Vår vidunderlige verden

Australias Sorte Svane, Cygnus atratus


Foto © Fra 'Hele verdens dyreliv', vol.18, LibreArte


 

Det er mange som ser to ganger når de ser en svart svane. Ihvertfall
her i Europa. For denne skapningen holder vanligvis til i Australia, men har selvfølgelig etterhvert også kommet til forskjellige dyreparker rundt om.
Svartsvanen har det latinske navnet Cygnus atratus.
Skilles bortsett fra fargen, ved at fjærspissene stritter på bakkroppen.

I Sør-Amerika finnes det også hvite svaner med svart hals, med det
latinske navnet Cygnus melanocoryphus. Men det er en annen historie.


Det hender fra tid til annen at svartsvanen rømmer fra dyrehager eller parker, og kan da
påtreffes andre steder, men hittil har den bare greid å etablere seg i New Zealand på denne
måten. Ikke alle newzealendere er like glade for dette, idet de mener at den nå gjør stor
skade på åkre og hager, og at den også skal ha fortrengt noen av de andre fugleartene på New Zealand i løpet av de 100 årene den har vært der.


© www.vulkaner.no

 Svartsvanen er avhengig av store våtområder, og de må ikke være dypere enn 1 meter for at
den skal kunne nå ned til føden. Under de noen ganger temmelig langvarige tørkeperiodene i sitt hjemland Australia, må den derfor foreta en del turer for å finne vann nok, og til tider kan så mange som 50.000 svaner samles i enorme flokker rundt store innsjøer.

Svartsvanen hekker hele året og ruger i store kolonier. Redene har ofte et tverrsnitt på 1 meter, og ligger tett i tett med de andre redene. De legger gjerne 5-6 egg hver gang, og rugetiden er ca. 40 dager.


 Links:
 The Aviary Black Swan, short description from Australia, engelsk
 Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver