Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.


Adam skapaði guð fyrst allra manna. Seth var sonr hans, hans sonr Enos, hans sonr Kaynán, (Kenan) hans sonr Malaleel, hans sonr Phareth (Jared), hans sonr Enoch, hans sonr Mathusalem inn gamli, hans sonr Lámech, -- þá var úti inn fyrsti heimsaldr, -- hans sonr var Nói, er örkina smíðaði, hans sonr Japhet, hans sonr Japhan (Javan), hans sonr Zechim (Kittim), *** so far it is correct - hans sonr Ciprus, hans sonr Cretus eða Celius, hans sonr Saturnus í Krít, hans sonr Jupiter, hans sonr Darius, hans sonr Erichonius, hans sonr Troeg, hans sonr Ilus, hans sonr Lamidon, hans sonr Príamus höfuðkonungr. Munnon eða Mennon hét konungr í Tróju. Hann átti Troánam, dóttur Priami konungs: hans sonr hét Tror, er vér köllum Þór, hans sonr var Loricha, er vér köllum Hlórriða, hans sonr Eredei, er vér köllum Eindriða, hans sonr Vingiþórr, hans sonr Vinginer, hans sonr Móði, hans sonr Mági, er vér köllum Magna, hans sonr Seseph, hans sonr Beduigg, hans sonr Atra, hans sonr Trinán, hans sonr Heremoth, er vér köllum Hermóð, hans sonr Skjaldin, er vér köllum Skjöld, hans sonr Beaf, er vér köllum Bjár, hans sonr Goðólfr, hans sonr Burri, er vér köllum Finn, hans sonr Frjalafr, er vér köllum Bors, hans sonr Voden, er vér köllum Óðin. Hann var Tyrkja konungr. Hans sonr Skjöldr, hans sonr Friðleifr, hans sonr Frið-Fróði, hans sonr Herleifr, hans sonr Hávarr inn handrammi, hans sonr Fróði, hans sonr Vémundr inn vitri, hans dóttir Ólof. Hún var móðir Fróða ins friðsama. Hans sonr Friðleifr, hans sonr Fróði inn frækni, hans sonr Hálfdan, hans sonr Hróarr, hans sonr Valdarr inn mildi, hans sonr Haraldr gamli, hans sonr Hálfdan snjalli, hans sonr Ívarr víðfaðmi, hans dóttir Auðr in djúpauðga, hennar sonr Randvér, hans sonr Sigurðr hringr, hans sonr Ragnarr loðbrók, hans sonr Sigurðr ormr í auga, hans dóttir Áslaug, hennar sonr Sigurðr hjörtr, hans dóttir Ragnhildr, hennar sonr Haraldr konungr inn hárfagri. Verðr þessi tala einum manni fátt í sjau tugu at meðtöldum bæði Adam ok Haraldi. http://www.norse.narod.ru/ontexts/frafornjoti.html
partly in english:
and his son Japet, his son Japhan, his son Zechim, his son Ciprus, his son Cretus or Celius, his son Saturnus in Crete, his son Jupiter, his son Darius, his son Erichonius, his son Troeg, his son Ilus, his son Lamidon, his son Priam the main king. The king in Troy was called Munnon or Mennon . He married Troana, daughter of King Priam; His son was called Tror, who we call Thor, his son was Lorich, who we call Hlorrid, and his son Eredei, who we call Eindrida, his son Vingithorr, his son Vinginer, his son Modi, his son Magi, who we call Magna, his son Seseph, his son Bediugg, his son Atra, his son Trinan, his son Heremoth, who we call Hermod, his son Skjaldin, who we call Skjoldr, his son Beaf, who w e call Bjar, his son Godolf, his son Burri, who we call Finn, his son Frjalaf, who we call Bors, his son Voden, who we call Odin. He was the king of the Turks. His son Skjold, his son Fridleif, his son Frid-Frodi, his son Herleif, his son Havarr the Strong-fisted, his son Frodi, his son Vemund the Wise, his daughter Olof. She was the mother of Froda the Peaceful. His son Fridleif, his son Frodi the Valiant, his son Halfdan, his son Hroarr, his son Valdarr the Mild, his son Harald the Old, his son Halfdan Snjalli, his son Ivarr the Far-reaching, his daughter Audr the Wealthy, her son Randver, his son Sigurd Hring, his son Ragnar Lodbrok, his son Sigurdr Serpent-eye, his daughter Aslaug, her son Sigurd Hjart, his daughter Ragnhild, her son Harald Fair-haired. This count was one less than seventeen on both tallies.

somewhere in there - it has to be something wrong....

Heremoth Trinaansson (Hermoð)
Hermod (Icelandic) [from her host, army + mod might, courage] A son of Odin in Norse mythology, equivalent to Hermes or Mercury, messenger of the gods. Best known for his memorable journey to the kingdom of Hel on behalf of the gods, when he was sent to entreat the queen of death to give up the sun god Balder whose death at the hands of his blind brother Hoder had been brought about by Loki (in some versions Odin himself undertakes the errand).


Skjaldin Heremothsson (Skjold)

Beaf Skjaldarson (Bjar)

Jat (Geats)

Goðólfr Beafsson (Gudolv.Godwulf)

Burri Goðólfsson (Finn)
Buri, Bore (Icelandic, Swedish) [from burdr birth] Primeval progenitor of cosmic life in the Norse Eddas. During the 'frost giant' (long ages of nonlife) the cow Audhumla (symbol of fertility) licked salt from the blocks of ice which were all that existed in the Great Void (Ginnungagap). She uncovered the head of Buri, first divine being. From him emanated Bur (which corresponds to the Second Logos of Greek thought), and he in turn gave rise to the trinity of creators -- Odin, Vile, and Vi -- who brought the worlds into being.

In Scandinavian lands King Bore or Buri still symbolizes the cold which reigns during the long winter.

Frjálafr Finnsson (Bors, Frithowulf)
ble også kalt Friallaf, men Fridleif i Norden.
fikk også sønnene Ve og Vilje som styrte i landet mens Odin var på farten. En gang Odin hadde
fart langt bort trodde æsene at han ikike skulle komme hjem igjen. Da tok brødrene og delte arven etter
Odin; hans kone, Frigg, tok de begge to til ekte.
Da Odin kom hjem tok han sin kone tilbake.
Efter Odins senere avreise ble de to satt til å styre over Asaland.
Snorre Sturlasons saga
Kong Ostrogotha, som befestet det ostrogotiske riket langs nordkysten av Svartehavet hele veien til Don og Asovsjøen, ble ostrogoternes stamfar, var selv etterkommer i 5. ledd efra Gauts (Odins) etterkommer Huimble, som også var far til danenes stamfar, Dan den store. Hans søster ble inngiftet i ynglingeætten.(ca år 300)
Vodin (Odin) Frjálafsson + Frigg
f. ~50-80 f.Kr.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/d177917.htm: Thor Heyerdahl (2002)
Odin også Voden, Woden, Gaut. Tyrkja konungr Frigg også Frigida, Frea Cadwalladr .
fikk bl.a. sønnene Vegdeg, Beldeg og Sige, som fikk sønnen Rere.(senere konger i Saksland)
Vegdeg ble en mektig konge og rådde over Øst-Saksland, hans etterkommere var:
Vitrgils, så Vitta, Hengest, Sigar, Svebdeg (Svipdag)
Landet øst for Tanakvisl (Tanakvísl) i Asia ble kalt Asaland (Ásaland) eller Asaheim (Ásaheimur), og hovedborgen i
landet ble kalt Asgard (Ásgarð). Dette lå på østre bredd av grenseelven Tanais utløp, hvor byen Asov ligger idag.
En som het Odin (Óðinn), var høvding i borgen , der det var et stort blotsted.
Det var skikk der at tolv hovguder skulle være de øverste, de skulle rå for blotene og dømme mellom folk;
de kalles diar eller drotner (drottnar) , dem skulle hele folket tjene og vise lydighet.
Etter et felttog mot Vanene i landet Vana, ble noen av deres gjæveste menn gitt som 'gave' (gissel) til Odin, det var
Njord den rike og hans sønn Frøy. Njord og Frøy ble senere 'diar'. Njords datter var Frøya. Njord var
iøvrig gift med sin søster, noe som var vanlig blandt vanene, men ikke hos æsene.
En fjellrygg nord for Tyrkland, der Odin hadde store eiendommer, lå (Store)Svitjod.
(Svitjod (Svítþjóð) = svidd jord, de store russiske steppeområder i syd.)(Norsk mytologi: Gudeheimen)
Da romerne var på frammarsj mot bl.a. Asaland, dro Odin med mange folk nordover,
bl.a. alle diane, først til Gardarike (vikingenes navn på Russland), og så sør til Saksland hvor han vant seg stort land.
De tre ovennevnt sønnene ble satt til å styre der.
Senere dro Odin igjen nordover og kom til Reidgotaland, nå Jylland, og la alt land under seg.
Hans sønn Skjold ble satt til å styre der, og Skjolds sønn var Fridleif, derfra er den ætt kommet
som kalles skjoldungene, det er danekongene.
Odin flyttet senere til Odinsøy (nå Odense), men romerne var fortsatt på frammarsj og hadde
allerede erobret England og krysset Rhinen, og var nå på vei opp mot Danmark.
Hovgudeninnen Gevjun ble sendt over til Sverige for å se om det var godt land der,
og ble kjent med svenskekongen Gylfe. Deretter fulgte Odin med sine, og bosatte seg ved Mälaren
der det nå heter Gamle Sigtuna.
Her fikk Odin mye land, og i sin borg satte han 12 høvdinger til å dømme etter landets lov
(som mer eller mindre ble en kopi av loven slik tyrkerne kjente den).
Over Norge satte han sin sønn Sæming til å styre. Norges konger regnes etter ham.
I Sverige overtok Odins sønn Yngve som konge i Svitjod (norsk: Manneheim) etter ham.
Etterkommere av alle æsene, fra Saksland til nord-Skandinavia tok seg hustruer til sine
sønner i landene de bodde, og språket ble etterhvert lik æsenes i disse landene.
Men i England hadde de et annet språk.
Odin døde i sotteseng i Sverige, 23 generasjoner før Olav Tretelja dro inn i Norge.
Snorre Sturlasons saga
Plinius, historieskriveren, skal ha nevnt Odin-folket og plassert dem ved Asovsjøen.
Han er anerkjent som pålitelig av alle moderne historikere.
Odins avreise fra Azov dateres til mellom 40 og 60 f.Kr.

Skjöldr Vodinsson + Gevjun
f. 237
Skjold - Konge i Danmark - Gevjun: også Gefjun, Gefion, f. 241 Hleithra, hovgudinne (se ovenfor) Dronning i Danmark

Friðleifur Skjaldarson
f. 259
også Fridleif, Friedleif Skjaldarsson, Danakonungur
LEIF, DANMARKS ANDEN KONGE
Skjold havde en søn Leif, arving til hans rige. På hans tid levede folk så roligt og fredeligt, fortælles det, at intet manddrab blev begået, hvad der så sandelig står i modsætning til den tids skik. Danmarks konge Leif fik, efter den fredelige tilstand i landet på hans tid, navnet Fred-Leif eller Fridlev.
http://www.heathenfront.org/dkhf/dkhf_rerum_danicarum_fragmenta.php

Friðfróði Friðleifsson
f. 281 Hleithra
Friedlalf, Danakonungur
FRODE ELLER FROTHE, DANMARKS TREDJE KONGE
Leifs søn og efterfølger var Frode, kaldet sådan på grund af sine mangesidige kundskaber; hans navn blev siden brugt som fællesnavn, så at enhver kundskabsrig og erfaren mand blev kaldt frod.
kong Frode (kaldet Frode Fredegod efter sin fredfyldte regeringstid)

Herleifr Friðfróðason
f. 303, Hleithra
også Friedleif, Noen kilder hopper over de to ovenstående
HÆR-LEIF, DEN FJERDE DANSKE KONGE I RÆKKEN
Frode efterlod en arving Leif, der var opkaldt efter sin farfader. I hans tid ophørte fred og fordragelighed i riget, og krige og ran blussede op igen; på grund af sin tapperhed i krig fik han ændret sit navn og blev kaldt Hær-Leif. Han efterlod mange sønner, af hvem især to omtales; dem har jeg opstillet i nedenstående tavle sammen med nogle af deres efterkommere så man kan overskue slægtsrækken i det følgende [SKJOLDUNGERNES STAMTAVLE.pdf].

Hærleif fikk også sønnen 6.Leif den Frøkne
Hans sønner var:
1. Hærleif 7
2. Hunleif 8
3. Åleif 9
4. Oddleif 10
5. Geirleif 11
6. Gunnleif
12

5
Hávarður Herleifsson 'inn handrammi'
f. 325
Havar 'The Stronghand' Fridleifsson
HÅVARD, DEN FEMTE DANSKE KONGE
Hær-Leifs søn Håvard Håndramme efterfulgte sin fader (Håndramme kaldes de der krampagtigt holder fast på ting de her i hånden); om ham er der ikke overleveret yderligere. Broderen Leif efterfulgte ham, og dernæst kom Leifs seks sønner efter hinanden; de havde alle kongesæde i Lejre på Sjælland. Hvad Åleif angår, fortælles der at han ikke ønskede at få nogen opvartning der var forskellig fra den hofmændene fik. Fætteren Frode efterfulgte dem som konge, og efter denne fætter fulgte hans søn Vermund. Hvis vi regner alle disse med til den tidligere nævnte danske kongerække, så er vi nu ved den femtende konge i rækken.

13
Fróði Hávarðarson
f. 347
Danakonungur ,Tok kongedømmet etter sin far i den tid da Keiser Augustus la fred over hele verden (Pax Romana),
og da ble kristus født. Frode var den mektigste av alle konger i Nordanlanden, så var det ham
freden ble tilskrevet og den fikk navnet Frodefreden.
Kong Frodi besøkte en gang svenskekongen Fjolner (rundt år 100?) sønn av Freyr
Frodi skal være far til Kong Ingeld, Hadubardanes hersker.
Han kan også være far til Halvdan gamle, (Halfdan Frodason) far til Helge som giftet seg med sin egen datter Yrsa,
deretter kong Adils I Uppsalas ektemake og med Helge mor til blodskamssønnen Rolf Krake.
En kong Mysing skal ha drept kong Frodi, men blir hevnet av sønnen Helge.
Kong Fjolner skal i et selskap hos Frodi i Danmark ha ramlet ned i et stort ølfat og druknet.

14
Vémundur 'hinn vitri' Fróðason
f. 366 (~570)
Vémundur hinn vitri Fróðason
f. 366 (~570
)
Vermundur: 'den vise', Pettyking in Denmark, g. ~600
Vermundur 'the Wise' 'the Sage' Fródason
også far til Ólöf Vemundardóttir

15
Ólafur hinn litallati Vermundsson (Vemunarson) + Dampi
f. ~391 - f. ~395
Uffe, Olaf 'The Humble' 'the Mild' beskjedne/ydmyke Danakonungur

16
6xFM28xF1385-1 + M5xFM28xF1385-1
(Dani) Dan 'Hinn-Mikilati' Ólafsson + Ólöf Vermundsdottir

f. ~412 (~433-~600) - f. ~600
Dan 'The Proud' den stolte Olafsson, også Frode Olafsson? DEN 3DJE
Danp (Dan) nordisk navneform for Dnjepr, oppfattet som en person (Rigsthula)
I Atlakvida er Danp nærmest en hunnerhersker ved floden ('Danps orter'),
hunnerne har her blitt forvekslet med goterne på det gotiske storrikets tid.
Dan 'Hinn-Mikilati' Pettyking in Denmark
http://www.weberontheweb.com/FamTree/Jacobson/public/f_39.html


**************************************************************
hans far var Danp Rígsson (hans far: Rig)
fikk barna:
1. Dan den storlåtne (Danpsson)
2. Drott Danpsdotter

Dan skal også ha fått barna:
Humble og Lotther
DAN DEN FØRSTE, KONGE OVER DANSKERNE I JYLLAND, HVIS SØN DAN DEN 3. BESEJREDE SJÆLLANDS KONGE
Rig var navnet på en mand der nød anseelse blandt sin tids stormænd. Han giftede sig med en kvinde der hed Dana, datter af Danp, herre over Danpsted. Da Rig siden fik kongenavn i sin provins, efterlod han sin søn med hustruen Dana, Dan eller Danus, som tronarving. Da nu Dan havde overtaget sin faders kongemagt, blev hans undersåtter alle kaldt daner (Danpsted må altså have ligget i Danmark, og snarest i Jylland, som de Norshe kallede Reidgotaland, sådan som det synes mig rimeligt at slutte ud fra omstændighederne i de historiske beretninger).
16
DAN DEN 2., SJÆLLANDS SEKSTENDE OG HELE DANMARKS FØRSTE KONGE
Det er ikke til at vide, hvem der havde kongemagten i Jylland mellem Dan den 1. Og Dan den 2., eller hvor mange og hvem der i mellemtiden regerede på Sjælland. Der har med sikkerhed været i det mindste nogle konger ind imellem Dan den 2. Og den 2., for vore historieskrivere siger på dette sted, at Dan den 2. Må have været af Dan den 1.s slægt og blod, altså som om der har været nogle slægtled imellem. Mens Dan den 2. Havde overherredømmet i Jylland, regerede der på Sjælland en der hed Åleif, en navne til Hær-Leifs sønnesøn Åleif som er nævnt ovenfor i slægtstavlen; der er dog sandsynligvis ikke tale om den samme mand, for der fortælles at Frode, den ældre Åleifs fætter, overtog kongemagten efter ham, mens Dan den 2. Giftede sig med Frodes sønnedatter Olof. Hvem denne 17 Åleif, Sjællands konge, nu end var, så besejrede Dan den 2. Ham i en ærefuld kamp, og bragte sin magt så vidt at han fik eneherredømmet over det land der efter ham i fik navnet Danmark.
Dan den 2. Fik tilnavnet hinn Mikelate, som i nedsættende betydning kan oversættes med overmodig, i positiv betydning storslået.
Dan den 2.s før omtalte hustru Olof fødte ham sønnen Frode den 3., og slægtsfølgen fra de tidligere danskekonger til de følgende skal føres gennem hende for at være ubrudt.

18
5xFM28xF1385-1
Frodi 'fridsami' Danasson Olafsson? + Inga Ingjaldsdóttir
f. ~433
 
den fredelige,'The Peaceful'
FRODE DEN 3., DEN FREDSSAMME (FREDELIGE)
Frode efterfulgte sin fader Dan den 2.; han var født til fred, ikke til våben. Han giftede sig med Inga, datter af Sveriges konge Yngve Alrikssøn, som er den 14. Konge i den svenske kongerække, eller den 17. Efter nogles beregninger. Da Frode på en jagt havde indhentet en hjort og gennemborede den med sit spyd, fik han mave og indvolde revet op af hjortens gevir, da den vendte sig imod ham, og han faldt død om; han blev begravet på Sjælland. Han havde med sin hustru Inga sønnerne Fredleif og Halfdan.
fikk barna
1. Halvdan Frodesson
2. Fridleiv Frodesson

18
4xFM28xF1385-1
Fredleif Fródason + Hild
f. ~456
 
FREDLEIF DEN 2., DANMARKS ATTENDE KONGE
Fredleif fulgte umiddelbart efter sin fader i kongemagten; han ønskede, at inden for hans riges gærnser hverken skulle dyrkes afgudsbilleder eller udøves besværgelser eller magi; for han satte fuldstændig sin lid til sin egen tapperhed og sine våben. Han rustede sig til forsvar for riget ved at udvælge en skare af de stærkeste og mest kampdygtige mænd, som han også underholdt rundhåndet. Blandt dem var den berømte kriger Starkad, som for nylig var vendt hjem fra togter til Italien, Rusland og Ungarn, hvor han som de flese andre steder havde efterladt sig et evigt minde om sin tapperhed.[1]
Fredleif borførte med vold g.1 Hild, datter af Åle, konge over Oplandene i Norge, og giftede sig med hende; med hende fik han sønnen Åle, g.2 med en anden kvinde fikk han sønnen Frode Fridleifsson.

19

3xFM28xF1385-1
Frodi Hræreksson Fridleifsson + Hilda of Vandals ???
f. ~479
 
Frode den storlåtne VII?(Dansson), Frodi 'The Valiant'
fikk sønnene:
1. Hálfdán Fródason ~503
2. Frodi Frodasson ~505
3. Ingjald Fródason ~501

FRODE DEN 4., DANMARKS NITTENDE KONGE
Som søn af en voldtaget kvinde mentes Åle ikke egnet til tronarving; derfor overtog Frode magten efter sin fader. Men Åle blev viking; på grund af sit held i den håndtering fik han (til)navnet Åle hinn fræckne. Frode begyndte også at blive berømt for sine mange bedrifter og blev kald den Store eller Berømte. Han havde sit kongesæde i Lejre og Ringsted. Ligesom sin fader oprettede han en hird, hvor han underholdt adskillige krigere med kæmpekræfter, og i spidsen for dem satte han Starkad. Han havde også tolv jarler under sig.
Åle, der var Frodes halvbroder, erobrede nu ved en modig krigerisk indsats kongemagten i Sverige
Efter å ha sørget for drapet på sin halvbror Åle, besejrede kong Frode svenskekongen Jørund og gjorde ham skatskyldig; på samme måde gik det en svensk jarl ved navn Sverting. Frode bortførte også svenskekongens datter, med hvem han fik sønnen Halfdan. Hun var hans elskerinde. Senere giftede han sig og fik med denne kvinde en ægtefødt arving, sønnen Ingjald. Frodes søn Ingjald giftede sig med en datter af den førnævnte Sverting Jarl, efter alles mening for at gøre ham mere samarbejdsvillig
http://www.mathematical.com/ingjaldssonhraerek533.html

nr 20 i kongerekken i Danmark
FFM28xF1385-1
Halfdan Fródason + Sigrid
f. ~503 (~597), Danmörk
Hálfdán, residens Hleidra, Danmörku, Sigrid også Sigris?
fikk sønnene:
1. Hrærekur 'slöngvinbaugi' Hálfdánarson
som giftet seg med Aud Ivarsdatter (633) og fikk sønnen
Harald 'hildetonn' Hræreksson, f.655, d 735 samt en datter f. 657
2. Helgi 'hvassi' Hálfdánarson
3. Hróar Hálfdánarson
4. samt datteren Signe
en kilde oppgir Halfdan som far til Hroar, og hopper over Helgi og Hroll Krakl???
Halfdan skal også ha fått en sønn med Yrsa Helgaóttir, nemlig Rolf Krake
35. Haraldur 'hilditönn', f. 655, d. 735.
Þessir síðast töldu lifðu í forneskju.
34. Þórólfur 'váganefur' Hræreksson.
34. Hrærekur 'slöngvinbaugi' Haraldsson.
http://www.geocities.com/veidileysa/aatal-gudbr.htm
Hrørek Slöngvanbauge (midten av 600-tallet) dansk skjoldungakung. Tilnavnet 'Slöngvanbauge' betyr 'ringslungaren',
en betegning for frikostighet. Hrörek var gift med Ivar Vidfamnes datter Aud og med henne far til Harald Hildetand.
Hröreks svigerfar Ivar egget ham først til å drepe sin bror, Helge den vasse, og angrep senere og felte Hrorek selv,
hvoretter Ivar la under seg Danmark (han hadde fra før Sverige og Skåne).
'Som fuldkommen enestaaende i Blekinge og det sydlige Sverige kunde man med (god?) grund formode, at denne klippe maatte være et höist ualmindeligt mindesmærke, ja endog at det var den, hvorpaa Harald Hildetand satte et minde over sin fader, hvis bedrifter under alle omstændigheder, hvad enten han hed Haldan den Stærke eller Rörik, sikkert fornemmelig ere udövede i vikingefærd.' (10)
http://www.ancient-astronomy.dk/aprmag01.htm

Harald Hildetand, 690-770
Søn af Rørek (a). Født o. 690. Ved Ivar Vidfadmes død blev han, i begyndelsen af det 8. århundrede, konge i Danmark og kom i løbet af sin lange regeringstid til at herske over et Stordanmark, der foruden det egentlige Danmark (til Ejderen) med Skånelandene, omfattede det norske Vestfold og Sverige (syd for og incl. Värmland og Upland). Han beherskede Grobin (i Kurland) og Truso (ved Weichelsflodens munding) og antagelig også Northhumberland. Det første Dannevirke stammer sandsynligvis fra hans regeringsperiode (o. 737). Han faldt i kamp mod Sigurd Ring, efterkommer af hans moder samt hendes anden mand Radbod I.
Sigurd Ring, f.798
Sigurd, Sigvard eller Sigfred, søn af Randver, blev udnævnt til underkonge i Nordsverige og Vestfold (område i Norge, eller Norge) af sin faders halvbroder, Harald Hildetand, som han slog i 770-72 i det der siden er kendt som Bråvallaslaget. Derefter blev han dansk enekonge. Han modtog svogeren, hertug Widukind af Engern, som flygtning i 777 og 782. Han sendte sin yngste broder, Halfdan, som gesandt til Karl den Stores rigsdag i Lippspringe i 782 og modtog gesandter fra Karl den Store i 798. Kort tid efter døde han
http://www.rungstedskole.dk/Historie/Kongbiog.html
.

fikk også sønnen Helgi 'Acutus' 'Hvasse' Halfdansson, f. ~631
som er en delt nr 21 i den danske kongerekken - se helgehvasse.htm

Gaiserics far: Godigiselus of the Vandals ? . 406?)
FM4xFM4xFM17xF1385-1
Norbril
3xFMFFM4xFM17xF1385-1
Gaiseric, king of the Vandals
400?-477
Norbril - King of Northumbria

Eudoxia var dater av Vallentinian III of Rome og Licinia Eudoxia
Valentinian var sønn av Constantius III aof Rome og Galla Placida (Empress)
21
5xFM4xFM17xF1385-1 + M4xFM4xFM17xF1385-1
Hróar 'gamli' Hálfdánarson + Ogne
f. 526, Danmark - f. 530
FFMFFM4xFM17xF1385-1 + MFMFFM4xFM17xF1385-1
Hunneric of the Vandals + Eudoxia of Rome
Ogne: Princess of Northumberland
Helge og hans broder Roar blev nu hurtigt efter anerkendt som Danmarks konger; hvad Roar angår, så levede han et fredeligt liv hjemme. Roar giftede sig med en datter af Angel.

Amfeldi d.y. foreldre:
Thrasamund of the Vandals + Amfleda 'the Elder'
Thrasamund var barn av Gilimer + Eurica
Amfleda d.e. datter av Theodoric of the Ostrogoths + Theodora (~480)
4xFM4xFM17xF1385-1 + M3xFM4xFM17xF1385-1
Valdimar 'mildi' Hroarsson + Hildis
f. ~547
FMFFM4xFM17xF1385-1 + MMFFM4xFM17xF1385-1
Heidrekur 'úlfhamar' Angantysson + Amfelda 'yngri'
f. ~525
Valdar 'the mild' Hroarsson, Frode VII, 'den sterke'
Hildis (Princess) of the VANDALS , også Hildu
hennes foreldre: Hilderic (~572), King of Vandals + Amfleda 'den yngre' (~496)
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~jamesdow/s085/f959239.htm

3xFM4xFM17xF1385-1 + MFFM4xFM17xF1385-1
Haraldur 'hinn gamli' Valdarsson + Hildur 'hervör' Heidreksdóttir
f. ~568 Danmark - f. 572
 
Harold 'hinn gamli' Valdarsson (Valdemarsson) + Hildis af Vandals
Residence: Jótland, Danmörk
fikk sønnene
1. Hálfdán 'snjalli' Haraldsson
2. Guðrödur Haraldsson
http://members.tripod.com/~Adalsteinn_Einarsson/g0000351.html#I1410

FFM4xFM17xF1385-1 + MFM4xFM17xF1385-1
Hálfdán 'snjalli' Haraldsson + Mólada 'digra' Kinriksdóttir
f. ~568 (590) d. 650 - f. ~568 (594)
FMM4xFM17xF1385-1
Alfur 'skyggni' Olafsson
Halfdan 'den voldsomme' den gamle & Stingy Haroldsson (590), Konge i Skáney, Svíþjód
Mólada (Maolda) (Moalda)
fikk også sønnen Godfrey 'the noble'

 
FM4xFM17xF1385-1 + MM4xFM17xF1385-1
Ivar 'vidfami' Hálfdánarson + Gothildur (Gyrithe) Alfsdóttir
f. ~612, Roskilded. 647 - f. ~614
gift 632
Ivar: Konge i Sverige, Gothildur av Jyllland
1. Audur 'djúpúdga' Ivarsdóttir
2. Eystein 'glumra' 'the clatterer' Ivarsson
3. Ød
Ød og er en omskrivning av Audur, blir oppgitt som far til Randvar og harald Hildetand
4. Rørek Ivarsson
5. Haraldur Ivarsson (kon granrauða), far til Åsa Haraldsdóttir, g. med Randver, de fikk Sigurd Ring Randverson

THE SCANDIA ERA - THE GOLDEN REIGN OF IVAR VIDFADMI
The reign of IVaR ViDFahDMy (or Ivar Vidfadmi) is held, by legends, to be the Golden Age of Ancient Northmen (much in the same way that Camelot and the reign of King Arthur is held to be the Golden Age of Britain). This Scandia Era was approximately in the mid to late 600s A.D. (while Arthur is now placed at about 480 to 520 A.D.--a good century, earlier). http://business.gorge.net/zdkf/nlt-hist.html

Ingvar Vidfavne la under seg Sveavelde, han tok også hele Daneveldet. Dermed arvet Ivar en stor del
av Saksland og hele Østrike, og femtedelen av England. Efter ham kom Danmarks og Sveriges enekonger.
Han skal være bestefar til Ragnar Lodbrok 4 ledd lenger nede.....

Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver