Vår vidunderlige verden

Ærfugl, Somateria mollissima  
Somateria borealis
 

Common Eider Ederfugl Eidereend Haahka Eider à duvet Eiderente
Edredone Ærfugl Eider EjderFølgende bilder er fra Jökulsárlón på Island, tatt sommeren 2004.
Ærfuglen der antas å være Somateria borealis  

Det er vanskelig å tro at noen dyr kan leve her i denne kalde lagunen med en temperatur
som må være meget, meget nær frysepunktet,
men jo mer vi så oss omkring, jo mere liv dukket opp.
Sel og ærfugl var over hele området, inne imellom isfjellene.
Selv i dette kalde området er de istand til å få unger, og finne mat til dem.


Nord-øst Island, Juni 2004
Alle bilder ovenfor: © www.vulkaner.no

Den ærfuglen vi kjenner her i landet hekker i nordvestre Europa, fra Frankrike og England, via Skagerrak, Østersjøen
og norskekysten, opp til Kvitsjøen og Novaja Semlja.. Færøyene har en egen underart, mens underarten
Somateria borealis forekommer i de arktiske strøkene av Europa, bl.a. Svalbard, og på de nordøst-kanadiske øyene. Ytterligere to underarter finnes i Amerika og Sibir.


Photo: © Dennis Olsen
Ærfuglen hekker langs hele kyste4n vår; på holmer, øyer og skjær og dessuten innover langs fjordene. Den kan unntaksvis hekke ved ferskvann. Reiret plasseres nokså nær sjøen, gjerne skjult i høy vegetasjon som lyng og einerbusker, men kan også ligge helt åpent.


Denmark, November 2006
Photo © Jørgen Scheel


© www.ecosystema.ru/

Ærfuglen er utpreget sosial, og kan hekke i store kolonier. Ikke sjelden hekker den sammen med måker og grågjess.

   
© www.ecosystema.ru/

Ærfuglen har nomalt en kullstørrelse på 4-6 egg. Rugingen varer 4 uker, og ungene forlater reiret 1-2 dager gamle.


© www.ecosystema.ru/

Ungene blir leder ned til sjøen, hvor det er vanlig å finne unge hunner (tanter) som assisterer moren med ungepasset.
I tette kolonier kan også flere kull slå seg sammen.


© Jorge Sierra
Oljeutslipp og ulike forstyrrelser på hekkelokalitetene synes i dag å være viktigste bestandsbegrensende faktorer.
10.000 ærfugl mistet livet vest for Vega i januar 1982 ved grunnstøtingen av et 70 tusen tonn stort greske lasteskip.
I 1976 ble Ramsarområdet Tautra i Trondheimsfjorden forbundet med fastlandet via en steinfylling. Etter dette har hekkebestanden her blitt halvert fra ca. 1.650 til 900 pr. Disse gjenværende parene synes å ha svært liten ungeproduksjon på grunn av økt forstyrrelse. (1990)Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver