Vår vidunderlige verden

Kanadagås, Branta canadensis  
  
En. Canada Goose, Da. Kanadagås, Du. Canadese Gans, Fi. Kanadanhanhi, Fr. Bernache du Canada, Ge. Kanadagans, It. Oca del Canada,
No. Kanadagås, Sp. Barnacla canadiense, SE. Kanadagås


Photo: © Arthur GrossetFørst av alt, her er en liten bit med kanada-gjess nær vårt nye hjem:

22. mai, 2006, kom endelig en av disse og landet utenfor vårt nye hjem.
Kanadagås, Branta canadensis, --men det skulle komme mange flere.
Etter hvert som tiden gikk, og vi lærte hvor vi skulle se, kunne vi telle opp til 150 gjess samtidig på åkrene her omkring..
Den 25 februar 2008, da vi var nede på stranden av Norsjø, Telemark, observerte vi disse 14 på vei mot oss.


Flere kanadagjess på vei. Vinteren i år har vært så mild at mange fugler har overvintret på og i vannene rundt denne delen av landet..

Alle bilder ovenfor: © www.vulkaner.no

Photo © Jørgen Scheel
Som navnet antyder, kommer kanadagåsen fra Nord-Amerika, hvor de hekker i Kanada og det nordlige USA,
mens de overvintrer i det sydlige USA. Det finnes 11 underarter.

Kanadagåsen ble innført til Storbritannia for omkring 250 år siden, og den mer eller mere nå tamme bestanden består av
over 50.000 fugler. De finnes i mindre antall ellers i Europa, og innføres fremdeles til Skandinavia av jegere.
(PS: Denne oppplysningen burde vært oppdatert?)


Photo: © Victor Loewen, animaldiversity.ummz.umich.edu

De underarter som normalt finnes i Europa er nominaten B. c. canadensis selv om det er ting som tyder på B. c. maxima
i noen av fuglene. B. c. maxima er den største underarten, med litt mørkere parti neders på halsen, og en smal hvit flekk på forhodet. Andre underarter kommer tilfeldig innom Europa som streiffugler. Selv om kanadagåsen er en trekkfugl,
så er det tegn som nå tyder på at den europeiske arten synes å være mere og mere stedbunden.


ARKive video - Canada goose - overview
Canada gås - overblikk
David Element
http://www.arkive.org
Photo: © Dennis Olsen
Kanadagåsen er monogam. Parene dannes i løpet av vinteren, under trekket eller på vinteroppholdsstedet, når det gjelder kommende hekkesesong. Mange par forblir imidlertid sammen i mer enn et år, noen holder sammen hele livet.
Siden det jaktes på kanadagåsen, er kanskje det årsaken til at en del må 'gifte' seg om igjen?

Hannene slåss om hunnene med vingene og nebbene. Vinneren nærmer seg hunnen med hodet bøyd ned, og halsen bølgende.
Hannen utstøter hissige og gryntende lyder. Parene parrer seg enten før eller etter at de har funnet en plass til reiret.
Parringen finner sted om våren ute på vannet.

Et gjennomsnittlig kull er på 5 egg, selv om antallet varierer fra 2 til 9 egg. Rugingen varer fra 21-30 dager.
Hunnen foretar rugingen, mens hannen forsvarer territoriet, reiret og eggene fra inntregere, som f.eks. andre gjess.
Reirene må ha åpent vann utenfor, og lave vannkanter, slik at de har adgang til vannplanter og et sted hvor det er
lett, ikke bare for de voksne, men også for ungene, til å komme ned og oipp av vannet.
Text here from Aurther Grosset and AnimaldiversityTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver