Vår vidunderlige verden

Kakapo, Strigops habroptila  


© http://scienceray.com/biology/the-kakapo/#ixzz153YCAS


3 fakta om Kakapo
1. Kakapoen er ikke bare den sjeldneste papegøyen på jorden, men også den merkeligste.
2. Denne, litt tykke fuglen, tar ikke, nei, overhodet ikke, noen gangtil vingene for å fly.
3. Denne papegøyen er også kjent som den lengst levende fugl i verden.

  
Kakapo (Maori: kakapo, som betyr natt-papegøye), Strigops habroptila , også kallt ugle-papegøye, er en art av store, ikke-flygende natlige papegøyer som kun finnes på New Zealand.

Kakapoen ble opprinnelig første beskrevet av en engelsk ornitolog, George Robert Gray, i 1845. Dens latinske navn stammer fra det gamle greske strix, genitive strigos "ugle", og ops "ansikt". Den siste halvparten fra gresk habros "myk", og ptilon "fjær".
Den har en gulgrønn fjærdrakt, et stort grått nebb, korte ben, store føtter, og vinger og hale av en forholdsvis kort lengde.

ARKive video - Kakapo - overview
Kakapo, Strigops habroptila - Overblikk
BBC Natural History Unit
www.arkive.org


En kombinasjon av forskjellige særtrekk gjør den til noe helt for seg selv. Den er verdens eneste ikke-flygende papegøye,
den tyngste papegøyen, nattlig, og vegetarianer.

Kakapoen er en kritisk truet fugleart. Pr. februar 2010 var det bare 122 levende individer kjent, de fleste av dem har fått navn.
På grunn av tidligere århundreders kolonisering av Polynesere og Europeere, som hadde med seg rovdyr som katter, rotter og
røyskatter, ble kakapoen nærmest utryddet. Verneprogram begynte allerede i 1890-årene, men var ikke særlig virkningsfullt.
Først i 1980 ble en ny plan iverksatt, og i 2009 ble overlevende kakapoer holdt på to rovdyrfrie øyer, Codfish (Whenua Hou)
og Anchor islands, hvor de ble nøye overvåket. To store Fiordland-øyer, Resolution og Secretary, har vært gjenstand for
økologisk gjenoppretting for å forberede et øko-system som vil vær velegnet bosted for kakapoen.


Fiordland Nasjonal Park ligger i det sydvestlige hjørne av South Island in New Zealand.
Den er den største av 14 nasjonal parker som i øyeblikket eksisterer på New Zealand med et område på 12,500 km ².
Fiordland kysten er kupert, med fjorder som sprer seg gjennom dalene i syd-Alpene (!) og slike fjellområder som Kepler Murchison.
I den nordlige delen av parken er det flere fjelltopper som rager over 2,000 m.

© http://www.newzealandholidays.org.uk

Kakapoen, som mange andre av New Zealands fuglearter, var historisk viktig for Maoriene, de innfødte på New Zealand,
og forekommer i mange av deres tradisjonelle legender og i folklore. Den ble også jaktet på og brukt som ressurs av Maoriene,
både på grunn av kjøttet som matkilde, og for dens fjær, som ble brukt for å utgjøre høyt verdsatte deler av klesdraktene.

Kakapoen er en stor, plump papegøye; hannen måler opp til 60 cm og veier mellom 2 og 4 kilo i voksen alder.
Kakapoen kan som før nevnt, ikke fly, men kan vandre mange kilometer på skogsbunnen om natten.
Den bruker vingene til å balansere med, som støtte, og for å avverge fall når den detter ned fra trær.
Ulik andre landfugler kan kakapoen akkumulere store mengder kroppsfett til å lagre energi, noe som gjør den til den
tyngste papegøyen.

Kakapoen har en velutviklet luktesans, som kommer vel med på dens nattlige vandringer. Den kan skille lukt når den spiser,
en evne som kun er rapportert fra en eneste annen papegøyeart.Til tross for at den ikke kan fly, er den en glimrende klatrer, og kommer seg opp i kronen på de høyeste trærne.
Den kan også bruke vingene som falskjerm, hopper ned fra trærne ved å spre ut vingene. På denne måten kan den sveve noen få meter i en 45 graders vinkel.

Hannene kommer sammen i parringstiden for å konkurrere med hverandre om å tiltrekke seg hunnene.
Hunnene lytter og ser på hannenes oppvisning. De velger partner basert på kvaliteten av hannens oppførsel, og blir ikke på
noen måte forsøkt overrumplet av hannene. Det dannes ikke par. Hann og hunn møtes kun for å parres.

Hekking er forbundet med frukten på podocarptrærnes fruktbæring, og finner sted hver annet til femte år.


podocarp-hardwood-forest
http://www.doc.govt.nz/conservation/native-plants/podocarp-hardwood-forests/

Hunnen når kjønsmoden alder etter 11 år. Hannen etter 5 år. Hunnen legger 1 til 4 egg, og de klekkes etter 30 dager.
Når ungene er kommet, kan hunnen vandre opp til to turer á 1 km hver vei om natten for å hente mat til dem,
og i den tiden er ungene ganske ubeskyttet i reiret på bakken.
Er ungene heldige, kan de se fram til en levealder på opp til 90-120 år, noe som altså gjør den til verdens eldste fugl.
Text mostly from WikipediaTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver