Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Ubinas, PeruSydøstover mot Vulkanen Ubinas.
(Foto: 1959, F.M. Bullard)Ubinas ligger i et fjellområde i det sørlige Peru, nærmere bestemt på 16.355°S og 70.903°V.
Den når en høyde på 5.672 m og ligger i nærheten av Peru's to mest kjente vulkaner, nemlig Sabancaya og El Misti.

En liten 1,2 km bred kaldera på toppen av Peru's mest aktive vulkan, Ubinas, gir den et
avkuttet utseende. De øvre skråninger på stratovulkanen består hovedsakelig av gamle lava-avsetninger, og har en nedadgående vinkel på nesten 45°, og det er steilt. Kalderaen er omgitt
av 150 m bratte vegger og består av en askekuppel som er ca 500 m bred og 200 m dyp.
Rester av vulkansk masse etter siste kollaps finnes hovedsakelig på Ubinas SØ-flanke,
og når hele 10 km nedover.

Historiske utbrudd er dokumentert siden det 16. århundrede, men har stort sett bestått av mindre eksplosive utbrudd. I 1969 ødela et askenedfall store områder med avlinger.

11.juli 1969
I mer enn en måned har innbyggerne i byen Ubinas lidt under utbruddet fra Ubinas-vulkanen.
Helt siden den 3.juli skal vulkanen ha kastet ut aske, som har begravd marker og deler av byen,
og ødelagt verdier for titusener Soles (pengeverdien i Peru). Samtidig har svovelholdig gass
også sivet ned over begyggelsen og vært til stor irritasjon for befolkningen og husdyrene.

Risikoen for en katastrofe er absolutt til stede. I området nedenfor Ubinas bor det flere tusen mennesker, herav 5.000 alene i byen Ubinas (nederst til høyre på kartet). For det første har man tidligere hatt pyroklastiske flommer som har nådd hele 10 km nedover den sydøstre skråningen. Dernest har man risikoen for laharer, dvs. skred eller flomvann med aske og vulkansk materiale dersom nye utbrudd legger igjen ny aske høyere oppe, og det kommer kraftig regnvær eller snøsmelting. For det tredje er kraterveggen kun mellom 120 og 400 m tykk, og ved et
eksplosivt utbrudd, evt. med jordskjelv samtidig, kan denne ryke, og innholdet i kalderaen
komme nedover sydøstskråningen.

  
Til venstre: Et usedvanlig fenomen observert den 2.august 1998.
Hele kalderaen var fyllt av en blåaktig vulkansk gass. Riktignok har dette hendt før,
men generelt er dette et uvanlig syn i kalderaer.

Til høyre: Nærbilde av åpningen som dukket opp mellom den 8. og 20 april 1998.
Den har en diameter på 5 meter og kom med kraftige høytrykks-utbrudd av gass
med meget høy temperatur, opptil 444° C.

I verste tilfelle vil en katastrofe ikke bare ramme Ubinas, men en eventuell flom av det ene eller
det andre, vil fortsette nedover den dype kløften som begynner sydøst for vulkanen og går
sammen med Rio de la Para og deretter den større Rio Tambo, som fortsetter 80-100 km vestover ut mot Stillehavskysten. Det ligger mange små bebyggelser nedover elven. Man kan risikere en lignende hendelse som den som fant ssted nær Huaynaputina i år 1.600.

  Linker:
 From Smithsonian Institute, Volcano Index
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver