Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Ambrym, Vanuatu
Aoba, Vanuatu


Ambrym-øya er en stor skjoldvulkan med en kaldera. Den befinner seg midt ute i stillehavet, i Vanuatu-øygruppen på posisjon 16.25°S, 168.12°Ø. Kalderaen skal være fra omkring år 50,
fra et utbrudd på styrke VEI 6. Det er også en meget aktiv vulkan i våre dager, med 48
utbrudd siden 1774. De fleste av disse utbrudd finner sted inne i den 9 x 12 kilometer
store kalderaen. Utbruddene er eksplosive, og vanligvis fra en sentral åpning. Det har vært
flere flanke-utbrudd også.

Femten av utbruddene har produsert lavaflommer. Ti utbrudd har dannet lavasjøer.
To utbrudd har drept mennesker, seks i 1894 som ble drept av bomber og fire som ble tatt
av lavaflom. I 1913 ble 21 mennesker drept under et eksplosivt utbrudd. Syre-regnfall
brant noen inbyggere i 1979, og drikkevannet ble ødelagt.

(ovenstående fra NODAK)

Mandag 3. april 2004
English version
Eruptions continue at Ambrym volcano in Vanuatu. On 27th April a large ash plume
was recorded drifting 150 km NW of the volcano, passing the northern tip of
Malekula Island, almost reaching Malo Island. High levels of activity have been
recorded during March and April 2004, with the inhabitants of Craig Cove,
on the western side of the island, suffering from the effects of acid rainfall which
threatened local gardens. Ambrym volcano is noted for the lava lakes which
regularly appear in the summit craters.

Utbruddet på Ambrym fortsetter. Den 27. april ble en stor askesky rapportert i drift 150
kilometer NV for vulkanen, der den passerte den nordlige spissen av Malekula-øya, og nådde
nesten Malo-øya. Høy aktivitet har vært rapportert i løpet av mars og april, og innbyggerne
i Craig Cove på vestsiden av øya, har lidt under virkningen av det syreholdige regnfallet som
også har truet lokale hager.


Torsdag 29. april 2004

From NASA yesterday, smoke drifting North-west, and illuminance to be seen from the crater.
Fra NASA i går, gass- og aske driver nordvestover, og glødende lava kan sees i krateret.

English version
As of the 3rd of April, lava lake activity continues at Ambrym Volcano in Vanuatu.
During March 2004, an active lava lake was present in Mbwelesu crater, one of the active
summit craters. Ambrym is one of the most active volcanoes in Vanuatu, and is noted for
the lava lakes which regularly appear in the summit craters.

Pr. 3 april i år, fortsatte aktiviteten i lavasjøen i Ambrym-vulkanen i Vanuatu.
I løpet av masrs måned, 2004, var lavasjøen i Mbwelesu krateret svært virksom,
en av de mange aktive kraterne i den mest aktive vulkanen i Vanuatu.
Lavasjøer dukker stadig opp i kraterne rundt toppen.


From "National Geographic" November 2000


  
Mens magma eksploderer på bunnen av kratere er Irčne Margaritis i ferd med å jobbe
seg nedover i infernoet. Hun og tre andre har laget en fantastisk artikkel med bilder fra
vulkanens indre. Flere dyrebare kameraer ble ødelagt under ekspedisjonen bl.a.
på grunn av varmen og syre i luften.For nært til å få noe særlig med frisk luft. Her er det svovel og kloringass som dominerer. Ekspedisjonens medlemmer kan bare se forsiktig over kanten herfra.

Fotografen Carsten Peter 'Goes to Hell'. En fryktesløs fotograf leder
et lag eventyrere ned i infernoet til en aktiv Stillehavs-vulkan.
Det er tittelen på en artikkel i den engelske november-utgaven
av National Geographic. Hvorvidt den også kommer i den
norske utgaven vet vi ikke ennå.

Ambrym-øya er resten av en kjempestor vulkan. For tusen år (to?) siden hadde den et
utbrudd med så stor kraft at 30 kubikk-KILOMETER masse ble slengt opp i atmosfæren,
og påvirket jordens klima de neste tre år. Hele vulkanen kollapset, og dannet den
nåværende store kalderaen.

Ambrym er fortsatt aktiv, og det sisste utbruddet i 1913 drepte hundrevis og åpnet en kløft
som gikk fra øst til vest, og heri dukket flere åpninger fram. Idag er det to store parasitt-
åpninger langs kanten på kalderaen, Benbow, 1159moh, og Maroum, 1270moh,-vulkanene,
som fremdeles rumler ivei. Fra kraterkanten kan man se den glødende orange lavaen
i en stadig kokende suppegryte.
(Ovenstående to avsnitt hentet fra Hideawayholidays)

  xx.mars 1979
Ifølge pressemeldinger skal et utbrudd fra Benbow-krateret ha funnet sted den 10.februar.
Gasser fra utbruddet førte til syreholdig regnvær over sydvestdelen av øya, og ødela det
meste av vegetasjonen i løpet av 24 timer, i tillegg til vannforsyning og flere innbyggere
ble brent. Askenedfall fulgte også etter utbruddet.

8.mars 1986
En askesøyle fra Ambrym nådde 3.000 m høyde, og var synlig 30 km eller mere
med vindretningen.

23.august 1988
Den 27.mai ble en over 50m diameter stor lavasjø observert i Mbwelesu's krater. Benbow
sendte samtidig ut hvite røyksøyler, mens Marum og Mbwelesu hadde mørke grå skysøyler.
I august kunne en 1,5 km lang lavaflom sees fra hva syntes å være en ny åpning, og fram til
utbruddet enddte den 23.august var flommen utvidet til 5 km lengde - og var fremdeles varm.

30.april 1989
På satellitbilder vistes en sky på 15-30 kilometers bredde, og 115 km lengde mot NNØ.
Høyden på skyen ble anslått til rundt 6.000 moh, og skal ha kommet fra et utbrudd fra
Benbow-vulkanen på Ambrym. Lavaflommen fulgte flommen fra 1988-utbruddet. Flere steder kunne man fra luften se brennende busker og trær. Ingen ødeleggelser er rapportert.

xx.februar 2000
Det var fortsatt aktivitet i Ambrym sent 1999 og hele januar 2000. Advarsel til luftfarten om
røyk og aske i 1.500 m høyde var gjeldende, senere opp til 2.700 moh.

Tidligere lava-sjøer i Benbow og Mbwelesu-kraterne hadde forsvunnet, og en ny åpning
registrert. En serie jordskjelv ble registert rundt øya iden 27.november 1999 hvorav det
kraftigste var på 7,1 på Richters skala. Flere sprekkdannelser og skred var resultatet av dette,
og det antas at lavasjøene forsvant samtidig. .


Aoba, Vanuatu


Aoba-vulkanen ligger på en liten øy i Vanuatu-øygruppen i Stillehavet, nærmere bestemt på
15,40°S og 168,12°Ø, rager hele 1.496 meter opp over havet. Det er en basaltisk
skjold-vulkan og er den største vulkanen i Vanuatu -øygruppen. Øya måler 16 x 38 km,
og ligger i en sprekksone, som går langs hele øya. Det er tre kraterinnsjøer i krateret, 2 av
dem ble dannet for 360 år siden, Vui- og Manaro Ngoru-sjøene. Det siste kjente utbruddet
for over 300 år siden, ødela bebyggelsen i Nduindui-området nær vestkysten.

9.september 2000
Ifølge vulkanologer i Vanuatu-øygruppen er man nå begynt å bli bekymret over vulkanen
Aoba på Ambae-øya. I løpet av de siste måneder har temperaturen og syreinnholdet i
en av kraterinnsjøene, Voui-sjøen i Lombenben-krateret midt på øya, steget betraktelig.
Vannanalyser tatt i sommer, bekrefter at dette er et resultat av fumarolske gasser . Mye
tyder også på bevegelse i magmaen under vulkanen.

Det er foreløbig ikke foreslått noen evakuering, men situasjonen holdes konstant under
oppsikt. En temperaturmåling fra tidlig i august viste en temperatur på 35,8° C, og det
er det høyeste som er målt siden man begynte overvåkingen i 1998.Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver