Vår vidunderlige verden

Sædgås, Anser fabalis  
  


© http://www.ecosystema.ru/  
Bean Geese wintering in Spain
Photo © Daniel L. Velasco

Sædgåsa hekker i Palearktis, med hekkeområder i nordlige skogområder i Fennoskandia og i taiga- og tundraområder
gjennom Nord-Russland til Stillehavet.

Det er to typer av Sædgåsen, med ulike habitatkrav. Den langnebbete skogsædgåsa fabalis, og den kortnebbete tundrasædgåsa rossicus. Det er disse som regelmessig blir sett i Vest-.Europa untenom hekketiden. Det har vært uenighet (og er det vel fremdeles)
om artens systematikk, og den har vært inndelt i flere typer eller underarter (Se den engelske versjonen, klikk på det engelske
flagget ovenfor). Nye data konkluderer med at gjessene som overvintrer i Vest-Europa kommer fra tre separate hekkebestander,
fabalis
fra Fennoskandia og Vest-Sibirs skogområder øst for Uralfjellene, og rossicus fra tundraområdene vest for Ural.


© Läänemaa Bird Club

I Norge hekker sædgåsa i dag meget fåtallig i barskogsregionen og delvis også i bjørkebeltet. Den regnes likevel fortsatt
som en relativt vanlig hekkefugl i indre og østlige deler av Finnmark, mens den i indre deler av Nord-Trøndelag og sørlige
deler av Nordland er svært fåtallig. Sædgåsa er en utpreget innlandsfugl, i motsetning til den kysthekkende grågåsa.
Ulik andre gjess, kan sædgåsa hekke i tett barskog og bjørkeskog. Selv om den foretrekker redet nær vann, kan det også
ligge opp til en kilometer fra nærmeste vassdrag.

Som det er tilfelle med så mange andre fugler og dyr i Norge (og andre steder), ansees vannkraftutbygging, skogsdrift med veibygging og drenering myrer, hyttebygging, økt ferdsel, jakt og forstyrrelser på hekkeplassen å være årsak til bestandsnedgangen.
.
Swimming around somewhere in Japan
© http://www.ab.hkd.mlit.go.jp
(not active as per Sept.2010)

Sædgåsa er meget sky og vanskelig å oppdage i hekketiden, selv i områder der det hekker flere par. Den kan noen ganger danne
små, løse kolonier. Ungene er flygedyktige etter 40 dager. Det er en fordel den har fordi den hekker så langt nord.
Sædgåsa er en trekkefugl, som om vinteren drar til Danmark, Tyskland og Nederland. Et lite antall kan også overvintre her i landet.

Arne Follestad, 1994: Sædgås, Anser fabalis.
S. 58 i: Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver