Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Popocatepetl, Mexico
fra begynnelsen til 16.desember 2000
 fra et utbrudd om ettermiddagen 5.desember 1998
mellom kl.17.54 og 18.12Popocatepetl (tunga rett i munnen nå!), ligger midt i det sentrale vulkanbeltet i Mexico.
Vulkanen er en svært så aktiv vulkan som har regelmessige større og mindre utbrudd,
og det har den hatt siden den våknet til live igjen i 1994, etter 50 års pause.

Den har hatt 15 større utbrudd siden spanjolene ankom i år 1519.
Azteker-indianerne har ytterligere opptegnelser om utbrudd i 1347 og 1354.

Popocatepetl er den neststørste vulkanen i Mexico, og når en høyde av 5.452 moh. Hovedkrateret måler 900 m i diameter, og hele vulkaner dekker et område på rundt 500 kvadratkilometer. Popocatepetl ligger bare 70 km sydøst for Mexico City, og 45 km
sydvest for byen Puebla. I desember 1994 måtte 75.000 mennesker evakuere fra de landsbyene som lå nærmest vulkanen.

16.desember middag

7.00 lokal tid, 14.00 norsk tid idag 16.desember
ingen ytterligere kommentar........

16.desember 2000 morgen

Copyright Yahoo Inc REUTERS/Daniel Aguilar

Kl. 08.00 lørdag morgen kommer følgende fra CENAPRED: Fra kl. 10.50 lokal tid i går formiddag var det en økning i den seismiske aktiviteten, og skjelv av stor styrke ble registrert. Fram til kl. 14.04 lokal tid økte disse i styrke og varighet, og holdt seg slik de neste 10 timene. Innbyggere nær vulkanen kunne merke skjelvene. Denne utviklingen har fått myndighetene til å øke beredskapen fra fase 2 til fase 3 (siste før RØD alarm) og til å evakuere størstedelen av befolkningen rundt vulkanen. Sikkerhetssonen ble utvidet fra 7 til 10 kilometer.

Popocatepetl oppførte seg relativt pent i går ettermiddag og kveld, fram til kl. 02.00 i natt.
Fram til kl. 04.30 økte både den seismiske og utslipps-aktiviteten igjen. Utbruddet er nå
førstesidestoff i avisene i Mexico, og YAHOO har en flott fotoreportasje på:
http://search.news.yahoo.com/search/news?p=volcano&n=20&c=news_photos

Avisen Notimex og El Informador melder at myndighetene på en pressekonferanse
i går kveld bestemte seg for å evakuere de 14.138 innbyggerne i 7 kommuner som
omkranser Popocatepetl. Dette gjelder statene Mexico, Puebla and Morelos.
Samtidig ble alarmberedskapen satt opp fra GUL fase 2 til GUL fase, som er siste stopp
før RØD alarm. Forbudssonen rundt vulkanen er utvidet fra en radius på 7 km til 10 km.

I staten Morelos har to landsbyer tatt initiativ til evakuering selv, nemlig Hueyapan og Oxcalipes- som ligger mellom 11 og 13 km fra vulkanen. Disse er ikke medregnet i de 14.138 som er beordret evakuert.

8.000 matvarepakker er gjort klart, og det er nok til å dekke behovet for 31.000 mennesker i tre dager. Disse er nå distribuert til evakueringssentrene. Videre har avdelinger fra
Policía Federal Preventiva (PFP) rykket inn for å ta hånd om hovedveienene Mexico-Puebla, Chalco-Amecameca-San Pedro Nexapa og Cuautla - Tetela del Volcan, som vil være de hovedruter evakuering vil følge.

Flyplassen i Mexico City er i beredskap, og askenedfall er allerede merkbart. Flere avganger
skal være kansellert. El-forsyningen blir overvåket da man er redd askenedfall skal
ødelegge infrastrukturen for elektrisitetsforsyningen. Det samme gjelder ferskvanns-
tilførselen til distriktene rundt.

Som alltid er det jo meget vanskelig å forutsi hva Popocatepetl kommer til å gjøre nå,
men sjefen for katastrofeplanleggingen i Mexico sier at de aktiviteten man fredag
registrerte 'hadde en størrelse vi aldri før har sett ved vulkanen'. Spesialister
bekrefter at det er flere år siden noe lignende har forekommet.

Torsdag falt det aske i en radius på 80km fra vulkanen, og glødende materiale rullet nedover skråningene. Torsdag og fredag var det over 200 utbrudd pr dag, et rekordstort antall for en
enkelt dag. Befolkningen nær vulkanen har båret masker og tørklær for å unngå å innhalere aske.


Sone 1: stor risiko, fragmenter opp til 30 cm kan falle ned, ved stort utbrudd større.
Sone 2: risiko, fragmenter under 1 cm, ved større utbrudd opp til 1 meter.
Hele kartet vil kunne dekkes av aske ved et stort utbrudd.

15.desember 2000

Kl.15.00 norsk tid idag 15.desember

Kl.13.00 norsk tid, har vi mottatt følgende: De siste tre timer har aktiviteten avtatt.
Skjelvene fortsetter, men styrken er mindre. Det samme gjelder hyppigheten av utbruddene
og mengden av askeutslipp. Askeskyen - som nå synes meget godt på bildet ovenfor -
ligger ca. 3.000 m over krateret. Vindretningen endres, og Mexico City kan komme
innunder nedfallsområdet.

Efter en forholdsvis rolig periode i går ettermiddag på 6 timer, økte aktiviteten igjen sent i
går kveld, med høyfrekvente jordskjelv og hyppige utblåsninger av stor styrke. Igjen har glødende materiale blitt observert, hvorav det meste har falt ned på nordøstskråningene av vulkanen. Glødende fragmenter skal ha falt ned så langt som 1 kilometer fra krateret.

14.Desember 2000


Popocatepetl fortsetter å spy ut røyk og aske.
Dette bilde er tatt kl. 14.20 norsk tid idag.

Tidlig om morgenen, den 14.desember


Et utbrudd sent på ettermiddagen den 12.desember sendte en stor mørk søyle av aske
opp i atmosfæren. Utbruddet varte i hele 20 minutter. Satellitbilder viste kort tid etter at
asken og røyken kunne følges hele 40 km nordøstover. Man antok høyden på skyen til
omkring 10.000 moh. Senere kunne skyen sees 80 km unna, for så til slutt å drive
ut over Mexico-gulfen.

Ved midnatt i går lokal tid var det kraftige rystelser i området, og et mindre utbrudd
fulgte, med en ny askesøyle. Rundt kl. 01.40 kunne man se glødende materiale rundt
kraterkanten. I de neste 8 timer var det flere utbrudd av mindre til moderat størrelse,
og Popocatepetl fortsatte å sende ut røyk og aske. Høyden på søylen ved vulkanen var
ca 2 kilometer, og skyen drev fortsatt nordøstover. Askenedfall over flere byer i
vindretningen er registrert..


Fra den 13.desember.

Fram til i går ettermiddag var aktiviteten fortsatt høy, med en askesøyle som reiste seg
mellom 5 og 6 kilometer over krateret, og utbruddene fortsetter stadig. Siste rapport er
fra kl. 4 i dag tidlig. Følg med utover dagen på web-kameraet!

7.desember 2000
Tidlig i går morges inntraff et jordskjelv av styrke 3,4 under det sydøstre krateret,
og røyksøylen holdt en høyde på 500 m utover dagen. Ellers har Popocatepetl gått
litt opp og ned siste uke, men ser nå ut til å stabilisere seg på et lavere nivå igjen, med
mindre skjelvet i går får noen betydning.

25.november 2000
Rundt midnatt mellom den 23 og 24.november førte en litt større eksplosjon til en gass-
og askesky på 4.500m over toppen på Popocatepetl. Vinden blåste mot nord-nordøst,
altså ikke mot Mexico City denne gangen. Efter dette har vulkanen vært rolig. Selv om
antall utslipp har økt gradvis, har intensiteten og varigheten samtidig avtatt.
Dagen i går var siktbarheten lik 0.

16.november 2000
Popocatepetl øker stadig sakte og sikkert, men man mener nå at den vil fortsette med
slike mindre utbrudd hver dag en stund framover. Siste døgn fram til i går kveld, var det
ialt 75 mindre utbrudd og 49 moderate. Noen av dem sendte ut askeskyer, som nådde
1.000 m høyde. Korte høyfrekvente skjelv ble registrert. Svovelinnholdet har imidlertid økt gradvis nå. Da rapporten ble sendt ut, nådde en fumarole (damp) ca 400 m opp i luften.

13.november 2000
Siste 24 timer har Popocateptl igjen vist økt aktivitet (inntil i går kveld), nå med 82 mindre utbrudd og 28 moderate, en økning på ialt 24 fra forrige døgn. Noen av disse utbrudden
førte også med seg aske, og kortere jordskjelvsperioder er registrert. Damp-, gass- og askesøylen står rundt 1.000 m over vulkanens topp.

12.november 2000

Noen ganger er de faktisk ganske imponerende....
Bildet ble tatt kl. 18.07 lokal tid i går (01.00 norsk tid i natt)

Fram til kl. 18.00 i går kveld norsk tid, var det de siste 24 timer ialt 76 mindre utbrudd
og 8 av moderat størrelse. Også kortere jordskjelv er registrert. En del av formiddagen,
lokal tid ble det meldt om to røyk- og askesøyler på rundt. 1.000 m høyde. Senere på
dagen steg røydsøylen til 1.500 m. Videre utover kvelden i går og natten idag har det vært
flere mindre utbrudd og 12 av moderat størrelse. Askeinnholdet har imidlertid vært lavt,
da det ikke er meldt om askenedfall av betydning enda. Fullmånen opplyser nå vulkanen,
og det ser forholdsvis rolig ut.

10.november 2000 - kveld
Mexikanske aviser går nå ut og advarer befolkningen om at et større utbrudd
KAN være umiddelbart forestående. Flere artikler omhandler forholdsregler
befolkningen bør ta, bl.a. med hensyn til å unngå innånding av asken, som kan
føre til pustevansker - og øye-irritasjon. (Se Guagua Pichincha)
Mere nytt følger

10.november 2000 - middag
Moderate utbrudd preget det meste av gårsdagen. Det største utbruddet fant sted
tidlig om morgenen lokal tid, og sendt en 400 m høy røyksøyle opp fra krateret.
Ved middagstid kom det igjen et utbrudd som denne gang varte i to minutter. Denne
gangen nådde røyksøylen opp i 5.000 m høyde, og beveget seg 18 km nordøstover.
.
En halv time senere ble askeskyen rapportert 40 kilometer borte, og askenedfall ble
meldt fra Domingo, San Nicholas , Santiago Xalizintla og San Mateo Ozolco.

Resten av dagen, fram til kl. 20.00 lokal tid fortsatte Popocatepetl å sende ut
moderate damp- og askeskyer av forskjellig høyde. Seismiske signaler antyder en
akkumulering av energien inne i vulkanen.

Samtidig meldes at volcán de Fuego, eller Colima også har hatt utbrudd, men det
bedyres at det ikke, til tross for det mange tror, er noen sammenheng mellom dem.
Allikevel var begge aktive under store utbrudd i 1998.

9.november 2000
Ingen større endringer siden igår. 59 moderate utbrudd, noen vulkan-tektoniske skjelv
og 2 mindre jordskjelv styrke 2,5 og 1,8 på Richters skala. De største utbrudd var i går ettermiddag lokal tid, da aske og vanndamp steg 2 til 4,5 kilometer opp i luften. Man
forventer fortsatt moderat aktivitet, men en rådgivende vitenskapelig komitè vil ha
et møte i kveld for å vurdere tendensen.

8.november 2000

Kl. 22.27 norsk tid 7.november
Rundt midnatt i natt (norsk tid) sendte Popocatepetl opp en moderat askesøyle på
4.500 meter over krateret. Retningen den beveget seg i var VNV, og skyen var fullt
synlig fra Mexico City og Puebla. Varigheten var ikke lengere enn 5 minutter, men
var lik utbruddene kvelden før. Før mørkets frambrudd kunne en 1.000 m høy
fumarole skimtes.

6.november 2000
Nye småskjelv mellom 2,2 og 3.0, samt økt utslippsaktivitet siste dager, har fått
en rådgivende vitenskapelig kommité til å sette opp alarmberedskapen til fase 3, men
fortsatt på GUL. Dette betyr at befolkningen skal være på vakt - og følge med på
informasjonen om Popocatepetls aktivitet daglig. Faresonen er samtidig utvidet fra
7 til 10 kilometers avstand fra vulkanen.

3.november 2000

Popocatépetl viser økt aktivitet. Mindre utbrudd av gass og damp og noen ganger aske har dominert de sisste dager. Ved midnatt norsk tid i går kom et nytt stort utbrudd, som sendte en askesøyle 3.000 m over krateret. Derefter forsvant den nord-nordøstover. Utbruddet varte i ca 30 minutter og askenedfall ble meldt fra San Pedro Nexapa og Amecameca. En times tid senere ble et skjelv på 3.1 (Richters skala) registrert. Vi følger Popocatepetl nøye.

30.oktober 2000
  
fra utbruddet 30.oktober 2000
Omkring kl. 17.10 i går ettermiddag, sendte Popocatepetl opp en større askesky, som rakk 3.000 m over krateret, hvoretter den blåse nordvestover. Kort tid etter hadde skyen nådd 25 km av gårde. Man forventer askenedfall i deler av Mexico City, og i de nærliggende områder, som San Pedro Nexapa, San Diego Huehuecalco og San Juan Tehuixtitla'n har askenedfall allerede blitt meldt. Utbruddet skjedde efter flere dagers økt seismisk aktivitet, som man relaterer til veksten av en ny kuppel i kraterets indre.

18.oktober 2000
Efter et par rolige dager viser Popocatepetl igjen en moderat økning i aktiviteten. Stadige damputslipp og gass, og innimellom mindre mengder aske. Kl. 05.20 lokal tid i går morges
var det en mindre eksplosjon av 1 minutts varighet, efterfulgt av høyfrekvente skjelv.
Utbruddet sendte glødende steinfragmenter ut over nordøstkanten, og disse nådde opp
til 1.000 m fra kraterkanten. Dette utbruddet sendte også en 2.000 m høy askesky i været,
og denne blåste mot nordøst. 7 minutter forut for utbruddet registrerte man 4 VT-skjelv,
det kraftigste på styrke 2,4 på Richters skala, langt under krateret. Senere på dagen
var vulkanen rolig igjen.

11.oktober 2000
Popocatépetl viste i går økt aktivitet. Flere mindre utbrudd med askeutslipp fant sted. Askenedfall ble rapportert fra Qcuituco, Tetela, Zacualpan og Tlacotepec - alle sydvest
for vulkanen. Fumaroler med vanndamp har i går kunnet observeres til en høyde av 200 m
over toppen. Et satellitbilde av Popocatepetl viste i går varme punkter i krateret, noe som bekreftes av tidligere bilder - og at kuppelen i bunnen er i vekst.

5.oktober 2000

Vi har hentet ned et sensasjonelt bilde fra CENAPRED idag, som viser
selve krateret på Popocatepetl i går. Bildet over viser selve senteret av krateret.
Legg merke til den røde lavaen på bunnen! Klikk på bildet for å få et nytt bilde
av hele krateret.
click on picutre for full view!

4.oktober 2000

Kl. 10.30 om formiddagen før utbruddet

  
Henholdsvis kl. 15.08 og 15.13 i går ettermiddag.

Kl.14:47 (lokal tid) i går ettermiddag fant et moderat til større utblåsing sted, noe som
førte til et askeutbrudd. Utblåsingen ble etterfult av en 60 minutters seismisk rystelse. Askesøylen rakk 6.000 m over krateret, og askenedfall er ventet i og rundt Mexico City. Befolkningen er advart mot at øyne og nese kan merke problemer. Man tror den økte aktiviteten skyldes lava-kuppelen som er observert siden den 15.september.

15.september 2000

(Foto:Web-cam CENAPRED)

Popocatépetl har de siste 24 timer vist økt aktivitet. Et større antall gass- og røykutslipp
enn vanlig har vært observert, riktignok med moderat intensitet. Litt askenedfall er også
meldt. Det er ikke rapportert om noen skjelv. Aktiviteten de siste dager kan indikere
at en kuppel i det indre av krateret holder på å vokse seg stor, og dette kan i løpet
av noen dager eller uker føre til større aktivitet. Lignende aktivitet ble også rapportert
i 1997 og 1998. Skysøylen i dag nådde litt over 2.000 over krateret. (Se bilde ovenfor).

Vi minner om at vi gjerne mottar bilder av utbrudd fra web-cam sider (se også
vår egen nye side) da vi ikke selv har kapasitet til å sitte og vokte dem 24 timer i
døgnet. Linker til flere steder mottas også gjerne.

6.september 2000
  
Bilder tatt 4.sept og 5.sept. midt på dagen.(CENAPRED)

Mandag 4. september viste økt aktivitet igjen, og kl. 03.47 lokal tid kom en større serie
med moderate damp-og askeutbrudd. Det lengste varte i 3 minutter, og det hele i rundt 25
minutter, akkompagnert av lettere skjelv av høy frekvens. Senere ble tilstanden normal igjen.

Vinden førte asken vest- og nordvestover, og askenedfall ble rapportert i byene
Amecameca, Ozumba, Tepetlixpa, San Juan Tehuxtitlán, Zoyatzingo og Valle de Chalco.
Det ble også meldt om et lettere nedfall i Mexico City's søndre deler. Et vulkansk-tektonisk skjelv på styrke 1,8 ble også observert.

27.august 2000
CENAPRED kunne i går melde om økt seismisk aktivitet. Et stort antall av damputslipp har funnet
sted de siste dager, men aske synes ikke å ha vært fremtredende.

26.august 2000
24.august omkring kl. 22.00 lokal tid spydde Popocatepetl igjen ut aske, og dette førte
til mindre nedfall i områdene nær vulkanen. Stadige mindre utbrudd av aske og røyk forekommer daglig.

    
Bilder tatt hhv 4 agusut og 10 august - midt på sommeren....(CENAPRED)

8.juni 2000

Bilde tatt for 5 dager siden, 3.juni med snø rundt toppen.

Om morgenen 6 juni viste Popocatepetl igjen at den slett ikke sov. Da brølte den mere
enn vanlig. Kl. 09.21 kom den med et moderat utbrudd av ett minutts varighet, efterfulgt
av et mindre skjelv. Et kvarter senere kom et større skjelv som varte i 4 minutter.
Lavt skydekke gjorde at man ikke kunne observere noe, men fly som fløy over i nærheten,
kunne melde om en skysøyle som sto nesten 6.000 m over krateret.

Senere samme dag ble det meldt om askenedfall vest for Popocatepetl, over byene
San Juan Tepecoculco, San Andre's Tlala'mac, San Jose Tlacotitla'n, San Pedro Nexapa
og San Diego Huehuecalco

26.mai 2000
Den 26.mai, meldte CENAPRED at det dagen før, rundt kl. 15.00 lokal tid, gikk et
større mudderskred på nordsiden av vulkanen. Det var på det meste 70cm høyt og 4 m
bredt, og holdt en hastighet på 25km/t. Det stoppen 8 km før den lille byen Santiago
Xalizintla i staten Puebla.. Flommen skyldtes først og fremst store mengder løse masser
(aske og debris) og nylige store kraftige regnskyll.

4.april 2000
 
bilder tatt hhv 4 og 8 minutter efter utbruddet kl.19.04 lokal tid

Det har lenge vært stille på Popocatepetl, men nå rører den på seg igjen.
Kl. 19:04 lokal tid 2.april, kom et moderat utbrudd som varte i 24 minutter, og sendt
en aske- og gass-sky 2.000 m opp i luften. Vinden førte skyen med seg nordover.
Kl.19.43 samme kveld kom et kortere utbrudd. Denne typen aktivitet sammenfaller
med vekst og destruksjon i vulkanens krater. Veksten av en ny kuppel ble rapportert
25 februar, og derefter har aktvititeten avtatt merkbart. Om det så er fordi ingenting
slipper ut nå, slik at trykket øker, det står tilbake å se. Sikkerhetssonen rundt
Popocatepetl er for øyeblikket satt til 7 kilometer.

29.februar 2000
De siste 24 timer fram til i går eftermiddag norsk tid, økte Popocatepetl fortsatt
aktiviteten i forhold til de foregående dagene. Små til moderate utbrudd fortsatte. Noen
av dem efterfulgt av gass- og damputbrudd, samt aske i små konsentrasjoner. Mandag
natt var det også flere tilfeller av harmoniske skjelv. Tidligere i uken, den 25.februar
begynte en ny kuppel å vise seg, og var da 50 m i diameter og 11 m høy. Overvåkingen
er dermed skjerpet, og risikosonen når i øyeblikket minst 7 km fra krateret.

13.februar 2000
Flere mindre gass- og dampeksplosjoner kjennetegner i øyeblikket aktiviteten på
Potocatepetl. Noen dager er helt stille, andre dager mere urolige, men ingen større utbrudd.

15.januar 2000
Små damp- og askeutslipp finner sted daglig. Den 13.januar om kvelden (i går morges
norsk tid) hørte man et kraftig smell, og et utbrudd sendte en røyksøyle flere kilometer
opp, samtidig som øyenvitner skal ha sett vulkansk materiale flomme nedover fjellsidene.
Det hele gikk over i løpet av et kvarter. Lett askenedfall forekom senere over Paso de
Cortés, San Pedro Nexapa, San Juan Tehuixtitlán, Ozumba og Tepetlixpa, byer
beliggende nor og nordvest for vulkanen. Et skjelv ble rapportert i går 7 km sydøst
for krateret, i en dybde på 5 km og med en styrke 2,0 på Richters skala, som ikke
er så veldig mye.

9.november 1999
De siste dager har det ikke vært noen særlige endringer. Flere små til moderate utbrudd ofte med gass og aske har kunnet observeres. Se bilder tatt hvert 2. minutt fra CENAPRED.

5.november 1999
Kl. 2216 GMT den 4.november 4, sendte Popocatepetl en skikkelig gass- og askesky
opp i skyene, efter å ha liget i ro noen tid. Røyksøylen nådde 3.000 m opp i luften, og utbruddet varte i 19 minutter. En del jordskjelv kunne merkes ved vulkanen tidligere på
dagen. Hovedflyplassen ved Mexico City ble larmert, og noen fly ble forsinket på grunn av askeregnet. Egentlig er det ingen endring i vulkanens rutine, men noen ganger er utbruddene kraftigere enn andre. Man regner med at utbruddene fortsetter i flere måneder enda.
Siste døgns aktivitet har vært ganske lik de foregående dagene. Små moderate utbrudd har forekommet, efterfulgt av gass-utslipp. I går eftermiddag (norsk tid) ble det registrert et
mindre skjelv på styrke 3 på Richters skala. Overskyet vær de senere dagene har hindret visuelle observasjoner. Alarmberedskapen på GUL opprettholdes, og det advares
fortsatt mot å komme nærmere enn 5 kilometer fra krateret.

4.oktober 1999
Aktiviteten til Popocatepetl har vist en økning siste 24 timer (kl.15.00 norsk tid). I går eftermiddag (nt) var det et større utbrudd som varte i 15 minutter. Utbruddet førte til en større askesøyle, som rakk 4.000 meter over krateret. Se bilde ovenfor.
Aske falt over byene Santa Cruz Cuautomatitlán, Santa Catarina Cuilotepec, Tetela of the Volcano, Ocuituco, Yecapiztla, Cuautla, City Ayala og Ecatzingo, alle sydvest for vulkanen.
Efter utbruddet vendte Popocatepetl tilbake til normal tilstand for resten av dagen. Idag
mandag er sikten for dårlig til at man ser noe som helst. Sikkerhetssone rundt vulkanen opprettholdes på 5 km.
(CENAPRED)


30.september 1999
I går 1300 GMT rapporterte CENAPRED at aktiviteten har økt de siste 24 timer.. Røyk og mindre mengder gass strømmet ut av vulkanen. Desverre var sikten så dårlig at man ikke fikk full oversikt over aktiviteten. 15.30 GMT meldes om et nytt utslipp av aske, som kunne
merkes i 2 nærliggende landsbyer. Det synes dog som om aktiviteten avtar noe igjen.

24.september 1999
Popocatepetl vulkanen spydde ut aske og damp, og søylen rakk så høyt at man kunne se
den i Mexico City, over 60 km unna. Man mener dog at det ikke er noen grunn til alarm
Mer enn 200.000 mennesker bor i området rundt vulkanen som nå har vært aktiv i 4 år.

6.april 1999
Popocetepetl fortsetter å skyte gas og aske opp i luften. Idag har den sendt
en større sky avgårde i sydvestlig retning mot en by med 70.000 innbyggere.
Folk i nærliggende landsbyer oppfordres til å holde seg innendørs, lukke dører
og vinduer, og tildekke sine vannreservoarer.

To ganger siste halvår har aske falt ned over byen Mexico City,
sist den 21.desember 98 da hovedflyplassen der måtte stenge i 2 timer.

17.desember 98 førte en eksplosjon gass og aske 3 km opp i
luften. Smellet fra vulkanen knuste vinduer, løftet takstein fra takene,
slo sprekker i murvegger og blåste inn dørene i de nærliggende områdene.
Eksplosjonen ble hørt hele 80 km unna, og lava strømmet ut fra
vulkanen. Ingen skader på mennesker ble rapportert.

27 nov. og 1.des. 1998 førte de kraftigste eksplosjonener på 4 år til
askeskyer som nådde hele 10 km opp i luften. Myndighetene
planla mulig evakuering i en radius av 16 km fra vulkanen.

Vinduer ble knust og vegger sprakk i en avstand av opp til 60 km.
Flere slike eksplosjoner kunne løsne snø fra toppen av fjellet,
som igjen ville føre til leirskred nedover skråningen.

30.november 1998 ble flere nærliggende landsbyer dekket av
aske, og eksplosjonen ble etterfulgt av flere små jordskjelv.
Mere enn 100 midlertige tilfluktsbygg ble satt opp for å kunne ta
imot inntil 53.000 menensker i tilfelle av evakuering.

30.juni 1997 største utbrudd siden 1925. Aske falt i Mexico City for
første gang på 70 år. Vulkansk aske, vann, stein og trær blandet sammen
fløt nedover som store elver langs kantene på Popocatepetl.
Noen steder 3 meter dyp rund noen fjell-landsbyer, men ingen dødsfall
ble rapportert. Flyplassen i Mexico City var stengt hele dagen, og
man planlegger evakuering av de omkring 300.000 mennesker
som bor i nærheten av vulkanen.

2.mai 1996 ble likene av 5 fjellklatrere funnet like under kraterkanten.
Dødsårsaken var uklar, og kan ha skyldes lyn eller eksplosjonen 2 dager
tidligere. Klatrerne hørte ikke advarslene om at adgang til
vulkanområdet var forbudt for klatrere.

Som sagt, en aktiv vulkan.....

Fortsett fram til idag: klikk her
From Dec.16. until today: click here

 

  Linker:
 CENAPRED: Bilde. Oppdateres hvert 1/2 minutt hele døgnet!
 USGS: Popocatepetl
 Nodak: Popocatepetl
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listFree Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver