Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Rinjani, Indonesia  
Den 2,376 m høye Barujari pyroclastiske krone, det mest prominent kaldera-kjennetegn til Rinjani vulkanen,
ble dannet ved den østre enden av den oval-formede Segara Anak kaldera-innsjøen. Dette bildet fra 1993 tatt fra
NØ kanten på kalderaryggen, viser halvøya til høyre dannet av lavaflommer som løp ut i kalderasjøen i 1944 fra en
åpning NV for Barujari. De mørke lavaflommene på venstre side av Barujari flommet nord- og sydover og ned i sjøen
ved et utbrudd i 1966.

 

Rinjani vulkanen ligger på Lombok-øya, De mindre Sunda øyene, og reiser seg 3.726 m,
noe som gjør den til den nesthøyeste vulkanen på Indonesia, etter Sumatra's Kerinci vulkan.
Rinjani har en bratt profil når man ser den fra øst, men på vestsiden er den gjennomskåret av
den 6x8,5 km, oval-formede Segara Anak kalderaen.

Den vestre halvdelen av kalderaen består av en 230 m dyp innsjø. Histroriske utbrudd ved
Rinjani kan dateres tilbake til 1847, og har hovedsakelig kommet fra Barujari kronen og bestått
av moderate eksplosive utbrudd og tilfeldige lavaflommer som har rent ut i Segara Anak-sjøen.

Torsdag 7. oktober 2004
Et nytt utbrudd fant sted i dag og sendte en askesky 4.500 m opp i luften.
Fjellklatrere har fått forbud mot å komme nær, men evakuering av landsbyer er ikke aktuelt.
Visuelle observationer den 2. til 4. oktober viste at askeutbrudd fremdeles pågår og sender
askeskyer opp 300 til 800 m over toppen. En tykk, grå askesky driver nordover. Utbruddet
er på NØ skråningen av Baru jari vulkanen. Lett materiale fra toppen faller ned rundt denne.
Hver eksplosjon akkopagneres av smell. Ingen synlige endringer av Segara Anakan sjøen.
Oppholdet mellom eksplosjonene varierer med fra 5 til 160 minutter.

Lørdag 2. oktober 2004
VSI har rapportert at Rinjani hadde et utbrudd i går kl. 05.30 lokal tid.
Etter en økning av vulkanske skjelv den 5 September 2004, har den vulkanske aktivitete
n fortsatt å øke inntil Rinjani til slutt fikk et utbrudd den 1. oktober kl. 05.30.

Man kunne ikke observere visuelle tegn på aktivitet ved observasjonsposten i Sembalun
Lawang, da kalderaveggen skygget for utsikten. Den seismiske aktiviteten økte imidlertid med
vulkanske skjelv etter den 5. september. Man kunne da registrere opp til 7 skjelv pr dag.
Økende tektoniske skjelv har vært registrert siden 18. august.

Jordskjelv har vært registrert både den 23, 24, 25 og 26 September 2004, i et antall av 6-36
pr dag. På grunn av den økte aktiviteten er alarmberedskapen høynet til 3 (på en skala fra
1 til 5), til ORANGE fra og med 1. oktober kl. 06:00 lokal tid..

Som et resultat av eksplosjonen, blir det foreslått at man stopper fjellklatringsaktivitet på
Rinjani inntil situasjonen går tilbake til det normale igjen, noe som høres ganske rimelig ut.....En 2 km høy, dobbelt toppet utbrudds-skysøyle reiser seg over Barujari kronen ved Rinjani vulkanen den 9. juni, 1994,
På dette bildet tatt sydover tvers over sjøen med Segara Anak kaldera-veggen i bakgrunnen
En liten pyroklastisk flom kan sees komme fra krateret, og skråningene på kronen damper fra fremdeles glødende
rester fra en tidligere eksplosjon. Utbruddet i 1994 begynte den 3. juni og varte ihvert fall til ut i november samme år.
Photo courtesy of Volcanological Survey of Indonesia, 1994En askefyllt utbrudds-skysøyle reiser seg den 30. juni, 1994 over toppen på Barujari,
en pyroklastisk krone på bunnen av Rinjani's Segara Anak kaldera. Damp stiger opp
nederst til høyre fra en lavaflom som begynte under et tidlig stadium etter utbruddet den 3. juni.
Photo courtesy of Volcanological Survey of Indonesia, 1994

 
TJuni 1994 utbruddet.
Kl 02:00 den 3. juni , 1994, begynte Barujari
et utbrudd med å sende en askesky 500 m
opp i luften. Den 8. juni kunne en pressemelding
fortelle om smeltende lava og tykk røyk såvel
som askenedfall i nærliggende landsbyer fra en
askesky som gikk opp i 1.500 m over toppen.
Mellom den 3. og 10 juni var det o Sembalun
Lawang vulkan observatoriet (~15 km NE).

I løpet av denne perioden viste seismiske data en
betydelig økning i antall eksplosjoner pr dag, fra
68 til 18.720 (!), Utbruddet fortsatte uavbrutt
ihvert fall fram til og med 19 juni med en total
skyhøyde på 2.000 m over toppen.

Askeskyen drev hovedsakelig i SØ retning, og la igjen opp til 30 mm aske på øya. Strombolske utbrudd
sendte pyroclastisk materiale > 2m i størrelse så høyt som 600 m over åpningen, og dette falt stort sett
ned rundt kronen og i sjøen. Lavaflommer begynte den 8 juni og dekket delvis tidligere lavaflommer fra
Rombongan (i 1944) og Barujari (i 1966).

En serie advarsler til luftfarten basert på piloters rapporter og vær-satellite indikerte langt høyere
skysøyler enn det som ble antatt fra bakke-observasjoner. Først et utbrudd omkring kl. 12.00 den
7. juni som skal ha produsert en lang askesky som førte til adskillige advarsler. Denne skyen, lokalisert
på satellit-bilder, strakte seg 120 km S for Rinjani, og begynte å avta rundt kl. 15.30. En pilot rapporte
kl. 16.45 noe som tydet på en røyksky opp i 13.500 m høyde på vei mot ØSØ., men kl. 23.45 var
denne ikke synlig på satellit-bilder. Neste morgen kunne man igjen se den, nå 83 km SØ for vulkanen.
Fly ble anbefalt å holde en minstehøyde på 10.500 moh.

I tydelig konflikt mellom bakke-observasjoner og satellitbilder, observerte australske meteorologer på
et satelitt bilde kl. 18.31 den 9 juni, en sky i nordlig retning. Denne meget tydelige skyen gikk fra
Lombok øya og kunne følges nordover i hele 800 km (!), over SØ Borneo, hvor den blandet seg med
en skybanke. Skyen bredte seg ut til 60 km omkring 100 km nord for øya og videre ut i 100 km
bredde like før den støtte på Borneos kystlinje. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotografi av Barujari kronen (venstre) og Rombongan kronen (høyre) den 21. november, 1994,
med Segara Anak sjøen i forgrunnen. Bildet er tatt SV-over fra den NØ-kaldera-kanten.

Courtesy of P.M.Vincent.Text and photos on this page mainly from
Kimberly, P., Siebert, L., Luhr, J.F., and Simkin, T. (1998). Volcanoes of Indonesia, v. 1.0 (CD-ROM).
Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, Digital Information Series, GVP-1.

  Linker:

 

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver