Vår vidunderlige verden


Blåkoll


Blåkoll, Prunella vulgaris
 Almindelig Brunelle  Brunört  Niittyhumala  Selfheal  Kleine BraunelleBkåkoll er en flerårig plante som kan bli nesten 30 cm høy. Den blomstrer i juli-august med violette eller iblant
helt hvite blomster. Blomstenes ?blad er ofte brunaktige. Selve blomsten er bare ca 1 cm lang.Som det latinske navnet angir, Prunella vulgaris, så er planten ganske almindelig (vulgaris).
I Norge vanlig til Lofoten, sjeldnere i Troms og Finnmark.


Blåkoll trives best i åpen skog, gressbakker, eng, beiter, veiskjæringer plener og dyrket mark.
Helst foretrekker den tørr kalkrik til nøytral jord.
Hva den så gjør her, i strandkanten, er jo et interessant spørsmål.


all pictures. : © www.vulkaner.no
Info om trær og blomster ialt vesentlig funnet på 'Den virtuelle floran'


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver