Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Krafla, IslandCourtesy: NORVOL, ISNord på Island, i det som kalles den neovulkanske sone og har en nord-syd retning, domineres området av et stort antall sprekker og forkastninger og geotermiske områder. To sentrale
vulkaner finnes her, nemlig Krafla og Askja, og begge har dannet kalderaer.

Selve Krafla-vulkanen danner et bredt lavt skjold, omkring 25 km i diameter, med en kaldera
i midten. Kalderaen måler ca 10 km øst-vest og 8 km nord-syd. Den ble dannet under
forrige istid, og har siden blitt fyllt til randen av vulkansk materiale.

Et høy-temperatur geothermisk område ligger i Kraflas kaldera. Boringer har vist
temperaturer i overkant av 340° C ved 2 kilometers dybde. Et annet liknende område ligger i Námafjall syd for Krafla. Der er det målt temperaturer rundt 290° C i en dybde av 1,8 km.

I nyere tid, dvs etter siste istid, har det funnet sted 18 utbrudd i Krafla-kalderaen og dens nærmeste omgivelser, og omkring 15 i Námafjall-området. Det mest kjente utbruddet var i
årene 1724-1729 og omtales som "Mývatn-brannene".

Krafla-sprekken er 80 km lang og 4-10 km bred, med over 1000 tectoniske småsprekker.
Alle sprekkene i Holocene lava flommer er vertikale på overflaten, og indikerer at
overflatedelen ble dannet under særdeles sterke spenninger i jorden.De lengste sprekkene
er fra 4-10 km.


Kröfluvirkjun - geotermisk kraftverk
Klikk på bildet for større gjengivelse.

Vulkansystemet ved Krafla er en av de lengsta vulkansonene på Island. Fra 1975-1984
pågikk de s.k. 'Kraflaeldarna', som var en serie utbrudd som ga vitenskapsmenn mange
nye opplysninger om hvordan vulkanisk aktivitet virker. I området finnes et 60 MW
geotermiskt kraftverk, Kröfluvirkjun.


  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.
  Linker:
 Kröfluvirkjun Geothermal Power Plant - Geotermisk kraftverk
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver