Vår vidunderlige verden

Bergand Aythya marila  
.
En. Scaup, Da. Bjergand, Du. Toppereend, Fi. Lapasotka, Fr. Fuligule milouinan, Ge. Bergente, It. Moretta grigia, No. Bergand, Sp. Porrón bastardo, Sw. Bergand


Photo: Dewhurst, Donna, USFW
Myvatn, Iceland 2004
© www.vulkaner.no
Den store og den lille Berand finnes ofte sammen, men den størrelsen på den store sammenlignet med den lille, er tydelig.Myvatn, Iceland 2004
© www.vulkaner.no
Den store berganda hekker på tundraen og i skogsområder fra Island, over det nordlige Skandinavia, nordlige Russland,
nordlige Sibir og det vestlige Nord Amerikanske Arktik.
Det antas at 3/4 av den nord-amerikanske bestanden hekker i Alaska. Den store Berganda hekker i Alaska, helst på øyer
i store innsjøer og legger der omkring 9 egg.

Hele bestanden i 2001 ble i USA m/Alaska beregnet til l406.000 fugler, 8 % minking fra året før.
Det er samme årsak her som over alt ellers, industrialisering og moderne forurensing som tar knekken på berganda.
I midlten av 1970 tallet var bestanden rundt 750.000 i hele Nord-Amerika.


Myvatn, Iceland 2004
© www.vulkaner.no
Berganda lever av vannplanter og dyr. I ferskvann er det frø, blader, stengler og røtter som er den viktigste føden.
Den kan bli under vann opp til 1/2 minutt av gangen når den er på jakt etter mat.
Text: www.ducks.org/


Denmark, February 2007
Photo © Jørgen Scheel

I Norge hekker berganda fåtallig og spredt fra Agder-fylkenene og nordover til Finnmark. I Sør-Norge er arten spesielt
knyttet til fjellvann som ligger i den nedre del av vierregionen, men den er også unntaksvis påtruffet rugende i enkelte vann i lavlandet som f.eks. på Jæren og i Trøndelag. I tillegg er flere individer observert i lavlandet i hekketiden i Sør-Norge uten
at hekking er konstatert.

I vinterhalvåret samler bergendene seg i kystnære og til dels grunne områder (brakkvann, estuarier) hvor de kan opptre i betydelig antall. Her livnærer de seg hovedsakelig av muslinger og andre bløtdyr, samt krepsdyr og fisk som de henter opp fra grunt vann.

Man antar at det i dag hekker omkring 1.000 par i Norge, flest på Dovrefjell og Hardangervidda.

Det forekommer ikke så rent sjelden at bergandhunnen legger egg i andre bergenders reir eller rett og slett parasitterer reirene til andre andearter som hekker i nærheten. (Se Gjøk).
Odd W. Jacobsen & Morten Ugelvik. 1994: Bergand, Aythya marila
S. 90 i: Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver