Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Mount St.Catherine, Grenada
St.Catherine er Grenadas høyeste fjell, og en vulkan som sist hadde utbrudd, tror man,
for ca. 20.000 år siden. St.Catherine er ca 840 m høy, og kan komme til å få
et utbrudd i meget nær fremtid, melder UWI. Varme kilder og geysirer har nylig
sluppet ut super varm damp. Samtidig har man den undersjøiske vulkanen
'Kick-em Jenny' like utenfor øya, og denne er også i ferd med å nå en slik høyde
at man kan vente utbrudd fra den kanten også.


St.Catherine is the highest mountain on Grenada, and a volcano that erupted last time for about
20.000 years ago. St. Catherine is 840m asl, and might have an eruption in the near future, according to UWI.
Hot vents and geysirs have recently sent up extremely hot vapour. At present
the submairne volcano 'Kick-em Jenny' just off the island is rising towards the surface of the sea
that it is suspected that another eruption will come from there.
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver