Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.

 
"Det fåtall av norske familier som med rette kan hevde å nedstamme fra de norrøne konger og europeiske
kongehus, er nesten uten unntak etterkommere av Ingerd Ottesdatter, Ibsens "Fru Inger til Østråt" (1475-1555),
som hadde fem døtre; eller de har aner tilbake til den fornemme Rosensverd-slekten i Østfold. Dersom en slik
familietilknytning dokumenteres, kan faktisk linjene trekkes tilbake til Karl den store av Frankrike (747-814) og
hans far Pipin den lille. Ingen europeisk familie kan spore sine forfedre lenger tilbake enn til omkring år 500.
Resten er skjult i historiens mørke."

fra Aftenposten 10.11.2000


Knut Filipsson, Jarl + ? - ? + Margrete Pedersd. d ~1267
Magnus Knutsson Lejon g. ? - Rørek Algotsson g. Birgitta Filipsdotter
Knut Magnusson (Grip) Lejon,
Lagmann i Vestgötaland, Sverige g. Cicilia Røreksd. Gipshovud
fortsett http://home.online.no/~nermo/slekt/d0003/g0000018.html#I14038
_Jon Ivarsson Raud g. Aasa Haftorsdatter - Haakon V Magnussønn Hålegg g. X Sigurdsdatter
Haftore Jonsson Sudreim g.
Agnes Håkonsdatter
Jon Havtoresson, f ~1312, d. ~1390, Sudrheim, Til Elingård g. Birgitte Knutsd.(Grip) Lejon, d. 1395 på Huseby
Ulf Jonsson Roos, f. 1414(1360), Hjelmseter, Sudrheim, Sørum, Til Ervalla i Nerke, d. (1400)
g. Margrete Pedersdatter Bonde, Ulv Arvet Huseby-godset i Onsøy
1. Peder Ulvsson
2. Anstein Ulvsson
3. Åsa Ulvsdotter

Olav/Oluf Torsteinsson, f. Gyllenhorn, døpt Elingaard, Onsøy g. Aase Ulfsdatter Rose, d. 1433, skifte 4/8 1433
1. Brigitte (Birgitte) Olavsdatter (Olufsdatter) Gyldenhorn
2. Olufsdatter
3. Olufsdatter
4. Erik Gyldenhorn

Sigurd Sjøfarsen Rosenverd, f. ~1380, d. >1446 + Brigitte Olavsdatter Gyldenhorn, f. ~1380
1. Sjofar Sigurdsen Rosenverd.f. ~1415, d. >1478, Østby Skjeberg, Rosensverd + Asborg Brynjulfsdatter, f. >1413
(hennes foeldre på http://solje.thedevins.com/genealogy/pafg37.htm
muligens samme som Brynjulv Gunnarson og Sigrid Bårdsdatter av Kirkehol)
1. Rolf Sjøfarsson, f. ~1455/65(70), Østby Skjeberg, Rosensverd,d. 1499?
g.1. Christina Limbæk, g.2 Anne Baardsdatter Ramstad
1. Sjofar Rolfsen Rosensverd
2. Sigurd Rolfsson, f. ~1490, d. <1
556, Vik Skjeberg, Rosensverd
1. Gunild Sigurdsdatter Rosensverd
2. Oluf Sigurdson
3. Velgjerd Sigurdsdatter
4. Birgitte Sigurdsdatter
3. Baard Rolfsson Rosenværd, d.1572, g. Kari Tjøstolvsdatter til Bleken,
fikk sønnene Øystein Bårdson Rakkestad
og Mogens Bårdsen Rosesverd, f. ~1555, d. 1593, g. Anne Eilersdatter Stygge
1. Ingeborg Mogensdatter Rosensverd
2. Maren Mogensdatter Rosensverd)
4. Tjøstel Rolfsen Rosensverd
5. Asbjørg Rolfsdatter Rosensverd
6. Margrete Rolfsdatter Rosensverd

Willum Asgautsson Kamp g. Gunild Sigurdsdatter, Vik, Skjeberg, Rosensverd,
1. Giøran Willumsdatter
-------------------------------------------------

Sjofar Rolvsen Rosensverd, f. <1360
1. Rolf Sjofarsen, Østby, Skjeberg, f. ~1380
2. Sigurd Sjofarsen Rosenverd, f. ~1390, Østby Skjeberg
----------------------------------------------------------

Sjofar Torgils Trulsen, f. <1510
1. Sjofar Sjofarsen, Seter, Baastad, Trøgstad, f. ~1530, g. Maren Matsdatter, f. ~1559(?), Baastad, Trøgstad
1. Iver Sjofarsen, Baastad, Trøgstad, f. ~1570, g. ~1599, ?, f. ~1574, Baastad Trøgstad

-------------------------------------------------

Sjøfar Sjøfarsen og Maren Matsdatter

1. Hans Sjofarsen, Flotten g. Mor Ingeborg Olsdatter, f. 1586, Evenby, Høland, Akershus, d. 02.1675/76
1. Sjofar Hansen , f.1632 Flotten, Baastad, Trøgstad, d. 11.05/06.1698, Flotten, Baastad
g. 10.06.1657, Ronnaug (Ronnany) Sjofarsen (Sjøfarsdatter), f. 1636 Trøgstad, d. xx.06.1698, Flotten, Trøgstad
g.2??? samme dato, men Birgitte Gundersdatter
1. Rønnaug Sjøfarsdatter, f. 30.05.1658/61, Flotten, Trøgstad, døpt 11.06.1658, d. 1746, Fjøs Nordre, Trøgstad
g. 18.09.1681, Søndre Fios, Trøgstad, Berger Torgersen, døpt 21.10.1657, Søndre Fios, Trøgstad, d. 1725
begr. 11.02.1725, Nordre Fios, Trøgstad
1. Tore Bergersen, dlpt 30.jan. 1683, N. Fios, Trøgstad
2. Marthe Bergersen, døpt 23.12.1685, N.Fios, Trøgstad
3. Berthe Bergersen, døpt 21.02.1688, N.Fios, Trøgstad
4. Karen Bergersen, døpt xx.01.1691, N.Fios, Trøgstad
5. Olaug Bergersen, døpt 29.08.1693, N.Fios, Trøgstad
6. Torger Bergersen, døpt 13.01.1697, N.Fios, Trøgstad, begr. xx.08.1699
7. Torger Bergersen, døpt 04.07.1700, N.Fos, Trøgstad, begr. 11.02.1781
8. Johanne Bergersen, døpt 01.07.1703, N.Fios, Trøgstad
2. Ole Sjofarsen, døpt 16.01.1661/53, Flotten, Trøgstad
3. Amund Sjofarsen, døpt 04.02.1663/57, Flotten, Trøgstad
4. Berthe Sjofarsen, døpt 24.01.1666/61, Flotten, Trøgstad
5. Hans Sjofarsen, døpt 14.04.1669/55, Flotten, Trøgstad
6. Joran Sjofarsen, døpt 03.04.1672/63, Flotten, Trøgstad, g. 28.03.1694 Gunder Halvorsen
7. Ellen (Elli)Sjofarsen, døpt 19.08.1674/65, Flotten, Trøgstad, g. 01.01.1699 Find Trolsen
8. Ingeborg Sjofarsen, f. ~1676/67, Flotten, Trøgstad
9. Peder Sjofarsen, døpt 19.05.1680/59, Flotten, Trøgstad

2? En Ole Sopharsen Flotten, Trøgstad, g. 23.02.1696, Gunild Joensdatter Evenby
-------------------------------------------------------------------------------

Rønnaug Sjøfarsen, g. 18.09.1681, Trøgstad, Berger Jorgersen.
-------------------------------------------------------------------------------

Sjofar Andersen, g. Joran Gundersen
1. Torer Sjofarsen, f. ~1673, Eidsberg, d. 1699, g. xx.10.1694, Guro Kristensen
2. Rasmus Sjofarsen, f. 1680, V. Garsegg, Eidsberg, begr. 26.09.1745,
g. Aase Klemmetsen, f. 1687, N.Mysen, Eidsberg, d. 1751, V. Garsegg, Eidsberg
1. Klemmet Rasmussen, døpt 26.05.1716, V. Garsegg, Eidsberg, d. 07.06.1716
2. Klemmet Rasmussen, døpt 11.07.1717, V. Garsegg, Eidsberg, d.begr. 06.08.1780
3. Anders Rasmussen, døpt 03.08.1720, V. Garsegg, Eidsberg, d. 27.07.1738
4. Joran Rasmussen, døpt 19.12.1722, V. Garsegg, Eidsberg
5. Torer Rasmussen, døpt. 02.12.1725, V. Garsegg, Eidsberg
6. Sjofar Rasmussen, døpt 12.10.1728, V. Garsegg, Eidsberg
3. Randi Sjofarsen, f. ~1685, Garsegg, Eidsberg, begr. 20.12.1741, Eidsberg, g. Ole Andorsen
4. Maren Sjofarsen, f. ~1689, V.Garsegg, Eidsberg
------------------------------------------------------------------------------

Sjofar Olsen
1. Kari Sjofarsdatter, f. xx.09.1674, Askim, d. 20.11.1750
En Kari Siofarsdatter g. 1699, Baard Larsen

En Sophar Olsen ser ut til å etterlate seg flgd arvinger pr 11.07.1693 iflg. testamente:
1. Olle
2. Ifuer
3. Anne
4. Karen
5. Birte
6. Johanne,
Alle Sopharsen, S. Aaser, Askim
-----------------------------------------------------------------------------

Sophar Gabestad
1. Anne Sjøfarsen, døpt 29.09.1697, Trøgstad,
2. Lars Sjofarsen, døpt.08.08.1700, Trøgstad,
3. Ole Sjofarsen, døpt 25.03.1703, Trøgstad
4. Elli Sjøfarsen, f. 27.09.1705, Trøgstad
-----------------------------------------------------------------------------

Syver Schiopharsen, f. 1699, Østfold, d. xx.01.1762
-----------------------------------------------------------------------------

Sophar Pedersen g. Ingeborg Jacobsdatter
1. Ole Sjofarsen, døpt 14.01.1702
-----------------------------------------------------------------------------

Peder Sopharsen Flotten, g. 25.12.1702, Trøgstad, Anbior Gudmundsdatter
Peder Sopharsen Flotten, g. 29.01.1738 Martha Iversdatter Tranum
-----------------------------------------------------------------------------

Ole Sopharsen, g. 15.06.1704, Trøgstad, Inger Larsdr.
-----------------------------------------------------------------------------

Ola Sjøfarsen, f. 1706, Fjell, Enebakk, Akershus
-----------------------------------------------------------------------------

Torer Spharsen, g. 20.06.1706, Trøgstad, Groe Ammundsdr
-----------------------------------------------------------------------------

Randi Siofarsdatter, g. 18.01.1718, Eidsberg, Gulbrand Jorgensson
-----------------------------------------------------------------------------

Clara Sjofarsen, f. 1720, Skiptvet, begr. xx.06.1764, g. 12.10.1747, Jens Iversen, F. 1718, Skiptvet, d. 10.12.1792
1. Guri Jensen Eng, f. 1749, Skiptvet
2. Joren Jensen Eng, f. 1751, Skiptvet
3. Kiersti Jensen Eng, døpt. 18.03.1753
4. Iver Jensen Eng, f. 1758, Skiptvet
5. Sjofar Jensen Eng, f. 1758(?), døpt 1763, Eng, Skiptvet
-----------------------------------------------------------------------------

Shiophar Amundsen g. Ingeborg Torgalsen
1. Ingeborg Schiopharsen, døpt 03.01.1734, Skiptvet, d. 25.03.1774, g. 18.02.1757 Amund Hansen
-----------------------------------------------------------------------------

Sjofar Olsen g. Gjertrud Kristensen Olsen
1. Anne Sjofarsen, f. ~1737, Vister, Skiptvet, g. Fred Asgautsen, f. 03.04.1740, Vister, Skiptoet
FT 1801: Anne Siøfarsdtr g. Frederik Asgoutsen, Jonsrud Gård i Skbtved
1. Jens Frederiksen, f. ~1773
2. Helene Frederiksdtr, f. ~1876
3. Kristian Frederiksen, f. ~1778
(4) Andreas Olsen, f. ~1791, Pleiebarn.
-----------------------------------------------------------------------------

Erich Sjøfarsen, g. 07.01.1738, Gabestad Stromnes, Trøgstad, Karen Svendsdatter Orchen.
-----------------------------------------------------------------------------

Sjofar Olsen g. Anne Rasmussen Olsen
1. Kristen Sjøfarsen, Skiptvet, f. 06.10.1743
2. Aslak(Aslag) Sjøfarsen, f. 11.12.1746, Drillestad, Skiptvet
3. f. 30.08.1750, Ole Sjofarsen, Skiptvet, g.2? Kristine Korfitsen, f. ~1765, Drillestad, Skiptvet
4. Rasmus Sjøfarsen, Skiptvet, f. 27.05.1753, g. Abigail Ostensen, f. 1759, Skiptvet.

2.? En Aslak Schiopharsen, Skiptvet, g. 23.11.1779 Gunbior Thostensdr.

3.? FT 1801 Ole Sjofarsen, f. ~1748, Skiptvet, g.1? Mari Baardsen, f.~1756, Tranum,
FT 1801 bosatt Trandem, Skibtved
1. Anne Olsdtr, f. ~1784
2. Kristine Olsdtr, f. ~1786
3. Berthe Olsdtr, f. ~1788

-----------------------------------------------------------------------------

Siofar Olsen g. Johanne Knudsdatter
1. Birthe Siofaarsdatter, f. 20.11.1740, Askim
2. Marthe Siofarsdatter, f. 16.04.1750, Askim
-----------------------------------------------------------------------------

Syver Schiopharsen, g. 02.04.1754/55, Skiptvet, Guri Hansdr.
Syver Schiopharsen, g. 05.10.1759, Skiptvet, Marthe Olsdatter
-----------------------------------------------------------------------------

Ole Schiopharsen, g. 05.11.1764, Trøgstad, Thore Carelsdr.
-----------------------------------------------------------------------------

Torgier Schiopharsen, g. 29.12.1768, Trøgstad, Marta Gulbrandsdr.
-----------------------------------------------------------------------------

Smed Schiopharsen, g. 05.02.1781, Askim, Sigri Villumsdr.
-----------------------------------------------------------------------------

Sjofar Jensen, f. ~1761, g. Else Helene Jonsdatter, f. ~1756
FT 1801: Bonde og gårdbeboer, Eng, Skiptvet
1. Ole Sjøfarsen, f. 27.11.1785, Eng, Skiptvet
2. Klara Siøfarsdtr, f. ~1787
3. Gunder Siøfarsen, f. ~1790, Eng, Skiptvet
4. Kari Siøfarsdtr, f. ~1794, Eng, Skiptvet
5. Johanne Marie Siøfarsdtr, f. ~1796, Eng, Skiptvet
6. Jens Siøfarsen, f. ~1799, Eng, Skiptvet

-----------------------------------------------------------------------------

Hans Sjøfarsen, g. 12.09.1787, Enebakk, Anne Andersdatter
-----------------------------------------------------------------------------

Kari Sjøfarsen, f. 1787, Skiptvet, g. 20.07.1815, Skiptvet, Lars Christophersen
-----------------------------------------------------------------------------

Rasmus Schoparsen, f. 1755~, g.2 27.09.1800, Skiptvet, Johanne Larsdr., f. ~1768
1. Anne Marie Rasmusdtr, f. ~1787
2. Samuel Rasmussen, f. ~1792
FT 1801 bosatt Aamodt Søndre, Skibtved
-----------------------------------------------------------------------------

Arne Gundersen + Anne Torchelsdatter
Sjøfor Hansen + Anna Torgalsdatter
f. 1684 -
d. 1758 -

 
Gunder Arnesen (Arneson)+ Rønnoug Sjøforsdatter
Ronoug Siophardsdr. (Siøfarsdtr)
f.1753/1757 - f. 1749
døpt 1756, Skiptvet -
d. 05.04.1804 -
g. 01.11.1780, Spydeberg
bonde og gårdbeboer, Taraldrud gård, Skiptvet, FT 1801
1.
Kirsti Gundersdatter, f. ~1781

g.2. Peder Mogensen
2. Arne Gundersen, f. ~1783
3. Torkild Gundersen, f. ~1787
4. Joran Gundersdatter, f. 1791
5. Anne Gundersdatter, f. ~1793

Peder Monsen, f. ~1721
1. Mons Pedersen, f. ~1755 g. Marie Pedersdtr, f. ~1757
FT 1801 bosatt Strand gård, Skibtved
1. Peder Monsen, f. ~1781
2. Niels Monsen, f. ~1787
3. Kristian Monsen, f. ~1794
(usikker på om dette er rette forfedre til Peder Mogensen nedenfor)

Peder Mogensen + Kirsti Gundersdatter
f . - f. 1781
g.1. 06.11.1804, Skiptvet, Jens Fridrichsen Haug
Hvem var Anne Grete Haug?
g.2. Peder Mogensen
1.
Arne Pedersen, f. 1811
2. Peder Pedersen, f. 1813
3. Anne Regine Pedersen, f. 12.10.1817, døpt 12.10.1817, Skiptvet

 
Henrich Frederichsen Haug + Anna Regina Pedersdatter

?
Arne Petter Henrichsen + Anne Grete Haug
g.1 Anne Grete Haug?
1. Hilda Haug
2. Karen
3. Gina
4. Johan
5. Bernhard

Hans Jakobsen Grotterød + Gina Sofie Thon
f. 26.05.1886/7 -


Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver