Our Beautiful World

Sociable Lapwing, Vanellus gregarius (Chettusia gregaria
AKA Sociable Plover
Ca: Fredeluga gregària Da: Steppevibe De: Steppenkiebitz Es: Avefría sociable Fi: arohyyppä Fr: Vanneau sociable
It: Pavoncella gregaria Nl: Steppenkievit No: Steppevipe Pt: Abibe-sociável Sv: Stäppvipa US: Sociable Lapwing

Foreign names: http://www.birdguides.com


September 2010
Følg steppevipene på en fantastisk reise,
fra deres sommeropphold i Kazakhstan til deres vinteropphold i syden
!
Klikk her


Image courtesy of Maxim Koshkin


Red List Category & Criteria: CR A3bc ver 3.1 (2001)
Year Assessed: 2006, Assessor/s: BirdLife International
Evaluator/s: Butchart, S. & Pilgrim, J. (BirdLife International Red List Authority)
Justification: This species is listed as Critically Endangered because its very small
population has undergone an very rapid reduction for poorly understood reasons, and this decline is projected to continue and increase in the future.
Recent fieldwork in Kazakhstan (and counts in Turkey and the Middle East) has
shown the population to be substantially larger than previously feared, and further
research may show that the species warrants downlisting to a lower category of threat.

History: 1988 - Threatened (Collar and Andrew 1988)
1994 - Vulnerable (Collar, Crosby and Stattersfield 1994)
2000 - Vulnerable (BirdLife International 2000)
2004 - Critically Endangered (BirdLife International 2004)

2006 – Critically Endangered
2008 – Critically Endangered
2009 – Critically Endangered

BirdLife International 2006. Vanellus gregarius. In: IUCN 2007. 2007 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 13 April 2008. Updated 9 September 2010


This photo was taken on the steppe south of Astana.
Photo:
© Alastair Rae
Identifikasjon: 27-30 cm. Voksne gråaktig til nøttebrun underside. Svart krone og øyenstripe.

Bestanden anslås til 600 - 1,800 (2.500-3.000 Rare Birds Yearbook 2008)
avtagende
Hekkelokalitetens størrelse 1,927,000 km2

Steppevipen, Vanellus gregarius, hekker i Russland og Kazakhstan, drar så via
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Armenia, Iran, Iraq, Saudi Arabia,
Syria og Turkey, til vinteroppholdet i Israel, Eritrea, Sudan og det nordvestlige India.
Tidvis også i Pakistan, Sri Lanka og Oman.


Image courtesy of Maxim Koshkin
Steppeviopen har vært gjenstand for en hurtig desimering og et innskrenket hekkeområde.
rapid decline and range contraction.
I det nordlige Kazakhstan,har det vært en nedgang på 40% i årene 1930-1960, etterfulgt av en ytterligere halvering i antall fra 1960 til 1987. Denne avtagingen har fortsatt og tilogmed aksellerert slik at man pr idag antar at det bare er mellom 600-1,800 individer.Image courtesy of Maxim Koshkin
Man kjenner lite til de krav de setter til hekkeområde.
Hvilke faktorer det er som truer denne fuglen
vet man heller ikke.Image courtesy of Maxim Koshkin

Store flokker av den truede Steppevipen oppdaget.
ScienceDaily (Oct. 23, 2007) —
Håpet øker for en av verdens sjeldneste fugler etter oppdagelsen at de største flokker man
har sett på mere enn 100 år.

Mer enn 3,000 kritisk truede steppeviper har blitt funnet i Ceylanpinardistriktet i det sydøstlige
Tyrkia, etter at satelitt-sendere ble satt på en av trekkfuglene som kom dit fra hekkeområdene
i Kazakhstan.

Den sporede steppevipen fløy mer enn 3.000 km fra dens reirplass, hvor antall fugler har sunket
sterkt i antall fom følge av kolapsen i sovjetisk landbruk. Fuglen fløy nord for det Kaspiske hav,
ned gjennom Kaukasus og sydover inn i Tyrkia.

Kun 200 par steppeviper ble antatt å være igjend i 2003, da fuglen ble klassifisert som kritisk truet,
den alvorligste kategorien av truede arter.

http://www.sciencedaily.com

 bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver