Vår vidunderlige verden

Sidensvans, Bombycilla garrulus  

En. Waxwing, Da. Silkehale, Du. Pestvogel, Fi. Tilhi, Fr. Jaseur de Bohême,
Ge. Seidenschwanz, It. Beccofrusone, Sp. Ampelis europeo, Sw. Sidensvans© http://www.ecosystema.ru/
© www.vulkaner.no
Sidensvansen har en karakteristisk topp på hodet, kroppen er svakt rødlig, med svbart strupe.
Røde, hvite og gule striper på vingene, gul spiss på halefærene - alt i alt en fargerik fugl.
Den hekker i barskog med dyp underskog.
Om vinteren finner man den i parker, hager og hekker.


© www.vulkaner.no
Sidensvansen hekkeområder henger sammen med de nordlige barskoger, i et belte fra Norge,
gjennom Russland, samt i Alaska og vestre halvdel av Canada. I Europa finnes den høyt nord.
I Norge hekker den hovedsakelig i østre halvdel av Finnmark fylke.
Det finnes dog hekkefunn så langt syd som til Akershus..Photo: Svein Hjelmeset, http://www.kristvi.com/flora/
Sidensvansen opptrer invasjonartet, og mye tyder på at bestanden bygger seg gradvis opp gjennom
en tiårsperiode, for deretter å falle tilbake på et lavt nivå igjen.
Reirene kan ligge både inne i skog eller i skogkant mot åpne områder..Photo: Svein Hjelmeset, http://www.kristvi.com/flora/
Fuglen legger 5-6 egg fra slutten av mai til slutten av juni. De ruges i 14-15 døgn.
Deretter går det enda 2 uker før ungenen kan forlate hekkeplassen.
I sommerhalvåret opptrer sidensvansen som en stor fluesnapper. Det er først og fremst mygg, stankelbeinmygg, døgnfluer og vårfluer som står på spisekartet. Når et insekt flyr forbi, kaster sidensvansen seg ut i luften og snapper byttet, for deretter å vende tilbake til utkikksposten.


© www.vulkaner.no
Om høsten skifter sidensvansene næringsvalg, og går over til å spise frukt og bær.
Da denne kosten passerer gjennom sidensvansen ganske raskt, må den sette til livs forholdsvis
store mengder bær og frukt hver dag, opp mot 2-3 ganger sin egen kroppsvekt.
Under næringssøk i vinterhalvåret opptrer sidensvansene nesten uten unntak i flokk.
Når fuglene finner en bærbusk, blir den raskt ribbet før fuglene flyr på leting etter en ny matkilde.
Etter hvert som områdene av frukt og bær er spist opp, trekker fuglene lenger mot sør.
I ekstreme tilfeller kan sidensvanser begi seg helt sør til Italia og Nord-Afrika og vest til Irland
og Island for å jakte på bær.Photo: Unknown
En ringmerket sidensvans merket i Polen, ble funnet igjen påfølgende vinter i Øst-Sibir,
omkring 5.500 km unna.
Tekst: Roar Solheim, 1994: Sidensvans, Bombycilla garrulus
S. 340 i: Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver