Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Chikurachki, Russland   
Chikurachki, den høyeste vulkanen på Paramushir-øya, er en relativt liten kjegle konstruert
oppe på en høy Pleistocene-vulkan. Den oksiderte overflaten gir den en distinkt rød farge.
Vulkanen ligger nøyaktig på 50.325N, 155.458Ø, og når en høyde på 1.816 moh.

Lavaflommer fra Chikurachki danner landtunger på NV-kysten. Chikurachki har hatt 8 dokumenterte utbrudd siden dens største historiske utbrudd i desember 1853, da rundt
1 kubikk-kilometer tefra ble kastet ut. Tatarinogruppen som består av 6 vulkansentre, ligger like syd for Chikurachki. De er stort sett erodert, og man kjenner bare til ett historisk utbrudd,
selv om det har vært aktive fumaroler rundt en kratersjø fram til 1959.

Fredag 25. mars 2005
KVERT har rapportert at iflg. satellit-data fra Russland var det en svak askesky som drev
østover i en lengde av omkring 70 km den 23.mars. Høyden på skyen er ukjent. Skydekke
har skjult vulkanen til andre tider. Utbruddsaktivitet ble først konstatert den 12. mars.
Alarm-beredskapen er ORANGE.

Fredag 13. juni, 2003
12. juni kunne Kamchatkan Volcanic Eruptions Response Team (KVERT) rapportere at
utbruddet som begynte den 18.april fortsatte i perioden 30.mai til 6. juni med flere eksplosjoner
i dette tidsrommet. Den høyeste askesøylen kom 28.mai kl. 09.00 lokal tid, og steg 4.000 m
over krateret for deretter å drive NØ-over. Et utbrudd dagen etter, den 29. mai sendte en sky
opp 1.200 m over krateret og askenedfall ble rapportert i byen Severo-Kurilsk. Beredskapen
ble opprettholdt på ORANGE.

Onsdag 15.mai, 2003
Utbruddet fortsetter. Siste uke har aske- og gass-skyer drevet i ulike retninger. Noen ganger
har de nådd så langt som opp til 400 km fra vulkanen. På grunn av Chicurachki isolerte
beliggenhet får man sjelden nye rapporter fra området..

Lørdag 3. mai, 2003

Aske som kommer fra Chikurachki-vulkanen kan forurense vannressursene på Paramushir-øya
i Nord-Kurillene. Alle partiklene fra utbruddet er oppløselige, og alle vannreservoarene rundt
Severo-Kurilsk med sine 3.000 innbyggere blir ødelagt av nedfallene.

I tillegg vil de vulkanske produktene kunne forurense elver og fossefall der Stillehavs-laksen går
opp for å gyte. I øyeblikket spyr vulkanen, som ligger 24 km sydvest for Severo-Kurilsk,
ut aske og gass i to- til fire-timers perioder.

Det siste kraftige utbruddet fant sted mellom den 17 og 18 april. Vulkanske produkter dekket
hele Vasilyev-halvøya på det sydlige Paramushir og den øde landsbyen Podgorny på
Stillehavskysten. Regn brakte partikler så langt som til Severo-Kurilsk, som den 26.april ble dekket av et 1 mm tykt lag av aske. Selv om det høres lite ut, så ta litt aske fra ovnen og
strø ut over HELE gulvet, som må være vått på forhånd, i et 1 mm tykt lag -
og prøv så å tørk det opp etterpå......

www.interfax.ru

23.april 2003

At 00:45, April 22, 2003
Chikurachki vulkanen på Paramushir-øya i de nordlige Kurillene, begynte sitt utbrudd
den 18.april. Ifølge data fra Aviation Meteorological Center ved Yelizovo
Lufthavn den 19. april, reiste en askesøyle seg 2.000 m over krateret på vulkanen.
Utbruddet fortsetter, og den 21.april var røyksøylen oppe i 1.000 m over toppen..

3.mars 2002
1.mars fikk vi melding fra KVERT at Chikurachki vulkanen på Paramushir Island i Nord-Kurilene begynte på et utbrudd den 25.januar i år. Ifølge de siste rapporter fra Svero-Kurilsk har
aktiviteten nå tatt seg opp igjen. Den 25, 26 og 27.februar kom det stadig askeutblåsninger.
Disse ble observert fra Podgorny-byen i området ved Tukharka-elven. Man la der merke
til at rever løp over Kapp Vasiliev. Snøen rundt toppen smeltet hurtig, og askeskyen nådde
til tider opp i 1.500 m høyde over krateret.

Et satellitbilde fra den 23.februar viste en ca 70 km lang damp- og gass-sky som strakk seg østnordøstover fra vulkanen. Den 26. var lengden på skyen øket til 120km nå i retning sydøst. Dagen etter var denne nå 140 km lang.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

xx.november 1986

En 5 km høy askesøyle over toppen, lava og pyroklastiske flommer.

Mannskapet på to fiskebåter rapporterte at et utbrudd fant sted fra toppen den 19.november
kl. 17.30 lokal tid. En halv time senere hadde det reist seg en sky av damp og aske 1 kilometer over krateret, hvorfra lyn og gnister slo ut til stadighet. Geologer har senere rapportert at i løpet
av det neste døgn økte høyden på skyen til 3 km og en 20 m tykk lavaflom strømmet ut fra
kratert, samtidig som tre pyroklastiske flommer for nedover SØ-flanken. Satellitbilder viste
at askeskyen allerede samme kveld hadde blåst hele 350 km ØNØ-over.

Neste dag kunne meteorologer på Cape Vasiliev (25 km SØ for vulkanen) rapportere høye rumlende dyder og en høy utbruddssky. Denne strakk seg i løpet av dagen hele 500 km utover.
To lavastrømmer nådde ned til 500 m høyde. 18 km unna ble askenedfallet målt til 5 cm,
og askenedfall ble også meldt 30 km unna.

Etter den 1.desember ble det ikke meldt om mere aktivitet.


© med tillatelse Geobotanica Pacifica

Saxifraga merkii kan velge nydelige steder å vokse på.
Her på Chikurachkis skråninger.


© med tillatelse Geobotanica Pacifica

Her vokser Pennelianthus frutescens ved foten av
Chikurachki, i tefra fra 1853-utbruddet.

  Linker:
 Volcanic Activity and Recent Tephras in the Kuril Islands
 Volcanoes of Russia - Vulkaner i Russland
 Our Beautiful World: Kamchatka - Vår vidunderlige verden
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver