Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Fogo, Cape Verde


fogo
Photograph of Fogo eruption, looking east towards Mt. Pico
by Frank Trusdell, U.S. Geological Survey, April 25, 1995.For første gang siden 1951 har det funnet sted et utbrudd på de vulkanske Cape Verde Øyene. Fogo-øya (2.829moh) er en eneste massiv
vulkansk topp, med et 8 km bredt krater.
Dette er åpent mot øst, og noe av øyas mest produktive jord befinner seg her. Området er relativt flatt, så mennesker har valgt å bo her,
selv om de vet at en eksplosjon en dag kan komme til, bokstavelig talt, å kaste dem ut.

Sendt om kvelden 2.april, 1995 begynte Fogo å gløde rødt, og neste morgen sprutet lava ut av et nytt krater, med derpå følgende askesky.a .
Uten tvil en opplevelse for dem som bodde der, som imidlertid evakuerte omgående, eller rett og slett forlot øya for godt. Hele 5000 mennesker
flyttet ut av krateret, og fant husly andre steder på øya, langt vekk fra utbruddet.

Smithsonian Map of fogo
Map source: Smithsonian Institution's Bulletin of the Global Volcanism Network, v. 20, no. 3, March 1995.

To aa lava strømmer ble dannet, den siste oppe på den første. Lavaen fløt ut over en lengde på 4 km, og ca.
600 m bredde.

Temperature ble målt til 1026 C.!
Ved hullet (vent) der lavaen kom opp, dannet det seg en liten 'cinder cone og i midten av april var den 140 m høy.

Lavastrømmen ødela noen få hus, og naturligvis gikk mye verdifullt jordbruksland og beiteområde tapt.

Det er sikkert mulig å få leid et lite småbruk her nå????

Aktiviteten fortsatte på Fogo fra midt i april til først i mai.. Strombolske utbrudd nådde høyder på over 300 m og kuppelen vokste til 160m. 23.april ble et nytt krater til, og lava strømmet 700 m vest over på noen få timer. Frem til 7 mai avtok utbruddene i styrke,
og lavastrømmen minket.


Fra omrking år 1500 frem til 1760 var Pico, vulkan-toppen på Fogo, stadig i utbrudd. Fogo var et fyrtårn for seilskipene i denne delen av Atlanterhavet.

Siden 1760 har det vært 6 større utbrudd, de fleste med lavastrømmer, som hver gang ødela hus og jordbruksområder.

Heldigvis har ingen av utbruddene vært eksplosive, slik at bare få mennesker er drept. Men lavaen har ødelangt landet, og siden en årsinntekt på Cape Verde øyene ligger på bare rundt 7.500kr, har enhver reduksjon av inntekten vært alvorlig nok.


Photograph of eruption, Frank Trusdell, U.S. Geological Survey, April 15, 1995.
  Linker:
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver