Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Usu, Japan


29.mars - 3.april 2000


Vulkanen Usu på Hokkaido-øya i Japan, er en 732 m høy stratovulkan, med flere kupler
og kratere på sine skråninger. Tre byer med tilsammen 51.300 innbyggere ligger ved foten av vulkanen. Usu ligger omkring 70 km sydvest for Sapporo og hadde sitt forrige utbrudd i
1978, da den drepte to og ødela 196 hjem.


Foto hentet fra The Volcanic HomePage, Japan
Legg merke til beliggenheten av veianlegg og byer i forhold til
vulkanen. Det er en av skråningene som er avbildet, og kona til
fotografen sees under den hvite pilen i øverste ventre hjørne.....

Usu har hatt utbrudd 9 ganger siden 1626. Alle utbrudd har vært eksplosiver og har frambrakt pyroklastiske flommer. Utbruddene i 1663, 1822, 1910, 1944-1945, og 1977-1982 førte til dødsfall, som skyldes hhv askenedfall, pyroklastiske flommer og mudderflommer.


Foto hentet fra The Volcanic HomePage, Japan
Rester av trær på vulkanskråningen efter utbruddet i 1977

29.mars 2000 - morgen
Ifølge en nyhetsmelding fra Reuters via YAHOO News, er nå 5.000 mennesker beordret
evakuert fra områdene rundt Usu-vulkanen. Onsdag sendte myndighetene ut en advarsel om at vulkanen kan komme til å få et kraftig utbrudd en av de aller nærmeste dagene. Det er allerede plassert 3.300 soldater i området for å hjelpe til med evakueringen. Det er befolkningen i to av byene nedendor Usu-vulkanen som er blitt rådet til å evakuere. Hundredevis av mindre skjelv og rystelser har nå vært rapportert rundt vulkanen, ialt 963 rystelser siden mandag.

JMA (Japan Meteorologic Agency) sa at den har registrert så mange som 30 skjelv i timen, det samme som vanligvis registreres i løpet av 1 måned. Noen av skjelvene var kraftige nok til at de kunne føles av mennesker.

29.mars 2000 - ettermiddag
Hundrevis av innbyggere forlater nå hjemmene sine frivillig, efter at den snødekte vulkanen Usu
har spydd røyk og aske. Det har vært over 1000 rystelser de siste tre dager, og mye tyder
på et snarlig utbrudd. Det man i første rekke frykter mest, er at snømengdene på vulkan
-sidene skal smelte, og føre til kraftige skred. Eksploderer vulkanen samtidig, kommer alt
på en gang

En av vulkanologene ved JMA antyder at alarmberedkspaen må settes opp nå, som følge
av den økende utviklingen. I tillegg til de 5.000 som allerede er beordret vekk, vurderer to
andre byer i nærheten av vulkanen å evakuere sine over 10.000 innbyggere. Tidlig i dag
morges lokal tid inntraff et jordksjelv med styrke 3,5 på Richters skala, og er ett av de
kraftigste hittil. Myndighetene har hatt hete telefontråder hele den siste tiden, fra innbyggere som frykter for hva som kommer til å skje, om de skal evakuere og hvordan det da skal foregå.

Samtidig strømmer turister til, foreløbig i et antall av 3.400 spenningsfylte mennesker.(?)
Foreløbig er derfor tre av de vanligste sightseeing-rutene sperret av, da mudderskred
kan komme når som helst grunnet forventet snøsmelting efterhvert som vulkanen nå varmer
opp. Tykke skyer har idag dekket vulkantoppen og hindret observasjoner.


Foto hentet fra The Volcanic HomePage, Japan
Dette krateret ble dannet ved slutten av 1977 utbruddet.

29.mars 2000 - ettermiddag II
8,000 mennesker er nå beordret evakuert efter kraftige jordskjelv rundt vulkanen
idag, det siste på styrke 4,2 på Richters skala. Dette var det hittil kraftigste av over
1.600 skjelv siste 3 dager. Det er nå beordret evakuering av 3.832 hjem i byene Date, Sobetsu og Abuta.

30.mars 2000 - morgen
Seismisk aktivitet øker på morgenen idag. Myndighetene advarer nå om at et utbrudd kan
komme når som helst. Et nytt skjelv, også dette på 4,2 på Richets skala, rystet området tidlig
på morgenen idag lokal tid, og nesten 3.000 skjelv er nå registrert siste 3 dager. Flere
hundrede frivillig evakuerte har overnattet på skoler i natt.

30.mars 2000 - om kvelden

Eksperter advarer om at et utbrudd er nært forestående. Et militært helikopter som fløy over vulkanen har oppdaget en sprekk på den vestre skråningen på over 30 m. Denne kan antyde at en eksplosjon - eller hele fjelltoppen går i luften når som helst. Over 10.000 mennesker har
nå evakuert området.

Det ligger 30 varmekilder med rekreasjonssteder nær Usu - og flere av dem kansellerte alle
opphold allerede onsdag.

Nyhetskilden Yomiuri Shimbun rapporterer at det fant sted 925 skjelv mellom midnatt og
kl. 18.00 i går, lokal tid. Et nytt jordskjelv på 4,3 skal ha rystet byene rundt vulkanen i går eftermiddag. kl 17.13 lokal tid. Det kom mere enn 100 skjelv i timen, men utover kvelden
avtok de i hyppighet, men rystelsene ble kraftigere.

31.mars 2000 - tidlig morgen
Mt. Usu på det sørlige Hokkaido fikk utbrudd for første gang på 23 år i dag,
kl. 13:10 lokal tid, kl. 6.10 fredag morgen norsk tid, ifølge vitenskapelige
kilder .

Innbyggere er evakuert før utbruddet, eftersom seismisk aktivitet har økt i området rundt vulkanen de seneste dagene. Man advarer befolkningen mot
fortsatte utbrudd.

Ingen nærmere detaljer foreligger i øyeblikket (kl. 7.25 fredag morgen)

  
Bilder hentet ned fra Abato nær Usu-vulkanen 40 minutter etter det som skal ha
vært et utbrudd. Bildene er i sort-hvitt, og på det venste skal det være utsikt mot
vulkanen, mens det andre viser en av byene nedenfor (Abato?)
Det hele må dog tas med en stor klype salt, da japansk er veldig vanskelig å forstå -
men vhis meldingen om at det har vært et utbrudd er riktig, tar vi kanskje ikke helt feil?

For en sikkerhets skyld viser vi nå 2 bilder av samme sted som viser at noe er på gang:


Kl.00.45 i natt lokal tid


samme sted, kl. 14.59 i dag lokal tid

KL.08.14 MOTTOK VI MELDING VIA YAHOO OM AT ET UTBRUDD HAR
FUNNET STED.

Kl.10.55 : Gass og askesøylen står nå mer enn 2.000 m til værs. Man frykter for
at dette bare er et foreløbig utbrudd, og at en større eksplosjon følger. Over
13.000 mennesker er evakuert. Ca 2.000 befinner seg mellom vulkanen og havet(?),
men vil bli hentet ut i løpet av de nærmeste timer. Det er hittil ikke meldt om
skader eller ødeleggelser. Et bilde tatt ned for 10 minutter siden fra der hvor
nedenstående nattbilde er tatt, viser nå totalt mørke. Ingen gatelys eller andre
lyspunkter er synlige.

Kl. 12.00: Utbruddet forsetter med svart røyk som nå når 3,200 meter opp og blåser østover.Vulkanske bomber og lapilli, rapporteres fra Abuto. Det er rapporter om at pyroklastiske flommer er begynte å nærme seg Abato kl. 7.00 norsk tid i morges.
Klokken er nå 19.00 i Japan, og kveldsmørket gjør at vi ikke ser noe på
kameraene derfra. Heller ikke nå slipper lyspunkter igjennom.
(Tokio Broadcasting System - TBS)

31.mars 2000 - ettermiddag

(Photo Courtesy of Asahi Shinbum via SWVRC)

kl.17.00: Utbruddet skal ha funnet sted omtrent 3 km nordvest fra toppen på
Usu-fjellet, nede i et søkk. Ganske uvanlig å se bildene som vises på TV-nyhets-
kanalene, hvor røyken stiger opp nede mellom toppene, og ikke fra toppen på en
vulkan som er vanlig. Eksplosjonen idag ser ut til å ha vært phreatisk , dvs forårsaket
av grunnvann som blir oppvarmet av magma, og som så utvider seg og eksploderer.

Snøskred har begynt å gjøre seg gjeldende ned mot Abato., og hovedveien som går nedenfor
Usu er delvis blokkert, og også noen steder sprukket opp som følge av
skjelvene. Alle veier i en omkrets av 10 km er avsperret. Man går nå ut fra at det
er flere steder det slippes ut gass og aske, og man frykter at flere utbrudd vil komme
nærmere vulkantoppen. Siden i går har man oppdaget flere sprekkdannelser på skråningene
til Usu-vulkanen.


1.april 2000
Et nytt utbrudd fant sted lørdag morgen, og 22 minutter senere fulgte et jordskjelv på 4,8
Richters skala. Dette er det hittil kraftigste under det pågående utbruddet, og disse skjelvene skremmer befolkningen minst like mye som selve utbruddet. Antall skjelv hittil er:
27 mars.- 16
28 mars. - 599
29 mars. - 1629
30 mars. - 2454
31 mars. - 788
1.april - 159

Under utbruddet 31.3 ble flere hus truffet av bomber. Fremdeles er det ikke meldt om skader på mennesker. 5 kratere har nå dannet et stort krater omtrent 200m langt og 60 m bredt. Nye sprekker er observert på vestsiden av vulkanen. Tidligere sprekker utvider seg.
(JMA via SWVRC)

Toya-innsjøen som ligger bare 2 km nord for Usu-fjellet er et av de mest populære
rekreasjons- og badestedene (varme kilder - hot springs) på Hokkaido-øya, med
4 millioner turistbesøk hvert år. Skadene dette får på turistnæringen er enorme.


1.april kl. 11.10 lokal tid:
Nishi-yama vest: A1: inaktiv A2: aktiv (hvit røyk) A3: aktiv (mørk) A4, A5, A6: ikke åpne
Kompira-yama kratere B1, B2: ikke åpne.
1.april kl. 13.10 lokal tid:
Nishi-yama vest A1: inaktiv A2: aktiv (hvit) A3: aktiv (mørk) A4: aktiv (hvit) A5: ackiv (hvit)
A6: begynnende aktiv (hvite)
Kompira-yama kratere B1: aktiv (hvit) B2: begynnende aktiv (hvite)

Man antyder nå at de phreatiske eksplosjoner har opphørt, og at en ny fase med phreato-magmatiske eksplosjoner har begynt. Magma følger vanligvis ikke med ut under en phreatisk eksplosjon. En phreatomatisk eksplosjon oppstår når vulkanske gasser oppvarmet av
oppstigende magma eksploderer, og vil føre til lavautbrudd og ødelegge deler av det vulkanske krater.

Noen hoteller og hjem i Abutacho, vest for Usu-vulkanen er ødelagt av vulkansk aske, og deler
av jernbanelinjen er ødelagt på grunn av jordskjelv. 3 innbyggere i Abutacho nekter å evakuere,
til tross for myndighetenes ordrer. To eldre menn på hhv 80 og 71 sa de ønsket å bli i sine hjem, mens en 61 årig ranch-eier sa han måtte ta hånd om sine hester.

Mens medianyhetene preges av utbruddet på Usu, holder JMA øye med 19 andre aktive
vulkaner i Japan. Denne overvåkingen foregår 24 timer i døgnet. De japanske øyer består av
en vulkansks linje som inkluderer 86aktive vulkaner, eller 10% av verden 800 aktive vulkaner.
Man har registrert et gjennomsnitt på 5 vulkan utbrudd hvert år siden 1961.

Blant de vulkaner som nå holdes under overvåking er bl.a. Nasu i Tochigiprovinsen,
Sakurajima i Kagoshima og Miyake-øya.

Iwate er nylig blitt aktiv, og står under spesiell bevoktning. Foreløbig har ikke Usu-utbruddet
krevd menneskeliv, men Unzen-vulkanen tok over 40 liv og ødela 2.500 bygninger i Juni 1991.

2.april 2000
3 nye utbrudd lørdag 1.april, 2 eller 3 nær vulkanen Konpiras topp, bare 300 m ovenfor Toyako Onsen varmekilder og badested. Man tror nå at utbruddet vil danne en ny topp som kan bli
oppkalt efter Heisei Shinzan, efter gjentatte phreatiske utbrudd eller dampeksplosjoner av
samme slag som under 1910 utbruddet, som dannet Meiji Shinzan toppen.
"Shinzan" betyr 'nytt fjell'.

Lørdag natt falt det også 10 mm regn i området, og man fryktet mudderskred. Et tredje krater
på skrpningen til Konpiratoppen, bare 300 m fra et berømt badested, fylte 17.300 evakuerte
med ny frykt for hva som ville komme. Den lokale avdelingen av JMA bekreftet kl. 11.45
lørdag at vulkansk røyk ble spydd ut fra dette krateret.

Under utbruddet i 1910 kom det først et utbrudd på skråningen nær Konpirastoppen, og
efterhvert åpnet det seg 45 krateret i tur og orden, noe som igjen førte til massive
mudder-skred ned i Toya-innsjøen, og drepte en person.

Denne gang frykter ekspertene at det har kommet opp anselige mengder magma under
vulkanen, og at denne allerede har reagert med grunnvannet og ført til phreatiske
eksplosjoner. Man er også redd for at magmatiske utbrudd kommer til å komme nær
vulkantoppen, og derefter forårsake pyroklastiske flommer. Også området rundt Kousu-
toppen vil bli holdt under observasjon.

3.april 2000


Det er ikke godt å holde styr på Usu. Bare se på disse 6 bildene tatt mellom kl. 12.51
og 17.07 lokal tid idag mandag 3.april. På det første er to kratere aktive, så bare ett
på det neste - men man kan så vidt se begynnelsen på et nytt under pilen. På dettredje er
bare det nye krateret aktivt. På det fjerde kommer det første (eller andre?) igjen,
og før mørket setter inn avtar det tredje krateret kl. 17.07.Foto, tatt 3 april fra Kyodo News helikopter, viser et krater på den nordvestre siden av Usu.
Krateret er nær et beboelseshus i byen Abuta. 2.april ble det dannet hele 10 nye kratere
i området rundt vulkanen. Se kart nedenforMandag morgen (norsk tid) ser det tilsynelatende rolig ut. Legg merke til at
røyken kommer fra to steder, og se bebyggelsen til venstre (Toyako-badeby?) -
og sammenlign med kartet over området nedenfor!

Usu-vulkanen virker ikke særlig veloppdragen. Den oppfører seg slett ikke slik en
skikkelig vulkan skal. Faktisk har den overrasket vulkanologene ganske kraftig med sine
utbrudd flere forskjellige steder rundt vulkantoppen (se kartet nedenfor). Søndag åpnet den
hele 8 nye sprekker i området. I løpet av 31 mars og 1 april løftet hele krateret på
Usu-vulkanen seg mer enn 30 cm hver dag. Et tydelig tegn på at magma fyller opp
vulkanens indre. Se forklaring.

Vulkanologer ga en kraftig advarsel søndag til media, for å sette andres liv i fare når de fløy
over Usu-vulkanen. Flere helikoptere svermet rundt området før Usu igjen hadde et tørre
utbrudd rundt kl. 14.00 søndag. Røyksøylen sto 2.000 m opp i været. Utbruddet skyldes
også denne gang damp forårsaket av magma som kommer opp nedenfra og møter grunnvannet. Trykket på denne dampen er stort nok til å kaste store stein langt opp i luften, og disse kan
uten vanskelighet 'skyte ned' et helikopter. I tillegg til flygernes liv, kan også menneskeliv på
bakken gå tapt når helikopterne ramler ned.

På en pressekonferanse søndag ble man minnet om de 43 drepte under utbruddet på Fugen i Nagasakiprovinsen i 1991. Der ble flere brannmen og sjåfører drept da de fulgte journalister og fotografer inn i risikosonen. 'Journalister vil gjerne være ute før andre'', ble det sagt, 'men de
skulle tenke litt over konsekvensene av deres iver.'

Politiet har gitt midlertidig tillatelse til bønder i Date-distriktet til å besøke sine gårder. 60 bønder
har fått lov til å besøke sine gårder 90 minutter av gangen, to ganger daglig. De tar seg da
samtidig av nødvendige behov på nabogårdene. Det er tiden for å sette ut melonplantene fra drivhusene , men de rekker bare å gi dem vann. Vedvarer utbruddet blir de ruinert, da avlingene
vil gå tapt.

fortsettes side 2: klikk her!

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic list   Free Counter
Denne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver