Vår vidunderlige verden

Antarctic Wildlife


PHOTOGRAPH: ANNE PELLETIER

© Copyright Natural Environment Research Council -
Pels-seler skiller seg fra de andre selene ved at de under
de strie dekkhårene har en tett underpels av bunn-ull, noe
som gjør den til verdifulle pelsdyr. Følgelig er de også blitt
jaktet på, og mer eller mindre i fare for utryddelse idag.
For noen år siden fant man i magesekken på en pelssel
en hittil ukjent dyphavsfiskeart, Bathylagus callorhinus.

Bathylagus callorhinus

Keiser-pingvinen, kjempen blant en av Antarktis pussige skapninger.
Pingvinene er en av de få fuglene som ikke kan fly - til gjengjeld er de utmerkede svømmere,
og tilbringer mange timer i vannet. Unntaket er nårde vandrer lange avstander innover på
Sydpolen for å hekke - og når ungene blir klekt ut - ofte opp til 80 kilometer for å komme
tilbake til havet igjen.
Etter eggleggingen, overtar hannen rugingen. I løpet av de neste 4 måneder,
mister hannen halvparten av sin vekt (20 kg). For å unngå varmetap mens
de står der i vinterstormene, samles de tett-i-tett, opp til 10 individer pr
kvadratmeter. Efter klekkingen tar begge foreldrene del i
'barneoppdragelsen', og veksler på å hente føde hver annen uke.
Av de totalt antatte fulger i Antarktis, ialt 350 millioner , regner man med
at 175 millioner er pingviner, og resten flygende fugler.

© Copyright Natural Environment Research Council - Br.Ant.Survey


© Natural Environment Research Council - British Antarctic Survey 2000.
Vandre-Albatrossen er den største av sjøfuglene, med et vingespenn på 3 meter og en vekt som kan gå over 12 kg.
De kan bli opp til 60 år, og tilbakelegger i sitt liv en distanse som tilsvarer mange ganger rundt jorden. På èn dag kan en albatross tilbakelegge 1000 km.

Albatrossene har også en av de laveste reproduksjonsratene blant fuglene. Alle albatrosser legger bare ett enkelt egg, mange bare hvert annet år. Deretter tar det nesten 10 år før ungene når forplantningsdyktig alder. I mellomtiden er det meget store muligheter for at de blir sittende fast i linene til de mange fiskebåtene som fisker med agn.


© Copyright Natural Environment Research Council -
Spekkhoggeren er en av de mest fryktede hvalartene, samtidig som de etter 'Free Willy'-filmene er blitt en av de mest avholdte...
Men selv spekkhoggeren har jo livets rett.
Spekkhoggeren blir opp til 10 m
lang og kan veie 4.500 kg. Spekkhoggerens favorittføde er fisk, pingviner seler og andre hvaler.
Den er imidlertid langsom, 10 - 35 km/t, slik at de fleste friske delfiner
og fisk kommer seg unna.
For å bøte på dette, jager spekkhoggerne ofte
i flokk, og kan da ta selv store bardehvaler.

De antarktiske pels-seler og elefantseler finnes begge nord for pakk-is områdene, og danner kolonier på strendene på de mange antarktiske øyene. Her dominerer en hann over sitt harem av hunner. For å unngå rivaler, tør de ikke dra til sjøs under parrings-tiden, men lever på fett-reservene opparbeidet gjennom den forutgående vinteren.
Elefantselen på bildet til høyre kan veie opp til 2.500 kg, men da er
også lengden rundt 6 meter!

Sørlig sjøelefant (Mirounga leonina)
Copyright:The National Science Foundation


Foto: Tony Palliser
Tropic-fuglene, hvorav den rød-halede tropikkfuglen er en av de tre artene,
ligner i første omgang på måkene. Men det er bare tilsynelatende.
De regnes å tilhøre ordenen Pelikanfugler. Ikke fordi at det hjelper stort.
De er allikevel noe for seg selv, med den lange halen,
som også her har ført til at den har vært ettertraktet.
Den ruger i fjellsprekker, og ligger da med nebbet inn mot bunnen av
redehulen - og så stikker halefjærene
langt utenfor redet... 'Bare trekk, så kommer jeg...'
Men de er vanskelige å komme til i utilgjengelige fjellformasjoner,
så fremdeles finnes de.

Også fregattfuglene hører til ordenen pelikanfugler. Så da så. Utover det deles de i 5 arter. Et typisk kjenne-tegn er den dypt kløftede halen. De er utmerkede svevere og tilbringer mer tid i luften enn de fleste andre fuglegrupper.
De forfølger ofte andre fulger, og får dem til å gulpe opp maten, som de så
stuper ned og fanger før den når vannet. Med det kraftige krumme nebbet kan
de også drepe ungene til mindre sjøfugler.
Ellers stryker de i forrykende fart like over vannflaten
og snapper opp skilpaddeunger og fisk

Foto: Tony Palliser

 Links
 Se vår store serie om livet i Scotia-havet og Pategonia!
 Pelagic Photographs from Tony Palliser
  Photographies ANNE PELLETIER, Pingviner/Penguins mm
 Antarctic Penguins by Guillaume Dragaud
 Antarctic Wildlife Natural Environment Research Council - British Antarctic Survey


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
   Free Counter

This page has been made with Macromedia Dreamweaver