Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.

 


Vestre Sikkeland Gnr 43
Sichelund - Sikulandum (anno 1310)

Rasmus Sikkeland (1592-1594)
Tue (1625-1650)

Tjenestedrenge:

Christopher Olsen f. ~1644


Biørn ?

Niels Biørnsen
f. 1615
g. Gjertrud Olsdatter
? Biørnsdatter
g. Mats Olsen

Ole Jonsen Sikkeland

Mats Olsen (Olufsen)
f. 1618?
Gjertrud Olsdatter
Mats: (1660-1690)

Ole Matsen
f. ~1659
Jon Matsen Sikkeland
f. ~1663
d. 1724

Niels Biørnsen + Gjertrud Olsdatter
f. ~1615
(1650-1690
Gården Vestre Sikkeland ble delt i to av Niels, da hans svoger Mats Olsen overtok 1/2 i ~1660

Peder Nielsen Sikkeland
f. ~1644
Ole Nielsen
f. 1652
d. 1727

Ulrik ? (husmann)
f. 1606

Jon Matsen Sikkeland + Live Helgesdatter?
f. ~1663 -
d. 1724 -
g. ~1703
Jon = Joen

Johannes Jonsen Sikkeland
f. 1704
g.1. Anne Nielsdatter
g.2. Marthe Larsdatter
kom til Østre Sikkeland
Helge Jonsen
g. 1739, Lisbeth Toresdatter ØenOle Jonsen Sikkeland
f. 1718
g. 1744, Ragnhild Gulbrandsdatter

Jonsen = Joensen

Jens Henriksen + Live Helgesdatter
f. 1698, fra Minge, Tune
d. 1768 - d.
g.2. < 1762 Berthe Gudmundsdatter

=========================================================

Anders Hovelsen + Mari Nielsdatter
f. 1736 - f. 1729
d. 1787 - d. >1801
Anders også g. Anna?, hun mor til Mathis
Hovelsen = Haavelsen

Mathis Andersen
f. 1764
d. 1810
g. 1788, Helene Mathisdatter Asgrimsby
Hovel Andersen
g. Marthe Olsdatter, f. 1753
tidl. g.1. Ole ?
   1. Ole Olsen, f. 1789
   2. Maria Olsdatter, f. 1796o
kom til Hurka


Mathis Andersen + Helene Mathisdatter Asgrimsby
døpt 17.03.1764 - f. 1764
d. 1810 - d. 1810
g. 1788

1801-telling for Thunøe Warthøy Sekeland
Matthies Andersen Huusbonde 37 1. egtesk. Gaardbruger M
Helene Matthiesd Hans kone 36 1. egtesk. K
Anne Matthiesd Deres datter 11 K
Hans Heljesen Tienestefolk 12 M
Johanne Claus Tienestefolk 40 Ugift K
Mari Nielsd Huusb. moder 72 Enke 1ste gang K

Anne Mathisdatter
døpt 20.12.1789, Tune
g. Johannes Johannesen

Bnr 1
Johannes Johannesen
f. 1782, Rakkestad
d. 1870
g.1. 24.07.1811, Tune, Anne Mathisdatter Sikkeland
g.2.
16.11.1826, Rakkestad, Kari Eriksdatter Heier
f. 1781, Rakkestad, d. 1853
Hans (døpt 17.11.1782, Rakkestad) foreldre kan være Johannes Johannesen g. Mari Baardsdatter

Marthe Johannesdatter
f. ~1811


Anne M Johannesdatter
f. ~1813


Anders Johannesen
f. 1827
g. 1849 Emilie Olsdatter Gabestad
f. 1826, Fredrikstad

Bnr 1 ble solgt 1876 til Johan Mathisen. 1887 og 1903 står Kristian Andersen som eier.

1865-telling for Varteig Sikkeland vestre
Anders Johannes. Husf Gaardbr Selveier g 38 m Varteig 2 5 4 1 1 7/8 2 10 1/2 5
Emelie Olsd. hans Kone g 39 k Fredrikstad
Johan L. Anders. deres Søn ug 16 m Varteig
Inger M. Andersd. deres Datter ug 14 k Varteig
Karen E Andersd. deres Datter ug 13 k Varteig
Maren O Andersd. deres Datter ug 10 k Varteig
Kristian Anders. deres Søn ug 8 m Varteig
Pauline Andersd. deres Datter ug 4 k Varteig
Johannes Johannes. hans Fader Føderaadsmand e 88 m Rakkestad
Marthe Johannesd. hans Datter ug (f. ~1811) 54 k Varteig Døvstum
Anne M Johannesd. hans Datter ug (f. ~1813) 52 k Varteig Døvstum

Johan L Andersen
f. ~1849
Inger M Andersdatter
f. ~1851
Karen E Andersdatter
f. ~1852
Christian Andersen
f. ~1857
Pauline Andersdatter
f. ~1861

=========================================================


Ole Nielsen +
f. 1652
d. 1727

Niels Olsen
g. 1729 Marthe Olsdater
Ole Olsen

Mari Olsdatter
g. Håkon Johnsen Sagen
Børre Olsen
f. 1720
d. 1800

Børre Olsen
f. 1720
d. 1800
g.1. 1753, Anne Pedersdatter Gabestad, f. 1714, d. 28.03.1783
g.2. Barbro Sørensdatter Berget, (Valborg)

Arve Børresen
f. 1756
bosatt Isetorp/Velta
Helge Børresen
f. 1757
kom til Sameie

Børre Olsen g.2. Barbro Sørensdatter Berget, (Valborg) f. 1751, d. 1817

1801-telling for 0130 Thunøe Warthøy Sekeland
Barbro Sørensd Huusmoder 46 Enke 1te gang Bruger gaard K
Even Børresen Hendes børn 10 M
Johannes Børresen Hendes børn 7 M
Pernille Børresd Hendes børn 5 K
Syver Sørensen Tienestefolk 40 Ugift M
Sisil Christophersd Tienestefolk 19 K


Even Børresen
f. 1791
g. Marthe Kjøstelsdatter
kom til Klemsdal
Johannes Børresen
f. 1793
d. 1876
g. 1815 Inger Pedersdatter Brusevold
Pernille Børresdatter
f. 1800
d. 1850
g. Ole Corneliussen

1865-telling for Varteig Bergebye
Even Borres. Husf Inderst g 76 m Varteig
Marthe Kjostelsd. hans Kone g 70 k Rakkestad
Gunild Evensd. deres Datter ug 30 k Varteig
Elen Hansd. Lægslem e 62 k Rakkestad
Lars Ols. hendes Søn ug 14 m Varteig

Anne Pedersdatter Gabestad g.1. 1740, Arve Olsen, f. 1714, Varteig, d. 1750
de hadde ~7 barn

Even og Johannes kjøpte 1813 hver sin halvdel. Even solgte i 1831 sin del til Erik Johannesen og flyttet til Klemsdal
I 1821 solgte de en annen del til Engebret Olsen, nemlig Bnr 9

Johannes Børresen + Inger Pedersdatter Brusevold
f. 1793 - f. 1795
d. 1876 - d. 1841
g. 1815

Anne Johannesdatter
g. 1857, Christian Trulsen
Kristine Johannesdatter
f. ~1822

Christian Trulsen + Anne Johannesdatter
f. ~1835 - f. ~1832
g. 1857
Truls kommer fra Høidal, Rolvsøy

1865-telling for Varteig Sikkeland
Kristian Truls. Husf Gaardbr Selveier g 30 m Thunø 2 1 1/4 1/4 1/4 2 2
Anne Johannesd. hans Kone g 33 k Varteig
Johan T Kristians. deres Søn ug 9 m Varteig
Hans J Kristians. deres Søn ug 7 m Varteig
Inger Kristiansd. deres Datter ug 5 k Varteig
Birthe M Kristiansd. deres Datter ug 4 k Varteig
Martinius Kristians. deres Søn ug 2 m Varteig
Johannes Børes. Føderaadsmand e 73 m Varteig
Kristine Johannesd. hans Datter ug 43 k Varteig

Johan T Christiansen
f. ~1856
Hans J Christiansen
f. ~1858
Inger Christiansdatter
f. ~1860

Birthe M Christiansdatter
f. ~1861

Martinius Christiansen
f. ~1863

Johannes deler i 1852 bruket mellom Anders Olsen Kykle og Ole Johannesen.
=========================================================

Stubberud Bnr 1 og 2
Anno 1397, Stufurud, 1574 Stuerrødt Ødegård

Gudmund Hansen g. 1730 Guri Christoffersdatter

Guttorm Jonsen + Cathrine Clemmetsdatter
f. 1720
d. 1778

Jon Guttormsen
g. 1779, Ragnhild Torbjørnsdatter
Grålum

Cathrine Clemmetsdatter g.2. 1779, Christen Nielsen Grålum

Ole Helgesen + Marthe Olsdatter Fjellet
f. 1796 - f. 1798
d. 1839 - d. 1876

Ole Olsen
f. 1825
g. 1849 Anne Cathrine Nielsdatter

Marthe Olsdatter Fjellet g.2. Niels Mathisen Rogndalen
Niels solgte i 1849 Stubberud til sønnen Ole

Ole Olsen + Anne Cathrine Nielsdatter Rogndalen
f. 1825 - f. 1833
g. 1849

1865-telling for Varteig Sikkeland
Ole Ols. Husf Gaardbr Selveier g 42 m Varteig 2 2 3/8 1/4 4 3
Anne K Nielsd. hans Kone g 33 k Varteig
Karen O Olsd. deres Datter ug 14 k Varteig
Nora M Olsd. deres Datter ug 10 k Varteig
Elen A Olsd. deres Datter ug 7 k Varteig
Olava M Olsd. deres Datter ug 3 k Varteig

Karen O Olsdatter
f. ~1851
Nora M Olsdatter
f. ~1855
Elen A Olsdatter
f. ~1858
Olava M Olsdatter
f. ~1862

Anders Larsen, f. 1830, g. Oline Christiansdatter, f. 1847, Eidsberg, bosatt her 1875

=========================================================

Bnr 3 Langengen

Ole Sørensen + Anne Olsdatter
f. 1763 - f.

Søren Olsen
Johannes Olsen Oleane Olsdatter
Helene Olsdatter
Sophie Olsdatter
f. 1806
g. Anders Brynildsen Nylende
Marie Olsdatter
f. 1805
g. Eilert Arvesen

Bnr 4 Langengen

Eilert Arvesen + Marie Olsdatter
f. 1801- f. 1805
d. 1888 - d.
g. 1827
solgte bruket i 1844 til sønnen Ole

Ole Eilertsen Kirsti Eilertsdatter Marie Eilertsdatter
Ole solgte i 1853 bruket til sine to søstre.

1865-telling for Varteig Sikkeland
Kirste Eilertsd. Husm Gaardbrsk Selveier ug 50 k Varteig 3 1/4 1/8 1/8 3 3
Marie Eilertsd. hendes Søster ug 44 k Varteig
Milla Jensd. hendes Datter ug 23 k Varteig
Anders Evens. Logerende Skomager e 64 m Thunø

Mathis Johannesen, f. 1822, g. Oleane Jensdatter, f. 1843, bosatt her 1875
Lars Andersen eier i 1887 og i 1903 eies Langengen av Julius Olsen
=========================================================

Bnr 8

Erik Johannesen + Inger Svendsdatter Ise
f. 1799 - f. 1817
Erik kom fra Borgen, Skjeberg

Erik g.1. ?

Juliane Eriksdatter
f. 1827
g. Tore Larsen Knatterød

Tore Larsen Knatterød + Juliane Eriksdatter
f. 1818 - f. 1827
g. 1850

FFMMMV63111H, Juliane Eriksdatter, g.2. 1864, Oliver Christoffersen, f. 1840, d. 1893, Spydevold

Karen Lovise Oliversdatter
f. 10.04.1864
g. Iver Syversen
Anna Margarethe Oliversdatter
f. 22.10.1866
d. 07.04.1896, Varteig
g. Anders Hansen
Thea Oline Oliversdatter
f. 21.01.1869
d. 1938, Sarpsborg, ug.

Anton Oliversen
f. 17.06.1871
d. 28.08.1986, ug
Thea Oline bodde i 1938 med sin niese Jenny Olava.

Iver Syversen + Karen Lovise Oliversdatter
f. 31.12.1860, Varteig - f. 10.04.1864, Varteig
g. 26.04.1896, Varteig

Oskar Sigurd Knatterud
f. 01.08.1897
Jenny Olava Knatterud
f. 08.01.1900

Tore og Juliane fikk auksjonsskjøte på gården i 1856, men solgte igjen samme år til Marthe Olsdatter
1887 står Gunder Olsen som eier og i 1903 Johan Jørgensen, som også da eide Bnr 9, 13 og 14.

=========================================================

Bnr 9
Ole Christoffersen
f. 1761
d. 1839

Engebret Olsen
f. 1804
d.1869
g. Johanne Nielsdatter
fra Skrellane
Anders Olsen
f. ~1809
d.1869
   1. Charlotte Andersdatter
        f. ~1847
   2. ? Andersen, til Frst..
Mathis Olsen
f. ~1812/24
d. 1890
g. Frederikke M Andersdatter
    (hun g.2.)
1.   sønn, til Oslo, dørvriderfabr.
Pernille Olsdatter
f. ~1818
g. Arne Jacobsen
fra Klemsdal

alle tre bosatt i hver sin hytte på bruket. De ble revet i slutten av 1800 årene
kjent som de s.k. 'Skrellguttene'

1865-telling forVarteig Sikkeland
Ingebret Ols. Husf Gaardbr Selveier g 63 m Skjeberg
Johanne Nielsd. hans Kone g 54 k Raade
Andrine Nielsd. Konens Søster g 41 k Raade
Ole Eriks. Logerende Saugbrugsarbeider g 26 m Sverige

1865-telling for Varteig Sikkeland
Anders Ols. Husf Gaardbr Selveier ug 56 m Varteig
Chalotte Andersd. hans Datter ug 18 k Varteig

1865-telling for 0114 Varteig Sikkeland
Mathis Ols. Husf Selveier g 53 m Varteig
Fredrike M Andersd. hans Kone g 68 k Skjeberg
Karen S Mathisd. deres Datter ug 26 k Skjeberg

Arne Jacobsen + Pernille Olsdatter
f. - f. 1820
Arne fra Klemsdal

1865-telling for Varteig Sikkeland
Arne Jacobs. Husf Selveier Gaardbr g(f. 22.01.1819, Klemsdal,)46 m Varteig
foreldre: Jacob Arnesen g Siri Jensdatter
Pernille Olsd. hans Kone g 47 k Varteig
Anton Arnes. deres Søn ug 21 m Varteig
Ole K Arnes. deres Søn ug 12 m Varteig
Karen S Arnesd. deres Datter ug 8 k Varteig
Edvind Arnes. deres Søn ug 6 m Varteig

FT 1875, bebodde stuer
Knut Halvorsen f, 1820, g. 10.12.1852, Rakkestad, Johanne Mathisdatter, f. 1826
Ole Olsen (f. 1805, fra Eidsvold, g. Anna Marie Olsdatter, f. 1831, Sunne, Sverige
Pernille Olsdatter, f. 1819 og broren Mathis Olsen, f. 1812-

Anton Arnesen
f. ~1844
Ole K Arnesen
f. ~1853
Karen S Arnesdatter
f. ~1857
Edvind Arnesen
f. ~1859

=========================================================

1865-telling for Varteig Sikkeland
Ole Ols. Husf Selveier Vævskiebinder g 60 m Eidsvold (Olof)
Anne M Olsd. hans Kone g 35 k Sverige
g. 21.01.1855, Rødenes
Ole Jakob Ols. deres Søn ug 12 m Rødnæs
August R. Ols. deres Søn ug (døpt 05.09.1857, Rødenes)7 m Rødnæs
Andreas Ols. deres Søn ug 4 m Rødnæs
Amanda O. Olsd. deres Datter ug 2 k Varteig

1865-telling for Varteig Sikkeland
Lars Arves. Husf Gaardbr Selveier g 70 m Varteig 2 1/4 1/8 3/8 2 2
Mari Eliasd. hans Kone (døpt 18.12.1796, Varteig) , g 68 k Varteig
Foreldre: Elias Nielsen g Mari Jonsdatter
1865-telling for Varteig Sikkeland
Anders Christians. Husf Husmand med Jord g 53 m Skjeberg 1 2 1/2 2
Marthe Lene Christiansd. hans Kone g 52 k Borge
g. 15.12.1843, Borge
Maren K Andersd. deres Datter ug 16 k Borge
Sisilie Andersd. deres Datter ug 10 k Borge
1865-telling for Varteig Sikkeland
Niels Christoffers. Husf Husmand med Jord Saugbrugsarbeider g 33 m Skjeberg
Erika Gundersd. hans Kone g 39 k Skjeberg
g. 16.06.1854, Skjeberg
Grethe B Nielsd. deres Datter ug 11 k Varteig
Juliane Nielsd. deres Datter ug 9 k Varteig
Annette Nielsd. deres Datter ug 4 k Varteig
Kristine Nielsd. deres Datter ug 2 k Varteig

Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver