Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Habashi, YemenEtt eller annet sted i fjellene i Yemen.
.(Foto via Shaker A. Alashwal - Copyrighted)


30.mars 2000
To vulkanologer som har vendt tilbake fra Sana'a efter en konferanse om vulkanske
sprekkdannelser hadde ikke noe kjennskap til et vulkansk utbrudd, men de bekrefter at et
skred fant sted ved Saber, nær Taiz, på et av granittfjellene i området. Dr. Ismaiel Al-Ganad (Direktøren ved Geologiske Undersøkelser i Sana'a) har beordret to geologer til området
og til å rapportere tilbake til ham. Så det ser ut til å være det hele. Men det ga oss anledning
til å lage en liten reportasje om Yemen, som du finner på reisesidene våre: klikk her!

20.mars 2000
Vi vet ikke så mye enda, men i nærheten av byen Yaizz, ca 250 km syd for Sana i Yemen,
sydvest på den arabiske halvøy, skal det den 16 mars ha skjedd et uventet vulkanutbrudd.

En ny vulkan på fjellet Habashi (Hibshi) skal ha eksplodert og sendt store steiner fra sprekker
i fjellsidene nedover byen Taizz, og innbyggerne der skal ha flyktet fra sine hjem. Vitner skal
ha uttalt at de hadde sett sprekker bli dannet i fjellet de foregående 2 dagene. Ifølge myndighetene

skal det ikke har vært noen skader efter eksplosjonen.Et gruppe geologer har beveget seg
inn i området for å studere utbruddet, som er det første av dette slaget i den arabiske staten,
selv om noen av fjellene i den sørlige delen av den arabiske halvøya betraktes som vulkanske.

Det var nyhetsbyrået Reuters som brakte nyheten, og den er gjengitt av de andre store
nyhetsbyråene. Det skal ikke har forekommet vulkanutbrudd i Yemen 'så lenge man kan huske',
og nyheten skal tas med en viss skepsis, da nyheten enda ikke bekreftet av vitenskapsfolk, og
rapporter om utbrudd fra 'amatører' i områder med liten eller ingen vulkansk aktivitet, ofte
skyldes andre årsaker, som steinras, skogsbranner osv. Helt umulig er det dog ikke,
da det skal ha vært historiske utbrudd i 1253 og også så sent som i 1937.

Vi har konakt med en geolog fra Yaizz, men som for tiden er i New York. Vi håper derfor
å kunne bringe mere nytt snarest. I mellomtiden forbereder vi en side om Yemen
på våre geografisider (travel - asia)

  Linker:
 kommer - coming
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver