Vår vidunderlige verden

Kongeørn, Aquila chrysaetos  
  
SYN: Aguila daurada, Arrano beltz

UK: Golden Eagle Steinadler, FR: Aigle royal ES: Aguila Real, CZ: orel skalní DA: Kongeorn
DU: Steenarend PL: orzel przedni, IT: Aquila reale FI: Maakotka, SE: Kungsörn NO: Kongeorn
TR: kaya kartaly SK: Orol skalný, EE: Kaljukotkas LV: Klinšu erglis,


© http://www.ecosystema.ru/  
© Lubomir Hlasek
Den voksne kongeørnen er mørkebrun med gyllengul isse og nakke og er utfarget etter om lag sju år.
Kongeørnen er forplantningsdyktig etter fem-seks år og paret holder sammen i livslangt «ekteskap».
Ungfuglen har lyse felt både på under- og oversiden av vingene. Det er vanlig at folk forveksler kongeørnen med den mye
mindre fjellvåken, som har lysere vinger med en karakteristisk mørk flekk under vingeknoken.

Kongeørnen er utbredt i Europa, Asia, Nord-Afrika og Nord-Amerika.


© Josef Hlasek

Kongeørnen er revirtro og benytter samme reiret år etter år. Enkelte år kan den stå over hekkinga. Andre år kan den
bruke reservereiret som den har et annet sted. Havørnen og hønsehauken kan også ha reservereir. Reiret legger den helst
på en hylle med overheng i en bratt fjellvegg, eller i toppen av en stor furu eller gran.

Rovfuglene starter rugingen når første egget er lagt. Andre egget legger de to eller tre dager senere.
Det blir således en liten aldersforskjell på ungene, og bare den som ser på de voksne når de kommer med mat får servering.
Den minste blir kuet av den største, og sulter som regel i hjel. På denne måten vokser det som regel opp en unge i hvert reir. Rugeperioden varer i 40-45 dager og ungen blir i reiret i 70-80 dager.
http://nn.wikipedia.org

ARKive video - Golden eagles in flight
Kongeørn i flukt
BBC Natural History Unit
http://www.arkive.org/golden-eagle/aquila-chrysaetos/video-06c.htmlHer fanger ørnen en rev ved et kadaver. Dette bildet kan du finne flere steder på nettet, og fotografen sies å være ukjent.
Imidlertid ser det ut til å komme fra en video laget av Pekka Komi i Finland, så kanskje det er © Pekka Komi
.

Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver