Vår vidunderlige verden

Tundragås, Anser albifrons  


© www.ecosystema.ru/
  
© www.ecosystema.ru/

Tundragåsen er ikke en av dem som oftest forekommer regelmessig her i landet. Den kan komme innom i
trekktiden eller om vinteren. Det er allikevel rundt 400.000 fugler fra Nordøst-Europa og Vest-Sibir som
hvert år overvintrer i Tyskland, Nederland og Frankrike. De holder riktignok enn litt østligere rute enn
innover Norge, og noen få blir observert i Sør-Sverige.

  
Greater white-fronted goose, Anser albifrons
© www.ecosystema.ru/

Det fortelles imidlertid at det nå årlig overvintrer mindre flokker på Jæren og Lista.
Tundragåsen hekker nær vann, for den er jo en gås. Som med andre svæmmefugler som hekker på land,
har de god utsikt over terrenget rundt seg.

Tekst delvis basert på Norges Fugleliv, Det Beste A/S 1997


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver