Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Lopevi, Vanuatu, StillehavetPhoto Image Courtesy of Henry Gaudru, SWVRCVulkanen Lopevi danner en øy, 7 km i diameter, 1.450 m høy, and 3,500 m over havet,
og den er en av de mest aktive vulkaner i Vanuatu arkipelet. Øya ble fraflyttet etter utbruddene i 1939 og 1960.
Se kartet nedenfor.

Fredag, 13.juni 2003

LATEST:
As of the 13th of June, eruptions continue at Lopevi Volcano in Vanuatu. On 13th June pilots report "ash to 35,000 ft and lava still coming out of the volcano". This presumably refers to a lava flow down the volcano's flank. Winds are SE at 20-25 knots. If this forecast is correct
then ashfall and acid rain will affect local populations.

An Australian volcano-scientist reported that as of 11th June Lopevi Volcano has been erupting
continuously. A thick plume of ash is rising to 8.500 m asl(25,000 ft ), five nautical miles in
diameter is drifting SE. There is a currently an east-west convergence line over the region.
A change in wind direction may blow volcanic ash across populated areas.
Residents should ensure safety of water supplies.

The island is rarely visited. Lopevi has large eruptions about every 20 years. Lopevi volcano erupted on 8th June 2003, sending ash to 12.500 m asl (40,000 ft) elevation.

SISTE :
I dag 13. juni fortsetter utbruddene ved Lopevi-vulkanen i Vanuatu-gruppen. En pilot har idag
rapportert "aske opp i 12.000 m høyde og lava kommer fremdeles ut av vulkanen". Dette tyder
på at en lavaflom renner nedover vulkansidene. Vinden er SØ med 40-45 km/t. Hvis denne
rapport er riktig, vil askenedfall og syreholdig regn berøre lokale befolkningssentra.

En australsk vulkanolograpporterte at Lopevi-vulkanen den 11. juni har hatt kontinuerlige
utbrudd siste uke. En kraftig tykk askesky reiste seg 8.500 moh, og den hadde en diameter
på hele 5 nautiske mil (8.km) Det er i øyeblikket en øst-vest konvergens-linje over området.
En endring i vindretningen kan føre til at vulkansk aske kommer inn over bebodde områder,
og beboere i nærheten oppfordres til å oppbevare tilstrekkelig vann-reserver.

Øya er avsidesliggende og blir sjeldent besøkt. Lopevi har store utbrudd hver 20.år.
Denne gang begynte utbruddet den 8. juni med å sende en askesøyle 12.500 m opp i luften.

16.juni 2001
Siden fredag 8.juni har Lopevi spydd ut aske, etter et kraftig utbrudd. Utbruddet slo sprekker
i vulkanveggen på den ubebodde øya, og aske- og svovelskyen nådde en høyde på rundt
10.000 moh. Man mener at det vil ta flere måneder før utbruddet opphører, og i
mellomtiden fører det til store problemer for innbyggerne på de nærmesteøyene i det arkipelet
de 13 større øyene og de 70 mindre utgjør. Det bor 180.000 menneskeri Vanuatu, men kun
15% av dem bor i tettsteder.

Utbruddet fra Lopevi sendte tusenvis av tonn med aske og svovel opp i luften. Et flere
centimeter tykt lag dekket straks etter naboøya Paama, hvor 2.000 mennesker bodde.
Ambryn-øya fikk kun lettere askenedfall. På selve Lopevi ligger det nå et metertykt lag
av aske.


Satellitbilde som viser askeskyen 8.juni

En av følgene av askenedfallet er at hundrevis av mennesker på Paama nå lider av hals- bryst-
og lungeproblemer etter å ha inhalert aske og svovel fra utbruddet. Også på Ambryn merkes
dette, men ikke i samme grad.

På Paama-øya nær Lopevi mistet hundredevis av beboere ferskvannstilgangen, og fikk ødelagt avlingene sinde, efter askenedfallet. For å unngå evakuering, bringes nå ferskvann og
matvarer til øya med skip.

2.august 1999
Efter en lengere periode med fumarolsk aktivitet, som begynte i januar 1999, og som ga fra
seg små askeskyer over krateret, begynte en ny eksplosiv aktivitet den 2. august. Nå reiser askeskyer seg 1000 m over vulkanen.

I 1960, efter en kraftig plinisk eksplosjon på NV-siden, har en serie på
pyroklastike flommer, lavastrømmer, strombolsk aktivitet og fumarolske utbrudd vært observert.
I 1963 spredte lavastrømmer seg over et område på 1.000 ha nedenfor vulkanen.

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver