Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Medvezhia, Russland
Foto av fumarolske skysøyler som stiger opp fra Kudriavy-krateret på Medvezhia, september-oktober 1999.
Courtesy of G.S. Steinberg

 
Medvezhia vulkanen, ligger på en av øyene, Iturup-øya, i Kurill-arkipelet. Det er Kudriavy-
krateret som viser aktivitet. Dette er en av de yngste åpningene i det store 8 kilometer vide og eroderte Medvezhia krateret. Siste store utbrudd fant sted i mai-juni 1883.
Medvezhia-krateret består idag av flere kupler og kroner og en mindre kraterinnsjø.

Medvezhia består av fire store vulkanske topper i en øst-vest linje. Den østligste, Medvezhii -krateret ligger utenfor calderaen. Den neste, Srednii, rett vestenfor,har produsert lavaflommer
som har nådd ut til kysten. Like nedenfor, Kudriavy, har forårsaket flere lavaflommer.En mindre eksplosjon ble rapportert i 1958. Det er tidligere varslet 50% mulighet for utbrudd i 1999.
Den vestligste, Menshoi Brat, er en lavakuppel som har sendt avgårde flere lavaflommer,
noen opp til 4,5 km lange, og som har nådd Slavnoe-sjøen.

Sketch map of the summit area of the Kudriavy cone at Medvezhia, showing fumarole temperatures and elevations of some thermal features, August-October 1992. Contour interval is 10 m. Triangles mark collection sites for gas samples. The inset map shows Iturup Island, with locations of Kudriavy, Baransky, and Ivan Grozny volcanoes, plus the NE corner of neighboring Kunashir Island. Courtesy of G. Steinberg.

14.oktober 1999

Foto av den varme åpningen og tørre lavasjøen i den nordre delen av
Kudriavy-krateret i Medvezhia før 7-8 oktober utbruddet.

Courtesy of G.S. Steinberg

Det rapporteres nå at Kudriavy-krateret har vist adskillig seismisk aktivitet det siste dagene.. Lokale observatører melder om at biter av vulkanveggen kollapser, og om lett askefall rundt krateret Et mulig utbrudd er ventet en av de nærmeste dagene


Foto av 7-8 oktober-krateret nær den varme kuppelen i Kudriavy krateret.
Courtesy of G.S. Steinberg

Man kjenner til 4 utbrudd fra Kudriavy åpningen i nyere tid. En i 1778, en i 1883, og et mulig phreatisk utbrudd i 1946, og et mindre eksplosivt utbrudd i 1958. Fumarolsk aktivitet ble rapportert sent i 1992. Menshoi Brat med sine lavaflommer har sansynligvis også hatt utbrudd i løpet av de siste hundreårene.

  Linker:
 Volcanoes of Russia - Vulkaner i Russland
 Our Beautiful World: Kamchatka - Vår vidunderlige verden
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver