Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Ebeko, Kurile-øygruppen, Russland   Den flat-toppede sentrale kronen på Ebeko vulkanen, en av de mest aktive i Kurile-
øygruppen, dekker den nordlige enden av Paramushir-øya. Tre kratere danner en SSV-
NNØ linje i Ebeko vulkanen, i den nordlige enden av en gruppe på 5 vulkanske kroner.
Lavablokker går vestover fra Ebeko og SØ over fra den nærliggen Nezametnyi-kronen.
Den østre delen av sydkrateret på Ebeko består av kraftige svovelholdige og store
kokende geysirer.
Sentralkrateret på Ebeko er fyllt med en sjø på omkring 20 m dybde, omgitt av dampende
svovelavsetninger. Nordkrateret ligger ovenfor en smal lav barriere og inneholder en liten
og kald halvmåneformet innsjø.
Historisk aktivitet er registrert siden list på det 18. århundre, og har vært begrenset til
små til moderate eksplosive utbrudd fra hovedkraterne. Intens fumarolsk aktivitet finner
sted fra toppkraterne på Ebeko og på de ytre sider av kronen.
GVN

Onsdag 6. april 2005
Ebeko vulkanen som økte aktiviteten i januar på den nord-kurilliske øya Paramushirtruer nå
byen Severo-Kurilsk som ligger kun 7 km unna. Advarsler er sendt til de lokale myndigheter.

Ifølge vitenskapsmenn så er det hydrogensulfid og svovelholdig gass som strømmer ut fra
vulkanen som er den største truselen, så vel som partikler som finner veien til vannbassengene
som forsyner byen med drikkevann. Mudderflommer mot byen er også mulig så snart snøen
nå begynner å smelte på vulkanskråningene. Situasjonen overvåkes kontinuerlig.
Fra ITAR-TASS

Fredag 1. april 2005
Vulkanen Ebeko har dekket byen Severo-Kurilsk på Paramushir-øya i Kurillene,
med en kraftig lukt av hydrogen sulfide. (Hydrogensulfid, en fargeløs, meget giftig gass med kjemisk formel H2S, lukter som råtne egg. Brenner i luft med en blek blå flamme og løses
lett i vann og gir svakt sur løsning.
)
Ebeko ligger omkring 7 kilometer fra byen. Den har hatt utslipp av gass og damp siden
januar i år. Hydrogensulfiden kan ha negativ virkning på vannkvaliteten i byen.
Fra ITAR-TASS

April 2004
Gass- og dampskyer reiser seg over krateret i mars og april, til rundt 100-200 m.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

Oktober 1987
Med begynnelse den 14. oktober, startet to åpninger opp fra nordkratereet med å sende
opp fint aske og en dampsøyle 300 m over toppen. Dette fortsatte med en hyppighet på
mellom 3 og 4 ganger pr dag. Stedvis nådde skyen opp i 1.000 moh og drev 10-15 km
i nordøstlig retning. Sprekker ble dannet på den ytre østre siden av krateret og slapp ut damp.
Det var ingen seismisk aktivitet forut, og heller ikke under aske/damp-utslippene.
Pressen kunne rapportere at aske og gass kom fra hovedkrateret rundt kl. 21 den 19. okt.
og at kratersjøen ble tømt for vann. En 1.000 m høy askesky ble dannet den 27. oktober
og neste dag var det lett askenedfall over byen Severo-Kurilsk (noen få kilometer borte).
GVN
  Linker:

 

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver