Vår vidunderlige verden

Fiskeørn, Pandion haliaetus  


© http://www.ecosystema.ru/
© www.ecosystema.ru/

Fiskeørnen er spredt vidt omkring både i den gamle og den nye verden, men hekker nesten utelukkende på den nordlige halvkule.
De fleste er trekkfugler, og de som sees i Nord-Europa kommer tidlig i april og drar for å tilbringe vinteren i Afrika i slutten av august.

De er bundet til sine faste reirplasser og rimelig trofaste mot sine partnere.
De samme individer blir normalt identifisert som dem som var i samme rede og territorium året før.

 
© www.ecosystema.ru/

Fiskeørnen bygger villig sine reder på menneskelagde konstruksjoner, som f.eks. telefonstolper, eller redeplatformer laget for å tiltrekke seg fiskeørnen. Slike platformer er blitt en viktig del av reetableringen av fiskeørner der de har forsvunnet tidligere.

Fiskeørnens egg klekkes ikke samtidig, med den første kyllingen kommer omkring 5 dager før den siste. Den eldste dominerer sine
yngre søsken, og kan skaffe seg enerett på maten som foreldrene kommer med. Hvis det er godt med vilt, er det lite krangel blant
kyllingene, men er det matmangel er det ofte de minste som må sulte.


© Arthur Grosset
Fiskeørnen er som navnet tilsier, en fiskespesialistt, og fisk utgjør derfor hele 99% av dens føde. Små pigger på føttene gjør at den får
godt tak selv på glatte fisk. Når fiskeørnen tar store fisk med seg til redet, bærer den ofte fisken med hodet framover slik at flukten
blir aerodynamisk mulig å gjennomføre, dvs. mindre motstandskraft..


© Arthur Grosset
Voksne fugler er brune bak og har hvite hoder, kinn, nakke og bryst samt underside. En mørk stripe går fra øyet og bakover.
Den øvre del av hodet og øvre del av brystet har brune striper, slik som også undersiden av vingene og halen har det.

Som tilfellet er med de fleste rovfugler, så er også her hunnen større enn hannen. Hun veier omkring 1,6kg, sammenlignet med
hannens 1,4 kg. Den har et vingespenn på 163 cm, hannens er kun 4 cm kortere. En voksen fiskeørn måler fra 53 til 65 cm.


© Arthur Grosset
Når en fiskeørn får øye på en fisk oppe fra luften, svever den rundt i en høyde av 10 til 30 m over overflaten inntil fisken befinner
seg i en egnet posisjon. Så, med en dramatisk oppvisning, men vidunderlig smidig og lett, dykker fuglen fra himmelen med vingene
halv sammenklemt og klørne strukket fram, og forsvinner så under overflaten med et skikkelig plask. Vanligvis er den tilbake sekunder senere med en fisk sikkert forvart i sine klør. Fiskeørnens fjærdrakt er fin og tett, særlig på føttene, det gjør at den ikke blir særlig våt.

ARKive video - Osprey - overview
Fiskeørn - overblikk
BBC Natural History Unit
http://www.arkive.org
Fiskeørnungene "Sigrid" fra Lierne, "Bendik" fra Steinkjer og "Ola" fra Snåsa fikk satellittsendere på ryggen. De forlot
Nord-Trøndelag i september. Ola har slått seg til ro for vinteren, Sigrid trolig døde på sin ferd over Østersjøen tidlig i september
og Bendik endte sine dager i Spania i oktober.
Dette bildet er en skjermkopi hentet fra dataprogrammet Google Earth.
http://www.hint.no/


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver