Vår vidunderlige verden

Flora - B


Bakkesøte       Gentianella campestris
Balderbrå       Matricaria perforata
Ballblom       Trollius europaeus
Bekkeblom * Marsh-marigold Sumpfdotterblume Kabbleka Caltha palustris
Bergknapp småbergknapp??     Sedum annuum
Bitterbergknapp *       Sedum accre
Bjørnebær       Rubus fruticosus
Blåbær Blueberry Heidelbeere Blåbær Vaccinium myrtillus
Blåklokke       Campanula rotundifolia
Blåknapp Devil's-bit Scabious Gewöhnl.Teufelsabbiß Ängsvädd Succisa pratensis
Blåkoll Selfheal Kleine Braunelle Brunört Prunella vulgaris
Blåveis * Liverleaf Leberblümchen Blåsippa Hepatica nobilis Schreb
Bukkeblad       Menyanthes trifoliata

Bakkesøte

navn, latin
         Balderbrå


navn, latin
         
Ballblom

navn, latin
         
Bergknapp

navn, Sedum annuum
         

BjørnebærBjørnebær, Rubus fruticosus
       l   Blåbær

Blåbær, Vaccinium myrtillus
Blåbär  Mustikka Aðalbláberjalyng Bilberry/Blueberry Heidelbeere


Blåbær er en av de vanligste skogsbær i Norge.
De vokser helst i granskog og foretrekker litt
fuktige og solfylte steder. Blåbærriset (busken)
kan bli opp til 70 cm høy.

Det engelske 'blueberry' er navnet på amerikansk blåbær
(Vaccinium corymbosum). Den er betydelig større enn
våre blåbær. Buskene kan der bli hele tometer høye.

Blomstene gjør ikke så mye av seg på avstand,
men hver av dem er et studie for seg på nært hold.
I juli og august kan et blåbærris ha flere ti-talls bær,
og utgjør et meget solidt næringsgrunnlag for både
mennesker og dyr.

Blåbær smaker vel kanskje best når man plukker dem,
men også litt senere med melk eller fløte, eller som
syltetøy og suppe.

Blåbær ble også tidligere anvendt som legemiddel,
bl.a. som middel mot feber.

Det latinske navnen myrtillus betyr 'liten myrte'.Blåbærblomster - Blueberryflowers


Blåklokke


Blåklokke, Campanula rotundifolia
Liten blåklocka Kissankello Bláklukka Harebell, Bluebell Rundblättrige Glockenblume


Blåklokken er en ganske sped, flerårig vekst. Den blir
ikke mer enn et par desimeter høy, men vekker alltid
oppsikt der den står, som oftest i klynger på flere stykker.

Blåklokken blomsterer fra juni og til langt ut i september.
Det finnes flere underarter av den, men den må ikke
forveksles med sin storesøster, Fagerklokke.

Den kan også forveksles med Engklokke, Campanula
patula, men denne har rødviolett og dypt fliket
blomsterkrone.

Blåklokka har også mange andre navn. Her er noen:
blåbjelle, klokkeblomst, geitebjelle, blåkåpe
og kirkeklokke

Tidligere ble blåklokka brukt i mange barneleker.
Småjentene brukte den som fingerbøl, og kyr laget av
kongler fikk ei blåklokke-bjelle om halsen.
Barna spiste til og med blomsten, men noen steder het
det seg at det var farlig fordi planten var giftig.
http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fuvmarga/blaaklokke.htm

Naturens blå og røde farger skyldes ofte fargestoffet
antocyanin (rødkål, røde høstfarger og blomster som
blåklokke). Dette fargestoffet skifter farge etter
surhetsgraden. Det er rødt i surt miljø og blått i basisk.
Derfor kan man gi blå blomster røde flekker, hvis man
dasker dem over en mauretue, slik at maurerne kan
sprøyte maursyre på blomstene
http://www.vestrehus.dk/saere_faenomener.htm

Blåknapp


Blåknapp, Succisa pratensis
  Djævelsbid Ängsvädd  Purtojuuri Devil's-bit Scabious Gewöhnlicher Teufelsabbiß

Blåknapp er en flerårig plante som kan bli opp til seks desimeter høy. Stilken er oppstående og har
motsatte, vanligvis avlange blad med smal base.

Blåknapp blomstrer under sensommeren og høsten, i august-september. Blomstene er vanligvis blåviolette
og sitter i halvkuleformede kurvliknende ansamlinger der alle blomster er lika store.

Frukten er en nøtt som sitter innesluttet i ytterforet. Roten ser avskåret eller avbitt ut, og det er dette som
har gitt opphav til slektsnavnen Succisa, som betyr avskåret.

Artene rødknapp (Knautia arvensis), (Scabiosa columbaria) og (S. canescens) likner til en viss
grad blåknapp, men har blomstersamlinger der de ytre blomstene eär store og leppeformede.

De toarterna blåmunke (Jasione montana) og kuleblom Globularia vulgaris) har også små blomster
som sitter i kulerunde samlingar.

Blåknapp vokser i Norge opp til Lofoten. Den foretrekker fuktige steder i kalkrik jord, f.eks.
fuktige enger eller åpne skogsområder.

I gamle dager mente man at det var djevelen som hadde bitt av roten, hvilket den dag idag går igjen i de danske, tyske og engelske navnene.

Artsnavnet pratensis kommer av det latinske pratum (eng) og betyr 'vokser på enger'.

Blåkoll

Blåkoll, Prunella vulgaris
 Almindelig Brunelle  Brunört  Niittyhumala  Selfheal  Kleine Braunelle


Bkåkoll er en flerårig plante som kan bli nesten 30 cm høy. Den blomstrer i juli-august med violette eller iblant
helt hvite blomster. Blomstenes ?blad er ofte brunaktige. Selve blomsten er bare ca 1 cm lang.Som det latinske navnet angir, Prunella vulgaris, så er planten ganske almindelig (vulgaris).
I Norge vanlig til Lofoten, sjeldnere i Troms og Finnmark.


Blåkoll trives best i åpen skog, gressbakker, eng, beiter, veiskjæringer plener og dyrket mark.
Helst foretrekker den tørr kalkrik til nøytral jord.
Hva den så gjør her, i strandkanten, er jo et interessant spørsmål.
Bukkeblad

Bukkeblad, Menyanthes trifoliata
         

Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) er en plante som vokser i vann. Det er den eneste arten i bukkebladslekten (Menyanthes), som tilhører familien bukkebladfamilien.

Bukkeblad er en lav staude med grunnstilte, trekoblede blad. Småbladeneer eggformet med takket rand.
Over- og underside er ensartet lysegrønn. Blomstene er hvite med frynsete kronblad. Den blomstrer allerede
i slutten av mai og begynnelsen av juni. Frukten er en kapsel. Planten brer seg forøvrig teppeaktig ved hjelp av
underjordiske utløpere.

Planten er knyttet til fuktige områder, gjerne i tilknytning til åpent vann. Den er ikke kresen og finnes både i
næringsfattige og næringsrike sjøer og dammer. Den vokser på strandbredden eller litt ute i vannet, ofte som et
bredt belte med bare bukkeblad mellom den faste, tørre marken og vasskanten. Bukkeblad vokser sammen
med blant annet stautpiggknopp, bekkeblom og duskmyrull.

Arten er utbredt i hele Norden og nesten hele Europa, samt Asias og Nord-Amerikas nordligere deler.
Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Bukkeblad


all pictures. : © www.vulkaner.no
Info om trær og blomster ialt vesentlig funnet på 'Den virtuelle floran'Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver