Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Canlaon, Philippinene  


Canlaon-vulkanen, (også Kanlaon), ligger på Negro-øya i Philippinene, på 1041'N,
12313'Ø; og har en høyde på . 2,435 moh. Den er det høyeste punktet på øya, og er den
mest aktive vulkan i de sentrale delene av Philippinene.

Canlaon er en massiv stratovulkan og har flere pyroklastiske kroner og kratere, mange av
dem fyllt med kraterinnsjøer. Toppen av Canlaon består av et bredt nordvendt krater
med en innsjø, og et mindre - men høyereliggende - historisk aktivt krater mot syd.
Det største debris-skred kjent på Philippinene når 33 km SV fra Canlaon. Historiske
utbrudd er nedtegnet siden 1986, og har normalt vært phreatiske eksplosjoner av liten
til moderat størrelse, og har ført til mindre askenedfall nær vulkanen.

 

 

19. september 2003
Fra PHIVOLCS har vi mottatt følgende oppdatering av aktiviteten ved Canlaon fra 7. Mars
til 23. juli 2003:
Dette inkluderer askeutslipp den 10. og 11. juli. Det ble registrert 46 eksplosjoner siden mars,
karakterisert ved utslipp av dampskyer med mindre mengde aske, som reiste seg mellom
100 og 1.500 m over det aktive krateret. Rådende vinder sendte hovedsakelig asken i
SV retning, og mye av asken falt halvveis nede på vulkanens skråninger.

Seismisk aktivitet holdt seg gjennom perioden, med episentre av noen høyfrekvente skjelv
nær det aktive krateret, med dybder fra nær overflaten til 18 km under overflaten.
Fra juli til juli økte antall lavfrekvente vulkanske skjelv og lavfrekvente kortperiodiske
harmoniske skjelv. Dette falt sammen med phreatiske episoder mellom den 8. juni
og 23. juli 2003.

Den 23 juli kunne en askeeksplosjon observeres fraKanlaon Volcano Observatory,
8.5 km ØSØ for krateret. Askefyllte dampskyer steg til høyder rundt ~800 m over det
aktive krateret. Etter den 23. juli var det bare svake damputslipp og den seismiske aktiviteten fallt til normale verdier.Krateret på Canlaon

Fredag, 13.juni 2003
PHIVOLCS melder at alarmberedskapen rundt Kanlaon-vulkanen fremdeles ikke er satt opp,
selv om den på ny sendte opp dampskyer søndag morgen denne uken. Askeutslippet varte fra
06.45 til 07.00 og spor av aske kunne rapporteres fra Canlaon City, Barangays Masulog og
Linutangan. 8 lavfrekvente vulkanske skjelv og 4 av kort varighet er også rapportert. Almenheten
oppfordres til ikke å nærme seg vulkanen mer enn til den 4-kilometer permanente faresonen.

29.mars 2001
Den 21.mars meldte PHICOLCS at skjelv har forekommet siden januar 2001, ifølge
registreringer fra det seismologiske nettverket rundt vulkanen. Disse skjelv kan indikere
en fornyet aktivering av vulkansystemet i dypet, og kan antyde en voldsommere aktivitet,
som i gjen kan føre til askeutbrudd. Man baserer dette på tidligere erfaringer forut for
utbruddet den 10.august i 1996.

Som en følge av dette har man innført øyeblikkelig forbud mot all verdsel innenfor en 4 km permanent faresone, samt på stier og skogsveier som fører til vulkanen.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

xx.08.1993
Phreatiske eksplosjoner sendte den 23.august en grå dampsky 800-1000 m opp i luften i
august 1003. Folk som bodde i nærheten av vulkanen ble rådet til ikke å entre den 4 km
brede faresonen. Den 25. fortsatte utbruddet, og sendte en tykk sky 800 m opp igjen.
Senere på dagen kom det flere mindre eksplosjoner. Aske skal ifølge radiorapporter ha falt så langt unna som på Panay-øya, 65 km lenger vest. .En mindre eksplosjon fant sted igjen den 3.september, akkompagnert av svake jordskjelv.

xx.07.1996
En plutselig eksplosjon den 10.august om ettermiddagen, drepte 3 mennesker. Utbruddet varte i 24 minutter. Et mindre jordskjelv ble registrert samtidig på Cabagnaan seismiske stasjon, 5.5 km SV for vulkanen. Askeskyen ble observert over 10 km borte av fly, og det ble senere utstedt en askeadvarsel for luftfarten fra det meteorologiske institut i Darwin i Australia, hvor en askesky strakte seg 110 km sydvestover fra Canlaon. Ifølge en nyhetsrapport skal to grupper av studenter ha besøkt vulkanen da den eksploderte. En britisk student og to filippineske guider ble drept. Syv belgiere og fire filippinere klarte å komme seg tilbake fra fjellet før mørket falt på. Noen av de andre ble brakt til sykehus med mindre skader som de pådro seg av fallende objekter.

'To grupper med fjell-klatrere var tilstede på toppen da vulkanen eksploderte.
En gruppe studenter fra et belgisk universitet og deres filipinske guider, og to
engelske besøkende sammen med sin lokale guide.

Tre mennesker, en engelsk og to filipinske ble drept. Noen belgiske og filipinske
klarte å ta seg ned fra fjellet før mørket kom og hindret hjelpearbeid, mens andre
overlevende måtte tilbringe natten der og ble først dagen etter reddet ned av
helikopter *).

Noen av de 18 overlevende ble lagt inn på hospital hovedsakelig som følge av brannskader forårsaket av fallende prosjektiler.

*)Militære helikoptere brakte søndag ned ofrene fra Kanlaons utbrudd
lørdag. Ti av klatrene ble brakt ned lørdag natt, og syv andre, sammen
med de tre døde, ble fløyet ned fra kraterkanten til Bacolod søndag.
De fleste var svake og fremdeles i en sjokktilstand da helikopterne kom
for å redde dem. De fleste av de skadede ble behandlet for alvorlige
brannskader.

Siden 1866 kjenner man til 14 historiske utbrudd.

  Linker:
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver