Vår vidunderlige verden

Horndykker, Podiceps auritus  
og andre dykkere I

Horndykker, Podiceps auritus, Slavonian Grebe or Horned Grebe
Gråstrupedykker, Podiceps grisegena, Red-necked Grebe,
Svarthalsdykker, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe or Eared Grebe,
Colombiadykker, Podiceps andinus, Colombian Grebe,— extinct (1977)
Spydnebbdykker, Podiceps major, Great Grebe
Sølvdykker, Podiceps occipitalis, Silvery Grebe,
Junindykker, Podiceps taczanowskii, Junin Flightless Grebe,
Tiaradykker, Podiceps gallardoi, Hooded Grebe,© http://www.ecosystema.ru/

english text further down the page

Podiceps auritus Horndykker Horned GrebeHorned grebe transition to breeding plumage.
Location Codorus State Park, Hanover, Pennsylvania, USA
© 2007 Henry T. McLin

http://tolweb.org/onlinecontributors/app?page=ViewImageData&service=external&sp=20769

Horndykkeren finnes i et belte omrking hele den nordlige halvkule, især i overgangen mellom løvskogs- og barskogs-beltene
og på skogssteppene i Russland og Canada, men utbredelsen når noen steder nord til den subarktiske skoggrense.
De nordatlantiske bestander (Island, Skottland og Nord-Norge) er ganske isolerte.

Horndykker i Norge finnes mest i vann med grunne partier på mineralrik berggrunn eller løssediment; disse stedene har rik
bunnvegetasjon av tusenblad, tjønnaks og kransnålalger, samt et allsidig utvalg av vanninsekter, marflo og småfisk.


Location Potter's Marsh, Anchorage, Alaska, USA
© 2007 Ashok Khosla
http://tolweb.org/onlinecontributors/app?page=ViewImageData&service=external&sp=22399


Reiret plasseres som hos andre dykkere flytende i sivet, men horndykkeren synes å foretrekke forholdsvis lav vegetasjon av starr
og elvesnelle, eller vierbusker ute i vannet. Etter eggleggingen kan enkelte par opptre svært skjult.

Bestanden i Nord-Norge anslås til mellom 1000 og 1500 par. På 1800-tallet var den kun kjent fra noen få vann på Helgelandskysten.
I nyere tid ser den ut til å ha innvandret fra landene øst for Østersjøen, og finnes da også på Østlandet.
For hele landets vedkommende anslås bestanden til 2.500 par. (1981)
Ovenstående data fra Norske fugler ved Jon Fjeldså
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=3094

In winter it can be confused with Svarthalsdykker, Black-necked Grebe Podiceps nigricollis , men siden den ikke finnes her,
er det ingen fare for å ta feil.....


Podiceps major Spydnebbdykker Great Grebe

  
Podiceps major
Location Lican Ray, Araucanía, Chile

© 2008 Pablo Caceres Contreras


adult in breeding plumage but with a blacker head.
This belong to the race Podiceps major navasi found in the south of Chile
and were taken on Lago Villarica (in pouring rain).

© www.arthurgrosset.comPodiceps grisegena Gråstrupedykker Red-necked Grebe© http://www.ecosystema.ru/


Location Bronte Harbour, Oakville, Ontario, Canada
© Mdf


gråstrupedykker, silkedykker, Podiceps grisegena, fugleart i dykkerfamilien. Veier 500–900 gram, omtrent like mye som en lirype. Har kastanjebrun hals, svart kalott og nakke, grå kinn og strupe. Oversiden er brunsvart og undersiden hvit. Om vinteren forsvinner den brune halsfargen. Hekker oftest ved små, delvis gjengrodde vann. Gråstrupedykkeren er utbredt i østre deler av Europa og deler av Asia og Nord-Amerika.

© 2007 Sandy M
http://tolweb.org/tree?group=Podiceps_grisegena&contgroup=Podiceps

Er i Norge kun påvist hekkende i Troms, men sees ofte langs kysten utenom hekketiden, spesielt i Midt-Norge. De nærmeste hekkeområdene for øvrig er i Sverige, Finland og Danmark. Det foregår trolig et årvisst trekk av fugler fra Nord-Sverige og Finland til kysten av Midt-Norge.

Ved sitat oppgi: Store norske leksikon, snl.no, Per Ole Syvertsen, 2010-10-27, http://www.snl.no/gr%C3%A5strupedykkerPodiceps nigricollis Svarthalsdykker Eared Grebe


svarthalsdykker, Podiceps nigricollis, fugleart i dykkerfamilien. Den ligner horndykker, men har i sommerdrakt helt svart hals. Litt mindre enn horndykker, vekt ca. 250–450 g. Finnes spredt over store deler av den nordlige halvkule. Observert i underkant av 30 ganger i Norge per 2003. Ett par hekket på Jæren i 2003.
Ved sitat oppgi: Store norske leksikon, snl.no, Per Ole Syvertsen, 2010-10-27, http://www.snl.no/svarthalsdykkerEared Grebe - juvenile
© 2008 Len Blumin

http://tolweb.org/Podiceps_nigricollis/89464Podiceps andinus † Colombiadykker Colombian Grebe


http://www.humboldt.org.co/conservacion/libros_rojos/descargas_lr/LR_Aves_Fichas7.pdf
The Colombian Grebe (Podiceps andinus), was a grebe (aquatic bird) found in the Bogotá wetlands in the Eastern Andes of Colombia. The species was still abundant on Lake Tota (3000m) in 1945. The species has occasionally been considered a subspecies of Black-necked Grebe (P. nigricollis).

The decline of the Colombian grebe is attributed to wetland drainage, siltation, pesticide pollution, disruption by reed harvesting, hunting, competition, and predation of chicks by rainbow trout (Salmo gairdneri) (del Hoyo et al. 1992). The primary reason was loss of habitat: drainage of wetlands and siltation resulted in higher concentrations of pollutant, caussing (eutrophication) across Lake Tota. This destroyed the open, submergent pondweed (Potamogeton) vegetation and resulted in the formation of a dense monoculture of water weed (Elodea) (Varty et al. 1986, Fjeldsa 1993, as cited in O'Donnel and Fjeldsa 1997).

By 1968 the species had declined to approximately 300 birds. Only two records of this bird was made in the 1970s; one seen 1972, and the last confirmed record from 1977 when three birds were seen. Intensive studies in 1981 and 1982 failed to find the species and it is now considered extinct.
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_Grebe


Podiceps occipitalis Sølvdykker Silvery Grebe AG
Chilean name: Blanquillo
  
© www.arthurgrosset.com


Podiceps taczanowskii Junindykker Junin Grebe arkive


http://www.visitperu.com/birds.htm#1

The Junín Grebe (Podiceps taczanowskii), a resident of Lake Chinchaycocha, was appointed regional bird and symbol of conservation. Only 217 copies are registered in the Junín National Reserve, making it a species is in serious danger of extinction.

Its habitat is unique to the lake Chinchaycocha, to 4,080 meters above sea level. Its wings, normal size, lack the ability to fly by the weak development of their pectoral muscles.

The diver is a kind of eco-tourism potential, not usually take refuge in vegetation, can be seen quite easily. It has a slim and elegant, was chosen as the emblem that symbolizes the richness of this ecosystem in the Andes of the country, the best place for resting and breeding waterfowl.

Lake Junín in foreign and domestic tourists doing the "bird watching"or bird watching, where the diver is the goal of many naturalists.Podiceps gallardoi Tiaradykker Hooded grebe
arkive


http://www.inta.gov.ar/

The Hooded Grebe (Podiceps gallardoi) was uplisted from Near Threatened to Endangered in 2009. This species mainly breeds on a few basaltic lakes in the extreme southwest of Argentina; the only known wintering grounds are two estuaries on the Atlantic coast of Santa Cruz, Argentina. In 1997, the total population was estimated at 3,000-5,000; the global population is now suspected to number well below 2,500 mature individuals and is continuing to decline. The two main threats to the Hooded Grebe appear to be climate change and the introduction of salmon and trout to private lakes. In 2006, a number of lakes completely dried and water levels at known breeding sites were 2-3 m lower than in previous years. Also, excessive grazing by sheep causes erosion at lakeshores and limits vegetation growth.
http://www.iucnredlist.org/photos/2009, Downloaded October 28th, 2010
 


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver