdatter Yven
f. ~1765 - f. ~1755/7

MFU
Kirsti Ingebrechtsdatter
f. 26.05.1799, Tune
g. FMU Ole Christiansen

1801-telling for Thunøe Alvim5.
Ingebrecht Jensen Huusbond 36 1. ægteskab Gaardbruger M
Eli Jestesd Hans kone 46 2. ditto K
Kirsti Ingebrechtsd Deres datter 2 K
Mari Nielsd Tjenestepige 14 K
Bent Andersen Huusbond 56 2. ægteskab Leier jord. M
Anne Thoresd Hans kone 51 2. ægteskab K
Anders Bentsen Hans søn 22 Ugivt M
Syver Syversen Hendes søn 15 M
Hans Bentsen Deres børn 8 M
Thore Bentsen Deres børn 5 M
Jacob Andersen Mand 26 1. ægteskab Inderste og gaaer i dagleie M
Cathrine Hansd Hans kone 23 1. ægteskab K
Siri Jacobsd Deres barn 1 K
Maria Syversd Hans kone 22 1. ægteskab K
Anne Maria Hansd 58 Skildt fra manden Inderste K


Niels Gjestsen Selid
Niels Gjestsen Selid
f. 1728, Tune
begr. 17.07.1796
g.1. Birthe f. 1728, Tune, begr. 14.12.1760, Tune
g.2. Mari Ellefsdatter Strømnes, f. 1737, Tune, d. 1793
g. 1757 (Maren Alfsdatter)

Elias Nielsen Selid
f. ~1754/1762
d. 1837
g.1. Marthe Jonsdatter
g.2. Maria Hansdatter
Gjest Nielsen
f. ~1756
kom til Høydal, Rolvsøy


Anne Nielsdatter
f. ~1758
g. JohannesSkjeggeby
Rødsøya
Jens Nielsen
døpt 29.10.1769, Tune

Birthe Nielsdatter
døpt 23.02.1772, Tune
begr. 17.03.1772
Guttorm Nielsen
f. 31.01.1773, Tune
begr. 13.06.1773
Birthe Nielsdatter
døpt 24.04.1774

Elias Nielsen Selid
f. 1762
d. 1837
g.1. 1788, Marthe Jonsdatter
g.2. Maria Hansdatter

Elias Nielsen Selid g.1. 1788, Marthe Jonsdatter Brusevold

1801-telling for Thunøe Warthøy Soli
Elias Nielsen Huusbonde 40 1ste egtesk. Gaardbrug. M
Marie Joensd Hans kone 41 1ste egtesk. K
Anders Eliassen Deres børn 10 M
Matthies Eliass Deres børn 6 M
Marie Eliasd Deres børn 4 K
Inger Eliasd Deres børn 3 K
Christen Christophersen Mand 60 1ste egtesk. Inderste M
Ingeborg Joensd Hans kone 40 1ste egtesk. K
Joen Christensen Deres børn 11 M
Sicil Christensd Deres børn 4 K

Anders Eliassen Selid
f. 1790
g. Ellen Eriksdatter
Mathis Eliassen
f. 1795
Maria Eliasdatter
f. ~1797
Inger Eliasdatter
f. ~1798

Elias Nielsen Selid g.2. Maria Hansdatter, f. 1766, d. 1836

Elias solgte ~1823 til Christen Jensen og Hans Jensen (brødre)

==========================================

Christen Jensen Strømnes + Maria Mathisdatter Lunde
f. 1776 - f. 1794
d. 1841
g. 1823

Johannes Christensen
f. 1825
g. Oleane Nielsdatter
Rakkestad
Christian Christensen
f. 1834
g. Andrine Eriksdatter Hasle
Selidløkka, Vestgård, Furuholmen
Ole Christensen Selid
f. 1836
g.1. Louise Andersdatter
g.2. Inger Marie Andersdatter
barna omtales som ChristIANsen

Johannes Christensen
Oleane Nielsdatter reiste til USA etter mannens død
Hun tok med barna: Christen, Anders, Johan og Marthe.


1865-telling for Varteig Sælid
Johannes Kristens. Husfader Gaardbr, Selveier g 42 m Varteig Prgj.
Oleane Nielsd. hans Kone g 41 k Rakkestad Prgj.
Kristen Johannes. deres Søn ug 15 m Varteig Prgj.
Anders Johannes. deres Søn ug 12 m Varteig Prgj.
Marthe M. Johannesd. deres Datter ug 10 k Varteig Prgj.
Johan Johannes. deres Søn ug 8 m Varteig Prgj.

Christian Christensen

1865-telling for 0114 Varteig Sælid
Kristian Kristens. Husfader Gaardbruger, Selveier g 32 m Varteig Prgj.
Andrine D. Eriksd. hans Kone g 32 k Varteig Prgj.
Marthe M. Kristiansd. deres Datter ug 5 k Varteig Prgj.
Kristian Kristens. deres Søn ug 2 m Varteig Prgj.
Olaves Anders. Logerende Dagarbeider ug 24 m Varteig Prgj.
Anders Elias. Føderaadsmand e 75 m Varteig Prgj.

Marthe M Christiansdatter
f. ~1860
Christian Christensen
f. ~1863

Ole Christensen Selid
f. 1836
g.1. Louise Andersdatter Bergerud, f. 1832, d. 1882,
g.2. Inger Marie Andersdatter Lindemark

1865-telling for Varteig Sælid
Ole Kristens. Husfader Gaardbruger, Selveier g 30 m Varteig Prgj.
Lovise Andersd. hans Kone g 34 k Varteig Prgj.
Kristian Ols. deres Søn ug 8 m Varteig Prgj.
Jørgine Olsd. deres Datter ug 7 k Varteig Prgj.
Anne M. Olsd. deres Datter ug 5 k Varteig Prgj.
Hansine Olsd. deres Datter ug 3 k Varteig Prgj.

Christian Olsen
f. ~1853
Jørgine Olsdatter
f. ~1854
Anne M Olsdatter
f. ~1860
Hansine Olsdatter
f. ~1862

Ole solgte 1900 til Richard Selid, (hans sønn?), flyttet selv til Lilleby i Borge.
se Bnr 4
====================================


Corneliusløkken, Bnr 3

Cornelius Olsen + Ragnhild Gabrielsdatter
f. 1794 - f. 1786
d. 1870 - d. 1861
g. 1829

Johannes Corneliussen Lundeskogen

====================================


Anders Eliassen Selid + Ellen Eriksdatter
f. 1790 -
d. 1887 -
g. 1817 (1812-1818)

Johannes Andersen
f. 1818
g. Oleane Isaksdatter
Kulltorp, kom til Snapopp
Erik Andersen
f.1820
g. 1846 Oleane Jensdatter
Strømnes
Niels Andersen
f. 1827
g. Anne Eriksdatter
Rakkestad
Karl Andersen
f. 1831
g. 1859, Hanna Andersdatter
Rakkestad
Inger Andersdatter
g. 1845
Niels Mathisen Jelsnes

====================================


Bnr 4

Anders Olsen + Kirsti Iversdatter Brunsby
f. 1835 - f. 11.08.1829
d. 1909 - d. 1917
g. 1861
Anders kom fra Lillehovden i Tune (1865-1903)
Anders far, Ole, var fra Rogndalen.

1865-telling for Varteig Sælid
Anders Ols. Husfader Gaardb, Selveier g 31 m Tune Prgj
Kirste Iversd. hans Kone g 37 k Varteig Prgj.
Rekard Anders. deres Søn ug 4 m Tune Prgj.
Magdalene K. Andersd. deres Datter ug 2 k Varteig Prgj.
Gunder Johns. Tjenestekarl ug 22 m Varteig Prgj.
Olea Iversd. Tjenestepige ug 34 k Varteig Prgj.

Richard Andersen Sælid
f. 1862
Magdalene K Andersdatter
f. ~1863

Richard Andersen Sælid + Elise Johannesdatter
f. 1862 - f. 1876

1900-telling forVarteig Sælid
Rikard Anders. m b hf g Gaardbr S og herredskasserer og postaabner 1862 Tune Sm n s
Elise Johannes. k b hm g Hustru Gaardmandskone 1876 t n s
Artur Rikards. m b s ug Søn 1898 t n s
Andrine Ols. k b fl e Indtægt af Kapital føderaad 1843 Rakkestad Sm n s

Arthur Richardsen
f. 1898
Anders Richardsen Sælid
f. 1912

Anders Richardsen Sælid + Martha Lunde
g. 1940

Rolf Sælid
f. 1942
Anne-Lise Sælid
f. 1944
Harald Sælid
f. 1944
Knut Sælid
f. 1952
May-Synnøve Sælid
f. 1953

====================================

Bnr 6Sander Torstensen + Oleane Sandersdatter Bergby
f. 1792 - f. 1806
d. 1850 - d. 1884
g. 1825 (1834->)
Sander kom fra Fossbekk, Bergby

Syver Sandersen
f. 1837
(1875-1903)

====================================

Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver