Vår vidunderlige verden

Gråmåke, Larus argentatus   
 
En. Herring Gull, Da. Sølvmåge, Du. Zilvermeeuw, Fi. Harmaalokki, Fr. Goéland argenté,
Ge. Silbermöwe, It. Gabbiano reale nordico, Sp. Gaviota argentea, Sw. Gråtrut

http://www.birdguides.com

© http://www.ecosystema.ru/

Herring Gull (Larus argentatus)
© Arthur Grosset
Gråmåken tilhører en vanskelig gruppe fugler når det gjelder å klassifisere den rett.
Det er for mange som likner på den.© www.ecosystema.ru/

Den voksne gråmåken har grå overside, hvitt hode, stripet om høsten,
og et gult nebb med en rød flekk. Gråmåken har lyserøde legger uansett alder.

© Arthur Grosset
Fisk og skalldyr utgjør størsteparten av føden, men den spiser omtrent hva som helst,
både små fuigler og egg, for ikke å snakke om hva den finner på de store søppelplassene etter oss mennesker, hvor de er en pest og plage når de blir for mange.


© www.ecosystema.ru/

Gråmåken har en global utbredelse, og hekker i et belte mellom ca 30° til 70°N.
Arten inndeles i flere grupper med en rekke underarter.
Her i Norge finnes den som en vanlig hekkefulg på holmer og skjær langs hele kysten,
dog flest kolonier i Troms og Finnmark.© www.ecosystema.ru/

Bestanden anslås å ligge på mellom 150.000 - 200.000 hekkende par,
noe lavere enn begynnelsen av 1970 tallet.
I Telemark skal bestanden derimot ha blitt tredoblet fra 1974 til 1989.
.


© www.ecosystema.ru/

Gråmåkene hekker i spredte par eller i kolonier på opptil flere tusen par.
Kullet består som regel av 3 egg, men 2 til 4 egg er heller ikke uvanlig.
Begge foreldrene ruger i rundt 4 uker. Ungene forlater reiret like etter at de er født,
men mates deretter av foreldrene og blir flygedyktige etter 35-40 dager.


© www.vulkaner.no
De aller fleste gråmåker som hekker langs norskekysten trekker sannsynligvis sørover i løpet av høsten.
Enkelte ringmerkene gråmåker er funnet så lang sør som Frankrike og Portugal.
Parallelt foregår en bevegelse av russiske fugler inn til norskekysten.
En vil derfor alltid observere overvintrende gråmåker langs kysten.

SE også vår måkeside - KLIKK HER


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver