Vår vidunderlige verden

Bjørkefink, Fringilla montifringilla  

(Bergfink, kvæker)


© http://www.ecosystema.ru/  
© www.ecosystema.ru/

Bjørkefinken er om lag 16 cm. Den har samme størrelse og form som bokfinken.
Hannen i sommardrakt, har kullsvart hode og rygg, rustgult bryst,
en stor rustgul skulderflekk og to hvitgule vingebånd.
Om høsten og vinteren er hodet og ryggen brunaktige, med en hvit nakkeflekk.
Hunnen likner hannen i vinterdrakt; og kan forveksles med bokfinkhunnen,
men har hvit overgump og to mørke langsgående render på spissen.
Ungfuglen likner hunnfuglen.


© www.ecosystema.ru/

Bjørkefinken treffer du helst litt høyt i bjørkeskogen. De milde vintrene gjør og at noen par er å se på fuglebrettet på den årstiden
selv om den regnes for å være en trekkfugl.
Bjørkefinken kan sees på lavlandet i Sør Norge vår og høst.

Bjørkefinken ruger i bjørkebeltet og høyereliggende barskog, nord for Dovre også i lavlandet, men (uregelmessig sørover).
Hekker nordover til bjørkeskoggrensen i Finnmark. Der har den reir i tre, som likner bokfinkens, men litt større.
Den er stand- og trekkfugl. Sees på lavlandet i Sør Norge hovedsakelig i trekktidene, mars-mai og aug-nov.


Photo: © Svein Hjelmeset
Hunnfuglen bygger reiret av mose, strå og hår og forer det med fine strå, planteull og fjær.
De 5-7 eggene, likner bokfinkens, grå eller brungrønne (sjelden lyseblå) med brune og svartbrune flekker.


© www.ecosystema.ru/

Bjørkefinken lever av insekter, frø og bær.


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver