Vår vidunderlige verden

EngstorkenebbEngstorkenebb, Geranium pratence
         Gratangen, Troms - 07/2005

Engstorkenebb vokser oftest på eng og beitemark, men den kan også dukke opp på tangvoll, grusstrand, som ugras i veikanter og kulturmark. Man finner arten oftest på næringsrike steder på Østlandet. Men den er også relativt vanlig på Sørvest-landet, mens sjeldenere lenger nord på Vestlandet. Helt til Nordmøre da er den relativt vanlig igjen nord til Steinkjer. Mens det er få funn fra Steinkjer til Tromsø.
Det høyeste funnet i Norge er på 420 moh i Sel kommune.
https://no.wikipedia.org/wiki/Engstorkenebb

Undres på om identifiseringen her er riktig, stemmer ikke med funnstedet, Troms fylke.all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver