Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Tengger, IndonesiaDet massive Tengger vulkanområdet strekker seg
helt opp til Semeru, som sees i bakgrunnen. Foran til venstre
røyk fra Bromo, og midt på foran - den gamle Batok.
Den 16 km brede Tengger-kalderaen ligger i den nordre enden av et vulkansk massiv,
som utgår fra Semeru-vulkanen, Indonesias høyeste vulkan. Massivet består av 5
stratovulkaner alle adskilt av en kaldera. Lavakupler og pyroklastiske kroner dekker
det meste av flankene på massivet. Den yngste av Tengger-kalderaene er den 9 x 10 km brede Sandsea (sandsjø) kalderaen. Flere overlappende vulkankroner finnes på bunnen av denne,
hvorav den yngste er Bromo, en av Javas mest aktive - men samtidig også mest besøkte vulkan.
Det har vært 60 utbrudd fra Bromo siden 1767, hvorav 5 med fatale følger.


Tengger-kalderaen ligger helt i øst på Java

Mandag 30. november 2010
Ifølge Darwin VAAC, CVGHM ble det rapportert et utbrudd fra Bromo den 26. november.
En askesky registrert på et satellitbilde, steg hele 13.7 km o.h. (45,000 ft) og forsvant senere.
Mellom den 27-29 november viste satellitbilder en sky som drev 55-1
65 km i en høyde av 4,3km o..h.

Onsdag 24. november 2010
Sikkerhetsnivået på Bromo vvulkanen ble satt opp til den høyeste, RØD, kl. 15.30 (09.30 norsk tid) tirsdag.
Bromo begynte å rumle allerede den 8. november, og skyer av hvit røyk og aske steg opp fra krateret på den
2.329m høye toppen tirsdag.
Faresonen er for øyeblikket satt til 3 km fra krateret Landskapet rund Bromo er ikke tett befolket,
da det ligger innenfor Bromo-Tengger-Semeru National Park.
29.juni 2004
Mt Bromo hadde tirsdag den 8. juni et plutselig voldsomt utbrudd, som drepte to turister og
skadet 5 andre. Vulkanen sendte ut glødende steiner på størrelse med fotballer rundt
kl. 15.30 lokal tid
. Redningsmannskaper ble rådet til å holde seg borte fra vulkanen inntil
den ble erklært rolig nok til at man kunne nærme seg igjen, og Bromo er stengt for turister
inntil videre....

Utbruddet sendte en askesky 3.000 opp over kraterkanten, og varte i 20 minutter.
Steiner og aske spredte seg over en radius på 300 m fra krateret. Asken blåste også med
vinden VVN og mange bygninger i de nærliggende landsbyene Malang og Probolinggo ble
dekket av et tynt lag aske to timer etter utbruddet. Bromo er et populært turistmål,
og mange besøkende klatrer opppå kraterkanten.
Vulkanen har hatt mer enn 60 utbrudd siden 1767.

21.desember 2000
Eksplosjoner og skjelv preget Tengger siste 7 dager, med en økning i forhold til
foregående uke. Mindre eksplosjoner førte til grå-brune mørke askeutslipp, som
nådde opp i 500-600 m høyde. Seismografene oppnådde et fantastisk antall
registrerte rystelser, på hele 2.375 tilfeller i løpet av 1 uke.

15.desember 2000
The Volcanological Society of Indonesia (VSI) har rapportert at Guang Bromo fremdeles er
aktiv. Kontinuerlige eksplosjoner og skjelv har kjennetegnet vulkanen siste 7 dager.
Askeutbrudd akkompagnert av gråbrune skysøyler opp til 900 moh, og svovellukten er intens.

7.desember 2000
Utbruddet siste onsdag dekket de nærmeste landsbyene med aske, og turistene er bortvist...
Byen Malang er foreløbig spart for askenedfall, men ganske tykt nedfall i Pasuruan siden fredag. Lørdag rakk asken så langt unna som til Sidoarjo, ca 60 km lenger nordvest.

6.desember 2000
The Volcanological Society of Indonesia (VSI) har rapportert at en mindre eksplosjon plutselig fant sted på Bromo vulkanen den 30 november. Det var ingen spesielle tegn før utbruddet. Den daglige aktiviteten besto av en 50 m høy hvit askesky med lav intensitet. Det ble ikke registrert noen seismiske rystelser før utbruddet, fordi seismografen ikke hadde virket siden den 18.oktober. Så da så....

Den første eksplosjonen ved dette utbruddet sendte en mørk askesøyle 100-150 m opp, hvoretter aktiviteten økte, og askesøylen kom opp i 700 m høyde og la et 1-3cm tykt askelag opp til 40 km fra vulkanen. Dagen før advarte lokale myndigheter folk som bor rundt vulkanen - og turister - til ikke å klatre på vulkanen inntil videre. VSI har besuttet å reparere den gamle seismografen, og installere nye elektroniske instrumenter. Og det vil vel ikke være så dumt, kanskje..


Damp stiger opp fra Bromo-vulkanen til venstre, mens Batok - en annen av de yngste
vulkanene i Trengger-massivet ligger i midten foran. Bildet er tatt fra kanten på Ngadisari-
kalderaen, den eldste av de to kalderaene i Tengger. I bakgrunnen tårner Semeru seg opp.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

31.12.1995
Efter et tiår uten aktivitet, våknet Bromo til live igjen i mars 1995, og senere det året begynte
en periode med kraftigere utbrudd, med større askeskyer og seismisk aktivitet.

Juni 1980
Damp begynte å stige opp fra Bromo den 2.juni. Flere dager senere, begynte Bromo å sende ut hvitglødende tefra. Glødende bomber på 1 meter i diameter falt så langt som 400 m fra kraterkanten, mens en askefyllt sky sto 800 m over toppen. Det hele akkompagnert av en kraftig rumling. Store skarer av turister overvar skuespillet i en avstand av 500 m fra vulkanen.

En av de mest besøkte vulkaner i Indonesia. Man går til fots eller rir over
den flate Sandsea (Sandsjøen) og klatrer opp trappene til kanten på Bromo-vulkanen.
Når den eksploderer skynder man
seg ned igjen.......

Tredje uke økte aktiviteten, med eksplosjoner fra få sekunder til 2 minutters mellomrom.
Den 21 juni reiste det seg en blomkålsformet sky 900 m over vulkanen, og VSI beordret omgående turistene vekk fra vulkanen og til et hotel 4 km fra Bromo.

24.juni var de eksplosive episodene, akkompagnert av kraftige smell, blitt kraftigere, men ikke
så hyppige - nå bare med 4-5 minutters mellomrom. Selv om halvdelen av det utkastede
materialet falt ned igjen i krateret, falt bomber på over 1 m i diameter ned ved foten av Batok,
1,5 km borte, og satte fyr på vegetasjonen der.


Utsikt over den flate Sandsea-bunnen, og i bakgrunnen fjellveggen
som grenser til den 16 km brede Ngadisari-kalderaen.

Bilder og tekst denne side: Photo and text this page:
Kimberly, P., Siebert, L., Luhr, J.F., and Simkin, T. (1998). Volcanoes of Indonesia, v. 1.0 (CD-ROM).
Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, Digital Information Series, GVP-1.

  Linker:
 V S I, Indonesia
 Se også vår fotoreportasje med indonesiske vulkaner!


Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver