Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Karymsky, RusslandKamchatka Photo Gallery / 3 September 1998 / webmaster@geophys.washington.eduKarymsky-vulkanen ligger på Kamchatka-halvøya helt øst i Russland, opp mot
Aleutene i Alaska. Området har stor vulkansk aktivitet med flere andre store
vulkaner. Karymsky er den mest aktive vulkan på Øst-Kamchatka.

23.februar 2004
Seismicity was above background levels at Karymsky during 6-13 February, with 30-190 shallow earthquakes occurring per day. Based on interpretations of seismic data, four possible ash-and-gas explosions produced plumes to ~6.5 km a.s.l. on 10 February. According to data from the Airport Meteorological Center in Yelizovo, on 9 and 12 February pilots saw ash plumes that rose to ~5.5 km a.s.l. Karymsky remained at Concern Color Code Orange.

Aaktiviteten ved Karimsky-vulkanen lå noe over det normale i perioden 6-13 februar,
med 30-190 grunne skjelv pr. dag. 4 større askeutslipp ser ut til å ha forekommet den 10.
februar, noe som førte til aske- og gass-søyler på opp til 6.500 moh. Iflg Yelizovos meteoro-
logiske senter på flyplassen der, skal piloter ha sett askeskyer i en høyde av 5.500 moh hhv.
den 9. og 12. februar. Karimsky oppretholder alarmberedskapen på ORANGE.

21.november 2003
I perioden 7-14 november var den seismiske aktiviteten ved Karymsky over det normale.
Antall grunne skjelv økte fra 150 til 220 pr dag. Enkelte aske- og gasseksplosjoner førte
til skysøyler opp til 1-1,5 km over toppen. Alarmberedskapen er senere satt ned fra
ORANGE til GUL.

18.september 2003
In English
Volcanic debris flew as far as seven kilometres away from the Karymsky volcano,
which had fired six-kilometre plumes of ash into the air, scientists said.

Despite the eruption's violence, the populace is fairly safe from the eruption.
The city of Petropavlovsk-Kamchatsky is about 100km away from its slopes.

Vulkansk masse fløy så mye som 7 kilometer vekk fra Karymsky-vulkanen under et utbrudd.
En sky av aske og gass nådde opp i 6.000 m høyde.

Til tross for utbruddets voldsomhet, er befolkningen relativt sikker der de bor langt fra
vulkanen. Petropavlovsk-Kamchatsky ligger omkring 100 kilometer fra vulkanens skråninger.

16.februar 2000
Efter en rolig periode på to måneder, har den seismiske aktivitet under vulkanen begynt igjen.
Om morgenen 12 februar forekom et mindre gass- og eller askeeksplosjon, efterfulgt av
omkring 100 eksplosiver skjelv og gass-utblåsinger pr dag. Den seismiske aktiviteten fortsetter,
og beredskapen er satt opp til GUL.

9.november 1999
Den lave stombolianske aktiviteten som har karakterisert vulkanen de siste 3 årene, fortsetter.
Siste uke har gass- og askeutbrudd holdt seg mellom 20-35 pr dag. Vulkansk materiale har
blitt sendt 300-1000m opp i luften.

24 august 1999
Antall gass- og aske-eksplosjoner er fremdeles over 300 hver dag, og utbruddene når
en høyde av 300-600 m. Alarmen er satt på GUL igjen.

9.august 1999
Siden begynnelsen av august, har aktiviteten vært økende. Mere enn 15
gasseksplosjoner har forekommet, noen med mulige pyroklastiske flommer.


Karymsky Photo Taken By Dr. "Jack" Lockwood, USGS

1998
Stombolske utbrudd fortsetter.

Karymsky våknet til live igjen for ca 500 år siden, og mye av vulkankanten er rester av
stivnet lava mindre enn 200 år gammelt. Vulkanen har hatt eksplosive utbrudd med skyer av aske over 10 km opp i luften, noe som noen ganger varer både i dager og uke. Mindre lavaflommer er også vanlige.

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver