Vår vidunderlige verden

Dik-dik  Dik dik, Madoqua kirkii

  
Dik-dik. Ja, rett og slett dik-dik. Den heter så denne lille antilopen.
© John H. Fields, http://www.meandmephoto.com/Africa/Pages/Animals.html

Fem arter av disse små antilopene er kjent under betegnelsen dik-diker, slekten Madoqua.

Kjennetegnene for denne antilopeslekten er de store øynene, det langtrukne snutepartiet
og de slanke lemmene. Dik-diker lever ab blader og føder alltid bare èn unge ad gangen,
og den kommer til verden med uforholdsmessig store øyne.


dik dik
© Photo Des & Jen Bartlett, National Geographic, March 1983

Da de første jegerne med gevær i hånd begyunte å trenge inn på den afrikanske tornebusksteppen,
ble de mottattt av stakkato antilopeskrik. De kom fra noen antiloper på størrelse med kaniner.
De lever i store mengder mellom dvergakasiene og er utrolig vanskelig å få øye på.
Naturlig nok førte den ustanselige, vibrerende "dik-dik" til at jegerne ble rasende,
for lyden advarte det andre og større viltet som jegerne var ute etter.


dik dik
http://www.awf.org/wildlives/67

Dik-dikene lever alene, i par eller i små familiegrupper. Mesteparten av dagen tilbringer de i buskaset,
og hvis de skulle bli overrasket ute i åpent lende, piler de straks tilbake i hurtig siksakløp.
De løper da gjerne i en stor bue, slik at de ikke leder forfølgeren direkte til skjulestedet.


Ikke alle dik-dik'er er like heldige...
Her på vei for å bli mat til to av leopardens to små unger hjemme i hiet.

© Photo Des & Jen Bartlett, National Geographic,
March 1983


Guenther's dik-dik, Madoqua guentheri
Photographer: Kenneth M. Gale, http://www.forestryimages.org/


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
   Free Counter

This page has been made with Macromedia Dreamweaver