Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.

5xFM41xF1385-1
Fornljötur
f. ~160
http://www.mathematical.com/attipssonleinfni625.html
Fornjot, Konungur Kvenlands eller Finnland som er det samme
RESIDENCE: Finnland
fikk barna
1. Hlér (Le) (Æge) Fornljösson
2. Logi (Loge) Fornljösson
3. Kári (Kåre) Fornljösson
'Fornjot (urmenneske) elementenes far, hvis tre sønner er Hler, havet (vannet) et binavn på Ægir.
Loge, ilden) og Kåre, vinden (luften).
Fornjot var kjent til og med på vestgermansk område. En mytisk eventyrsaga, Om Fornjkot og hans etterkommere,
medførte at man tidligere brukte å anføre Fornjot som den første svenske konge og la vår historie begynne med 'fornjordiske ætt', en temmelig grotesk misforståelse med hvilken førsty Geijer gjorde rent hus....'

(sitat fra FornNordiskt Lexikon av Åke Ohlmarks)

4xFM41xF1385-1
Kári Fornljösson
f. ~185


3xFM41xF1385-1
Frosti Kárason
f. ~210
Frosti: f. Finnland, Konungur i Kvenlandi
fikk også datteren Skjálf Frostadóttir
(Agni Dagsson, Agne (Agnar): King in Uppsala (Sweden),
12 generasjon etter Njord.
For vidt omkring, drepte Kong Froste og arveprinsen i Finland,
og bortførte kongedatteren Skjålv Frostesdotter
passer ikke inn i kronologien??? fikk sønnene
1) Alrekur Agnarson
2) Eirík Agnarson)

'Jakten på Odin' hopper over Jökull Frostason
FFM41xF1385-1
Jökull Frostason
f. ~240, Finland
Fjolne, Dróttinn, druknet i et ølkar under besøk hos kongen i Danmark.
(44xF1385-1 + M43xF1385-1
Fjölnir Yngva-Freysson + Gerdur Grípsdóttir
f. ~256(80), Hleidra, Danmörk - f. ~80
Fjolne, Dróttinn, druknet i et ølkar under besøk hos kongen i Danmark)
her stemmer ikke navnene og kronologien overens.

FM41xF1385-1
Snær Jökulsson
f. ~275, Finland

Snø den gamle, Snær: Konungur i Kvenlandi, (Residens: Raumsdalur, Noregi??)
Snø den gamle (Snjá hinum gamla)
(In English: Snae the Old)
fikk barna:
1) Fönn Snæsdóttir
2. Mjöll Snæsdóttir
3. Drífa Snæsdóttir
4. Þorri Snæson (Torre)
som fikk sønnene Nor og Gor og datteren Goe
Nor skal ha drept kong Sokne i Sognefjorden. Norefjorden er oppkalt etter ham.
I Hedmark rådde Kong Rolv fra Berg, sønn av Svade Jotun fra Dovre.
Han hadde en gang røvet Goe i Finland og giftet seg med henne.
Nor giftet seg med Rolvs søster.

Þorri Snæson

Nor Þorrason
f. ~345
Konungur i Alfheimum, Residence Raumsdalur
fikk sønnene
1. Raum 'gamli' Norrsson
2. Þrándur Norrsson
3. Gardur Norrsson

Raum 'gamli' Norssson + Hildur Gudraudsdóttir
f. ~370 Ögdir(Ogdum), Raumsdal
Vivill
(snækonungur)
fikk sønnene
1. Finnálfur Raumsson
2. Godbrandur Raumsson
3. Gudraudur Raumsson
4. Haudur Raumsson
5. Jötunbjörn Raumssom
6. Hadding Raumsson
7. Hringur Raumssom

Hringur Raumsson + Vivilsdóttir
f. ~406
Eymundur
Konungur Hringarikis, Buskerud

Hálfdán 'gamli' Hringsson + Almveig Eymundsdótir
f. ~450
Konungur Hringarikis, Buskerud
Almveig også Álfny
Fikk sønnene:
1. Lofdi Hálfdánarson
2. Skelfi Hálfdánarson
3. Audi Hálfdánarson
4. Bragi Hálfdánarson
5. Dagur Hálfdánarson - Dagr
6. Siggari Hálfdánarson
7. Nefli Hálfdánarson
8. Hildi Hálfdánarson
9. Budli Hálfdánarson

Lofdi Hálfdánarson
f. ~498
Hringariki, Buskerud

Skuli Lofdason
f. ~548

Egdir Skúlason
f. ~598

Hjälmtyr Egdisson

Eylimi (Elina) Hjálmtysson.
f. ~688
fikk også sønnen Gripir Eylimason
og datteren Hjördis Eylimisdóttir
http://members.tripod.com/~Adalsteinn_Einarsson/g0000393.html#I3131

Sigmundur Völsungsson + Hjördis Eylimisdóttir
f. ~705 -
Sigmundur g.1 ~731Borhildur
fikk sønnene Helgi Sigmundsson og Hámandur Sigmundsson
g.2 ~735 og fikk nedenstående Sigurdur
g.3 ~735 Signy Völsungsdáttir
fikk sønnen Sinfjolti Völsungsson

Attli Buðlason
se ovenfor

Vifill Attlason

Læfi Vifilsson

Buðli Læfason

FMFM17xF1385-1 + MMFM17xF1385-1
 Sigurdur 'fáfnisbani' Sigmundsson + Brynhildur Budladóttir
f. ~735
Sigurdur Sigmundsson g.1 fikk datteren Aslaug
også g.2 (hennes g.1) Gudrún Gjúkdóttir (burgundernes Gunnar, Högni og Guttorms søster)
med hvem han fikk barna
1. Sigmundur Sigurdsson
2. Svanhildur Sigurdardóttir
3. Sonur Sigurdsson

FFM17xF1385-1 + MFM17xF1385-1
Ragnar 'lodbrók' Sigurdsson + Aslaug Sigurdardóttir
Ragnar fikk også sønnen
Björn Ragnarsson
og g.2 Þóra Herranðsdóttir

Search this site only - Søk på våre sider

Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver