Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Three Sisters, USAThree Sisters Volcanoes, Oregon, fra venstre mot høyre:
South Sister, Middle Sister og North Sister.Three Sisters er et av tre potensielt aktive volkanske sentre som ligger nær voksende befolkningssentra i den sentrale delen av staten Oregon i USA. To typer vulkaner eksisterer i regionen, hver av med betydelig risiko for mennesker og eienjdom. South Sister, Middle Sister
og Broken Top har alle hatt gjentatte utbrudd i løpet av de siste titusen år, og kan igjen komme med eksplosjoner i fremtiden. North Sister og Belknap Crater er derimot kortlivede vulkaner -
fra uker til århundreder - og har mindre eksplosive utbrudd enn de andre tre. Hundrevis av
mindre vulkaner er spredt rundt om i Three Sisters-regionen og er en del av en mye lengere
sone langs Cascades. , hvor muligheten for at nye vulkaner kan fødes, er tilstede.
(Kilde: Scott, et.al., 2001, Volcano Hazards in the Three Sisters Region, Oregon:
USGS Open-File Report 99-437
)


Three Sistersområdet -- som består av 5 vulkaner -- ligger bare ca. 275
kilometer fra Mount St. Helens, som hadde utbrudd i 1980. Begge tilhører
Cascades Range, en linje med 27 vulkaner som strekker seg fra British Columbia
i Canada til det nordlige California.

Bilde:JET PROPULSION LABORATORY
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY


25.oktober 2001
Etter at man har fått nye beviser for at smeltede steinmasser fortsetter å komme opp fra
jordens indre, har man besluttet å opprette enda flere målestasjoner for seismisk aktivitet.

Riktignok behøver ikke denne nye tilførsel å lede til et utbrudd, men skjelv kan forekomme
5-6 km under overflaten etterhvert som magmaen beveger seg.

Siste gang en åpning nær South Sister spydde ut lava var for mer enn 1.200 år siden. Området ligger i en region som har spydd ut mer vulkansk debris enn noe annet sted i Stillehavs-kysten.

Man har en stund vært i tvil om hvorvidt hevingen av området har fortsatt, men en europeisk
satellit tok i september i år et nytt bilde som muliggjorde nøyaktige målinger av topografien. Sammenligned med tidligere bilder viser det seg at området vest for South Sister
fortsatt hevesmed mer enn 3 cm om året. Det blir 15 cm på 5 år, og er nærmest
'utrolig' i geologisk sammenheng.

I sommer ble det samlet inn gass-prøver i området, og forekomsten av carbon og helium
isotoper viser tydelig at magma er tilstede under bakken. En mindre mengde karbon-dioksid
ble oppdaget i atmosfæren over regionen, noe som også indikerer at det er oppstrømmende magma som er årsaken til hevingen av landskapet.

6.september 2001
Et jordskjelv så svakt at det knapt var merkbart for mennesker, selv om man sto
på toppen av det, ble målt ved hjelp av nye instrumenter som er installert av USGS
nær den såkalte Oregon-kulen vest for Three Sisters.

Styrken på Richers skala var 1,9, og skjelvet fant sted den 21.august i år. Målestasjonen
er den del av 'the Pacific Northwest Seismograph Network', og som administreres av
universitetet i Washington-staten. Det ble installert etter at en romfarts-basert radarmåling oppdaget en kul på ca 12 cm over et 15 til 20 km bredt belte 5 km vest for South Sister,
som regnes for en aktiv vulkan.

Et slikt lite jordskjelv ville ha gått upåaktet hen uten denne nye stasjonen. Man er dog ikke sikker på om skjelvet kan ha sammenheng med South Sisters vulkanske aktivitet. Det kan like gjerne være et utslag av vanlige spenninger i bakken i området. Men uansett kan man nå få kjennskap til om dette er noe som er vanlig her, eller om det kan være en sammenheng mellom skjelvene og en mulig ny tilførsel av magma under Three Sisters.

15.mai 2001
Vitenskapsmenn fra USGS har oppdaget en svak oppløfting av bakkenivået over et bredt
område lokalisert 5 km vest for South Sister vulkanen i Three Sisters-regionen av den sentrale Oregon-fjellkjeden. De tre søstre-regionen ligger omkring 35 km vest for Bend, i staten
Oregon, og 100 km øst for byen Eugene.

Området som har steget, dekker et område på omkring 15-20 km i diameter, og denne
oppløftingen av landet skal ha foregått mellom 1996 og 2000 - med ialt 10 cm stigning på det meste. Det opphøyde området er for bredt og lavt til at man kan observere det fra bakken, og adskillige bakke-undersøkelser har hittil ikke avdekket noen uvanlige overflateendringer.

Den relativt nye teknikken som her har vært anvendt for å konstatere denne hevelsen, kalles Satellite Radar Interferometry (eller InSAR), og benytter satellit-data til å lage radarbilder av
deler av jordens overflate. Bilder samlet opp på forskjellige tider, men fra samme posisjon i rommet, kan brukes til å oppdage selv mindre (noen få centimer) endringer i bakkehøyden.
Bildene åpenbarer en stigning på omkring 10 cm nær South Sister. Nøyaktig når stigningen
fant sted, og hvorvidt den fortsetter i øyeblikket, er enda uvisst.

Årsaken til denne oppløftingen er usikker. Fordi Tre Søstre-regionen er et vulkansk område,
kan denne hevelsen skyldes tilførsel av små mengder magma (smeltet fjell) dypt under overflaten - sansynligvis på dybder rundt 7.000 m. Slike prosesser, som er nokså alminnelige, forekommer i vulkanområder og medvirker til å holde vulkanene i live. Prosessen forbereder dem også på fremtidige utbrudd. Før man kunne bruke slike metoder som InSAR muliggjør, var det meget vanskelig å oppdage slike små hevelser. (Se tiltmeter).

Skulle nå tilførselen av magma fortsette, kan det eventuelt lede til et vulkanutbrudd, men et
utbrudd er usansynlig uten tydelig foregående aktivitet. I tillegg til fortsatt eller økende
oppløfting av området, vil man også kunne få jordskjelv, typiske 'svermer' av skjelv eller enkelttilfeller, som følge av at fjell flytter på seg når magmaen kommer opp fra dypet.
Samtidig vil man også få store utbrudd av vulkanske gasser, som f.eks. kulldioksid,
som skiller seg ut fra magmaen.

I øyeblikket et jordskjelvaktiviteten i området på eller nær det normale, og gassutslipp er lave.
For å kunne være forberedt og analysere hendelsene nærmere, bl.a. for å få en bedre
forståelse av hva som nå foregår, vil flere seismometer og GPS-anlegg bli installert,
og gassutslipp vil bli fortløpende analysert. (Slike gass-utslipp har i flere år forekommet i stor
grad rundt Mammot Lake i California, og medvirket til at store skogområder har dødd ut.)


Ovenstående radar-interferogram viser områdene som er løftet opp i Oregon. Hvert av de fire fargebåndene indikerer en oppløfting på 2,8 cm, altså tilsammen 10,4 cm. Dette skal ha foregått mellom august 1996 og oktober 2000. Ingen informasjon foreligger vedrørende de grå
områdene, da skog og andre faktorer hindrer skikkelige radar-målinger.


  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.


South Sister

De siste utbrudd fra South Sister, fant sted for rundt to tusen år siden. Flere eksplosive
utbrudd førte til mindre pyroklastiske flommer fra flere åpninger på sydsiden. Tefra-lag på
opp til to meters tykkelse dekket området på 2 km fra kraterne, og 13 km unna lå det 10 cm tykke lag. 40 km unna var laget bare 1 cm tykt. Store lavaflommer har også satt spor etter seg. Mange tusen år tidligere skal utbrudd opp til 10 ganger større i volum, ha funnet sted.

Linker:
 Three Sisters Volcanoes Menu -- (CVO)
 Using Satellites to Monitor Deformation: Radar Interferometry -- (VHP)
 University of Washington's Pacific Northwest Seismic Network Website -- (UW)
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver