Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Bagana, Solomon Islands/Papua New Guinea


Bagana-vulkanen ligger øst for Papua New Guineas fastland, på 06.14S og 155.19Ø.
Den ligger i et ugjestmildt område på Bougainville-øya, som er en del av Solomon-øyene,
men tilhører Papua New Guinea. Bagana når en høyde av 1.750 moh, og det første utbrudd
man kjenner til var i 1842, det siste i 1995. Den har på denne tiden hatt 25 utbrudd, og regnes
for å være en av Melanesias yngste og mest aktive vulkaner.

Bagana har en massiv symmetrisk lava-krone, hovedsakelig konstruert ved en oppsamling
av tykt og seigt-flytende lava. Hele toppen kan ha blitt til i løpet av de siste 300 år, når
man beregner det ut fra den nåværende produksjon av lava. Utbruddene er karakterisert av
ikke-eksplosive utbrudd av tyktflytende lava, selv om eksplosive utbrudd også forekommer -
og som da medfører pyroklastiske flommer. Lava-flommene former dramatiske tungeaktige forgreninger opp til 50 m tykke, på vulkanens skråninger.


(Se også detaljkart her)

August 23rd, 2010

english version
A report issued in October 2009 described Bagana as the most active in Papua New Guinea
due to its sub-continuous effusive activity, which continued in 2009. The effusive emissions
of lava from the summit crater rolled down the western flanks of the volcano.
The volcano is andesitic and its lava flows tend to be ten's of meters thick.

Emission of lava flows, intermittent ash plumes, and thermal anomalies that were evident
through December 2009. Reports from the Rabaul Volcano Observatory (RVO)
indicated activity continuing through February 2010.

According to RVO the S-flank lava flow resumed in January 2010, and there was occasional
roaring and booming from the main vent. On 5 February observers saw dense gray eruption clouds,
presumably signifying ash. Weak glow was seen on the nights of 2, 12, 13, and 19 February.
For the rest of the month, variable volumes of white vapor were released from the summit vents;
no noises were heard.


Fredag, 30.april 2004

english version
Lava has begun flowing from a dormant volcano on Papua New Guinea's island of
Bougainville, raising concerns for the safety of nearby villages. Volcanologists have
flown to Mount Bagana in central Bougainville to inspect the volcano to assess
whether the lava flow indicates a possible eruption.

There is no mention of eruption at this stage. The lava may be flowing from a crack in the
mountain.V
illagers in the area reported on Sunday and Monday that lava had begun
flowing from the mountain. The nearest known village is Torokina, about eight km
from Mount Bagana.

But officials are not sure whether new villages may have been built closer to the volcano
during a 13-year secessionist rebellion on Bougainville, when the island was virtually
cut off from the outside world. The rebellion ended in August 2001.


Lava har begynt å flyte nedover fra en sovende vulkan på Bougainville-øya, og dette
har medført bekymring for innbyggerne i nærliggende landsbyer. Vulkanologer
har fløyet til Bagana-vulkanen i de sentrale delene av Bougainville for å inspisere og
konstatere om lavaflommen indikerer et mulig utbrudd.

Det er ikke noe som tyder på et utbrudd på dette tidspunkt. Lavaen kan komme fra en
sprekk i fjellet. Landsbyboere har rapportert søndag og mandag denne uken at lava
begynte å flyte nedover vulkanskråningene. Den nærmeste kjente landsbyen er
Torokina, omkring 8 km fra Bagana-vulkanen.

Myndighetene er ikke sikre på om nye landsbyer kan ha dukket opp nærmere vulkanen,
etter at man i 13 år har hatt opprør på Bougainville, og øya til tider var uten
kontakt med omverdenen. Opprøret endte i august 2001.


21.oktober 2000
En helikopterpilot, Mark Leo, som for tiden tjener i en australst fredsstyrke på Bougainville-
øya meldte i går at han i løpet av de siste 18 måneder har lagt merke til en økning i aktiviteten
fra denne vulkanen.

Ifølge SWVRC har mulighetene for et utbrudd siden 1997 vært 50%, men man forventer
ikke noe utbrudd herfra før i 2008. Dog kan det allivel komme i år.

  siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

Etter en eksplosiv fase som kulminerte i en nuée ardente den 30.mai 1966 og ødela den
eksisterende lavakuppelen, tok en ny kuppel form i den sydøstre del av krateret. Lava flommet
i perioder nedover sydsiden av vulkanen, inntil en gang mellom april og juni i 1975, da en
eksplosjon ødela også denne kuppelen. Enda en ny kuppel begynte å vokse opp i det
nordvestre hjørnet, og lava har fram til 1981 flommet langsomt nedover nord- og nordvestskråningene.

Desember 1983
En markant økning i aktiviteten ble observert i desember, med en økning i damputslipp tidlig
på måneden. Om natten den 7.desember kunne en glød observeres, og snart efter fulgte en
eksplosjon, og den 8.desember kraftig damputslipp og bulder fra vulkanen. Den 14.desember
ble glødende kampsteiner sett rullende nedover nordvestsiden. Ved slutten av måneden hadde
aktiviteten avtatt, uten glød om natten, og bare svak røykutvikling.

Februar 1988
Den pågående aktiviteten fortsatte i februar, med moderate til sterke hvite skysøyler. Glød
over vulkanen ble observert flere netter i februar. Under en overflyvning 25.februar, kunne man
konstateret ent lavaflom på østsiden var nådd nedover skråningen til et punkt 600 m lavere,
nær foten av vulkanen. Denne flommen var 1,5 kilometer lang, omtrent 100 m bred og
20-30 m tykk. Lavakuppelen var flat på toppen, men med steile sider som på sydvestsiden
raget 30-40 m over kraterkanten.


Recent andesitic lava flows on NW flank of Bagana volcano,
Bougainville Is, P.N.G. 26-April-1988

April 1988
Under en overflyvning 26.april sto dampsøylen 1.200 over krateret, og kunne sees med vinden
opp til 10 km unna. Lavaflommen på østsiden var nå 100 m lengere, og var begynt å spre seg
utover de flatere nedre områdene. Man antok nå tykkelsen til å være rundt 50 meter noen
steder, og fra kantene på den var det tegn på skred av løsere masser.

April 1989
Seilsmisk har i det siste vært økende. Nye skred av debris ble observert på sydøstflanken,
ned til 1.000 m høyde. Vegetasjonen rundt skredet var ødelagt og død.

April 1990
3 april var aktiviteten fortsatt høy. Tykke hvite aske-fyllte dampskyer sto opp fra krateret. Under en askplosjon samme dag, ble skysøylen svart, og tordnende lyder ble hørt til neste dag. Flere steinras, inkludert glødende skred om natten, ble observert på syd og sydøstflankene tidlig i april. Den tyktflytende lavastrømmen her som begynte i 1987 var fremdeles aktiv.

August 1995
Lavaflommen som har vært aktiv i flere år, har nå nådd ned til 600 moh. Vulkanen virker
for tiden rolig, men rapporter mangler helt tilbake fra 1991

  Linker:
 Activity-report from Smithsonian Institution
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver