Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Lewotobi (Laki-Laki), Indonesia  Lewotobi-vulkanen, med åpningene Lakilaki og Perempuan, populært kalt 'mann og kone'.Lewotobi vulkenen ligger på Flores-øya i Indonesia. Det er en strato-
vulkan med minst 19 utbrudd siden 1675. Det er to større kratere,
LakiLaki og Perempuan. Bare to utbrudd har funnet sted fra sistnevnte.


Lewotobi ligger ytterst til høyre (rød prikk) på 'Lesser Sundas' under Sulawesi. (over 125)

1.september 2003

Et utbrudd fra Lewotobi har tvunget landsbyboere på vulkanskråningene til å flykte på grunn
av askenedfall. Utbruddet fant sted i går, søndag, og glohet aske ble fremdeles spydd ut
mandag middag. Minst syv landsbyer er berørt, og beboerne er brakt til landsbyen Konga,
som fremdeles ikke er berørt av eksplosjonen.
Senere rapporter sier at Lewotobis utbrudd kom plutselig og voldsomt søndag.
Vulkanen sendte bomber og aske og gass flere hundrede meter over kraterkanten,
noe som førte til en omgående evakuering av 6 mindre landsbyer rundt vulkanen.

2.juli 1999
Et mindre utbrudd fant sted i går, rundt kl.10 om formiddagen.
Det er ikke meldt om sårede eller ødeleggelser, men beboere i området
har høynet beredskapen.31.mars 1999
kl. 6.30 lokal tid veltet røyk over 250m opp i luften.
En uke i forveien var vulkanen begynt å røre på seg, og vokste i størrelse inne
i krateret. 30.mars kunne kraftig rumling høres innenfra, og neste dag
ble beredskapen satt til 'gul' (Følger trafiklysene).
1.april om morgenen spydde vulkanen også ut aske.

Utbruddene på Lewotobi tar normalt ganske lang tid. I 1990 begynte
utbruddene i februar 1990 og endte i midten av 1992. Man forventer
samme handlingsforløb også denne gang.

  Linker:
 V S I, Indonesia
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver