Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.

her fortsetter kongerekken.
Hroar Halfdansson som deler 21 med Helgi, nedenfor finnes på m7xfm5xfp.htm#hroar

BRØDRENE INGJALD OG HALFDAN, PÅ TYVENDEPLADSEN I DEN DANSKE KONGERÆKKE
Den tidligere slægtstavle standsede med Frode den 4., så derfor føjer jeg hans efterkommere til her [SKJOLDUNGERNES STAMTAVLE.pdf]. http://www.northvegr.org/lore/rydberg/029.php

Da Sverting havde dræbt Frode den 4., sendte han udsendinge til Ingjald, der var hans svigersøn og den dræbtes arving, og forsonede sig med ham. Men Halfdan, Ingjalds halvbroder, havde besat Skåne; han hævnede mordet på faderen ved at dræbe Svertings tolv sønner (som med egen hånd havde myrdet Frode). Ingjald lod sig også på Starkads opfordring skille fra Svertings datter; Starkad havde indtil da været vred på ham for det forlig han havde indgået med sin svigerfader. Desuden gav han en tredjedel af sit rige til sin broder Halfdan, fordi han havde hævnet mordet på deres fader. 20 Ingjald havde sønnen Agnar med den kone, han havde forskudt, og Halfdan havde med en kvinde der hed Sigrid børnene Signe, Roar og Helge. Ingjald fik senere lyst til at herske alene, angreb overraskende Halfdan med en hær og dræbte ham. Da han nu var enekonge i Danmark giftede han sig med sin broders enke. Med hende fik han sønnerne Rørik og Frode. Hendes datter Signe voksede op hos hende, og Ingjald giftede hende senere bort til den ubetydelige jarl på Sjælland Sævil. Men hendes sønner Roar og Helge skjulte sig uden kongens vidende på en ø i Skåne. Da de kom til skels år og alder, gjorde de gengæld over for deres farbroder Ingjald og hævnede drabet på deres fader Halfdan ved at myrde Ingjald.

21
FM28xF1385-1 + MM28xF1385-1
Helgi 'hvassi' Hálfdánarson + Olöf 'mikla'
f. ~631(525) - f. 540
 
Helgi Hólfdánarson, f. (470), Konungur
Olöf 'mikla' - også Ålov, den mektige?
fikk barna
1. Yrsa Helgadóttir
2. Hroll Krakl - Rolf Krake
Helge og hans broder Roar blev nu hurtigt efter anerkendt som Danmarks konger; Helge foretrak vikingelivet. Han var engang tilfældigvis kommet til Saksland; hertugen her hed Geirtjof., Helge begav sig med sin hær til den by hvor han erfarede at dronning eller hertuginde Olof med tilnavnet den Mægtige, opholdt sig. Det følgende år vendte han så tilbage til Saksland
Olof var da med et følge af kvinder gået væk fra sin gård, og pludselig overraskede Helge hende og bortførte hende. Som frugten af dette ufrivillige samvær fødte hun en datter Yrsa, der voksede op hos sin moder i Saksland; senere blev hun dronning i Sverige.
Danskekongen Helge vendte nu igen tilbage til sørøver- og vikingelivet, begyndte at føre krig mod svenskekongen og vandt. Han bortførte dronning Yrsa og førte hende med sig til Danmark, og uden at vide af det fejrede han som fader bryllup med sin datter, og det endda mod sin broder Roars råd og vilje; Roar sagde nemlig at han på hendes træk kunne se at hun var i familie med dem. De fik sønnen Rolf, senere med tilnavnet Krake. Da disse begivenheder blev bekendt for Olof, hertuginden af Saksland, rejste hun tre år efter brylluppet hemmeligt til Danmark. Hun mødte sin datter Yrsa, åbenbarede sagens sammenhæng og bad hende trække sig ud af sit syndige ægteskab og vende tilbage til svenskekongen. Yrsa fortalte det hele til sin fader og ægtemand, og bad om lov til at tage af sted, hvad hun også fik.

22
Rolf Krake Helgisson
Hroll Krakl
fikk døtrene
1. Driva, gift med Hvidsærk
2. Skur
Rolf Krake, 12 generasjoner efter Odin -
ROLF KRAKE, DEN TOOGTYVENDE KONGE
Rolf med tilnavnet Krake eller på dansk Krag (et ord som betegner en han-krage), som altså var frugten af denne bemærkelsesværdige forbindelse, efterfulgte som otteårig den dræbte Helge, der på en gang var hans fader og morfader. Rolfs farbroder Roar blev kort efter dræbt af sine fætre Rørik og Frode, Ingjalds sønner.
Rolf Krake, der på grund af sin tapperhed var den berømteste blandt de hedenske konger, besad mange fortrin: visdom, magt eller rigdom, tapperhed, mådehold og beundringsværdig menneskelighed, samt en høj, rank og slank skikkelse.
Rolf Krake havde en datter Driva, og en anden ved navn Skur; Driva giftede han bort til en anset mand fra Sverige, Hvidsærk, der var lige så bekendt for sine herlige bedrifter som den berømte Starkad.
Rolf havde også en anden berømt kriger Bødvar, en nordmand.
Der var en viking og kriger ved navn Agnar, som ingen kunne måle sig med, en fætter til Rolfs fader, og søn af Ingjald; ham fik Rolf fældet ved Bødvars mellemkomst (da ingen af de andre turde møde ham). Rolf gik også i krig mod Hjørvard, kongen af Øland, og gjorde ham skatskyldig, fordi han uden at tage Rolf med på råd havde giftet sig med Skuld, datter af svenskekongen Adils og dronning Yrsa og derfor Rolfs halvsøster.

Men skæbnen indhentede også ham; for hans søsters mand Hjørvard, som han engang havde besejret, nærede et skjult had til Rolf. Hans kone Skuld, der som sagt var Rolfs søster, billigede hans plan. Hjørvard til Sjælland med en del skibe,
og drepte kong Rolf.
23
HJØRVARD, DANMARKS TREOGTYVENDE KONGE
Den følgende dag blev Hjørvard hyldet af alle som Danmarks konge, og der blev aflagt ed til ham. Vøgg (som jo havde givet Rolf hans tilnavn) greb fæstet og stødte det dragne sværd til ceremonien, i brystet på kong Hjørvard. Han var den eneste af Danmarks konger der regerede i mindre end seks timer.

24
RØRIK OG VALDAR, PÅ FIREOGTYVEPLADSEN I DEN DANSKE KONGERÆKKE
Hjørvard var blevet dræbt på selve tærskelen til kongemagten; hans efterfølger blev Rolfs slægtning Rørik, som var fætter til Rolfs fader Helge. En mand ved navn Valdar, barnebarn af Valdemar, startede en krig mod ham (på hvilken måde Valdar er i familie med Danmarks konger, fremgår ikke af den historieskriver, jeg har i hænderne. Efter adskillige krigeriske sammenstød delte Rørik og Valdar[2] Danmarks rige mellem sig, så Rørik blev konge af Sjælland, Valdar konge af Skåne; fra ham nedstammer Skånes konger.

*****************************************************************************

Search this site only - Søk på våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver