Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Bayonnaise, Japan   
inklusive Myojin-ShoBayonnaise klippene, Stillehavet
(Foto fra Smithsonian 'Global Volcanism Program')Bayonnaise-klippene, en undersjøisk vulkan, er en av de japanese Izu-øyene.
Bayonnaise rager 11 moh, og dens relative posisjon er 31.88°N 139.92°ØBayonnaise klippene representerer en del av den nesten usynlige kanten på et stort 8-9 km
bredt undersjøisk kaldera. Etter dannelsen av kalderaen, oppsto en 2,6 kubik-kilometer
stor lavakuppel og/lavaområde på kalderabunnen, opprinnelig lokalisert på en dybde av
1.000-1.100 m.

Bayonnaise klippene er vulkankroner bestående av adskillige klipper, topper som er mindre
enn 10 meter over havoverflaten. Flate terrasser er observert på dybder av 30 m og
120–150 meters.

Steinprøver innsamlet rundt Bayannaise-klippene er basalt. På grunn av dette anser
forfatter at klippene ble dannet før kalderaen og allerede var synlige på havoverflaten
for flere tusen år siden.

De fleste historiske utbrudd, nedskrevet siden sist på 1900-tallet, har kommet fra
Myojin-Sho, en tidligere lavakuppel på NØ-kanten av kalderaen.
Avsetninger fra undersjøiske pyroklastiske flommer samt dannelsen av en stadig større dacitt
lavakuppel går videre inn i den NØ delen av kalderaen og nedover dens ytre skråninger.

Det var i 1869 at man første gang observerte et vulkanutbrudd. I løpet av de etterfølgende
130 årene har det vært mer enn 10 utbrudd og dannelser og destrueringer av nye øyer.

Et eksplosivt undersjøisk utbrudd fra Myojin-Sho i 1952 ødela et japansk forsknings-
skip, og drepte alle 31 ombord. undersjøiske eksplosjoner har også vært observert fra andre punkter på kalderakanten og utenfor kalderaen.1. mars, 2004
Ifølge en pågående undersøkelse utført av SWVRC, har man varslet et utbrudd i 2004
med 95% sansynlighetsgrad. å nå er det bare å vente og se...

Siste nytt alltid øverst. Nedenfor finnes eldre begivenheter.

Det store vulkanske utbruddet i 1952 og 1953 var en av de største tilfeller av
gjentatte dannelser av en ny øy og etterfølgende destruering. Øya vokste flere titalls
meter visse steder, men forsvant med den siste alvorlige eksplosjonen i september 1953.
Navnet Myojin-Sho stammer fra en fiskebåt, "No.11 MYOJIN-MARU " fra Yaizu City,
Shizuoka provinsen, hvis mannskap første gang var vitne til det store utbruddet i 1952.

Den 24. september, 1953, var det at forskningsskipet "No. 5 KAIYO-MARU" fra
den hydrograpfiske avdelingen i Sjøsikkerhetstjenesten møtte sitt endeligt,
noe som altså kostet 31 personer livet, inkludert 9 vitenskapsmenn. Dette var den
største ulykken som noen gang har rammet japansk oseanografaisk forskning.
The U.S. Navy SOFAR (Sound Fixing and Ranging) Stations off California detected the
severe explosion, and Tsunami waves that accompanied theexplosion were observed in
Hachijojima Island, about 130km north of the Myojin-Sho.

Besluttet på å lære av denne hendelsen, utviklet det hydrografiske departement skuten
"MANBOU" (som betyr Solfisk) en ubemannet forskningsskip, og de har senere brukt
dette til forskning i farlige farvann som f. eks. der det undersjøiske vulkaner.

Tidligere anså man Myojin-Sho å være den sentrale kuppelen i en dobbelt vulkan
med Bayonnaise-klippene som en del av hele komplekset. Nye undersøkelser har ifølge
forfatterne vist at både Myojin-Sho og Bayonnaise klippene er enkeltstående kupler innenfor
en slik dobbelt vulkan..

Foten av denne doble vulkanen ligger på 1.400 til 1.500 meters dyp og størrelsen av hele vulkankomplekset er på 30x25 km øst-vest/nord-syd. Området er nærmest sirkelformet
med en diameter på ca. 8 kilometer og høyder på mellom 1.000 og 1.400 m. Diameteren
på kalderabunnen er 5,5 km og omkring 1.100 m dyp. Den sentrale kuppelen er tidligere
kjent som Takane-Sho, og er på 770 meter med grunneste dyp på 328 meter. Myojin-Sho
er omkring 550 meter høy, med grunneste dybde på 50 meter under havoverflaten.

02/70 Eksplosjoner og misfarget vann den 29. januar; større utbrudd 3 februar.
04/70 Utbrudd den 23. april spyr vann og røyk 200 m opp over havoverflaten.
05/70 Detaljerte observasjoner av aktivitet observert fra fiskebåter og fly.
07/70 Eksplosjoner bobler på overflaten og flytende pimpestein den 18. juni.
07/79 Misfarget vann den 13. juli 1979
11/80 Misfarget vann
12/80 Misfarget vann sett den 23. desember
10/87 Misfarget vann i et område på 100 km
03/88 Misfarget vann


Info på denne siden hovedsakelig fra the Smithsonian 'Global Volcanism Program'
og fra THE SURVEY OF MYOJIN-SHO,
av Kunio YASHIMA, Azuza NISHIZAWA og Yasyio OOTANI, Japan
  Linker:
 Bayonnaise Rocks, Smithsonian 'Global Volcanism Program',

Search this site - Søk våre sider

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver