Vår vidunderlige verden

Gjerdesmett, Troglodytes troglodytes  

En. Wren, Da. Gærdesmutte, Du. Winterkoning, Fi. Peukaloinen, Fr. Troglodyte mignon,
Ge. Zaunkönig, It. Scricciolo, No. Gjerdesmett, Sp. Chochín, Sw. Gärdsmyg


© http://www.ecosystema.ru/
© www.ecosystema.ru

/
Gjerdesmetten finnes over det meste av Europa og i Nord-Afrika, østover til Kina samt i store deler av Nord-Amerika.
Alle verdens 59 gjerdesmettarter finnes i Amerika, bare en i Europa. I alt finnes 13 underarter i Vest-Palearktis; noen få klart forskjellige. Vestlandsgjerdesmettene er mørkere og mer mettet brune enn eller i Skandinavia, og har vært skilt ut som egen underart, Troglodytes troglodytes bergenses.

   
© www.ecosystema.ru/  
Gjerdesmetten er utbredt over det meste av Sør-Norge, men er relativt fåtallig i indre deler av Østlandet og i Nordland og Troms. Finnes i all slags skog, gjerne på fuktige steder med steinrøyser, rasmark, vindfelte trær og hvor det ligger igjen kvister etter hogst. Langs kysten finnes den derimot ofte helt ytterst i skjærgården på mer eller mindre treløse øyer. Den synes å unngå tørre områder.


© www.ecosystema.ru/
På grunn av sin lille størrelse - Norges nest minste fugl med en gjennomsnittsvekt på 8 gram hos hunner og 10 g hos hanner -
har den en relativt stor overflate i forhold til kroppsmassen. Energibehovet er stort, og består vesentlig av insekter og
edderkoppdyr som den finner på bakken eller lavt i busker og kratt.

En del fugl overvinterer, og den utnytter da ofte et hulrom under snøen. For å overleve lange vinternetter på opptil 18-19 timer, overnatter ofte flere sammen for bedre å holde på varmen og spare energi. Bestanden kan en kald vinter reduseres ned til 10%,
men med kullstørrelser på 8-10 egg, bygges bestanden raskt opp igjen. I april og mai kommer også 'turistene' fra sørvest
Europa tilbake igjen.
Olav Hogstad,1994: Gjerdesmett, Troglodytes troglodytes.
S. 344 i: Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver